Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Shortování: Co to je? Jak funguje? Jaká jsou s ním spojená rizika?

Publikováno
Shortování: Co to je? Jak funguje? Jaká jsou s ním spojená rizika?
Zdroj: Kiplinger.com

Shortování, známé také jako short selling nebo prodej na krátko, představuje prodej cenného papíru nebo finančního nástroje, který si prodávající vypůjčí od svého brokera za účelem prodeje.

Short seller věří, že cena vypůjčeného cenného papíru bude klesat, což mu umožní jeho zpětný odkup za nižší cenu. Rozdíl mezi cenou, za kterou byl cenný papír prodán na krátko, a cenou, za kterou byl koupen zpět, představuje zisk (případně ztrátu, pokud bude cena finančního instrumentu růst) short sellera.

V současné době se těší shortování stále větší popularitě, ale řada investorů, či spíše spekulantů, nevidí rizika, která jsou s touto spekulativní strategií spojena. V dnešním článku si vysvětlíme, co to je shortování, kolik vás může shortování stát peněz a jaká rizika jsou s tímto přístupem spojená. Rovněž si nastíníme, zda je pro vás shortování vhodné a pokud dospějete k názoru, že ano, dozvíte se také, jak začít.

Shortování v kostce

 • Shortování, známé také jako short selling nebo prodej na krátko, je strategie, při které investor prodává cenný papír, který si vypůjčil, s předpokladem poklesu jeho ceny.
 • Jedná se o vysoce rizikovou aktivitu, která vyžaduje pečlivé načasování a disciplínu. Je vhodné spíše pro zkušené investory nebo obchodníky, kteří jsou obeznámeni s riziky této strategie.
 • Při shortování je důležité mít na paměti, že ztráta může být neomezená, zatímco potenciální zisk je omezený.
 • Shortování je také poměrně drahé, s vysokými náklady spojenými s půjčenými penězi a poplatky za vypůjčení cenných papírů.

Obsah článku

Shortování je samostatnou kategorií tradingu

Trading lze považovat za investování s kratším investičním horizontem. Obchodníci – tradeři se snaží dosáhnout krátkodobých zisků na volatilních trzích. Za tímto účelem mohou provádět mnoho obchodů na hodinové, denní nebo třeba týdenní bázi. Obecně se k shortování dost používá intradenní styl obchodování.

Obchodníci využívají volatility a nejistoty na finančních trzích, kdy se snaží profitovat z rychlých nárůstů a poklesů ceny, ke kterým dochází v důsledku krátkodobých denních aktivit. Tradeři používají různé nástroje pro tvorbu grafů a analýzy, aby předpověděli, kam se trh bude ubírat a kdy se trend změní.

V rámci tradingu přitom zcela běžně shortují nejrůznější investiční aktiva – to znamená, že na základě analýzy dospěli k názoru, že cena aktiva bude v nejbližší době klesat.

Vzhledem ke krátkodobé povaze tradingu neváhají obchodníci využívat v rámci svých obchodů i finanční páky. To znamená, že investují s vypůjčenými penězi od brokera. S pákou 5:1 tak je 5% tržní pohyb násoben 5x – když odhadne trader směr obchodu, při investici 1 000 dolarů nečiní jeho zisk pouze 50 dolarů ale 250 dolarů (50 dolarů x 5). Stejně jako s využitím páky roste potenciální ziskovost obchodů, roste i potenciální ztráta.

Trading je tak považován za vysoce spekulativní aktivitu. Zkušení obchodníci řídí své obchody tak, aby profitabilní obchody převažovaly nad ztrátovými a akceptují ztráty jako součást povahy tradingu. Přesto, a možná právě proto, však není trading vůbec snadný a 70-85 % obchodníků nakonec končí ve ztrátě.

Poznámka
 • Jaké jsou výhody tradingu potažmo shortování? Přestože minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků, vhodně otevřené obchody založené na fundamentální a technické analýze, nikoliv na emocích, přináší stabilní výnosy, kterých u jiných druhů investic pravděpodobně nedosáhnete.
 • Jaká skýtá trading a shortování rizika? Musíte být schopni akceptovat ztráty na svém obchodním účtu a mít sebekontrolu, abyste při obchodování udrželi své emoce na uzdě. Veškeré obchodování zahrnuje riziko, v rámci shortování byste však měli riskovat pouze kapitál, který jste připraveni ztratit.
Poznámka

Tip k dalšímu studiu: Seriál technické analýzy.

 Co je shortování – Mechanismus prodeje na krátko

Prodej na krátko je dohoda mezi traderem a brokerem, která může být realizována v různých formách.

K shortování se většinou rozhodují investoři, kteří dospějí k názoru, že je dané aktivum, například akcie, nadhodnocená.

Případně spekulanti, kteří se tak rozhodnou na základě technické analýzy. Investoři mohou, ale nemusí využívat při shortování finanční páky, spekulanti ji využívají velmi hojně, protože je povaha jejich obchodů většinou velmi krátkodobá.

A) Shortování s využitím CFD kontraktů

Jedná se o nejjednodušší scénář, kdy broker obchodníkovi půjčí určité aktivum, například 10 akcií Apple po 130 dolarech. Trader akcie okamžitě prodá a když jejich cena klesne třeba na 120 dolarů, nakoupí je zpět. Poté aktiva vrátí makléři a rozdíl – 100 dolarů si ponechá jako svůj zisk.

Pokud probíhá krátký prodej prostřednictvím rozdílové smlouvy (CFD), celý popisovaný proces je obvykle realizovaný automaticky. Při použití CFD se makléř a obchodník předem “dohodnou na podmínkách obchodu” a rozdíl mezi sebou vypořádají na konci transakce, aniž by podkladové aktivum změnilo majitele.

Poznámka

Přečtěte si více: Co je to CFD obchodování?

Pokles ceny shortované akcie je pro tradera optimální scénář. Často se však může ukázat realizovaná transakce jako nevýhodná. Stačí, když cena akcií Apple naopak oproti odhadu tradera stoupne. V takovém případě může být ztráta tradera až nekonečně vysoká (na rozdíl od klasického investování, kdy je maximální ztráta omezená velikostí investice).

Cena akcií může stoupat doslova donekonečna a trader bude muset shortované akcie dříve, nebo později vrátit. Ke ztrátě navíc mohou přispět i nemalé poplatky, které si brokeři i na denní bázi za obchodování CFD obvykle účtují.

Probíhá-li shortování prostřednictvím CFD kontraktu, lze otevření krátké pozice provést na obchodní platformě zcela jednoduše. Stačí otevřít obchod a zmáčknou tlačítko “sell”. Obchod se rovněž uzavře velmi jednoduše. Potenciální výnos (a také ztrátu) je samozřejmě možné násobit s využitím finanční páky.

V případě obchodování CFD, které bylo popsané výše, není třeba protistrany, která by očekávala růst ceny akcií Apple, neobchodujete s fyzickými akciemi.

B) Jak shortují akcie hedgeové fondy a profesionální obchodníci

Jak už bylo řečeno, při shortování obchodujete s akciemi, které nevlastníte, a pokud si myslíte, že je akcie nadhodnocená, můžete se rozhodnout půjčit si od svého makléře 10 akcií společnosti Apple ty prodáte a následně očekáváte, že jejich cena poklesne. Stejný princip využívají i hedgeové fondy a profesionální obchodníci s tím rozdílem, že k tomu nevyužívají CFD kontraktů.

Naopak využívají k obchodování maržových účtů, kde shortují fyzické akcie. Standardně činí marže 50 %. Řekněme, že se tento obchodník rozhodne shortovat opět akcie Apple, protože však obchoduje s vyšším rozpočtem, rozhodne se při ceně 130 dolarů za akcii shortovat 100 akcií. Jak funguje v takovém případě shortování?

 1. Profesionální trader podá příkaz ke krátkému prodeji prostřednictvím svého online brokerského účtu.
 2. Makléř se pokusí vypůjčit si akcie z několika zdrojů – z maržových účtů některého ze svých klientů nebo od jiného brokera-dealera.
 3. Jakmile makléř získá tyto akcie, prodá je na trhu a výtěžek uloží na maržový účet profesionálního obchodníka. Na maržovém účtu tak je po prodeji 13 000 dolarů plus dalších 6 500 dolarů (50 % ze 13 000), které slouží jako maržový vklad do obchodu.
 4. Řekněme, že po měsíci se akcie Apple obchodují za 100 dolarů. Obchodník tedy koupí zpět 100 akcií, které byly prodány nakrátko, a vynaloží tak 10 000 dolarů. Jeho hrubý zisk (pro zjednodušení ignorujeme náklady a provize) je tedy 3 000 dolarů.

Prodej nakrátko lze považovat v tomto případě za zrcadlový obraz nákupu akcie. Ve výše uvedeném příkladu by druhou stranu transakce krátkého prodeje zaujal kupující společnosti Apple. Krátká pozice 100 akcií společnosti je kompenzována dlouhou pozicí kupujícího ve výši 100 akcií. Kupující akcií dosahují zisku či ztráty, který je protipólem výnosu shortujícího tradera.

Poznámka

Co je short squeeze?

Short squeeze je neobvyklý stav, který vyvolává rychlý růst cen akcií nebo jiných obchodovatelných cenných papírů. Aby došlo k tzv. short squeeze situaci, musí shortovat cenný papír neobvykle vysoký počet obchodníků. Short squeeze nastává, když cena neočekávaně vyskočí výše, protože se značná část shortujících traderů rozhodne snížit ztráty a opustit své pozice.

Kolik shortování stojí?

Prodej na krátko se vám může poměrně výrazně prodražit. Budete-li shortovat akcie prostřednictvím CFD kontraktů, budete muset počítat s poměrně vysokými náklady, které jsou obvykle účtovány za každý den, kdy je vaše pozice otevřená.

Na většině brokerských platforem zaplatíte za každou noc, kdy je vaše pozice otevřená, poplatky řádově v setinách z velikosti otevřené pozice. To se nemusí zdát jako mnoho, pokud realizujete pouze krátkodobé short selly. Držíte-li krátké pozice dlouhodobě, značně se vám shortování prostřednictvím CFD prodraží. Při využití finanční páky pak poplatky násobně rostou.

Pokud budete shortovat fyzické akcie, musíte počítat i s celou řadou dalších nákladů, jako jsou:

 • Úroky z vypůjčených peněz: Protože shortování fyzických akcií lze uskutečnit pouze prostřednictvím maržových účtů, kde obvykle zaplatíte pouze část obchodu a zbytek je financován “úvěrem”, mohou se úroky z těchto obchodů časem nasčítat, zejména pokud jsou krátké pozice otevřeny delší dobu.
 • Náklady na vypůjčení akcií: Akcie, které je obtížné si vypůjčit – z důvodu vysokého zájmu o shortování, omezeného pohybu akcií nebo z jiného důvodu – mají poplatky za “náročné vypůjčení”, které mohou být poměrně značné. Poplatek je založen na roční sazbě, která se může pohybovat od malého zlomku procenta až po více než 100 % hodnoty krátkého obchodu a je poměrná za počet dní, kdy je krátký obchod otevřen.
 • Dividendy a jiné platby: Shortující obchodník je odpovědný za výplatu dividend z těchto akcií subjektu, od kterého si akcie vypůjčil. Tento obchodník je také odpovědný za platby plynoucí z dalších událostí spojených se shortovanými akciemi, jako je split akcií nebo emitace bonusových akcií, což jsou všechno nepředvídatelné události, které mohou obchod poměrně výrazně prodražit.
Poznámka

Jaký kapitál je na shortování potřeba?

Záleží na přístupu, který si zvolíte. Shortovat akcie prostřednictvím CFD kontraktů můžete už s pár stovkami dolarů/tisíci korun. Pokud budete chtít shortovat fyzické akcie, budete si muset připravit řádově vyšší částku.

Jaká jsou rizika shortování?

Prodej na krátko s sebou nese řadu rizik, včetně následujících:

 • Asymetrie podstupovaného rizika a zisku: Na rozdíl od dlouhé pozice, kde je ztráta omezena částkou investovanou do cenného papíru a potenciální zisk je neomezený (alespoň teoreticky), nese prodej nakrátko teoretické riziko nekonečné ztráty, zatímco maximální zisk, který by nastal, pokud by akcie klesla na nulu, je omezený.
 • Shortování je drahé: Prodej nakrátko s sebou nese řadu nákladů nad rámec obchodních provizí (viz výše).
 • Jdete proti proudu: Short seller jde proti přirozenému vzestupnému trendu trhů. Většina investorů a dalších účastníků trhu preferuje dlouhé pozice, což vytváří přirozenou hybnost jedním směrem – vzhůru.
 • Načasování je důležité: Načasování shortování je rozhodující, protože zahájení krátkého prodeje v nesprávnou dobu může být receptem na katastrofu. Vzhledem k tomu, že krátké prodeje jsou prováděny na marži, pokud cena místo poklesu stoupá, můžete se rychle dočkat ztrát, protože makléři požadují zpětný odkup za stále vyšší ceny, což vytváří také výše zmíněný short squeeze.
 • Regulační a další rizika: Regulační orgány občas uvalí zákaz krátkých prodejů kvůli podmínkám na trhu – to může vyvolat prudký nárůst cen aktuálně shortovaných akcií. To následně nutí obchodníky zavřít tyto pozice s velkou ztrátou. U akcií, které jsou silně shortovány, existuje také riziko, že budou zavřené brokerem, pokud je věřitelé požadují zpět.
Poznámka

Proč byste (ne)měli shortovat a je to vhodná strategie právě pro vás?

Obvykle shortujete akcie, protože se domníváte, že cena akcie bude klesat. Myšlenka je taková, že pokud dnes akcie prodáte, budete je moci v blízké budoucnosti koupit zpět za nižší cenu. To už víme.

Nadměrný optimismus často vyžene akcie na vysoké úrovně, zejména v době vrcholů trhu – příkladem jsou internetové a technologické akcie na konci 90. let a v menším měřítku akcie komoditních a energetických firem v letech 2003 až 2007.

I když je shortování v zásadě riziková činnost, protože jde proti dlouhodobému vzestupnému trendu trhů, je obzvláště nebezpečné, když trhy prudce rostou. Short selleři, kteří jsou konfrontováni s narůstajícími ztrátami na neutuchajícím býčím trhu, si bolestně připomínají slavné přísloví Johna Maynarda Keynese:

“Trh může zůstat iracionální déle, než vy můžete zůstat solventní.”

Někteří obchodníci tak využívají shortování čistě za účelem spekulace. Jiní se chtějí zajistit nebo chránit proti riziku poklesu, pokud mají otevřenou dlouhou pozici.

Každopádně je však vyžadovaná přísná disciplína. Množství rizik spojených se shortováním obecně znamená, že je vhodné pouze pro obchodníky a investory, kteří jsou schopní dodržovat přísnou disciplínu potřebnou k tomu, aby v případě potřeby zavřeli ztrátové obchody. Držet nevýnosnou krátkou pozici v naději, že se nakonec potvrdí původní předpoklad, není dlouhodobě úspěšná strategie. Shortování vyžaduje neustálé sledování svých pozic a dodržování přísných stop lossů.

Poznámka

Nevíte, co je to stop loss? Pak si přečtěte tento komplexní článek.

Jak začít shortovat?

Zaujalo vás téma shortování a říkáte si, že byste ho mohli využít v rámci své investiční strategie? Netušíte, jak začít?

Stačí si otevřít účet u libovolného brokera, neboť většina z nich shortování akcií nějakou formou nabízí. Shortování fyzických akcií vám zprostředkují brokeři, kteří se specializují na investory s vyšším rozpočtem, jako je například Interactive Brokers. Máte-li zájem o “low-cost” shortování akcií, lze využít nabídky téměř jakéhokoliv CFD brokera, konkrétně například XTB nebo eToro.

Kromě akcií lze shortovat i řadu dalších finančních instrumentů nejčastěji se však bude jednat o komodity typu zlata a ropy, burzovně obchodovatelné fondy, kryptoměny nebo indexy.

Kdy je nejlepší shortovat – Ideální podmínky pro shortování

Při prodeji nakrátko je rozhodující načasování. Akcie obvykle klesají mnohem rychleji, než rostou a značný zisk z růstu ceny akcie může být vymazán během několika dnů nebo týdnů v důsledku špatných hospodářských výsledků nebo jiného medvědího vývoje.

Shortování tak je třeba téměř dokonale načasovat – příliš pozdní vstup do obchodu může mít za následek obrovské náklady nebo ušlé příležitosti v podobě ztracených zisků, protože velká část poklesu akcie již mohla nastat.

Příliš brzký vstup do obchodu na druhé straně může znemožnit udržení krátké pozice s ohledem na související náklady a potenciální ztráty, které by v případě rychlého růstu akcie prudce vzrostly.

Existují okamžiky, kdy se šance na úspěšné shortování zvyšuje, jako např:

 • Během medvědího trhu: Během medvědího trhu je dominantní trend akciového trhu nebo sektoru klesající. Obchodníci, kteří věří, že je trend jejich přítel, mají větší šanci na ziskové short obchody.
 • Když se zhoršují fundamenty akcií nebo trhu: Fundamenty akcie se mohou zhoršit z mnoha důvodů – zpomalení růstu tržeb nebo zisku, rostoucí problémy v podnikání, rostoucí vstupní náklady, které snižují marže atd. Zhoršující se fundamenty trhu jako celku mohou být zpomalení ekonomiky, nepříznivý geopolitický vývoj, jako je hrozba války, nebo medvědí technické signály, jako je dosažení nových maxim při klesajícím objemu obchodování.
 • Technické indikátory potvrzující medvědí trend: Shortování může mít také vyšší pravděpodobnost úspěchu, pokud medvědí trend potvrzuje více technických ukazatelů. Mezi tyto ukazatele může patřit prolomení pod klíčovou dlouhodobou hladinu supportu nebo překřížení medvědího klouzavého průměru typu kříže smrti – kdy krátkodobější (50denní) klouzavý průměr klesne pod dlouhodobý (200denní) klouzavý průměr.
 • Ocenění dosahuje zvýšené úrovně uprostřed přetrvávajícího optimismu: Občas se může stát, že ocenění určitých sektorů nebo trhu jako celku dosáhne velmi vysokých úrovní uprostřed bezbřehého optimismu. Zkušení shorteři vyčkají, až se trh nebo sektor převrátí a zahájí svou klesající fázi a v tu chvíli otevírají svůj krátký obchod.

Optimální doba pro prodej shortování však nastává, když dojde k souběhu několika z výše uvedených faktorů.

Závěr

Proč se vzhledem k výrazným rizikům věnovat shortování? Protože akcie a trhy často z nenadání klesnou mnohem rychleji, než rostou, a některé nadhodnocené cenné papíry tak mohou nabízet příležitost k dosažení zisku.

Například index S&P 500 během pětiletého období od roku 2002 do roku 2007 zdvojnásobil svou hodnotu, ale poté se během necelých 18 měsíců, od října 2007 do března 2009 propadl o 55 %. Prozíraví investoři, kteří během tohoto propadu drželi krátké pozice na trhu, dosáhli ze svých krátkých pozic výrazných zisků.

Prodej nakrátko je nicméně poměrně pokročilá investiční strategie, která je vhodná především pro zkušené investory nebo obchodníky, kteří jsou obeznámeni s riziky shortování. Začínající investor by se spekulacím na pokles měl raději vyhnout. Ti, kteří však vědí, jak prodeje na krátko efektivně využít, mohou získat silnou zbraň do jejich investičního arzenálu.

Další zdroje informací:

Líbil se vám tento článek?
22
0

Autor

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 76 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎