Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Nejlepší pákové ETF fondy a jak fungují – Jaké mají výhody i nevýhody a jak je vybírat?

Publikováno
Nejlepší pákové ETF fondy a jak fungují – Jaké mají výhody i nevýhody a jak je vybírat?
Zdroj: etfstream.com
Poznámka

Fondy obchodované na burze (ETF) s pákovým efektem jsou navrženy tak, aby přinášely vyšší výnos než výnosy z držení běžných ETF. Byly vytvořeny tak, aby nabízely dlouhou nebo krátkou expozici vůči různým benchmarkům, jako je index S&P 500, Nasdaq 100 nebo Dow Jones Industrial Average.

Akcie pákového ETF se obchodují na burze jako akcie běžné společnosti. ETF umožňují jednotlivým investorům využívat úspor z rozsahu – rozkládají náklady na správu a transakce na velký počet investorů. První ETF s pákovým efektem byla představena v létě 2006 poté, co je téměř tři roky přezkoumávala Komise pro cenné papíry (SEC).

ETF s pákovým efektem tedy kopírují složením indexový fond, ale kapitál fondu vedle kapitálu investorů zajišťuje vyšší míru expozice vůči tomuto indexu. ETF s pákovým efektem obvykle udržuje expozici vůči indexu ve výši 2 ku 1 nebo 3 ku 1 vůči kapitálu investora. Cílem fondu je, aby budoucí zhodnocení investic provedených s vypůjčeným kapitálem převýšilo náklady na samotný kapitál.

V tomto článku si dopodrobna vysvětlíme, co jsou ETF s pákovým efektem, jak tyto investice fungují, kde je koupit a přiblížíme si i některé zajímavé příklady.

Pákové ETF stručně

 • Cílem ETF s pákovým efektem je dosáhnout násobků (např. 2x nebo 3x) denní výkonnosti indexu, který sledují. Pokud například index vzroste o 1 %, ETF s pákovým efektem vzroste o 2 %.
 • Tyto fondy jsou na rozdíl od tradičních ETF určeny pro krátkodobé obchodování díky svému mechanismu denního vynulování. Jejich držení po delší dobu může vést k výkonnosti, která se výrazně odchyluje od očekávaného násobku výnosu indexu.
 • ETF s pákovým efektem jsou rizikovější než běžné ETF. Jejich hodnota se může rychle měnit, což vede k vyšším potenciálním ziskům, ale také k větším potenciálním ztrátám.

Obsah článku

Co jsou pákové ETF fondy?

ETF jsou fondy, které obsahují koš cenných papírů z indexu, který sledují. Například ETF, které sledují index S&P 500, budou obsahovat 500 akcií z indexu S&P 500. Obvykle platí, že pokud se index S&P 500 pohne o 1 %, ETF se také pohne o 1 %.

ETF s pákovým efektem sledující index S&P 500 využívá finanční nástroje, které zajistí, že každý 1% zisk indexu S&P 500 zvětší na 2% nebo 3% zisk. Rozsah zisku závisí na výši pákového efektu použitého v ETF.

Finanční páka je investiční strategie, která využívá vypůjčené finanční prostředky k nákupu opcí a futures, aby se zvýšil dopad cenových pohybů podkladového indexu.

Pákový efekt však může fungovat i opačným směrem a vést ke ztrátám investorů. Pokud podkladový index klesne o 1 %, ztráta se díky pákovému efektu zvětší. Pákový efekt je dvousečná zbraň, což znamená, že může vést k výrazným ziskům, ale také k výrazným ztrátám. Investoři by si měli být vědomi rizik ETF s pákovým efektem, protože riziko ztrát je mnohem vyšší než u tradičních investic. Poplatky za správu a transakční náklady spojené s pákovými ETF navíc mohou dále snížit výnos fondu.

Poznámka

Speciálním typem pákových ETF jsou inverzní ETF využívající pákový efekt k vydělávání peněz, když hodnota podkladového indexu klesá. Jinými slovy, inverzní ETF roste, zatímco podkladový index klesá, což investorům umožňuje profitovat z medvědího trhu nebo poklesu trhu.

Jak fungují ETF s pákovým efektem:

Při vytváření ETF s pákovým efektem se investuje do derivátů, berou se úvěry nebo se kombinují obě tyto možnosti, aby se zvýšily zisky podkladového indexu. To se nejčastěji provádí jedním ze tří způsobů:

 1. Opční kontrakty: Opční kontrakty jsou smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, které dávají kupujícímu právo koupit akcie k pozdějšímu datu za předem stanovenou cenu. Opce, která sází na růst ceny, se nazývá kupní opce, zatímco opce, která sází na pokles, se nazývá prodejní opce. Opce jsou spojeny s vysokými poplatky, ale poskytují investorům expozici vůči akciím s mnohem nižší počáteční investicí než tradiční investování.
 2. Marže: Investor, který investuje na marži, si půjčuje peníze od svého makléře, aby zvýšil svůj podíl na nakupovaných akciích. To investorovi často dává možnost nakoupit dvakrát, třikrát nebo vícekrát větší množství akcií se stejnou počáteční investicí. Tyto transakce jsou opět spojeny s vysokými poplatky. Makléři si za tyto krátkodobé půjčky účtují i 3-5% úrok, což může výrazně snížit zisk z investice.
 3. Mix mezi opcemi a maržovým obchodováním: Některé ETF s pákovým efektem využívají kombinaci opcí a marží, aby dosáhly násobků výnosů svého podkladového indexu.

Výhody a nevýhody investování do pákových ETF fondů:

ETF s pákovým efektem často využívají obchodníci, kteří provádějí krátkodobé investice. Představte si, že obchodník očekává, že cena ropy během několika dnů nebo týdnů vzroste. Malá pozice v ETF s pákovým efektem může výrazně zvýšit výnos obchodníka, pokud je tato předpověď správná. Očekává-li obchodník, že cena ropy v krátkodobém horizontu klesne, pak mu vlastnictví akcií v inverzním pákovém ETF může poskytnout zajištění proti případným ztrátám. Předpoví-li však obchodník špatně výsledek, pákový charakter ETF umocňuje jeho ztráty.

Výhody

Páková ETF charakterizují podobné výhody jako klasická ETF – nabízejí okamžitou diverzifikaci napříč velkým počtem aktiv, obchodují se jako akcie a většina z nich stále nabízí nižší poplatky než většina podílových fondů. Kromě toho také:

 • ETF s pákovým efektem zvyšují denní výnosy a mohou obchodníkům pomoci dosáhnout vyšších výnosů a zajistit se proti případným ztrátám.
 • Investice do pákových ETF může přinést nepřímou expozici vůči derivátovým kontraktům.
 • ETF s pákovým efektem odrážejí denní výnosy indexu nebo aktiva s minimálními chybami.

Nevýhody

Podobné to je i s nevýhodami. Nevýhody pákových ETF fondů budou podobné jako u nepákových podle indexu, který se snaží sledovat. Dle sledovaného indexu tak budou jednotlivá páková ETF charakterizovat podobné nevýhody jako S&P 500 ETF, Nasdaq 100 ETF nebo FTSE 100 ETF. Kromě toho je však ještě charakterizují další nevýhody spojené s využitím finanční páky:

 • Zesílené denní pohyby pákových ETF mohou v krátké době vyvolat prudké ztráty. Investice tak může ztratit většinu nebo celou svou hodnotu.
 • Některá ETF s pákovým efektem nejsou intenzivně obchodována, což znamená, že vaše možnost je nakupovat a prodávat může být omezená.
 • ETF s pákovým efektem v dlouhodobém horizontu přesně nekopírují denní výnosy indexu nebo aktiva, které sledují.
Poznámka

Kdo může zvážit investici do pákových ETF?

Existuje malá skupina investorů, kteří by mohli uvažovat o pákových ETF. Tento typ investic rozhodně není vhodný pro začínající investory a vyhýbá se mu i mnoho expertních investorů. Investor, který by mohl mít zájem o využití ETF s pákovým efektem jako investičního nástroje, musí mít následující vlastnosti:

 • Extrémně rizikový profil: Pokud byste si z tohoto článku měli něco odnést, pak to, že ETF s pákovým efektem jsou jedny z nejrizikovějších investic. Vzhledem ke krátkodobé povaze těchto investic a potenciálu násobných ztrát musí být investor ochotný podstoupit vysoké riziko.
 • Touha po krátkodobých investicích: Krátkodobé investování je často spíše spekulování. Většina investorů chce nakupovat akcie a držet je po dlouhou dobu a je to dobře. Páková ETF nelze držet dlouhodobě, a navíc tento typ investic vyžaduje každodenní pozornost.
 • Zkušenost, jak poznat, kdy držet a kdy prodat: Investování je emocionální proces a lidé jsou emocionální tvorové. Je zapotřebí zkušeností, abyste věděli, jak tyto emoce odložit stranou a udělat správné kroky ve správný čas. Investor obchodující s pákovými ETF by neměl dopustit, aby mu chamtivost stála v cestě, když ceny rostou. Nesmí ho ale ovlivnit ani strach ze ztráty, aby ještě více prohloubil své ztráty, když ceny klesají.

Na jaká kritéria byste se měli při výběru těchto ETF zaměřit?

Ač se to možná na první pohled nezdá, jednotliví ETF brokeři nabízejí poměrně širokou nabídku pákových ETF, která slouží zejména ke spekulativním obchodům.

Je zřejmé, že při výběru těchto ETF je třeba se zaměřovat na podobná kritéria jako u klasických burzovně obchodovatelných fondů:

 • Dostupnost: Máte-li otevřený účet na některé z obchodních platforem, jste omezení nabídkou tohoto brokera. Kromě toho je od roku 2018 komplikované nakupovat americká ETF. Většina brokerů je ve své nabídce vůbec nemá. Jejich obchodování umožňuje pouze Fio e-Broker, který však nákup zatěžuje poměrně vysokými poplatky.
 • Poplatky: Páková ETF charakterizují vyšší poplatky, které vznikají z důvodu využití pákového efektu – financování páky si vyžaduje další poplatky navíc, na což se zaměříme ještě v kapitole o hlavních rozdílech mezi klasickými a pákovými ETF.

Páková ETF se však také rozdělují dle podkladového indexu, který fond sleduje a velikosti páky:

 • Podkladový index: Páková ETF mohou sledovat téměř jakýkoliv index. Hodláte-li tak spekulovat na růst či propad hodnoty nějakého pákového ETF, je třeba si při jejich výběru v prvé řadě ujasnit, jakého indexu by měl tento fond sledovat výkonnost.
 • Velikost páky: Velikost páky určuje, jakým způsobem se budou násobit denní pohyby jednotlivých podkladových indexů – jak rizikový daný cenný papír je.

4 nejlepší páková ETF dostupná v ČR

A) ProShares UltraPro QQQ ETF

Fond ProShares UltraPro QQQ ETF (ISIN: US74347X8314) je nejoblíbenější pákové ETF, jehož spravovaná aktiva přesahují 18 miliard dolarů. Fond se snaží dosahovat 300 % denních výnosů podkladového indexu Nasdaq 100, který se skládá převážně z akcií technologických a komunikačních společností. Fond, který byl založený v roce 2010, charakterizuje nákladový poměr 0,95 %. Fond poměrně tradičně synteticky replikuje výkonnost podkladového indexu pomocí swapu. Sídlí v USA, z toho důvodu ho není možné nakupovat u většiny evropských brokerů.

Zdroj: proshares.com
Stručná charakteristika ProShares UltraPro QQQ ETF (data k 29. 11. 2021)
Stručná charakteristika ProShares UltraPro QQQ ETF (data k 29. 11. 2021)

B) Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF (ISIN: LU0411078552) sleduje vývoj indexu S&P 500 s pákovým efektem 2 ku 1. Celkový nákladový poměr činí 0,60 % ročně. Fond synteticky replikuje výkonnost podkladového indexu pomocí swapu. Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF spravuje aktiva ve výši 229 milionů eur. ETF bylo založeno v roce 2010 a má sídlo v Lucembursku.

Zdroj: justetf.com
Stručná charakteristika Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF (data k 29. 11. 2021)
Stručná charakteristika Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF (data k 29. 11. 2021)

C) Lyxor Nasdaq 100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF

Lyxor Nasdaq 100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (ISIN: FR0010342592) sleduje vývoj technologického indexu Nasdaq 100. Fond se snaží dosahovat 200 % denních výnosů podkladového indexu Nasdaq 100. Celkový nákladový poměr činí 0,60 % ročně. Fond synteticky replikuje výkonnost podkladového indexu opět pomocí swapu. Lyxor Nasdaq 100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF spravuje aktiva ve výši 418 milionů eur, byl založen v roce 2006 a má sídlo ve Francii.

Zdroj: justetf.com
Stručná charakteristika Lyxor Nasdaq 100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (data k 29. 11. 2021)
Stručná charakteristika Lyxor Nasdaq 100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (data k 29. 11. 2021)

D) Strategy of Amundi ETF Short MSCI USA Daily UCITS ETF

Amundi ETF Short MSCI USA Daily UCITS ETF (ISIN: FR0010791194) sleduje inverzní vývoj indexu MSCI USA, který tvoří 625 amerických akcií s velkou a střední tržní kapitalizací. To znamená, že když tento index vzroste o 1 % ETF ekvivalentně klesne. Celkový nákladový poměr fondu činí 0,35 % ročně. Fond synteticky replikuje výkonnost podkladového indexu pomocí swapu. Amundi ETF Short MSCI USA Daily UCITS ETF je malé ETF se spravovanými aktivy ve výši 25 milionů eur. Inverzní ETF se však obecně nyní netěší příliš velké popularitě. ETF vzniklo v roce 2009 a má sídlo ve Francii.

Zdroj: justetf.com
Stručná charakteristika Strategy of Amundi ETF Short MSCI USA Daily UCITS ETF (data k 29. 11. 2021)
Stručná charakteristika Strategy of Amundi ETF Short MSCI USA Daily UCITS ETF (data k 29. 11. 2021)

Srovnání poplatků za nákup jednotlivých pákových ETF

Nejširší nabídkou cenných papírů včetně amerických ETF se pyšní Fio e-Broker. Podobně dobře na tom je i Lynx Broker s výjimkou amerických ETF. Jak ale můžete vidět v tabulce níže, oba brokeři nákupy investic zatěžují poměrně vysokým poplatkem. Z toho důvodu se tito dva brokeři hodí především k realizaci vyšších jednorázových a dlouhodobých investic – v takovém případě se vliv zaplaceného poplatku na celkovou návratnost investice snižuje. Více o investičních poplatcích.

Vzhledem ke krátkodobé povaze pákových ETF se tak jako jediný vyhovující ze třech porovnávaných brokerů jeví broker XTB, který v nabídce rovněž některá páková ETF má a nabízí jejich nákup bez poplatku.

Srovnání výše poplatků při nákupu ETF prostřednictvím jednotlivých brokerů
Srovnání výše poplatků při nákupu ETF prostřednictvím jednotlivých brokerů

Hlavní rozdíly mezi klasickými a pákovými ETF

Klasická a páková ETF toho mají mnoho společného – oba instrumenty například umožňují managementu fondu odkupovat a vytvářet akcie podle potřeby. Jedná se o formu otevřeného fondu, který umožňuje udržovat ceny akcií v souladu s podkladovou hodnotou aktiv (na rozdíl od uzavřeného podílového fondu). Peníze investorů v klasickém i pákovém ETF jsou vždy plně zainvestovány. Dále však oba typy těchto fondů charakterizuje řada rozdílů:

A) Expozice vůči indexu

Zatímco klasická ETF přímo nakupují a prodávají fyzické akcie, páková ETF získávají expozici vůči podkladovému indexu pomocí finančních derivátů.

Typická držba pákového ETF zahrnuje velké množství hotovosti investované do krátkodobých cenných papírů a menší, ale velmi volatilní portfolio derivátů. Hotovost se používá k úhradě případných finančních závazků, které vzniknou v důsledku ztrát z derivátů.

Existují také ETF s inverzním pákovým efektem, které používají stejné deriváty k dosažení krátké expozice vůči podkladovému indexu. Tyto fondy vydělávají, když index klesá, a prodělávají, když index roste. Lze je tak využít k shortování nějakého indexu.

B) Denní rebalancování

Tradiční ETF nakupují akcie dlouhodobě. U pákových ETF tomu je však jinak. Udržování konstantního pákového poměru, obvykle 2-3násobku, je složité.

Jako příklad lze uvést fond, který má aktiva ve výši 100 milionů dolarů a expozici vůči indexu ve výši 200 milionů dolarů (páka 2 ku 1). První den obchodování index vzroste o 1 %, což přinese zisk 2 miliony dolarů. V tomto příkladu pro zjednodušení nepředpokládejme žádné náklady. Fond má nyní 102 milionů dolarů aktiv a musí zvýšit (v tomto případě zdvojnásobit) svou indexovou expozici na 204 milionů dolarů.

Zachování konstantního pákového poměru umožňuje fondu okamžitě reinvestovat zisky z obchodování. Díky této konstantní úpravě, známé také jako rebalancování, je fond schopen v každém okamžiku zajistit dvojnásobnou expozici vůči indexu, i když index v poslední době získal 50 % nebo ztratil 50 % hodnoty. Bez rebalancování by se pákový poměr fondu měnil každý den a výnosy fondu (ve srovnání s podkladovým indexem) by byly nepředvídatelné.

Na klesajících trzích však může být rebalancování pákového fondu s dlouhou expozicí problematické. Snížení expozice vůči indexu umožňuje fondu přežít pokles a omezuje budoucí ztráty, ale také blokuje ztráty z obchodování a zanechává fondu menší základnu aktiv.

Řekněme například, že index ztrácí 1 % každý den po čtyři dny v řadě a pak pátý den získá +4,1 %, což mu umožní získat zpět všechny své ztráty. Jak by si ve stejném období vedlo ETF sledující tento index s pákou 2 ku 1?

Zdroj: investopedia.com
Ilustrační výpočet
Ilustrační výpočet

Na konci týdne se náš index vrátil na výchozí bod, ale ETF s pákovým efektem bylo stále v mírné ztrátě (0,2 %). Nejedná se o chybu při zaokrouhlování, ale o důsledek proporcionálně menšího objemu aktiv v pákovém fondu, který k návratu na původní úroveň potřebuje větší výnos, konkrétně 8,42 %.

Tento efekt je v tomto příkladu malý, ale na velmi volatilních trzích může být v delším časovém období významný. Čím větší jsou procentní poklesy, tím větší budou rozdíly.

Simulace denního rebalancování je matematicky jednoduchá. Stačí pouze zdvojnásobit denní výnos indexu. Co je podstatně složitější, je odhad vlivu poplatků na denní výnosy portfolia, kterým se budeme zabývat v následující části.

C) Výkonnost a poplatky

Předpokládejme, že investor analyzuje měsíční výnosy indexu S&P 500 za poslední tři roky a zjistí, že průměrný měsíční výnos je 0,9 % a směrodatná odchylka těchto výnosů je 2 %.

Za předpokladu, že budoucí výnosy budou odpovídat nedávným historickým průměrům, bude ETF s dvojnásobnou pákou založený na tomto indexu dosahovat dvojnásobného očekávaného výnosu s dvojnásobnou očekávanou volatilitou (tj. 1,8 % měsíčního výnosu se směrodatnou odchylkou 4 %).

1,8% výnos je však před započtením nákladů fondu. ETF s pákovým efektem nesou náklady ve třech kategoriích:

Správa

Náklady na správu jsou poplatky účtované správcovskou společností fondu. Tento poplatek je podrobně popsán v prospektu a může činit až 1 % aktiv fondu ročně (jedná se o celkovou nákladovost uvedenou v charakteristikách jednotlivých ETF výše). Tyto poplatky pokrývají náklady na marketing i správu fondu. Správcovský poplatek mají klasická i páková ETF společný.

Výkonnost pákových ETF však dále snižují úrokové náklady spojené s držbou derivátových cenných papírů. Všechny deriváty mají ve své ceně zakomponovanou úrokovou sazbu. Tato sazba, známá jako bezriziková sazba, je velmi blízká krátkodobé sazbě amerických státních dluhopisů. Nákup a prodej těchto derivátů má za následek také transakční náklady.

Úrokové a transakční náklady

Úrokové a transakční náklady lze obtížně identifikovat a vypočítat, protože se nejedná o jednotlivé položky, ale o postupné snižování ziskovosti fondu. Jedním z dobře fungujících přístupů je porovnat výkonnost pákového ETF s jeho podkladovým indexem za několik měsíců a zkoumat rozdíly mezi očekávanými a skutečnými výnosy.

Předpokládejme, že ETF s dvojnásobným pákovým efektem vlastní aktiva ve výši 500 milionů dolarů a příslušný index se obchoduje za 50 dolarů. Fond nakoupí deriváty, aby simuloval expozici vůči příslušnému indexu v hodnotě 1 miliardy dolarů – pomocí kombinace indexových futures, indexových opcí a akciových swapů.

Fond udržuje velkou hotovostní pozici, aby vyrovnal případné poklesy indexových futures a akciových swapů. Tato hotovost je investována do krátkodobých cenných papírů a pomáhá kompenzovat úrokové náklady spojené s těmito deriváty. Fond každý den obnovuje vyvážení své indexové expozice na základě kolísání ceny indexu a na základě povinností tvorby a odkupu akcií. Během roku tento fond vygeneroval náklady ve výši 33 milionů dolarů, jak je podrobně uvedeno níže:

Ilustrativní výpočet
Ilustrativní výpočet

Za rok se index zvýší o 10 % na 55 dolarů a aktiva fondu mají nyní hodnotu 1,1 miliardy dolarů. Fond tak vygeneroval zisk ve výši 100 milionů dolarů a vynaložil celkové náklady ve výši 33 milionů dolarů. Po odečtení všech nákladů představuje výsledný zisk 67 milionů dolarů – 13,4% (nikoliv 20%) zisk pro investory ve fondu.

Na druhou stranu, pokud by index klesl o 10 % na 45 dolarů, výsledek by byl zcela jiný. Investoři by přišli o 133 (100 ztráta + 33 náklady) milionů dolarů, tedy o 25 % svého investovaného kapitálu. Fond by také prodal některé z těchto znehodnocených cenných papírů, čímž by snížil expozici vůči indexu na 734 milionů dolarů, tedy na dvojnásobek investovaného kapitálu (nyní 367 milionů dolarů).

D) Krátkodobá povaha ETF s pákovým efektem zvyšuje riziko

V průběhu historie zaznamenaly všechny hlavní indexy silné zisky. Nastaly ale i doby, kdy zažily i obrovské poklesy. Hospodářské deprese, recese a tržní korekce vedou ke krátkodobým ztrátám, ale jak jejich název napovídá, jsou to ztráty krátkodobé.

Držení správného standardního ETF po delší dobu nemusí nutně zaručit, že dosáhnete zisku, ale výrazně zvyšuje vaše šance. ETF s pákovým efektem bohužel nefungují stejným způsobem.

Poplatky za použití derivátových investic a marží, které se používají ke zvýšení zisků u pákových ETF, vedou ke snižujícím se výnosům. V mnoha případech vykazují pákové ETF od počátku trvalé ztráty, a to bez ohledu na index, na kterém jsou založeny.

Ačkoli to neplatí vždy pro všechna páková ETF, nastiňuje to nebezpečí spojená s tímto investičním nástrojem. ETF s pozitivním pákovým efektem obvykle vykazují dlouhodobě kladné zisky, zejména během dlouhých býčích období. Inverzní ETF mají tendenci v průběhu času výrazně klesat. Stejně jako u správného výběru akcií je i výběr správných pákových ETF zásadní, protože pákový efekt může způsobit nadměrné – dokonce téměř absolutní – ztráty.

Příkladem je Direxion Daily Gold Miners Index Bull Leveraged 2X ETF, obchodovaný s tickerem NUGT. Tento fond usiluje o dosažení 200% denní výkonnosti indexu NYSE Arca Gold Miners (před započtením poplatků a nákladů).

Podívejte se na cenový graf fondu od jeho založení v roce 2011:

Zdroj: finance.yahoo.com
Direxion Daily Gold Miners Index Bull Leveraged 2X ETF
Direxion Daily Gold Miners Index Bull Leveraged 2X ETF

Jak vidíte, fondu se občas dařilo v krátkodobém horizontu, zejména v počátečních letech jeho existence. Problémy nastávají při dlouhodobém pohledu. Podkladový index v letech 2012 a 2013 výrazně klesl a hodnota pákového fondu se v té době snížila více než dvakrát.

Provedeme-li výpočty od počátečního bodu 78 540,00 dolarů (s přihlédnutím ke všem reverzním splitům) po současnou hodnotu 50 dolarů, zjistíme, že od svého založení toto pákové ETF ztratilo přibližně 99,9 % své hodnoty.

Stejný vzorec lze bohužel dlouhodobě pozorovat u mnoha pákových ETF. Mírné poklesy podkladového indexu se mohou při znásobení pákovým efektem rychle změnit v téměř úplné vymazání aktiv investorů.

Slovo závěrem

Páková ETF se stejně jako většina ETF používají jednoduše, ale skrývají v sobě značnou složitost. V zákulisí vedení fondu neustále nakupuje a prodává deriváty, aby udrželo cílovou expozici indexu. To má za následek úrokové a transakční náklady a značné kolísání expozice vůči indexu a nutnost každodenního rebalancování.

Kvůli těmto faktorům není možné, aby některý z těchto fondů poskytoval po dlouhou dobu 2-3násobný výnos oproti indexu. Vyhlídka na dosažení působivých výnosů v krátkodobém horizontu může být lákavá, ale v obdobích hospodářského poklesu mohou páková ETF výrazně ztratit na hodnotě. ETF bez pákového efektu jsou pro dlouhodobého investora mnohem lepší volbou.

Investorům, kteří se již seznámili s pákovým investováním a mají přístup k podkladovým derivátům (např. indexovým futures, indexovým opcím a akciovým swapům), nemusí páková ETF příliš mnoho nabídnout. Tito investoři budou pravděpodobně lépe schopní spravovat svá vlastní portfolia a řídit expozici vůči indexu a pákový poměr napřímo.

Další zdroje informací

Líbil se vám tento článek?
4
1

Autor

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎