Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

36. díl Seriálu technické analýzy – Co je to volatilita

Volatilita je srdcem finančních trhů. Poznejte, jak její nevyzpytatelnost ovlivňuje vaše investice a jak se na ni můžete připravit, nebo na ni dokonce vydělat.

36. díl Seriálu technické analýzy – Co je to volatilita
Zdroj: depositphotos.com

Volatilita. Slovo odvozené z anglického pojmu volatility neboli těkavost. Pojem, který v internetových diskuzích zaznívá velice často. A nejen tam, o volatilitě mluví i knihy a kurzy zabývající se tradingem.

Jaký má ale volatilita význam, co to je volatilita trhu a proč by pro vás jako obchodníka měla být důležitá? To vše a mnoho dalšího se dozvíte se v tomto článku.

Volatilita stručně
 • Volatilita je míra kolísání ceny finančních instrumentů v průběhu času, nezahrnující směr, ale rozsah cenových pohybů.
 • Vysoká volatilita znamená rychlé a velké změny cen, zatímco nízká volatilita značí stabilní ceny.
 • Volatilitu způsobují především neočekávané fundamentální zprávy, jako jsou rozhodnutí centrálních bank, vládní opatření, ekonomické údaje a mezinárodní politické události.
 • Vysoké volatility lze využít v rámci řady obchodních strategií a dosáhnout tak krátkodobého, ale i dlouhodobého zisku.

Obsah článku o volatilitě

Co je volatilita – volatilita význam?

Volatilitu ve finančním světě definujeme jako míru kolísání ceny v průběhu času. Neuvádí směr ceny, ale pouze její rozptyl.

Mění-li se cena rychleji a pohybuje-li se cena ve větším rozpětí, mluvíme pak o vysoké volatilitě. A naopak, pokud nám cena zamrzla na stejné ceně po delší čas, hovoříme pak o volatilitě nízké či nulové.

Pro pochopení významu volatility je nutno vzít na vědomí, že jde o fenomén, který se v čase neustále proměňuje. Každý finanční instrument prochází obdobím nízké a vysoké volatility. Proto je obtížné s jistotou určit, která aktiva jsou volatilnější než jiná.

Co a kdy způsobuje volatilitu?

Volatilita trhu je dána především neočekávánými fundamentálními zprávami.

Tím máme na mysli čerstvá rozhodnutí centrálních bank o úrokové sazbě, daňová a rozpočtová rozhodnutí vlády, inflační údaje, míra nezaměstnanosti, ale také mezinárodní politické události jako např. volby a referenda, schůzky světových politiků, válečné střety a tak dále.

Čím více velkých hráčů na trhu obchoduje, obvykle tím větší volatilitu na trhu vidíme. Proto v průběhu pracovního dne tradeři zažívají největší cenové skoky během společné obchodní seance Londýna a New Yorku mezi 14:00 až 18:00 středoevropského času.

Naopak nejnižší volatilitu zaznamenáváme, když Evropa a Amerika spí a obchoduje se pouze na asijských a australských burzách.

Obchodní seance
Obchodní seance (Zdroj: Forex-Zone.cz)
TIP

Zajímá vás, jaký je asi nejpoužívanější indikátor volatility? Přečtěte si náš 23. díl Seriálu technické analýzy o tom, jak obchodovat dle VIX Indexu.

Vliv volatility na různé typy aktiv

Při zkoumání “co je volatilita trhu,” je důležité pochopit, jak volatilita významně ovlivňuje různé typy aktiv. Akcie, dluhopisy, komodity, kryptoměny a měnové páry reagují na volatilitu odlišně a každé z těchto aktiv má své vlastní charakteristiky.

Akcie

Akcie jsou obecně považovány za vysoce volatilní aktiva. Ceny akcií mohou dramaticky kolísat v reakci na ekonomické zprávy, firemní výsledky a makroekonomické události.

Tato volatilita může nabídnout příležitosti pro rychlé zisky, ale také nese vysoké riziko ztrát. Investoři do akcií musí pečlivě sledovat tržní podmínky a být připraveni na rychlé změny.

Velice volatilní graf ceny akcií GameStop

Načítání
Načítání
Kupte si akcie GameStop Váš kapitál může být ohrožen*

Logo sponzora Koupit!

Dluhopisy

Dluhopisy jsou obecně méně volatilní než akcie. Nicméně, i zde může volatilita hrát roli, zejména u dluhopisů s delší dobou splatnosti a těch, které jsou vystaveny úrokovým sazbám a kreditnímu riziku.

Například změny v úrokových sazbách centrálních bank mohou způsobit značné pohyby cen dluhopisů.

Komodity

Komodity, jako je zlato, ropa a zemědělské produkty, mohou být také velmi volatilní. Ceny komodit často reagují na globální události, jako jsou geopolitické konflikty, přírodní katastrofy a změny v nabídce a poptávce.

Zlato je často vnímáno jako bezpečný přístav během období vysoké volatility jiných aktiv, zatímco ropa může zažít dramatické cenové pohyby v reakci na politické napětí nebo změny v těžbě.

Kryptoměny

Kryptoměny, jako je Bitcoin, Ethereum nebo Solana, jsou známé svou extrémní volatilitou. Ceny kryptoměn mohou rychle stoupat a klesat v reakci na regulační zprávy, technologické inovace a sentiment investorů.

Tato volatilita může nabídnout značné příležitosti pro zisky, ale také představuje vysoké riziko.

Měnové páry

Měnové páry, zejména hlavní měnové páry jako EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY a USD/CAD, jsou také citlivé na volatilitu. Forex trh je ovlivňován makroekonomickými faktory, jako jsou úrokové sazby, inflace, politická stabilita a ekonomická data.

Neočekávané události, jako jsou výsledky voleb, politické krize nebo změny v monetární politice, mohou způsobit rychlé a výrazné pohyby v měnových párech.

Volatilita forexu nabízí obchodníkům příležitosti k ziskům, ale také přináší riziko rychlých ztrát, pokud nejsou správně řízeny.

Obecná poučka však praví, že:
 • akcie, akciové indexy a kryptoměny jsou těmi nejvolatilnějšími instrumenty;
 • po akciích následuje forex, přesněji řečeno hlavní měnové páry jako EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY nebo USD/CAD;
 • po forexu následují komodity.

Berte však tento přehled s velkou rezervou. Komodity jako ropa dokáží zaskočit trhy obrovskou volatilitou stejně nebo i více než jakákoliv akcie na burze.

Volatilita je rovněž fraktální jev – to znamená, že na jakékoliv ceně vidíme větší a menší cenové výkyvy v rámci let, v rámci měsíců, a klidně i v rámci jednoho jediného dne.

Během jednoho měsíce můžeme zaznamenat nízkou volatilitu, ale během jednoho dne v daném měsíci můžeme na tomtéž trhu spatřit velký pohyb.

Dobu, kdy cena padá extrémně rychle dolů, nazýváme krach. Zato dobu, kdy cena velmi silně stoupá vzhůru, označujeme jako bublina.

Každý trader a každý investor automaticky bere ohled na volatilitu obchodovaného instrumentu, neboť ta nám definuje předpokládaný rozsah pohybu ceny a následně dobu, po jakou chceme finanční nástroj držet a zhodnotit.

Typy volatility
 • Zpravidla rozlišujeme volatilitu z hlediska zvoleného časového rozmezí. Na současné aktuální volatilitě nás zajímá kolísavost ceny od určitého dne v minulosti do dnešního dne.
 • U historické volatility se zaměřujeme na kolísavost ceny v období nacházejícím se kompletně v minulosti, např. volatilita Dow Jones mezi lety 2000 až 2010.
 • Při budoucí volatilitě sledujeme kolísavost ceny od dnešního dne do nějakého budoucího data, např. do doby expirace opcí.

Psychologie a volatilita

Psychologie hraje zásadní roli ve finančních trzích a významně ovlivňuje volatilitu. Když se podíváme blíže na otázku “co je volatilita trhu,” musíme brát v úvahu, že ceny aktiv se pohybují nejen na základě fundamentálních dat, ale také na základě emocí účastníků trhu.

Strach a chamtivost jsou dvě základní emoce, které často vedou k extrémním cenovým pohybům.

 • Volatilita významně vzrůstá v dobách nejistoty, kdy strach způsobuje masivní výprodeje a ceny prudce klesají. Tento jev je obecně znám jako tržní krach.
 • Na druhé straně, když investoři cítí chamtivost, mohou ceny aktiv růst nepřiměřeně rychle, což vede k tvorbě tržních bublin.

Obě tyto situace jsou příkladem vysoké volatility trhu.

Kromě toho hrají roli i další psychologické faktory, jako je sociální vliv a kolektivní chování. Když investoři vidí, že ostatní prodávají nebo kupují, mají tendenci následovat dav, což může zesílit volatilitu.

Informace a média také mohou posilovat emoce na trhu. Negativní zprávy nebo predikce mohou způsobit náhlé prodeje, zatímco pozitivní zprávy mohou vést k rychlým nákupům.

Psychologické fenomény jako FOMO (fear of missing out) a panika mohou také výrazně volatilitu ovlivnit. Investoři se mohou chovat iracionálně a přijímat rozhodnutí založená spíše na emocích než na analýzách, což vede k rychlým a nepředvídatelným pohybům cen.

Strategie pro obchodování s volatilitou

Chcete-li plně pochopit, jaký má volatilita význam, je důležité porozumět strategiím, které obchodníci používají k jejímu využití. Volatilita významně ovlivňuje obchodní rozhodnutí a existuje několik přístupů, jak z ní těžit.

 • Jednou z nejznámějších strategií je obchodování pomocí opcí. Opce umožňují obchodníkům spekulovat na růst nebo pokles ceny aktiva s omezeným rizikem. Při vysoké volatilitě jsou opční prémie vyšší, což může být výhodné pro prodejce opcí, kteří těží z prémií placených kupci.
 • Další oblíbenou strategií je hedging, který zahrnuje použití finančních derivátů, jako jsou futures nebo zmíněné opce, k ochraně proti nepříznivým pohybům cen. Pokud má například obchodník dlouhou pozici v akciích a očekává zvýšení volatility, může koupit opce na prodej (put opce), aby se ochránil před potenciálními ztrátami.
 • Volatilní spread strategie, jako je iron condor nebo straddle, jsou rovněž populární. Tyto strategie využívají různé kombinace kupních a prodejních opcí, aby profitovaly z velkých cenových pohybů nebo jejich nedostatku.

Skalpeři a intradenní obchodníci často těží z volatility tím, že využívají krátkodobých cenových pohybů. Rychlé vstupy a výstupy z pozic jim umožňují profitovat z malých, ale častých cenových změn. Vysoce volatilní trhy poskytují více příležitostí pro tyto krátkodobé obchody.

Pro dlouhodobé investory může být volatilita také příležitostí. Nákup kvalitních aktiv během období vysoké volatility, kdy jsou ceny nízké, a jejich prodej, když ceny vzrostou, může přinést významné zisky. Klíčem je pečlivá analýza a porozumění trhu.

Technické indikátory pro měření volatility

Pochopení toho “co je volatilita trhu” zahrnuje také znalost nástrojů, které ji měří. Technické indikátory jsou klíčovými nástroji, které obchodníci používají k posouzení volatility a predikci cenových pohybů.

 • Jedním z nejznámějších indikátorů je Average True Range (ATR). Tento indikátor měří průměrný rozsah pohybu ceny v určitém časovém období. Vyšší hodnoty ATR naznačují vyšší volatilitu, což může pomoci obchodníkům určit vhodné body pro vstup a výstup z obchodů.
 • Dalším užitečným nástrojem je standardní odchylka, která měří, jak moc se ceny odchylují od průměru. Vysoká standardní odchylka indikuje, že ceny jsou rozptýleny široce kolem průměru, což znamená vyšší volatilitu.
 • Bollingerova pásma jsou další populární technický indikátor pro měření volatility. Pásma se skládají z klouzavého průměru a dvou linek, které jsou od něj vzdálené o určitou standardní odchylku. Když se pásma rozšiřují, signalizují vyšší volatilitu, zatímco zužování pásem naznačuje pokles volatility.
 • Dalším užitečným indikátorem je VIX (Volatility Index), často nazývaný “index strachu”. VIX měří očekávanou volatilitu amerického akciového trhu na základě opcí na index S&P 500. Vyšší hodnoty VIX naznačují vyšší očekávanou volatilitu a často korelují s poklesy na trhu.
Info

Technické indikátory jako ATR, standardní odchylka, Bollingerova pásma a VIX poskytují obchodníkům cenné informace o tržní volatilitě.

Jejich správné použití může pomoci obchodníkům lépe se orientovat v dynamických trzích a optimalizovat své obchodní strategie.

Proč se tradeři musí zajímat o volatilitu aneb výhody a nevýhody

 • Trh signalizuje tím větší nervozitu z pohledu ohodnocení aktiva, čím větší cenové swingy se na grafu nacházejí.
 • Aktuální průměrné rozpětí ceny finančního instrumentu nám pomáhá určit velikost obchodované pozice či dobu držení pozice.
 • Vyšší volatilita v sobě automaticky zahrnuje větší potenciální zisk a také větší riziko.
 • Vyšší volatilita výnosů investičního fondu značí daleko širší rozsah možné výsledné hodnoty portfolia v budoucnu.
 • Volatilita ceny umožňuje nakupovat aktiva levně a prodávat je, když jsou předražená.

Obecně řečeno z vyšší volatility těží skalpeři a intradenní tradeři s agresivními a riskantními strategiemi.

Mnoho automatických obchodních systémů pracuje s náhle zvýšeným průměrným rozsahem ceny. Obchodní systémy založené na průrazech zón supportů a rezistencí také pracují s volatilitou.

Pro tuto skupinu obchodníků a systémů se doporučuje volatilitu pečlivě sledovat.

Existují také nějaké nevýhody volatility?

Samozřejmě, jak už z výše napsaného vyplývá, vyšší volatilita s sebou nese vyšší riziko. Takže konzervativní tradeři a opatrní investoři spoléhající se poziční a dlouhodobé strategie nutně vysokou volatilitu nepotřebují.

Tato skupina se spíš snaží zajistit si menší procentuální výnos, a proto divoké posuny cen nahoru a dolů moc nevítají.

Volatilita v praxi

Příklad A

Jak si při investování vypomoct znalostí o průměrné volatilitě? Řekněme, že chceme investovat do drahých kovů a nevíme, zda zvolit zlato, nebo stříbro. Řekněme, že díky silné pozitivní korelaci je roční výnos v průměru na obou komoditách přibližně stejný, a to 5 %.

Použijeme tak informaci o historické volatilitě daných aktiv. Řekněme, že zlato se v průměru pohybuje v rozpětí 3 %, stříbro v rozsahu 10 %.

To znamená, že za dobu držení zlata v našem portfoliu bychom očekávali maximální pokles hodnoty zhruba na nulu, zatímco u stříbra bychom se kvůli vyšší volatilitě obávali poklesu hodnoty hluboko do záporných čísel.

Většina investorů by si v takovém případě vybrala investici do cenově stabilnějšího zlata, přestože volatilnější stříbro by v sobě také skrývalo vyšší potenciální zhodnocení.

Příklad B

Jak souvisí výnosnost akciového indexu S&P 500 s průměrnou volatilitou v čase? Stejnou otázku si v roce 2011 položil Crestmont Research.

Institut zjistil, že vyšší volatilita zvyšuje pravděpodobnost poklesu trhu a ztráty, a nižší volatilita zase zvyšuje pravděpodobnost býčího trhu.

Z jejich dat mezi lety 1962-2011 lze vyčíst, že pokud se průměrný denní rozsah ceny indexu nachází pod 1 %, existuje nejméně 70procentní šance na ziskový měsíc a 91procentní šance na ziskový rok.

Pokud už denní volatilita přesahuje 1,9 %, máme vyšší pravděpodobnost ztrátového měsíce a roku.

Ve skutečnosti Crestmont Research jen číselně doložil to, co každý zkušený obchodník akciových indexů dobře zná.

Zatímco býčí trh se vyznačuje pomalým stoupáním ceny nahoru, medvědí trh se spíš projevuje výraznými náhlými cenovými propady.

I když tak ukazatel volatility nám sám o sobě neuvádí směr ceny, u některých instrumentů platí, že zvyšující se rozsah ceny signalizuje špatné zprávy.

Příklad C

Jak můžeme v praxi obchodovat volatilitu krátkodobě? Existuje mnoho indikátorů měřících volatilitu, které nám však signály pro vstup / výstup z pozice samy o sobě nedávají. Výjimkou v tomto směru je indikátor Bollinger Bands (česky Bollingerova pásma).

Bollinger nám na grafu zakresluje určité pásmo (rozpětí ceny na základě průměrné volatility). My můžeme obchodovat odrazy od hranic tohoto pásma ke klouzavému průměru a spekulovat tak na návrat k průměrné volatilitě.

Nebo můžeme počkat na extrémně zúžené pásmo a obchodovat průraz na jakoukoliv stranu. To znamená vložit sell-stop a buy-stop příkazy nad a pod dané cenové rozmezí.

GBPUSD Denní graf 05-09-19 Bollingerova pásma
GBPUSD Denní graf 05-09-19 Bollingerova pásma (Zdroj: Purple Trading)

Chcete zkusit obchodovat volatilní trhy na vlastní kůži? Otevřete si účet u některého z námi recenzovaných brokerů

Favorit redakce

Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
Výhody
 • Nákup a prodej akcií i ETF bez poplatku
 • Možnost nákupu frakčních akcií a ETF
Nevýhody
 • Absence některých oblíbených finančních instrumentů – opce, dluhopisy, podílové fondy apod.
 • Danění českých dividend 35% sazbou
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.

FAQs – Na co se nejčastěji ptáte

Co je to volatilita?

Volatilita je míra kolísání ceny finančních instrumentů v průběhu času, nezahrnující směr, ale pouze rozsah cenových pohybů.

Co způsobuje volatilitu?

Volatilitu způsobují neočekávané fundamentální zprávy, rozhodnutí centrálních bank, vládní opatření, ekonomické údaje a mezinárodní politické události.

Jak volatilita ovlivňuje akcie?

Akcie jsou vysoce volatilní a jejich ceny mohou dramaticky kolísat v reakci na ekonomické zprávy a makroekonomické události.

Proč jsou kryptoměny považovány za velmi volatilní?

Kryptoměny, jako Bitcoin a Ethereum, často rychle mění ceny v reakci na regulační zprávy, technologické inovace a sentiment investorů.

Jakou roli hraje psychologie v kolísání trhů?

Emocionální faktory jako strach a chamtivost vedou k tržním krachům a bublinám, což zvyšuje volatilitu.

Co je VIX a jak se používá?

VIX, známý jako “index strachu,” měří očekávanou volatilitu amerického akciového trhu na základě opcí na index S&P 500.

Další zdroje informací:

Líbil se vám tento článek?
18
0

Autor

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Tradingu CFD se věnuji aktivně od léta 2018. Hlavní zaměření: Forex a akcie, daytrading i dlouhodobé investování. Vždycky mě nejvíce zajímá, jak věci fungují. Proto studium technické a fundamentální analýzy patří mezi mé hlavní koníčky.

Baví mě podchytit jádro problému a informaci srozumitelně předat dál, ať už v psané nebo v mluvené formě. Už od mala rád píšu a svými články na Finexu mám v plánu podílet se na vybudování top ekonomického portálu v Česku.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Při investování je váš kapitál vystaven riziku a může se vám vrátit méně, než jste investovali. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky.
U 64 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.