Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Pravidelné investování – O co se jedná? V čem je jeho síla?

Aktualizováno
Pravidelné investování – O co se jedná? V čem je jeho síla?

Nákup akcií může být poměrně stresující. Pokud investujete příliš brzy, riskujete, že v případě poklesu ceny budete litovat. Pokud však počkáte a cena vzroste, budete mít pocit, že jste přišli o “výhodnou nabídku”. Pravidelné investování je strategie, která se snaží minimalizovat tato rizika tím, že svou pozici budujete v průběhu času. Při pravidelném investování nakupujete cenný papír v konstantních intervalech za stejný finanční obnos. Místo toho, abyste se snažili načasovat vývoj trhu, nakupujete dané aktivum za různé ceny – někdy vyšší a někdy naopak nižší.

Stejně jako u většiny investičních strategií není pravidelné investování vhodné pro každého a v některých obdobích vývoje akciového trhu funguje lépe než jindy. Může však být účinným nástrojem, který odstraňuje některé emocionální překážky investování.

Chcete se pustit do investování, ale nemáte na účtu velký obnos volných peněz? Nevadí. Investujte pravidelně a po menších částkách. Tato investiční strategie má navíc mnoho výhod a je využívána i zkušenými investory s velkým kapitálem. Co je to pravidelné investování a proč se o něj zajímat? To a mnohem víc se dozvíte v tomto článku.

Základy pravidelného investování

 • Pravidelné investování spočívá v nákupu investičních nástrojů v konstantním finančním objemu a ve stálém časovém intervalu, obvykle do podílových fondů nebo ETF.
 • Tato strategie nehledá nejlepší načasování nákupu, ale spoléhá na pravidelnost a průměrování nákupních nákladů, kdy nakupuje více akcií, když jsou ceny nízké, a méně, když jsou vysoké.
 • Pravidelné investování je považováno za dlouhodobou strategii a nejlépe funguje během medvědích trhů nebo u volatilních cenných papírů, čímž se snižuje emocionální stres spojený s investováním.
 • Jedná se o pasivní investiční strategii, která vytváří dlouhodobou pozici v akciích, ETF nebo fondech, na rozdíl od časování trhu, což je aktivní strategie vyžadující neustálou pozornost trhu.

Obsah článku

Co je pravidelné investování?

Pravidelné investování je nákup investičních instrumentů za konstantní finanční objem a ve stále stejném časovém intervalu. Obvykle se jedná o investice do podílových fondů nebo ETF. Stále více akciových brokerů však také nabízí investování do frakčních akcií, což znamená, že můžete za nižší částky pravidelně, například každý měsíc, nakupovat i konkrétní akciový titul. Tento druh investic je standardně považován za dlouhodobé investování.

Pravidelné investování nehledá nejvhodnější dobu na nákup, ale spoléhá na pravidelnost a ředění cen.

Tedy pokud je pravidelná částka investice fixní a cena na trhu vysoká, kupujeme méně aktiva než v případě, kdy je cena nízká. Nákupní cena se v průběhu času průměruje a tento styl investování je tak vhodný pro investory, kteří plánují investovat dlouhodobě. 

Pokud například chcete své peníze “rychle otočit” a za rok za dva inkasovat zisky není pravidelné investování úplně běžnou strategií, samozřejmě ale záleží na konkrétních objemech a daném instrumentu.

Proč pravidelné investování funguje?

Pravidelná investiční strategie dlouhodobě funguje, protože odstraňuje z investičního procesu emoce – zejména negativní vliv stresu, který je s investováním spojen. Díky tomu, že se zavážete dodržovat stanovený dlouhodobý plán, se nemusíte starat o to, zda hodnota podílového listu nebo akcie brzy vzroste nebo klesne.

Uveďme příklad společnosti XYZ a předpokládejme, že pět po sobě jdoucích měsíců nakupujete její akcie v hodnotě za 4 000 Kč. Řekněme také, že ve dnech, kdy nakupujete, se akcie obchodují za 1000, 800, 400, 800 a 1000 Kč. V průběhu těchto pěti měsíců skončila cena akcie tam, kde začala, ale mezitím prodělala poměrně divokou jízdu.

Takto by vypadaly nákupy:

Měsíc Investovaná částka Cena akcie Počet akcií
1. 4 000 Kč 1 000 Kč 4
2. 4 000 Kč 800 Kč 5
3. 4 000 Kč 400 Kč 10
4. 4 000 Kč 800 Kč 5
5. 4 000 Kč 1 000 Kč 4
Celkem 20 000 Kč 714,2 Kč (průměrná nákupní cena) 28

Musíte si uvědomit, že kdybyste v tomto příkladu ihned investovali celých 20 000 Kč hned první den, získali byste pouze 20 akcií. Díky pravidelnému investování jste tedy mohli za své peníze nakoupit více akcií. To samozřejmě neplatí vždy. Pokud by se cena akcií pohybovala pouze směrem vzhůru, získali byste méně akcií.

Tuto strategii můžete použít pro jakoukoli investici, ať už se jedná o akcie, podílový fond nebo fond obchodovaný na burze (ETF).

Obecně lze říci, že pravidelné investování funguje nejlépe během medvědích trhů a u cenných papírů, jejichž cena dramaticky kolísá nahoru a dolů. Právě v těchto obdobích a u těchto typů investic bývá nejdůležitější snížit obavy investorů a strach z prodělku.

Pokud se rozhodnete pro pravidelné investování, dejte si pozor, abyste své investice zpětně příliš důkladně “nestudovali”. Strávíte-li příliš mnoho času pohledem zpět, snadno o sobě začnete pochybovat. Pokud akcie od vašeho výchozího bodu neustále stoupá, zjevně by bylo lepší nakoupit co nejvíce cenných papírů hned první den.

Nebo na příkladu společnosti XYZ by bylo lepší utratit celých 20 000 Kč ve třetím měsíci. Ale celá pointa této strategie spočívá v tom, že nemůžeme vědět, jak se cena akcie bude vyvíjet.

Pravidelné investování vs. časování trhu

Opačnou strategií k pravidelnému investování je časování trhu. Načasování trhu je investiční strategie, při níž se investoři snaží překonat akciový trh tím, že předpovídají jeho výkonnost. Jedná se o aktivní strategii, která se zaměřuje na krátkodobý horizont a vyžaduje pečlivou pozornost a sledování trhu. Někteří investoři volí tento přístup, protože pokud se jim podaří správně načasovat své nákupy, mohou dosáhnout nadprůměrných výnosů. Dokonale dlouhodobě předvídat vývoj trhů je však nemožné.

Naproti tomu pravidelné investování je pasivní investiční strategie. Tato strategie nevyžaduje věnovat takovou pozornost trhu, protože pravidelně investujete stejnou částku. Také místo toho, abyste vstupovali a vystupovali z pozic v krátkém investičním horizontu, budujete dlouhodobou pozici v akciích, ETF nebo fondech.

Který den v měsíci je nejlepší pro realizaci pravidelné investice?

Existuje spousta takzvaných investičních odborníků, kteří tvrdí, že existují určité dny v měsíci, kdy je třeba peníze investovat kvůli výplatním termínům a tokům v podílových fondech. Nevěřte tomu. Kdyby existoval kouzelný vzorec pro výběr správného dne v měsíci pro nákup akcií, všichni bychom tehdy prostě nakupovali a nemuseli bychom vymýšlet další strategie.

Důležité však je stanovení konkrétního a konzistentního plánu, kterého se posléze budete držet. Velkou výhodou této strategie je, že díky rozdělení investice na části se můžete vyhnout starostem o to, kdy nakoupit, a nesnažit se načasovat trh. Proto je důležité, abyste se po zvolení termínu drželi tohoto termínu bez ohledu na to, co se stane.

Řekněme například, že se zavážete, že každý první den v měsíci nakoupíte indexový fond v hodnotě 2 000 Kč. Ve čtvrtém měsíci si však všimnete, že akcie celý týden před prvním dnem měsíce rostly. Mohlo by být lákavé předpokládat, že výprodej je nevyhnutelný každým dnem, a tak nákup v první den měsíce odložíte v naději, že v následujících dnech získáte lepší cenu.

Pokud to uděláte, eliminujete tím mnoho důvodů, proč se pokoušet o pravidelné investování – začnete ve své podstatě své nákupy časovat.

Výhody pravidelného investování

Potenciální snížení nákladů na nákup akcií nebo podílových listů je sice jedním z přesvědčivých důvodů pro pravidelné investování, ale je třeba zvážit i další výhody.

A) Snížení rizika investice

Pravidelné investování výrazně eliminuje riziko špatného načasování investice. Určitě to znáte, chcete investovat do něčeho, co roste, ale bojíte se, že se růst zastaví a cena po vašem nákupu začne klesat.

Pravidelné investování by zachránilo i investory v roce 1929 – před tzv. Černým pátkem. Jednorázovou investicí jste v roce 1929 velmi rychle přišli o téměř 90 % hodnoty a pokud byste vydrželi (neprodat), zpět na hodnotu investice byste se dostali cca po 25 letech.

Samozřejmě i v případě pravidelného investování byste zaznamenali významnou ztrátu, ale pravidelnými nákupy byste nakupovali i levné tituly a to ve velkém množství. Jejich následný růst by vás na původní hodnotu dostal mnohem rychleji. Záleží na konkrétních parametrech pravidelného investování, ale místo 25 let se bavíme cca o 5 až 6 letech a to už není tak velký časový horizont.

Příkladů, kdy se pravidelné investování daleko víc vyplatilo by se dalo najít samozřejmě daleko víc a nemuseli bychom chodit ani tak daleko v čase.

B) Vytváří dobré investiční návyky

I když víte, že byste měli investovat pravidelně, někdy je lákavé utratit peníze určené na investování za jiné věci. Pokud si nastavíte pravidelné automatické příspěvky, je méně pravděpodobné, že vám budou na konci měsíce chybět peníze na investování. Je pravděpodobnější, že si osvojíte investiční disciplínu a budete se svého plánu držet.

C) Udržuje vás to otevřené příležitostem

Časování trhu neovládá ani většina profesionálních investorů. Pravidelné investování vám pomůže zajistit, že budete stát u dveří, až příležitost zaklepe. Nedávné události jsou příkladem toho, proč je stabilní investiční strategie tak důležitá.

Pokud jste přestali investovat na počátku pandemie covid-19 – kdy nejistota hnala trhy dolů – možná jste svého rozhodnutí litovali v následujících měsících, kdy trh vystoupal na rekordní hodnoty.

D) Minimalizace emočních chyb

Pravidelné investování může také pomoci zabránit tomu, aby vaše emoce podkopaly vaše portfolio. Když například investujete velkou částku do jednoho titulu jednorázově, je pravděpodobnější, že budete litovat, pokud se ukáže, že tato investice byla špatně načasovaná.

Behaviorální ekonomové upozorňují, že většina lidí je ze své podstaty averzní vůči ztrátám – mají tendenci reagovat silněji na ztráty (nebo vyhlídky na ně) než na zisky. Při pravidelném investování však investujete v průběhu času menší částky, takže je snazší překousnout špatně načasovanou investici.

Ovlivnit vaše investiční rozhodování může také zkreslení z ukotvení, kdy investor může odmítnout prodat investici nakoupenou na historickém maximu, protože si myslí, že má stále “hodnotu” této ceny. Díky pravidelné investici bude méně pravděpodobné, že investor bude lpět na jedné cenové kotvě, což mu usnadní nákup a prodej podle předem stanoveného plánu.

Nevýhody pravidelného investování

Než začnete investovat pravidelně, je třeba zvážit také některá negativa. V prvé řadě, nelze předpovědět, zda ceny akcií v určitý den, týden nebo dokonce rok porostou nebo klesnou. Stoleté údaje nám však ukazují, že trhy v průběhu času skutečně rostou.

A) Část vašich investičních prostředků pravděpodobně zůstane neinvestována

Pokud zaparkujete většinu svých peněz mimo trh a nakupujete cenné papíry jen po částech, vyhnete se krátkodobé volatilitě. To ale také znamená, že část vašich peněz leží stranou a nepracuje na budování vašeho jmění a naopak podléhá negativnímu vlivu inflace.

Toto riziko ještě roste, pokud se zaměřujete na dividendové akcie a jiné investice generující příjem. Až na extrémní případy vyplácejí dividendové společnosti část zisku svým akcionářům v dobrých i špatných časech. Pokud používáte pravidelnou investiční strategii k pomalému budování pozice v dividendových akciích, přicházíte o možnost získat dividendy z té části peněžních prostředků, které jste ještě neinvestovali.

B) Přijdete o část potenciálního zhodnocení v období rostoucích trhů

Je důležité si uvědomit, že pravidelné investování funguje dobře jako metoda nákupu investice v časovém období, kdy cena kolísá nahoru a dolů. Pokud cena nepřetržitě roste, ti, kteří využívají této strategie, nakonec nakupují méně akcií. Pokud nepřetržitě klesá, mohou naopak pokračovat v nákupech, i když by se měli držet stranou.

Tato strategie tedy nemůže investory ochránit před rizikem klesajících tržních cen. Stejně jako výhled mnoha dlouhodobých investorů předpokládá tato strategie, že ceny, i když mohou občas klesat, nakonec porostou.

C) Do jednotlivých akcií by měli investovat pouze zkušení investoři

Použití této strategie k nákupu jednotlivých akcií bez prozkoumání podrobností o společnosti by se také mohlo ukázat jako nebezpečné. To proto, že investor by mohl pokračovat v nákupu dalších akcií, i když by jinak s nákupem přestal nebo pozici opustil.

Pro méně informované investory je tato strategie mnohem méně riziková, pokud se používá k nákupu burzovně obchodovaných fondů, nikoli jednotlivých akcií.

Každá investiční strategie je tak dobrá, jak dobré jsou cenné papíry, které si vyberete.

Pravidelné investování může pomoci zmírnit obavy investora a je lepší než snaha o časování trhů, ale nenahradí nalezení kvalitních společností, do kterých lze investovat.

Jednorázová vs. pravidelná investice

Pravidelným investováním můžete nejen mírnit ztráty, ale i zvyšovat zisky. Ukážeme si to na příkladu, který udává společnost NN.

Porovnáváme jednorázovou investici 300 Kč a investici 3×100 Kč.

 • Jednorázová investice, 1. ledna byla cena jednoho podílového listu 100 Kč, za 300 Kč nakoupíme 3 podílové listy. 1. dubna je cena opět 100 Kč a v našem případě se tak nic nezměnilo, pořád držíme 3 podílové listy v hodnotě 300 Kč.
 • Pravidelné investování, 1. ledna je cena 100 Kč za podílový list (jako v případě s jednorázovou investicí), máme 100 Kč na pravidelnou investici, nakoupíme 1 list. 1. února je cena 50 Kč za podílový list, opět máme k dispozici 100 Kč a nakoupíme 2 podílové listy. 1. března je cena 25 Kč a my opět máme k dispozici 100 Kč a nakoupíme tak 4 podílové listy. 1. dubna je tržní cena 100 Kč za podílový list, my vlastníme 7 podílových listů a můžeme je tak prodat za 700 Kč.
Datum Tržní cena podílového listu Jednorázová investice Pravidelná investice
1. ledna 100 Kč 300 Kč = 3 listy 100 Kč = 1 list
1. února 50 Kč 100 Kč = 2 listy
1. března 25 Kč 100 Kč = 4 listy
1. dubna 100 Kč 3 listy za cenu 300 Kč 7 listů za cenu 700 Kč

Na příkladu výše je vidět, že jednorázová investice nám nepřinesla žádné zhodnocení, ale pravidelné investování vloženou částku více než zdvojnásobilo. Ano, tento případ je poněkud extrémní, výkyvy jsou velké a v malém časovém horizontu, ale v delším čase už to není vůbec nereálné.

Pravidelné investování má ohromnou výhodu v tom, že se o nic nestaráte, investujete za každé situace, tedy i v době, kdy trhy padají a lidé panikaří. Vy toho naopak využíváte a levně nakupujete.

Je pravidelné investování skutečně vhodnou strategií?

Nyní, když už víme co to pravidelné investování je a jaké jsou jeho výhody a nevýhody, si můžeme odpovědět na zásadní otázku položenou v nadpisu výše. Krátká odpověď zní možná. Je pravda, že pravidelným investováním se můžete vzdát zisků, které byste jinak získali, kdybyste investovali jednorázově a akcie vzrostly. Úspěch tohoto velkého nákupu však závisí na správném načasování trhu.

Pokud se akcie v krátkodobém horizontu pohybuje směrem dolů, měli byste s pravidelným investováním dopadnout mnohem lépe než v případě jednorázového nákupu, vrátí-li se akcie zpět nahoru.

Příklady pravidelných investic v porovnání s jednorázovými nákupy:

Abyste pochopili, jaký přínos pro vás může mít pravidelné investování, musíte ho porovnat s jinými možnými nákupními strategiemi, jako je například nákup všech akcií jednorázovou transakcí. Níže uvádíme několik příkladů, které ilustrují, jak pravidelné investování funguje.

Příklad 1: Jednorázový nákup

Nejprve se podívejme, co se stane při jednorázovém nákupu akcií XYZ za 20 000 Kč po 1 000 Kč, což představuje 20 akcií. Předpokládejme, že akcie dosáhnou následujících cen, když je budete chtít prodat. Sloupec vpravo ukazuje zisk nebo ztrátu z jednotlivých obchodů.

Prodejní cena Zisk / Ztráta
800 Kč – 4 000 Kč
1 200 Kč + 4 000 Kč
1 600 Kč + 12 000 Kč

Toto je základní příklad. Nyní jej porovnejme s ostatními, abychom zjistili, jak funguje pravidelné investování.

Příklad 2: Klesající trh

V tomto případě pravidelné investování skutečně zazáří. Předpokládejme, že 20 000 Kč se v průběhu roku rovnoměrně rozdělí mezi čtyři nákupy za ceny 1 000, 800, 600 a 500 Kč. Za tyto čtyři jednotlivé nákupy v hodnotě 5 000 Kč se nakoupí 29,58 akcií, což je podstatný nárůst oproti jednorázovému nákupu. Podívejme se znovu na zisk při stejných prodejních cenách.

Prodejní cena Zisk / Ztráta
800 Kč + 3 664 Kč
1 200 Kč + 15 496 Kč
1 600 Kč + 27 328 Kč

S využitím pravidelného investování dosáhnete ve skutečnosti zisku i při ceně 800 Kč za akcii XYZ, tedy pod úrovní, kde jste začali akcie nakupovat poprvé. Protože vlastníte více akcií než při jednorázovém nákupu, vaše investice roste rychleji s tím, jak roste cena akcie. Váš celkový zisk při prodejní ceně 1 600 Kč je více než dvojnásobný oproti jednorázové investici.

Příklad 3: Trh jde do strany

Jak úspěšná je pravidelná investičních strategie, když se trh pohybuje převážně do strany s několika vzestupy a poklesy. Předpokládejme, že 20 000 Kč se v průběhu roku rovnoměrně rozdělí mezi čtyři nákupy za ceny 1 000, 800, 1 200 a 1 100 Kč. Tyto čtyři nákupy přinesou 19,96 akcie, což je v podstatě tolik, kolik by přinesl jednorázový nákup. Zisk a ztráta při jednotlivých cenách tedy vypadá téměř stejně jako v prvním příkladu a nejste na tom o moc lépe ani hůře.

Tento příklad vypadá rovnocenně s jednorázovým nákupem, ale ve skutečnosti tomu tak není, protože jste eliminovali riziko špatného načasování trhu s minimálními náklady. Trhy a akcie se často mohou pohybovat do strany – nahoru a dolů, ale končí tam, kde začaly – po dlouhá období. Nikdy však nebudete schopni důsledně předvídat, kam trh směřuje.

Příklad 4: Rostoucí trh

V tomto posledním příkladu předpokládejme, že je 20 000 Kč rozděleno do čtyř investic při cenách 1 000, 1 300, 1 400 a 1 600 Kč, protože trh roste. Tyto nákupy by vám přinesly 15,54 akcie. Jak by v takovém případě vypadal váš zisk či ztráta při jednotlivých prodejních cenách?

Prodejní cena Zisk / Ztráta
800 Kč – 7564 Kč
1 200 Kč – 1 352 Kč
1 600 Kč + 4 864 Kč

To je jediný příklad, kdy se pravidelné investování jeví jako horší alternativa oproti jednorázové investici, alespoň v krátkodobém horizontu. Trhy se pohybují nahoru a pak stále rostou, takže vám pravidelná investice brání maximalizovat své zisky ve srovnání s jednorázovým nákupem.

Pokud se však nesnažíte dosáhnout krátkodobého zisku, je to scénář, který se v reálném životě odehrává jen zřídka. Trhy jsou volatilní – pohybují se nahoru a dolů a vy díky pravidelnému investování i dobách nižších cen využijete těchto propadů, k nákupu více cenných papírů. Pokud tedy investujete dlouhodobě, nebojte se rozložit své nákupy v čase, i když to znamená, že se to v určitých okamžicích nemusí vyplatit.

Složené vs. jednoduché úročení

Článek o této dlouhodobé investiční strategii by nebyl kompletní, kdybychom v krátkosti nenastínili rozdíl mezi složeným a jednoduchým úročením. Další výhodou pravidelného investování je totiž pozitivní vliv složeného úročení. To znamená, že se úrok na konci každého úrokovacího období přičítá k již dosažené hodnotě investovaného kapitálu a spolu s ním se dále úročí.

Rok Jednoduché úročení, roční úroková sazba 5 % Složené úročení, roční úroková sazba 5 %
1. 100 000 × 5 % = 5 000 100 000 × 5 % = 5 000
2. 100 000 × 5 % = 5 000 105 000 × 5 % = 5 250
3. 100 000 × 5 % + 5000 + 5000 = 115 000 110 250 × 5 % = 5 262,5 celkem 115 762,5

U jednoduchého úročení úročíme vždy jen vloženou částku, u složeného úročení úročíme i již získané úroky z let minulých.

V našem případě máme poměrně krátký časový horizont, je to spíše pro ilustraci, složené úročení má vyšší dopad především u dlouhodobých investic.

Poznámka

Chcete-li se dozvědět více o tématu složeného úročení, přečtěte si tento komplexní článek.

Kolik je potřeba pravidelně investovat?

Pravidelné investice začínají na částce 1 000 Kč měsíčně. To je skutečně tak malá částka, že skoro není nad čím váhat. Vzhledem k potenciálním ziskům je lepší investovat více, ale i se stokorunou měsíčně je to možné, a pokud si více nemůžete dovolit, začněte aspoň s touto částkou, vše je lepší než nechat své peníze na pospas inflaci.

Osobně bych doporučil investovat aspoň 300, lépe 500 Kč a více měsíčně, ale i stovka měsíčně má smysl.

Pozor na to, že jednotlivé pravidelné investice mohou mít nastavenou minimální měsíční částku. Ta skutečně začíná na 100 Kč, ale mnohé společnosti již dnes chtějí zmíněných 300 Kč či 500 Kč.

Do čeho lze pravidelně investovat?

Pravidelné investice se typicky realizují do fondů. Investice do fondů je pro nás jednotlivce nejsnazší přes velké finanční instituce. Typicky se jedná o banky jako ČSOB, KB, Česká Spořitelna a podobně. Pravidelné investice nabízejí ale i další finanční instituce jako třeba Kooperativa, NN (ING), UNIQA a další.

Jednotlivé společnosti následně nabízejí různé druhy fondů a to typicky podle investic. Můžete si vybrat, zda investujete do akciového fondu a případně do jakého typu akcií – dle rizikovosti. Zde asi nejvíce pomůže vaše averze k riziku a případně historický vývoj daného fondu, všechny společnosti tyto grafy nabízejí. Někteří navíc nabídnou i hezký simulátor/online kalkulačku (viz příklad níže – Fond Bohatství od ČSOB a fond Dynamický od ČSOB).

U výpočtu zhodnocení, délky investice, rizika a podobně bychom neměli opomenout alternativu pravidelného investování. Ve střednědobém horizontu by více než konkurenceschopným soupeřem mohl být evergreen na poli spoření a to konkrétně stavební spoření.

Osobně oba produkty kombinuji, mám stavební spoření na horizont cca 5-7 let, kde chci dosáhnout cílové částky. Pravidelné investice využívám na horizont delší, kde se spoléhám na složené úročení a rozložení rizika.

Pravidelně investovat můžete například i do akcií, kryptoměn, burzovně obchodovaných fondů nebo zlata. Nastavíte si příkaz, že se vám každý měsíc za 500 Kč nakoupí bitcoin a je to. Nemusí se nutně jednat o fondy.

Nespornou výhodou výše zmíněných instrumentů je i fakt, že peníze máte u sebe ve své moci. Nikdo za vás neinvestuje, nikomu neplatíte poplatky za správu a podobně.

Kdo by měl uvažovat o pravidelné investiční strategii?

Tuto investiční strategii může využít každý investor, který chce využít jejich výhod. Užitečná může být pro začínající investory, kteří ještě nemají dostatek zkušeností nebo odborných znalostí, aby dokázali odhadnout nejvhodnější okamžiky k nákupu.

Může být také spolehlivou strategií pro dlouhodobé investory, kteří jsou odhodláni pravidelně investovat, ale nemají čas nebo chuť sledovat trh a časovat své nákupní příkazy.

Pravidelné investování však není vhodné úplně pro každého – zvláště pro období, kdy trh stabilně roste. Při rozhodování, zda využijete pravidelné investiční strategie, také nezapomeňte zvážit svůj investiční horizont, očekávanou návratnost a také likviditu finančních prostředků – doporučujeme si přečíst článek věnující se tématu investičního trojúhelníku.

Pravidelné investování zvažte, pokud:

 • Začínáte investovat a máte k dispozici pouze menší částky.
 • Nemáte zájem o veškerý výzkum, který je spojen s časováním trhu.
 • Chcete dlouhodobě a pasivně budovat své důchodové portfolio.
 • Je nepravděpodobné, že budete pokračovat v investování v době poklesu trhů.

Možná dáte přednost jiné investiční strategii, pokud:

 • Máte k dispozici velkou částku k investování.
 • Rádi se učíte novým věcem a nevadí vám trávit čas a studiem finančních trhů.
 • Investujete krátkodobě.

Funguje pravidelné investování v praxi?

Nejenom dle hypotetických příkladů se pravidelné investování vždy nevyplácí. Výzkum Asociace finančního plánování a společnosti Vanguard totiž zjistil, že v dlouhodobém horizontu může být pravidelné investování méně výkonné než jednorázové investování. Pokud tedy máte k dispozici velkou částku, může být i lepší ji okamžitě investovat. Jenže sledujte pak, jak klesá hodnota vašeho portfolia třeba o více než 20 % a zachovejte chladnou hlavu. Propad akciových trhů o více než 20 % během pár měsíců přitom není nic výjimečného – stačí si vzpomenout na první polovinu roku 2022.

Investovat velké množství peněz najednou může být stresující a z psychologického hlediska pro vás může být jednodušší investovat velký obnos po částech v průběhu času.

I pravidelné investování navíc stále pomáhá vašim penězům růst. Podle výzkumu zmiňovaného výše zaznamenali i pravidelní investoři v dlouhodobém horizontu významný růst investic – většinou jen o něco menší, než kdyby investovali jednorázově.

Mějte také na paměti, že jednorázové investice “pouze většinou” překonávají pravidelné investování – záleží také na vybraném období. Ve třetině případů bylo dokonce pravidelné investování lepší než jednorázové investování. Protože není možné předvídat budoucí poklesy trhu, nabízí pravidelné investování solidní výnosy a zároveň snižuje riziko, že se dostanete do 33,33 % případů, kdy investování jednorázové částky naprosto selže.

Pravidelné investice dosahují uspokojivých výsledků, je o ně zájem a my tento styl investování rozhodně schvalujeme (přece jen za nimi obvykle stojí i velké finanční instituce a ty si nechtějí zkazit jméno). Máte s pravidelným investováním zkušenosti? Máte nějaké otázky? Budeme rádi, když nám váš názor nebo dotazy napíšete níže do komentářů.

Další zdroje informací

 • newstream (Pravidelné investování: Proč se vyplatí?)
 • Moneta (Pravidelné investice – jednoduchý způsob, jak nechat peníze pracovat za Vás)
 • Roklen24 (Investovat pravidelně, nebo jednorázově?)
 • The Motley Fool (What is dollar-cost averaging (DCA)?)
Líbil se vám tento článek?
37
2

Autor

S tradingem jsem aktivně začal v roce 2011, kdy jsem si otevřel první reálný obchodní účet. Po cca ročních zkušenostech s krátkodobými obchody na forexu jsem se přesunul na opce, později zamířil na akcie a komodity.

Dnes mám trading jako koníček a i z těchto důvodů vyhledávám dlouhodobé investice napříč instrumenty. Obchodování je mým dlouhodobým zájmem, o čemž svědčí i moje bakalářská a diplomová práce věnová forexu a tvorbě fundamentální a technické analýzy pro co nejpřesnější predikci. I když se obchodování nevěnuji na plný úvazek, působím ve financích a s chutí publikuji i na těchto webových stránkách.

Přečíst více

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (7 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Pro přidání komentáře se prosím přihlašte ke svému uživatelskému účtu.

Josef Řezníček

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, který z akciových/ETF brokerů je nejvhodnější pro pravidelné investování? => Pokud je to možné, nastavit den, částku a instrument. Jde mi hlavně o ETF. Již pravidelně investuji přes Portu, ale chtěl bych zkusit i klasického brokera, kde budou nižší poplatky a větší flexibilita pro občasné přikoupení při výraznějším poklesu. Děkuji

Ing. Tomáš T

Na toto otázku není snadná odpověď. Je v tom skryto hodně dost individuálních aspektů. Jaké částky, jak často, do jakých ETF, s jakým cílem, dividendová ETF atd. atd.
Jde vám čistě o poplatky? Pak si propočtěte, od jakých částek se vám to vyplatí. Tipy na zajímavé brokery najdete jinak zde: https://finex.cz/rubrika/brokeri/ Ale skutečně bych zvážil, jestli fakt to Portu nestačí… Ono pravidelné investování je a má být nuda, o tom celém to je. ;-)
Možná by pro zábavu mohlo být zajímavé investovat spíše do jednotlivých akcií, tedy více v jednorázovějším duchu spekulovat. K tomu klidně poslouží např. XTB. https://finex.cz/recenze/xtb/ Je potřeba ale pamatovat i na riziko a investovat takto jen odpovídající zlomek portfolia.

Josef Řezníček

Děkuji za odpověď. Vím, že to je dost individuální. U ETF preferuji ty co jsou spojeny s US a v menší míře s EU akciemi. Převážně akumulační ETF.
Preferuji dlouhodobé/pravidelné investice. Portu je skvělá platforma pro pravidelné investice, i když je tam pár drobností, které se mi nelíbí.
Pro “spekulativní” investice mám vyhrazeno max 5 %. Takže částky obchodů nebudou velké. Potenciálně XTB by mohlo být pro moje potřeby dostatečné. Investicím do jednotlivých akcií se zatím vyhýbám, nemám dostatek času, byly by to vyloženě spekulace. Ale, zvážím dlouhodobé držení vybraných akcií..

Vlastimil Košík

Pravidelne investice cez velkych hracov..ok, to sa asi pravidelne deje a verim, ze je to aj komfortne ale 3% poplatok z kazdej vlozenej sumy mi pride velmi vela. V podstate takmer ziadny z tych fondov nema o tolko lepsie vysledky ako vacsina solidnych ETFiek. zaujimalo by ma v akych pripadoch by ste doporucili investovat prave cez banky s takymto poplatkom….

Ing. Patrik Kudláček

Dobrý den, pane Košíku, díky za dotaz. Osobně bych volil vámi popisovaný způsob pravidelného investování – ať už se jedná a pravidelné investice prostřednictvím investičních platforem, jako jsou Portu nebo Fondee, případně nákupy ETF s využitím některého z tradičních akciových brokerů. Příklad výše uvedený v článku mám spíše ilustrační charakter a co si budem povídat, ne každý na tom bude s finanční gramotností tak dobře jako vy a stále bude raději investovat do podílového fondu prostřednictvím svém banky, než aby zkoušel nějaké alternativy, ačkoliv jsou třeba výhodnější.

Mykola Kozholianko

dobrý den, prosím, řekněte mi, když investuji do banky české spořitelny, tak nemusím nic dělat, ani kupovat ani prodávat akcie atd., ale každý měsíc investuji určitou částku peněz a to je vše, a banka udělá vše, pochopil jsem správně?. děkuji jste nejlepší

Ing. Tomáš T

Díky za dotaz. V první řadě je potřeba si s bankou projít “papírování” a mít vybrán konkrétní produkt/fond z jejich nabídky. Někdy je to výhodně, jinde až tolik ne – záleží na konkrétním produktu. Zejména je potřeba zaměřit se na to, do čeho fond investuje a jaká je struktura poplatků (více zde: https://finex.cz/investicni-poplatky/).
Zvažte také možnost využití nějaké investiční platformy, kde lze pravidelně investovat velmi pohodlně a často jejich povaha eliminuje nevýhody bankovních produktů: https://finex.cz/rubrika/investicni-platformy/

Jakmile máte produkt vybrán a založen, můžete být limitováni vstupními poplatky a jinými parametry, v zásadě ale fondy nebývají proti a preferují pravidelné vklady. A ano, banka či fond za vás potom sami vklady (obvykle podle čísla účtu nebo specifického symbolu platby) zpracují a zainvestují do smluveného produktu.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 76 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎