Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Longevity investování: Jak vydělat na prodlužování lidského života?

Investice do longevity technologií slibují nejen prodloužení lidského života, ale i značné finanční výnosy. Jak můžete těžit z nejnovějších průlomů v medicíně a zdravotní péči? Které fondy a akcie zaměřené na dlouhověkost mohou zhodnotit vaše peníze?

Longevity investování: Jak vydělat na prodlužování lidského života?
Zdroj: depositphotos.com

Longevity investování, zaměřené na technologie a služby prodlužující lidský život, se stává stále populárnějším tématem mezi investory.

Tento sektor zahrnuje mnoho společností a fondů či ETF, které se zabývají zdravotnickými technologiemi, biotechnologií, farmacií a péčí o seniory.

Pojďme se podívat, co longevity investování je, proč je longevity investování důležité a na některé možnosti investování do tohoto výrazně rostoucího sektoru.

Longevity investování v kostce
 • Longevity investování se zaměřuje na prodloužení a zlepšení lidského života prostřednictvím biotechnologií, farmacie a zdravotnických technologií.
 • Tento sektor nabízí dlouhodobé investiční příležitosti s vyšším rizikem, ale také s potenciálně vyššími výnosy.
 • Stárnoucí světová populace vytváří zvýšené nároky na zdravotní a sociální služby, což longevity investování činí klíčovým pro ekonomickou udržitelnost, ale také velmi lukrativním sektorem akciového trhu.

Obsah článku o longevity investování

Co to je longevity investování?

Longevity investování se zaměřuje na společnosti a technologie, které mají za cíl prodloužit délku lidského života a zlepšit kvalitu života ve stáří – ve zkratce společnosti a technologie zaměřující se na dlouhověkost.

Téma tak zahrnuje investice do biotechnologií, farmacie, zdravotnických zařízení, genetického výzkumu a péče o seniory. Jeho cílem je podporovat inovace, které mohou zpomalit proces stárnutí, léčit nemoci spojené se stárnutím a celkově zlepšit zdravotní péči pro starší populaci.

Rozdíl mezi tradičními investicemi a investicemi zaměřenými na dlouhověkost:

Tradiční investice se často zaměřují na mnoho sektorů – např. technologie, energetika, finance, spotřební zboží – a investoři zde hledají stabilní růst a výnosy prostřednictvím diverzifikovaných portfolií.

Tradiční investice jsou obvykle méně specifické a zaměřené na krátkodobější zisky.

Longevity investování je na druhé straně specificky zaměřeno na sektory a společnosti, které přímo přispívají k prodlužování a zlepšování lidského života.

Investoři v tomto segmentu hledají dlouhodobé příležitosti, často s vyšší mírou investičního rizika a potenciální návratnosti investice. Longevity investice mají silný etický a společenský rozměr, protože podporují pokrok v medicíně a zdravotní péči, který může mít hluboký dopad na společnost.

Dalším významným rozdílem je investiční horizont

Tradiční investice často poskytují rychlejší návratnost investic, zatímco longevity investice vyžadují trpělivost a dlouhodobý přístup.

Výzkum a vývoj v oblasti longevity může trvat roky až desetiletí, než přinese konkrétní výsledky. Investoři tedy musí být připraveni na delší období bez okamžitého finančního zisku.

Investice do longevity – dlouhověkosti – v neposlední řadě často zahrnují podporu vysoce inovativních a průkopnických technologií, které mohou být na hranici současného vědeckého poznání.

To znamená, že investoři musí mít silné povědomí o vědeckých trendech a potenciálu nových objevů. Tradiční investice obvykle nevyžadují tak hlubokou znalost konkrétních vědeckých či technologických oblastí.

Proč je longevity investování důležité?

Světová populace stárne. Podle statistik se podíl starších lidí v populaci neustále zvyšuje, což má zásadní dopady na globální ekonomiku.

Tento trend je výsledkem pokroků ve zdravotní péči, které prodlužují lidský život. Stárnoucí populace však také znamená vyšší nároky na zdravotní a sociální služby, což představuje významnou ekonomickou zátěž.

Bez adekvátních investic do longevity technologií a služeb tak může být ohrožena udržitelnost ekonomických systémů.

Longevity investování může zmírnit tyto dopady tím, že podporuje inovace, které zlepší zdravotní péči a efektivitu sociálních služeb.

Příležitosti a výzvy spojené s prodlužováním lidského života:

Prodlužování lidského života přináší obrovské příležitosti pro různé sektory ekonomiky a investory:

 • Biotechnologie a farmacie mohou vyvinout nové léčebné postupy a léky, které zlepší kvalitu života ve stáří.
 • Zdravotnická zařízení a technologie mohou přinést inovace v péči o seniory, čímž se zvýší efektivita a dostupnost péče.

A právě investice do těchto oblastí mohou vést k významným finančním výnosům pro investory.

Na druhé straně, prodlužování lidského života přináší také výzvy:

 • Jednou z hlavních výzev je financování dlouhodobé péče o seniory. Vyšší délka života znamená, že lidé budou potřebovat péči po delší dobu, což zvýší náklady na zdravotní a sociální služby.
 • Další výzvou je potřeba přizpůsobit pracovní trh a ekonomické systémy tak, aby reflektovaly stárnoucí pracovní sílu. To může zahrnovat změny v důchodových systémech a vytváření pracovních míst, která jsou vhodná pro starší pracovníky.

Longevity investování je tedy klíčové pro zajištění udržitelného rozvoje a stability ekonomických systémů v kontextu demografických změn.

Info

Podporou inovací a technologií, které zlepšují kvalitu života a efektivitu péče, může longevity investování hrát významnou roli v řešení výzev spojených s prodlužováním lidského života a přinést zároveň atraktivní investiční příležitosti.

Klíčové sektory longevity investování

Biotechnologie a vývoj léků:

Biotechnologie a vývoj léků jsou páteří longevity investování. Tento sektor se zaměřuje na objevování a vývoj nových léčiv a terapeutických postupů, které mohou zpomalit proces stárnutí a léčit nemoci spojené se stárnutím.

Společnosti v tomto sektoru využívají pokročilé technologie, jako je genetické inženýrství, k vytvoření inovativních řešení, která prodlužují délku a kvalitu života.

Investice do biotechnologických firem mohou přinést významné výnosy, zejména pokud tyto firmy úspěšně uvedou nové léky na trh.

Zdravotní péče a zdravotnické technologie:

Tento sektor zahrnuje širokou škálu služeb a produktů, které zlepšují péči o pacienty a efektivitu zdravotních systémů.

Zdravotnické technologie, jako jsou telemedicína, robotická chirurgie a pokročilé diagnostické nástroje, umožňují lepší monitorování a léčbu chronických onemocnění.

Investice do zdravotnických zařízení a technologií mohou zlepšit přístup ke kvalitní zdravotní péči a snížit náklady na zdravotní služby.

Prevence nemocí a wellness:

Prevence nemocí a wellness jsou stále důležitější součástí longevity investování. Tento sektor se zaměřuje na produkty a služby, které podporují zdravý životní styl a prevenci nemocí.

Investice do wellness a prevence mohou snížit zátěž na zdravotní systémy a zvýšit kvalitu života jednotlivců tím, že předcházejí vzniku chronických onemocnění.

Příklady longevity investic

Fondy a ETF zaměřené na longevity

Jedním z nejpohodlnějších způsobů, jak investovat do dlouhověkosti, jsou burzovně obchodované fondy (ETF). Tyto fondy umožňují investorům diverzifikovat jejich portfolia a snižovat rizika spojená s investováním do jednotlivých akcií. Zde jsou některé zajímavé fondy a ETF:

 • Longevity Tech Fund: Tento fond investuje do společností, které vyvíjejí technologie zaměřené na prodlužování života a zlepšování kvality života ve stáří. Fond se zaměřuje na biotechnologie, farmaceutické firmy a zdravotnické technologie.
 • VanEck Bionic Engineering UCITS ETF: Toto ETF investuje do firem, které se zabývají bionickým inženýrstvím, což zahrnuje technologie, jako jsou bionické protézy, exoskeletony a další inovace, které mohou zlepšit mobilitu a kvalitu života seniorů. VanEck Bionic Engineering ETF se zaměřuje na společnosti, které přinášejí technologické pokroky v oblasti zdraví a wellness.
 • Global X Health & Wellness Thematic ETF (BFIT): Toto ETF se zaměřuje na společnosti, které vyvíjejí produkty a služby pro zdraví a wellness. To zahrnuje firmy zaměřené na fitness technologie, zdravou výživu, preventivní medicínu a wellness programy. Investice do tohoto ETF umožňuje diverzifikaci v rámci sektoru prevence nemocí a podpory zdravého životního stylu.
 • iShares Ageing Population UCITS ETF: Poslední ETF fond investuje do společností, které poskytují zdravotnické a sociální služby pro starší populaci. To zahrnuje firmy z oblastí farmacie, biotechnologií a zdravotnických technologií. IShares Ageing Population ETF se zaměřuje na demografické trendy a jejich dopady na globální ekonomiku.

Jednotlivé akcie v sektoru longevity

Preferujete-li přímější přístup, existuje několik jednotlivých akcií, které stojí za zvážení:

 • Unity Biotechnology (UBX): Tato společnost se specializuje na vývoj léčiv zaměřených na stárnutí a nemoci spojené se stárnutím. Jejich výzkum se zaměřuje na eliminaci poškozených buněk, které se hromadí v těle s věkem.

Aktuální vývoj ceny akcií Unity Biotechnology:

 • ResTORbio (TORC): Společnost vyvíjí léčiva, která mají prodlužovat zdravý život starší populace. Jejich hlavní zaměření je na imunitní systém a jeho posílení, což může výrazně zlepšit kvalitu života ve stáří.
 • Geron Corporation (GERN): Geron se zaměřuje na léčbu chronických nemocí spojených se stárnutím, zejména rakoviny. Společnost je známá svým výzkumem v oblasti telomerázy, což je enzym spojený s buněčným stárnutím.

Aktuální vývoj ceny akcií Geron Corporation:

 • Calico Labs (součást Alphabet): Calico Labs je biotechnologická společnost podporovaná Googlem, zaměřující se na výzkum a vývoj léčebných postupů proti stárnutí. Jejich projekty zahrnují studium genetiky dlouhověkosti a biologie stárnutí.
 • Editas Medicine (EDIT): Tato biotechnologická společnost využívá technologii CRISPR pro editaci genů, což může vést k novým způsobům léčby genetických poruch a chorob spojených se stárnutím. Jejich práce může významně přispět k prodlužování zdravého života.

Aktuální vývoj ceny akcií Editas Medicine:

 • BioAge Labs: BioAge se zaměřuje na identifikaci a vývoj léčiv, která prodlužují zdravý lidský život. Společnost využívá umělou inteligenci k analýze biologických dat a identifikaci nových cílů pro léčiva, která mohou zpomalit proces stárnutí. Společnost je zatím soukromá, rozhodně se však vyplatí sledovat její případné IPO.
TIP

Tyto společnosti reprezentují různé aspekty longevity investování, od genetického výzkumu a vývoje nových léčiv až po technologické inovace v oblasti zdravotní péče.

Investice do těchto akcií mohou přinést potenciálně vysoké výnosy a zároveň podporovat pokrok v prodlužování a zlepšování kvality lidského života.

Jak začít s longevity investováním?

Začít s longevity investováním vyžaduje pečlivý výzkum (fundamentální analýzu) a plánování. Nejprve je důležité porozumět základům dlouhověkosti a identifikovat klíčové (výše popsané) sektory.

Dále je na řadě výběr mezi aktivním stockpickingem nebo pasivním investováním do burzovně obchodovaných fondů.

Důležité faktory při výběru investic:

Při výběru investic v oblasti longevity je důležité zohlednit několik faktorů:

 • Každý investor by měl posoudit inovační potenciál společnosti – to znamená, jaké nové technologie nebo léčiva vyvíjejí a jaký je jejich potenciál ovlivnit trh.
 • Důležité je sledovat finanční stabilitu společnosti, včetně jejího finančního zdraví (rozvahy), výnosů a cash flow a zadluženosti.
 • Nesmíte pak opomínat ani regulační prostředí, protože mnoho inovací v oblasti longevity vyžaduje schválení regulačními orgány, což může být zdlouhavý proces.
 • V neposlední řadě byste neměli zapomínat ani na tým vedení společnosti, jeho zkušenosti a schopnost realizovat dlouhodobé strategie.

Rizika longevity investování a jak je minimalizovat:

Investování do dlouhověkosti je spojeno s několika riziky. Jedním z hlavních je technologické riziko, protože mnoho společností pracuje na průlomových technologiích, které nemusí být úspěšné.

Dalším zjevným rizikem pak je regulační riziko, protože schválení nových léčiv a technologií může být nejisté a časově náročné.

Volatilita trhu a ekonomické cykly, které mohou ovlivnit hodnotu investic, pak představují tržní riziko.

TIP

Pro minimalizaci těchto rizik je důležité diverzifikovat portfolia. To znamená investovat do různých společností nebo fondů v rámci longevity, aby se snížilo riziko spojené s jednotlivými investicemi.

Dále je vhodné sledovat trh a být připraven reagovat na změny regulačního prostředí a technologického pokroku.

Rovněž byste také měli zvážit dlouhodobý investiční horizont a být trpěliví, protože mnoho inovací v oblasti longevity vyžaduje čas na dosažení plného potenciálu.

Budoucnost longevity investování

Jedním z nejvýznamnějších trendů longevity investování je pokrok v oblasti genové terapie a personalizované medicíny.

 • Genová terapie, která umožňuje opravu nebo nahrazení vadných genů, má potenciál léčit nebo předcházet nemocem spojeným se stárnutím.
 • Personalizovaná medicína, která využívá genetické informace k přizpůsobení léčby individuálním potřebám pacienta, se pak stává stále více dostupnou a efektivní.

Dalším důležitým trendem je rozvoj umělé inteligence (AI) a strojového učení v medicíně.

 • AI může analyzovat obrovské množství dat a identifikovat vzorce, které mohou vést k novým léčebným postupům a včasné diagnóze nemocí.

Tento technologický pokrok tak může zrychlit výzkum a vývoj v oblasti longevity.

Také se očekává nárůst investic do zdravotnických technologií a zařízení, které zlepšují kvalitu života seniorů.

 • Například chytré domácnosti a asistenční technologie umožní starším lidem žít déle nezávisle a bezpečně ve svých domovech.

Potenciální dopady na globální ekonomiku a společnost:

Investice do longevity mohou mít významné dopady na globální ekonomiku i společnost. Ekonomicky mohou tyto investice vytvořit nové trhy a pracovní místa v oblasti biotechnologií, zdravotnických technologií a genové terapie.

Dlouhověkost a lepší kvalita života pak mohou snížit náklady na zdravotní péči tím, že omezí výskyt chronických onemocnění a zlepší zdraví starší populace.

Na společenské úrovni mohou longevity investice přinést výrazné zlepšení kvality života.

Starší lidé budou mít možnost žít zdravěji a aktivněji, což povede k jejich většímu zapojení do společenských aktivit a pracovního života.

Obecně je velmi pravděpodobné, že longevity investování bude hrát klíčovou roli v utváření budoucnosti zdravotní péče a globální ekonomiky. Přináší nové příležitosti pro inovace a růst, zatímco zlepšuje kvalitu života a udržitelnost sociálních systémů.

Longevity investování – slovo závěrem

Longevity investování, zaměřené na prodloužení lidského života a zlepšení kvality života ve stáří, získává na popularitě mezi investory díky svému potenciálu přinést dlouhodobé výnosy i pozitivní společenský dopad.

Tento sektor zahrnuje biotechnologie, farmaceutika, zdravotnické technologie a péči o seniory, přičemž se od tradičních investic liší svým zaměřením na inovace, etiku a delší investiční horizont.

Důležitost longevity investování spočívá ve stárnutí světové populace, které vytváří rostoucí nároky na zdravotní a sociální služby. Investice do tohoto sektoru však mohou nejenom zmírnit ekonomickou zátěž a podporovat pokrok v medicíně, ale také přinášet atraktivní výnosy.

FAQs – Na co se nejčastěji ptáte

Co je longevity investování a jaké sektory akciového trhu zahrnuje?

Longevity investování se zaměřuje na společnosti a technologie prodlužující a zlepšující kvalitu lidského života, zejména ve stáří.

Longevity investice zahrnují především biotechnologie, farmacii, zdravotnické technologie, genetický výzkum a péči o seniory.

Jak se longevity investování liší od tradičních investic?

Longevity investování se zaměřuje na dlouhodobé inovace s vyšším rizikem a potenciálně vyššími výnosy, na rozdíl od tradičních investic, které často hledají kratší a stabilnější výnosy.

Proč je longevity investování důležité?

Je klíčové pro udržitelnost ekonomických systémů v kontextu stárnutí populace, podporuje inovace v medicíně a zlepšuje zdravotní péči.

Jaké jsou hlavní investiční možnosti v oblasti longevity investic a kde začít?

Můžete vybírat z fondů a ETF zaměřených na longevity nebo investovat přímo do akcií inovativních firem.

Začněte pečlivým výzkumem klíčových sektorů, rozhodněte se mezi aktivním a pasivním investováním a vyberte vhodné fondy nebo akcie.

Jaká jsou rizika longevity investování a jak je minimalizovat?

Hlavní rizika zahrnují technologické neúspěchy, regulační překážky a tržní volatilitu. Tato rizika lze poměrně účinné minimalizovat diverzifikací portfolia, sledováním regulačního prostředí a zaměřením na dlouhodobý investiční horizont.

Další zdroje informací:

Líbil se vám tento článek?
0
0

Autor

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Při investování je váš kapitál vystaven riziku a může se vám vrátit méně, než jste investovali. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky.
U 64 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.