Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Nejzajímavější ETF fondy kopírující MSCI World Index – Kolik zaplatíte za nákup? Jaký fond vybrat?

Nejzajímavější ETF fondy kopírující MSCI World Index – Kolik zaplatíte za nákup? Jaký fond vybrat?
Zdroj: Depositphotos.com

Index MSCI World je široký globální akciový index, který reprezentuje výkonnost akcií s velkou a střední kapitalizací ve všech 23 zemích vyspělých trhů. Zahrnuje přibližně 85 % tržní kapitalizace akciového trhu každé země.

Globálně zaměřené fondy obchodované na burze – ETF představují jednoduchý způsob geografické diverzifikace portfolia. Níže je blíže rozebráno 5 ETF, které poskytují geografickou diverzifikaci pro globálně smýšlející investory. Tyto fondy charakterizuje relativně nízká nákladovost a jsou vhodné pro dlouhodobé investování.

Investoři, kteří chtějí dosáhnout maximální diverzifikace svých akciových investic a snížit tak investiční riziko, mohou zvážit právě ETF sledující svým složením tento globální index. Na co byste se měli při výběru těchto burzovně obchodovaných fondů zaměřit?

MSCI ETF stručně

 • MSCI World je široký globální akciový index, který představuje výkonnost akcií s velkou a střední kapitalizací ve všech 23 vyspělých zemích. Pokrývá přibližně 85 % tržní kapitalizace akciového trhu každé země.
 • ETF jsou finanční nástroje, které “kopírují” určitý index, v tomto případě MSCI World. To znamená, že dosahují téměř identické výkonnosti (snížené o poplatky) jako indexy. Jsou spravovány pasivně, bez aktivního rozhodování portfolio manažera.
 • Globálně zaměřené burzovně obchodované fondy (ETF) nabízejí jednoduchý způsob geografické diverzifikace portfolia.

Obsah článku

Co jsou ETF fondy kopírující MSCI World Index

ETF – burzovně obchodované fondy jsou finanční instrumenty, které svým složením “kopírují” konkrétní index, v tomto případě MSCI World, tím pádem dosahují téměř totožné (snížené o poplatky) výkonnosti jako jejich benchmark. Takový fond přitom nemá svého portfolio manažera, který by aktivně o složení fondu rozhodoval – jedná se o pasivně řízené fondy. Změny ve složení indexu se posléze projeví rovněž v úpravě složení daného ETF.

Index MSCI World je globální akciový index, který sleduje výkonnost největších světových společností. Zahrnuje více než 1 500 akcií velkých společností z 23 zemí, včetně Spojených států, Velké Británie, Japonska, Kanady nebo Francie.

Je důležité si uvědomit, že index MSCI World je silně ovlivňován vývojem na americkém akciovém trhu. Ve skutečnosti více než 68 % indexu představují americké společnosti. Japonské akcie představují 6,6 % indexu a britské tituly 4,1 %.

Zdroj: msci.com
Složení indexu MSCI World dle jednotlivých akciových trhů k poslednímu srpnu 2021
Složení indexu MSCI World dle jednotlivých akciových trhů k poslednímu srpnu 2021

Mezi nejvýznamnější podíly tohoto tržně váženého indexu patří akcie FAANG (a akcie Microsoft). Kromě technologického sektoru tvoří největší váhu indexu akcie zdravotnických společností, jako jsou akcie Johnson & Johnson a finanční tituly. V indexu MSCI World pak nenaleznete žádné akcie s malou tržní kapitalizací ani akcie rozvíjejících se trhů.

Zdroj: msci.com
Složení indexu MSCI World dle jednotlivých sektorů akciového trhu k poslednímu srpnu 2021
Složení indexu MSCI World dle jednotlivých sektorů akciového trhu k poslednímu srpnu 2021

ETF fondy kopírující MSCI World Index mohou být dobrou investicí v závislosti na vašich investičních cílech. Hlavním účelem těchto fondů je investovat do rozvinutých ekonomik a zároveň dosáhnout geografické diverzifikace. Tím, že získáte expozici na japonském, britském a evropském akciovém trhu, jste méně ovlivněni vývojem (a volatilitou) amerického akciového trhu.

Americké společnosti mají přesto na vývoj indexu zásadní podíl. Tvoří více než dvě třetiny váhy indexu, takže výkonnost indexu MSCI World je silně závislá na americkém akciovém trhu.

Další věc, kterou je třeba vzít v úvahu, je, že MSCI World ETF nenabízejí expozici vůči rozvíjejícím se trhům. To je problém, hodláte-li investovat do čínských akcií. Stejně tak nezískáte expozici vůči růstovým akciím z Afriky a jihovýchodní Asie.

Zdroj: tradingview.com
Vývoj hodnoty indexu MSCI World za posledních 5 let
Vývoj hodnoty indexu MSCI World za posledních 5 let

Výhody investování do ETF fondů kopírujících MSCI World Index

ETF, které svým složením kopírují index MSCI World nabízejí řadu výhod včetně:

 • Diverzifikace: Prostřednictvím jediné investice získáte expozici vůči širokému spektru společností na rozvinutých trzích po celém světě.
 • To nejlepší z podílových fondů a akcií: Pokud se nechcete vrhat do vod aktivního investování máte dvě možnosti. Investovat prostřednictvím podílových fondů nebo ETF. ETF v sobě snoubí výhodu diverzifikace (podobně jako podílový fond) zároveň se obchoduje na burze, jako akcie kterékoliv burzovně obchodované společnosti. MSCI World ETF tak můžete stejně jako běžné akcie shortovat, nakupovat je s využitím finanční páky, případně je obchodovat prostřednictvím dalších finančních instrumentů jako jsou futures nebo opce.
 • Nízké náklady: Nákladovost samotných fondů se pohybuje v nižších desetinách procenta, což je mnohem méně než u tradičních aktivně řízených podílových fondů. O něco nižší nákladovost charakterizuje pouze ETF kopírující svým složením index S&P 500.
 • Šetřete na daních díky automatické reinvestici dividendy: Jednotlivé složky MSCI World ETF vyplácejí dividendu. Pokud si vyberete některé z tzv. akumulačních ETF, bude vaše investice automaticky reinvestována – využita k nákupu dalších akcií daného ETF. Vaše investice tak díky složenému úročení bude růst rychlejším tempem a vy se vyhnete nemilé povinnosti danění dividend.
 • Nízká volatilita: Akciové investice běžně charakterizuje poměrně vysoká volatilita – kolísání ceny. Vzhledem k tomu, že index tvoří více než 1 500 akcií rozprostřených po celém světě, jsou MSCI World ETF jedním z nejméně volatilních instrumentů napříč všemi akciovými investicemi.

Nevýhody investování do ETF fondů kopírujících MSCI World Index

Kromě zjevných výhod charakterizují MSCI World ETF také některé nevýhody, mezi které patří:

 • Omezené výnosy: Nízká volatilita a široká diverzifikace s sebou také přináší nevýhodu v podobě omezených výnosů. Pokud byste byli schopní s úspěchem vybírat jednotlivé akcie, dosáhnete velmi pravděpodobně vyšší ziskovosti. Stejně tak index S&P 500 dosahuje ročně přibližně o 2 % lepších výnosů než globální index MSCI World.
 • Absence růstových akcií: Index MSCI World neobsahuje small-caps – tedy akcie s nízkou tržní kapitalizací, které mají nezřídka značný růstový potenciál.
 • Neobsahuje čínské akcie: Čínský akciový trh se těší rostoucí popularitě investorů, vzhledem k tomu, že je však řazený k rozvíjejícím se trhům, nejsou čínské akcie obsaženy v indexu MSCI World. Pokud byste tak chtěli získat expozici vůči čínským akciím, budete muset investovat do jednotlivých akcií případně volit ETF, které se zaměřuje na čínský trh.
 • Nízký dividendový výnos: Tyto burzovně obchodované fondy sledují v podstatě benchmark globálního rozvinutého akciového trhu. Index se nezaměřuje speciálně na dividendové akcie. Hledáte-li tak ETF, které vám může poskytnout zajímavý pasivní příjem, uděláte lépe, pokud se zaměříte na jiný burzovně obchodovaný fond.
Zdroj: tradingview.com
Srovnání výkonnosti indexů MSCI World a S&P 500 (oranžová) za posledních 5 let
Srovnání výkonnosti indexů MSCI World a S&P 500 (oranžová) za posledních 5 let

Na jaká kritéria byste se měli při výběru těchto ETF zaměřit?

V roce 2021 mohli investoři vybírat z celkem 18 MSCI World ETF a jejich počet rok od roku stoupá. Tyto burzovně obchodované fondy přitom automaticky upravují své složení dle změn složení indexu – ve složení daných ETF nepanují příliš velké rozdíly. Na jaká kritéria byste se tak měli při jejich výběru soustředit? Jak se spolehlivě rozhodnout, který cenný papír je pro vás nejlepší?

 1. Dostupnost: MSCI World ETF jsou jedny z nejdostupnějších burzovně obchodovaný fondů na trhu. Některou z níže uvedených alternativ tak bude mít ve své nabídce spolehlivě téměř kterýkoliv broker.
 2. Likvidita: Ukazatel, který říká, jak snadno lze dané ETF prodat – ovlivňují dva faktory. Likvidita daného ETF a likvidita podkladových akcií. Fondy s vyšším objemem obchodů a větším objemem spravovaných aktiv se obchodují s nižším spreadem – rozdílem mezi nákupní a prodejní cenou. Kromě toho také platí, že fondy s nižšími objemy denních obchodů můžete mít problém prodat ve chvíli, kdy k podobné úvaze dospěje více investorů – například při krachu akciového trhu.
 3. Nákladovost: Celkový nákladový poměr (TER) ETF MSCI World se pohybuje mezi 0,12 % a 0,50 % ročně. Většina aktivně spravovaných podílových fondů tak stojí ročně na poplatcích mnohem více. K samotné implicitní nákladovosti ETF je však třeba připočíst i náklady na nákup ETF na brokerské platformě. Někteří nabízejí nákup ETF bez poplatku, jiní nákup zatěžují nižším či vyšším poplatkem.
 4. Způsob vyplácení dividend: Existují dva typy ETF s označením “acc” (akumulační), které dividendu automaticky reinvestují a označené jako “dist” (distribuční), které dividendu na pravidelné bázi vyplácejí investorům. Záleží na strategii konkrétního investora – zda očekává od investice průběžný výnos, nebo upřednostňuje maximalizaci kapitálového zisku.

Přehled nejlépe hodnocených brokerů pro obchodování ETF

Favorit redakce

Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
Výhody
 • Nákup a prodej akcií i ETF bez poplatku
 • Možnost nákupu frakčních akcií a ETF
Nevýhody
 • Absence některých oblíbených finančních instrumentů – opce, dluhopisy, podílové fondy apod.
 • Danění českých dividend 35% sazbou
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Při investování je váš kapitál vystaven riziku a může se vám vrátit méně, než jste investovali. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky.
Investování zahrnuje rizika ztrát.

5 nejlepších MSCI World ETF dostupných v ČR

MSCI World ETF mohou vypadat velmi podobně, ale mezi jednotlivými fondy panují drobné rozdíly. Pojďme se tedy blíže na 5 nejlepších indexových MSCI World ETF podívat, abyste se mohli rozhodnout, které je pro vás to pravé.

A) iShares Core MSCI World UCITS ETF – největší ETF kopírující index MSCI World

IShares Core MSCI World UCITS ETF (ISIN: IE00B4L5Y983) je největším fondem sledujícím index MSCI World na světě. Spravuje aktiva v hodnotě neuvěřitelných 35,9 miliardy euro, čímž výrazně překonává ostatní fondy.

To znamená, že když budete chtít koupit nebo prodat akcie tohoto fondu, nebudete mít problémy s likviditou. Může to ale také znamenat, že fond sám je méně flexibilní, protože musí přesouvat obrovské balíky akcií pokaždé, když chce změnit svou pozici v nějaké společnosti.

Tento fond používá metodu optimalizovaného výběru akcií, což znamená, že drží výběr z celkových 1 586 akcií, v indexu MSCI World, které by měly být perfektním reprezentativním vzorkem celého indexu. Jedná se o akumulační fond, takže všechny dividendy jsou reinvestovány do fondu, nikoli vypláceny investorům. Roční nákladový poměr fondu iShares Core MSCI World UCITS ETF činí 0,2 %.

Zdroj: justetf.com
Stručná charakteristika iShares Core MSCI World UCITS ETF (data k 30. 9. 2021)
Stručná charakteristika iShares Core MSCI World UCITS ETF (data k 30. 9. 2021)

B) Lyxor Core MSCI World UCITS ETF – nejlevnější ETF kopírující index MSCI World

Lyxor Core MSCI World UCITS ETF (ISIN: LU1781541179) je skvělou volbou, pokud hledáte nejnižší možnou nákladovost. Tento fond si účtuje pouze 0,12 % ročně na poplatcích za správu, takže v porovnání s ostatními ETF můžete ušetřit značnou částku.

Jedním ze způsobů, jak fond šetří peníze, je využití swapů ke sledování výkonnosti indexu MSCI World. To znamená, že se jedná o syntetické ETF, které drží pouze deriváty, nikoli fyzické akcie, které tvoří podkladový referenční index. Málokdy to bude mít význam, ale mohou nastat situace, kdy se výkonnost Lyxor ETF bude odchylovat od výkonnosti indexu MSCI World.

Fond spravuje aktiva v hodnotě přibližně 1,2 miliardy euro, takže je relativně malý. Díky tomu je však pohotovější při změnách pozic a daří se mu držet režijní náklady na minimu. Fond je akumulační, takže všechny dividendy jsou reinvestovány.

Zdroj: justetf.com
Stručná charakteristika Lyxor Core MSCI World UCITS ETF (data k 30. 9. 2021)
Stručná charakteristika Lyxor Core MSCI World UCITS ETF (data k 30. 9. 2021)

C) HSBC MSCI World UCITS ETF – nejlepší dividendové ETF kopírující index MSCI World

HSBC MSCI World UCITS ETF (ISIN: IE00B4X9L533) je distribuční ETF, což znamená, že veškeré dividendy vyplácí investorům, a to čtvrtletně. Pokud vás tedy zajímá příjmové investování, mohl by pro vás být tento fond dobrou volbou. Fond však vyplácí dividendu o výnosu pouze okolo 1 % ročně. ETF charakterizuje rozumný 0,15% roční nákladový poměr.

Fond HSBC MSCI World UCITS ETF v současné době spravuje aktiva v hodnotě přibližně 3,4 miliardy euro, přičemž se obchoduje na londýnské burze cenných papírů.

Zdroj: justetf.com
Stručná charakteristika HSBC MSCI World UCITS ETF (data k 30. 9. 2021)
Stručná charakteristika HSBC MSCI World UCITS ETF (data k 30. 9. 2021)

D) Amundi Index MSCI World UCITS ETF – nejvýkonnější ETF kopírující index MSCI World

Ačkoliv se výkonnost jednotlivých ETF liší řádově pouze o desetiny procent Amundi Index MSCI World UCITS ETF (ISIN: LU1681043599) je dlouhodobě nejvýkonnějším fondem. Tento fond opět využívá swapy namísto přímého nákupu akcií. Spravuje aktiva v hodnotě 1,8 miliardy euro, což z něj činí středně velký fond.

Jednou z nevýhod Amundi ETF je, že je poměrně drahý – celkový nákladový poměr činí 0,38 %. Ten je vyšší než u mnoha nízkonákladových fondů, což znamená, že ETF musí dosahovat lepších výsledků, aby se investorovi vyplatilo. To se však fondu zatím daří.

Zdroj: justetf.com
Stručná charakteristika Amundi Index MSCI World UCITS ETF (data k 30. 9. 2021)
Stručná charakteristika Amundi Index MSCI World UCITS ETF (data k 30. 9. 2021)

E) Xtrackers MSCI World UCITS ETF – nejvyváženější fond kopírující index MSCI World

Xtrackers MSCI World UCITS ETF (ISIN: IE00BJ0KDQ92) je fond střední velikosti vhodný pro investory, kteří hledají kombinaci výkonnosti, nízkých poplatků a efektivní replikace indexu MSCI World.

Fond používá optimalizovanou metodu výběru akcií a zahrnuje akcie většiny společností, které jsou v indexu MSCI World zahrnuté. Rovněž reinvestuje dividendy, takže jeho pozice v indexovaných společnostech v čase trvale roste.

Xtrackers ETF spravuje aktiva ve výši 8 miliard euro, což z něj činí druhý největší MSCI World ETF hned po fondu iShares. Jeho roční nákladový poměr činí 0,19 %.

Zdroj: justetf.com
Stručná charakteristika Xtrackers MSCI World UCITS ETF (data k 30. 9. 2021)
Stručná charakteristika Xtrackers MSCI World UCITS ETF (data k 30. 9. 2021)

Jak vybrat ETF na konkrétní platformě?

Zdroj: degiro.com
Vyhledání konkrétního ETF na platformě Degiro
Vyhledání konkrétního ETF na platformě Degiro

ETF naleznete na investiční platformě nejrychleji prostřednictvím zadání unikátního alfanumerického kódu – ISIN. Jak však můžete vidět na obrázku vpravo (screen z rozhraní obchodní platformy Degiro), můžete získat vícero výsledků. Jak je to možné?

Každé jednotlivé ETF můžete nakupovat na více burzách a také ve více měnách. Označení burzy reprezentuje první 3písmený kód pod názvem ETF (např: LSE – londýnská burza, XET – frankfurtská burza). Měnu, v jaké je ETF obchodováno pak znázorňuje poslední 3písmený kód (EUR – euro, USD – dolar).

Některá ETF označená stejným ISINem pak mohou být k dispozici i v distribuční či akumulační verzi – tento fakt reprezentují poslední tři písmena na konci názvu daného ETF (Acc nebo Dist).

Srovnání poplatků za nákup jednotlivých MSCI World ETF

Pokud jste už četli některý z našich přehledů nejlepších investičních fondů, tušíte, že nejširší škálu ETF nabízí Fio e-Broker a Lynx Broker. Z tabulky níže je však zjevné, že oba brokeři zatěžují jednotlivé investice poměrně vysokým poplatkem. Hodláte-li tak nakupovat tato ETF pravidelně, bude vhodnější, pokud dáte přednost jinému brokerovi.

Degiro umožňuje jednou měsíčně nakupovat celou řadu ETF zdarma a XTB pak nákup fyzických ETF vůbec nezpoplatňuje.

Budete-li investovat vyšší jednorázovou částku (statisíce korun), pak vás poplatek do deseti dolarů nebude příliš bolet. U tisícových částek však může představovat poplatek za nákup u Lynx či Fio i jednotky procent.

Srovnání výše poplatků při nákupu ETF prostřednictvím jednotlivých brokerů
Srovnání výše poplatků při nákupu ETF prostřednictvím jednotlivých brokerů

ETF lze nakupovat i automaticky s využitím investiční platformy Portu

Pokud nemáte zájem o otevírání brokerského účtu a raději byste investovali pasivně, máte možnost. Nákup fondu kopírujícího index MSCI World lze realizovat i na investiční platformě Portu. Jakou vám to přinese výhodu?

Na této platformě si můžete nastavit automatické investice do tohoto fondu s využitím trvalého příkazu. Díky tomu můžete investovat do indexu globálního akciového trhu s minimálním úsilím. Služba nabízená Portu není úplně zadarmo, nicméně s investičním horizontem 15 let a více vás tato automatická investice přijde na 0,53 % ročně z celkově zainvestované částky.

Poznámka

Pokud vás možnost pasivního investování prostřednictvím platformy Portu zaujala a chcete se dozvědět více, přečtěte si recenzi Investiční Platformy Portu.

Pasivně můžete investovat rovněž prostřednictvím konkurenčních platforem Indigo a Fondee, ty vám však vlastní výběr ETF neumožňují, a naopak vám portfolio z burzovně obchodovaných fondů sestaví automaticky na základě vyplněného investičního dotazníku.

Slovo závěrem

MSCI World ETF nabízejí alternativu akciovým investorům, kteří mají obavu z propadu některého z konkrétních akciových trhů.

Přinášejí maximální geografickou diverzifikaci napříč celým světem, a přitom dlouhodobě nabízejí jen o něco málo nižší zhodnocení než S&P 500 ETF, ovšem s nižší volatilitou. Budete-li do těchto fondů investovat dlouhodobě a pravidelně mohou být velmi zajímavou možností, jak se poměrně bezpečně zabezpečit na důchod.

Další zdroje informací:

Líbil se vám tento článek?
9
0

Autor

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (2 komentáře)

Připojte se k diskuzi

Pro přidání komentáře se prosím přihlašte ke svému uživatelskému účtu.

Antonín Kutlák

Zdravím. Mel bych dotaz. Dává smysl dlouhodobě inestovat do s&p500 a zároveň do některého z celosvětových etf, když ty jsou z velké části stejně tvořeny americkým trhem? Dá se to považovat za větší diverzifikaci portfolia, nebo je tato strategie irelevantní? Děkuji.

Ing. Tomáš T

Zdá se mi to jako slabá forma diverzifikace. Totiž jde hlavně o to, že se ty trhy pořád budou choval velmi podobně, někdy v podstatě stejně. Viz: https://finex.cz/diverzifikace-portfolia/
Širší forma diverzifikace může být např. zapojení komoditních ETF, dluhopisů, alternativních investic, kryptoměn, nemovitostí apod. Nechtěl bych Vám ale takto po komentářích cokoliv doporučovat.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Při investování je váš kapitál vystaven riziku a může se vám vrátit méně, než jste investovali. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky.
U 64 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.