Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Investiční trojúhelník – Riziko, likvidita, návratnost a vztah mezi nimi

Publikováno
Investiční trojúhelník – Riziko, likvidita, návratnost a vztah mezi nimi
Zdroj: Depositphotos.com

Jste nováček, který hodlá začít investovat? V tomto článku si projdeme základy, bez kterých se neobejdete. Nečekejte ale, že to bude jednoduché čtení na 10 minut, jelikož jsme pro vás tato témata zpracovali skutečně komplexně, abyste získali opravdu vše, co do začátku potřebujete.

Mnozí investoři se na téma investic dívají pouze optikou návratnosti. Přitom dělají velkou chybu, protože v závislosti na investičních cílech hraje stejně důležitou roli riziko a likvidita. Všechny tři cíle souhrnně vyúsťují v magický investiční trojúhelník, který představuje základ pro všechny Investice.

Vám jako investorovi trojúhelník pomůže s výbornou orientací pro stanovení priorit vašich cílů. A nenechte se mýlit. Investiční trojúhelník v podstatě shrnuje naprosté základy investování, se kterými by se měl každý zájemce o aktivní investiční přístup seznámit. Pomůže vám sesumírovat, čeho vlastně chcete dosáhnout. Důležité je vnímat investiční trojúhelník jako jeden celek – riziko, likvidita a návratnost jsou tři spojité nádoby – pokud očekáváte maximální návratnost, budete muset podstoupit větší riziko a zároveň se vzdát maximální likvidity apod. A jak ukazuje následující článek, ne všech tří cílů lze dosáhnout jedním finančním produktem.

Poznámka

Hned úvodem bychom vám doporučili, abyste si nejprve přečetli jednotlivé komplexní články o likviditě, riziku a návratnosti a v tomto článku si nastíníme, jak s těmito pojmy pracovat.

Obsah článku

Co je to investiční trojúhelník?

Bez ohledu na to, jaké máte zkušenosti s investováním, se vždy vyplatí mít na paměti investiční trojúhelník. Při jakémkoli typu investice není možné dosáhnout maximální návratnosti při minimálním riziku a vysoké likviditě:

 • Každý typ investice lze analyzovat na základě tří kritérií: návratnosti, likvidity a rizika.
 • Vy jako investor budete každému z těchto tří faktorů přikládat důležitost v závislosti na svém osobním rizikovém profilu.
 • Jedno pravidlo říká, že čím nižší je riziko, tím nižší je návratnost z investice.
 • Zohlednění všech tří faktorů investičního trojúhelníku vám pomůže činit kvalifikovaná investiční rozhodnutí.

Někteří investoři se pokoušejí o časování trhu – nákup akcií v době, kdy jsou jejich ceny nízké a prodávání akcií, když se jejich cena jeví vysoko. Jiní investují do indexů středních a malých firem a hledají nové společnosti v nastupujících odvětvích, jako jsou lékařské technologie, finanční technologie a další inovativní sektory, v naději na vysokou návratnost díky růstu cen akcií.

Někteří investoři také pravidelně vyřazují část vysoce výkonných akcií ze svého portfolia a znovu investují do mladých společností s růstovou predispozicí za atraktivní ceny. Oblíbené jsou také nákupy akcií společností s velkou tržní kapitalizací v době poklesu cen.

Všichni investoři však bez ohledu na svou strategii při výběru investic vycházejí ze tří faktorů: návratnosti, likvidity a rizika. Pojďme se v kostce na jednotlivé vrcholy investičního trojúhelníku podívat:

Návratnost zahrnuje první cíl, kterým je investování peněz s co nejvyšším zhodnocením. Stupněm pro měření výkonnosti jsou například cenové zisky, dividendy, úrokové příjmy nebo výnosy z pronájmu.

Očekávaná návratnost investic je pravděpodobně nejdůležitějším faktorem při rozhodování, do kterých investic vložíte peníze. Návratnost tvoří příjmy, které investor za svou investici obdrží ve formě výplaty dividend, zvýšení hodnoty cenného papíru, zvýšení hodnoty nemovitosti atd. Začínající investoři se často dopouštějí chyby, když před investičním rozhodnutím upřednostňují vysokou návratnost před všemi ostatními faktory – likvidita a riziko jsou však stejně důležité.

Mějte na paměti, že investice s vysokým rizikem mohou znamenat i vysoké ztráty, zatímco investice s nízkým rizikem mohou přinést nižší, ale bezpečnější výnosy.

Poznámka

Zavítejte do našeho samostatného článku věnovanému návratnosti, kde se do detailu dozvíte vše, co o tomto investičním parametru musíte vědět.

B) Likvidita

Druhým cílem je dostupnost, často nazývaná likvidita. Ta popisuje dobu, kdy je možné investici získat a vyměnit za hotovost. Čím kratší je tato doba, tím je investice likvidnější. Vždy byste měli mít část svých aktiv investovanou v likvidních investicích. Tak budete mít dostatečnou rezervu pro případ dovolené nebo nenadálé opravy. Orientačně se zde uvažuje o 2 až 3 měsíčních platech.

Likvidita investice udává, jak snadné nebo obtížné je aktivum kdykoli prodat bez znatelného vlivu na jeho tržní cenu. Tržní cena aktiva může například klesnout v důsledku velkého prodejního příkazu a vy byste chtěli aktivum prodat co nejrychleji bez větších ztrát. Před provedením investice proto zvažte, jak dlouho by trvalo prodat příslušné aktivum, pokud byste ho museli nebo chtěli rychle prodat.

Vysoký objem obchodů s akciemi nebo jinými cennými papíry obvykle naznačuje vysokou likviditu. Mezi aktiva s nízkou likviditou patří reálná (hmotná) aktiva, jako jsou umělecké sbírky, nemovitosti, podniky a jakákoli jiná aktiva spojená se složitým procesem prodeje. Je zřejmé, že prodej hotelu obvykle trvá mnohem déle než prodej akcií na burze.

Poznámka

C) Riziko

Bezpečnost je třetím cílem investování peněz a je ve značném rozporu s návratností – čím vyšší je návratnost vaší investice, tím nižší je obvykle její bezpečnost. Jako investor byste však neměli sázet pouze na bezpečné produkty, jako jsou termínované vklady, protože jejich výnosy jsou slabé a v dlouhodobém horizontu je “sežere” inflace. Na druhou stranu nemá smysl investovat do vysoce výnosných cenných papírů, pokud podstupujete neúměrně vysoké riziko.

Jak asi tušíte, všechny investice jsou vystaveny určitým rizikům, která je třeba zvážit před provedením investice, od ekonomického a politického vývoje, přes tržní rizika až po rizika due diligence, změny daňových zákonů atd.

Je snadné obdivovat erudované investory s mnoha zkušenostmi, kteří generují vysoké výnosy ze svých investic, aniž by se zdánlivě jakkoli snažili, nicméně je pravděpodobnější, že jim trvalo několik let, než se naučili, jak na to. Diverzifikace aktiv je sice zásadním opatřením proti omezení rizika, ale nezapomínejte, že vysoce rizikové investice mohou přinést vysoké výnosy, ale také vysoké ztráty. Nezapomeňte také, že bez ohledu na kvalitu investice vždy existuje možnost, že můžete přijít o veškeré investované prostředky.

Co patří mezi vysoce rizikové investice? Patří mezi ně aktiva, jako jsou deriváty – kontrakty, které odvozují svou hodnotu od výkonu podkladového cenného papíru v budoucnosti (futures) nebo od výkonu akcií (akciové opce). Mezi další investice považované za vysoce rizikové patří kryptoměny, crowdfunding (online získávání finančních prostředků pro podnik s malým kapitálem od mnoha stran), investice do small caps atd.

Proč nelze dosáhnout všech tří vrcholů investičního trojúhelníku současně?

Pro vás jako investora je důležité vědět, že není možné dosáhnout všech tří základních kamenů investičního trojúhelníku najednou. U konkrétního typu investice lze dosáhnout maximálně dvou cílů a třetí je třeba zanedbat. Proto nevěřte žádnému finančnímu poradci, který vám slibuje produkt, který je vysoce výnosný, bez rizika a vždy likviditní, a zahrnuje tak všechny faktory investičního trojúhelníku.

Tento konflikt cílů můžete vyřešit tak, že jako kompromis investujete do několika typů investic. U každé investice pak vyvstává otázka, který cíl investičního trojúhelníku má přednost.

 • Chcete vyšší výnos? Pak musíte podstoupit vyšší riziko nebo přijmout nižší likviditu.
 • Chcete větší jistotu? Pak se musíte rozhodnout pro investici s nižší návratností nebo spoření, případně přijmout horší likviditu.
 • Chcete mít větší likviditu? Pak se musíte obejít bez vysokých návratností nebo bez bezpečnosti.

Jak lze zařadit populární finanční produkty do investičního trojúhelníku?

A) Běžné účty

 • Návratnost: velmi nízká
 • Riziko: nízké
 • Likvidita: vysoká

Tyto produkty mají velkou výhodu v maximální likviditě – zde máte přístup ke svým penězům okamžitě. Jsou také velmi bezpečnou formou uložení peněz, protože je váš vklad chráněn až do výše 100 000 eur. Vysokého výnosu však nedosáhnete, protože úrok na běžném účtu většinou nepřesahuje 1 % p.a.

B) Termínované vklady

 • Návratnost: nízká
 • Riziko: nízké
 • Likvidita: střední

V případě termínovaného vkladu je úroková sazba vyšší než u běžného účtu. Tyto produkty jsou také stále považovány za velmi bezpečné, ale nebudete mít vysokou likviditu. Během doby, po kterou peníze odkládáte na termínovaný vklad, nebudete mít ke svým penězům přístup. Úroková sazba se zde pohybuje v rozmezí 2-4 % p.a.

C) Akcie

 • Návratnost: vysoká
 • Riziko: vysoké
 • Likvidita: vysoká

V porovnání s ostatními investičními produkty nabízejí akcie vysokou potenciální návratnost díky svému růstu cen a dividendám. Podstupujete však také vyšší riziko, protože ceny akcií podléhají výkyvům. V žádném okamžiku není zaručena pozitivní výkonnost.

Protože se s akciemi obchoduje na burze každý pracovní den, můžete je koupit nebo prodat téměř kdykoli. Likvidita by však pro vás měla hrát druhořadou roli, protože byste měli do akcií investovat pouze peníze, které v krátkodobém nebo střednědobém horizontu nepotřebujete. V opačném případě můžete být nuceni prodávat ve fázi cenového propadu. Pokud máte naopak dlouhodobý investiční horizont, můžete se vypořádat s přechodnými ztrátami.

D) Nemovitosti

 • Návratnost: střední až vysoká
 • Riziko: střední
 • Likvidita: nízká

Nemovitosti mohou přinášet vysokou návratnost díky růstu hodnoty a příjmům z pronájmu. Vzhledem k tomu, že hodnota nemovitosti nekolísá v krátkém období tolik jako akcie, můžeme je z hlediska rizikovosti zařadit do kategorie “střední”. Nelze však vyloučit ztráty, pokud investujete své peníze do nemovitostí ať už přímo nebo nepřímo. Dobrým příkladem je krize rizikových hypoték v USA v letech 2007/2008.

Na druhou stranu musíte přinést značné oběti, pokud jde o likviditu. Nemovitosti nelze ze dne na den přeměnit na hotovost, aniž byste se museli smířit s nižší prodejní cenou.

E) Kryptoměny

 • Návratnost: Velmi vysoká
 • Riziko: Velmi vysoké
 • Likvidita: Vysoká

Kryptoměny jako relativně nová třída aktiv nabízí investorům velmi vysokou návratnost, na druhou stranu se neobejdou bez výrazné volatility a s tím spojeným rizikem. Cenové výkyvy jednotlivých kryptoměn mohou být extrémní. Jakmile si však otevřete účet na některé z kryptoměnových burz, lze říci, že kryptoměny můžete prodávat a nakupovat podobně jako akcie takřka okamžitě – likvidita kryptoměn tak je vysoká.

Grafika vyjadřuje vztah mezi očekávanou volatilitou a návratností nejobvyklejších tříd aktiv
Grafika vyjadřuje vztah mezi očekávanou volatilitou a návratností nejobvyklejších tříd aktiv

Jaké další faktory hrají roli při investování peněz?

Kromě tří vrcholů investičního trojúhelníku souvisejí s celkovým výnosem investora další čtyři faktory: Poplatky, daně, investiční horizont a měnové riziko.

 • Poplatky: Poplatky vznikají například v podobě poplatků za vedení běžného účtu nebo za nákup či prodej cenných papírů. Vyplatí se porovnat několik poskytovatelů, aby se tyto náklady co nejvíce snížily. To má pozitivní vliv na návratnost, zatímco bezpečnost a likvidita zůstávají nedotčeny.
 • Daně: Zatímco bezpečnost zůstává neovlivněna, daňové dopady mohou ovlivnit jak celkovou návratnost vaší investice, tak její likviditu. Jedná se zejména o investování do akcií a nemovitostí. V případě akcií platí 3letý tzv. časový test – pokud držíte daný cenný papír alespoň tři roky, nemusíte výnos z jeho prodeje danit. Totéž platí v případě investičních nemovitostí, kde činí časový test 5 let.
 • Investiční horizont: Investiční horizont do značné míry souvisí s likviditou – máte-li dlouhý investiční horizont, můžete si dovolit investovat do méně likvidních aktiv a zároveň podstoupit větší investiční riziko. Vaše investice zkrátka budou mít dostatek času na to, aby se případně zotavily ze svých propadů, čemuž se v případě investování do akcií nebo dokonce do kryptoměn zkrátka nevyhnete. S krátkým investičním horizontem naopak musí dát investor přednost více likvidním aktivům a investicím, jejichž hodnota v průběhu času výrazně nefluktuuje – například dluhopisy – případně spořící produkty.
 • Měnové riziko: Většina investorů se neorientuje pouze na české trhy – spíše naopak. Velké oblibě se těší zejména americký akciový trh, což znamená, že vaše investice budou denominované v dolarech. Čelíte tak měnovému riziku – koruna může vůči dolaru posílit nebo naopak. V případě, že bude koruna vůči dolaru posilovat, může snížit celkovou návratnost vašich investic denominovaných v dolarech. V případě opačného vývoje vám naopak oslabující koruna pomůže. Jedná se však o proměnou, kterou se snaží většina investorů ze svého investičního procesu eliminovat. Využívají kvůli tomu různé nástroje ochrany před měnovým rizikem jako je hedgeing nebo operace na forexovém trhu. Částečně se můžete proti měnovému riziku chránit také prostřednictvím pravidelného investování – výkyvy v kurzech se zkrátka v průběhu času zprůměrují, tato ochrana však není ani zdaleka dokonalá.
Poznámka

Nemějte přehnaná očekávání – jak se dlouhodobě vyvíjí výkonnost jednotlivých tříd aktiv?

Investoři si mohou vybírat ze široké škály typů investic, od akcií přes dluhopisy až po alternativy. Výběr může být ohromující – což vede lidi k otázce, zda existuje jedna investice, která trvale překonává výkonnost ostatních, nebo zda existuje předvídatelný vzorec výkonnosti.

Obrázek níže ukazuje historické výnosy podle tříd aktiv v letech 2006-2019. Jsou zahrnuta aktiva různých typů, zeměpisných oblastí a úrovní rizika. Je využito reálných celkových výnosů, což znamená, že zohledňují inflaci a reinvestici dividend.

Zdroj: visualcapitalist.com
Výkonnost jednotlivých tříd aktiv v letech 2006-2019
Výkonnost jednotlivých tříd aktiv v letech 2006-2019

V průběhu času je pořadí poměrně náhodné, přičemž třídy aktiv se pohybují v žebříčcích nahoru a dolů. Například akcie rozvíjejících se trhů se uprostřed globální finanční krize v roce 2008 propadly na poslední místo, aby se v následujícím roce vyšvihly na vrchol. Mezinárodní dluhopisy se v roce 2017 nacházely téměř na konci žebříčku, ale během výprodeje trhů v roce 2018 se dostaly na jeho vrchol.

Velké výkyvy jsou také ve výnosech, které mohou investoři v daném roce očekávat. Zatímco nejvýkonnější třída aktiv vynesla v roce 2018 pouhé 1 %, v roce 2009 vynesla neuvěřitelných 71,5 %.

Rozdíly v rámci tříd aktiv

V rámci jednotlivých tříd aktiv může být rozpětí výnosů také poměrně velké. Zde jsou uvedeny minimální, maximální a průměrné výnosy pro jednotlivé třídy aktiv. U každé investice také najdete směrodatnou odchylku, která je měřítkem volatility nebo rizika.

Zdroj: visualcapitalist.com
Statistické návratnost různých tříd aktiv
Statistické návratnost různých tříd aktiv

Přestože akcie rozvíjejících se trhů zaznamenaly nejvyšší průměrný výnos, zaznamenaly také nejvyšší směrodatnou odchylku. Pokladniční poukázky na druhé straně zaznamenaly od roku 2009 výnosy nižší než inflace, ale byly spojeny s nejnižším rizikem.

Diverzifikace je kořením portfolia

Po přezkoumání historických výnosů podle tříd aktiv neexistuje žádná konkrétní investice, která by trvale dosahovala lepších výsledků. Pořadí se v průběhu času měnilo v závislosti na řadě ekonomických proměnných.

Diverzifikace tříd aktiv však může zajistit, že budete mít nejlepší pozici, abyste mohli využít pozitivních trendů v daném roce.

Například dluhopisy mají nízkou korelaci s akciemi a mohou zmírnit ztráty při poklesu akciového trhu. Neexistuje jedna třída aktiv, která by vládla všem – ale směs tříd aktiv může být vaší nejlepší šancí na úspěch, samozřejmě při zohlednění dalších faktorů jako je likvidita a rizikovost dané investice.

Jste agresivní, nebo konzervativní investor?

Než se začnete zabývat investicí, je důležité znát svůj investiční profil a míru rizika, kterou jste schopni akceptovat. Jakmile budete znát svůj profil, budete moci lépe vybírat investice, které vám umožní vydělat více peněz a lépe spát. Pro začátek je důležité si uvědomit, že každá investice s sebou nese určité riziko.

Například dividendové akcie mohou růst nebo klesat a ceny nemovitostí mohou také kolísat. Existuje dokonce i riziko, byť malé, že banka, u které máte spořicí účet, zkrachuje. Různí lidé jsou ochotni přijmout různou míru rizika. Je také důležité si uvědomit, že váš rizikový profil ovlivňuje, kolik peněz můžete nashromáždit, protože mezi rizikem a návratností existuje nepřímá úměra.

Agresivní investoři, kteří podstupují větší riziko, mohou dlouhodobě dosahovat vyšší návratnosti investic, zatímco konzervativnější investoři se mohou vzdát části potenciálu růstu svých investic, aby nepřišli o peníze. Není to však vždy pravidlem.

Určení rizikového profilu

Když se snažíte stanovit svůj rizikový profil, musíte zvážit dva klíčové faktory: Vaši schopnost podstupovat riziko a vaši ochotu podstupovat riziko. Tyto faktory nejsou vždy ve shodě. Například někdo, kdo má fond pro případ nouze a další velké investice, má vyšší schopnost riskovat, nemusí však být stále ochoten riskovat. Váš rizikový profil se také může v průběhu času měnit v závislosti na vaší životní etapě a vašich cílech.

Můžete se stát více nebo méně averzní k riziku, například když navážete vztah, máte děti nebo dosáhnete jiných milníků v životní fázi.

Můžete se také zamyslet nad mírou rizika, kterou jste ochotni podstoupit pro dosažení svých cílů, mírou ztrát, které jste ochotni podstoupit, a nad svou celkovou tolerancí k riziku, a poté se ohodnotit jako konzervativní, umírněný nebo agresivní investor.

Poznámka

Chcete-li se dozvědět více, přečtěte si náš komplexní článek o investičním riziku, kde se dozvíte, proč se vyplatí jej podstupovat.

Aplikace vašeho rizikového profilu při výběru investic

Vypracování vašeho rizikového profilu je prvním krokem k vytvoření diverzifikovaného investičního portfolia, které vám vyhovuje, a k sestavení investičního plánu.

Pokud jste například konzervativní investor, můžete si vybrat dluhopisy s nižším rizikem. Středně rizikový investor může zvolit diverzifikované portfolio, které zahrnuje rovnováhu mezi akciemi a dluhopisy, zatímco agresivní investor může investovat více do akcií nebo zahrnout rizikovější investice, například do startupů.

Pokud vkládáte peníze do investic, které jsou spojeny s vyšším rizikem než spořicí produkty, uvědomte si, že existuje možnost ztráty části nebo celé investice. Na druhou stranu investování do méně rizikových aktiv, která nedrží krok s inflací, může znamenat, že hodnota vašich investic poroste pomaleji než ceny a vy nevyděláte dost na to, abyste dosáhli cílů, jako je zaplacení vzdělání vašich dětí nebo pohodlný důchod.

Další úvahou, zejména pro konzervativní mileniály, je zvážit svůj investiční horizont. Pokud je vám dvacet nebo třicet let, máte obvykle desítky let na to, abyste se ze ztráty vzpamatovali. Akcie mohou krátkodobě kolísat, ale jejich dlouhodobý trend je historicky vzestupný a vy máte čas na toto zotavení počkat. Konzervativní mileniál by pak mohl zvážit, zda nepodstupovat o něco větší riziko investováním do diverzifikovaného portfolia akcií a dluhopisů, a ne pouze do dluhopisů nebo termínovaných vkladů s nižším rizikem a nižším výnosem.

I když hodnota investic může mít pravidelně krátkodobý propad, diverzifikovaná portfolia akcií a dluhopisů dosahují v dlouhodobém horizontu lepších výsledků než výhradně dluhopisové portfolio. Tím, že se trochu posunete ze své komfortní zóny, získáte potenciál dosáhnout v dlouhodobém horizontu lepšího průměrného výnosu. I když hodnota investice krátkodobě klesne, je čas na to, aby se portfolio zotavilo a rostlo.

Váš rizikový profil sice není jediným faktorem při výběru investic, ale znalost toho, jaká rizika můžete akceptovat, z vás může udělat lepšího investora.

Jakým způsobem byste měli investovat vzhledem k vašemu věku?

Způsob investování může hodně záviset na vašem věku a vaše portfolio může vypadat výrazně jinak v závislosti na tom, v jaké životní fázi se nacházíte.

Začněte investovat co nejdříve, abyste využili sílu složeného úročení. Čím mladší jste, když začínáte investovat, tím více času máte na to, aby vaše počáteční investice rostly a zvyšovaly vaše osobní bohatství. Existují investice, které můžete uskutečnit během každého desetiletí svého dospělého života, abyste využili sílu času.

Spoření na důchod – zejména pokud začnete v mladém věku – je dobrý nápad a téměř vždy je výhodné. Investování však s sebou nese rizika, která je důležité si uvědomit.

1) Student bez pravidelných příjmů – “dvacátník”

Dvacátník bez pravidelných příjmů nebude mít pravděpodobně příliš mnoho peněz, které by mohl investovat, přesto by to měl udělat. Pokud si chcete spořit na důchod, znamená každých 7 let zpoždění, že budete muset odkládat stranou pravidelně dvojnásobnou částku (průměrná návratnost 10 % ročně zdvojnásobí vámi investované peníze za 7 let – viz pravidlo 72 v tomto článku).

I kdyby tak měl takový student k dispozici 500-1 000 Kč měsíčně, je rozumné začít investovat, jakmile je to možné. A kam může takový student investovat? Jeho investiční horizont je velmi dlouhý (3-4 desítky let). Proto může s klidem plně investovat na akciovém trhu, případně vyzkoušet i spekulace na kryptoměnovém trhu. Pokud to chce mít úplně nejjednodušší, může využít nabídky některé z investičních platforem, jako je Portu, nebo v případě kryptoměn Fumbi, a investice plně automatizovat – o nic se nestarat.

Jaká je síla složeného úročení je znázorněno v tabulce níže. Nepodceňujte tento faktor!

Konečná hodnota investičního portfolia při pravidelně investovaných 1 000 Kč měsíčně
Konečná hodnota investičního portfolia při pravidelně investovaných 1 000 Kč měsíčně
Poznámka

Nesporným důvodem, abyste začali investovat co nejdříve, je také sbírání tolik potřebných zkušeností, tedy naučit se “v tom chodit”, zvládnout emoce atd.

2) Produktivní “třicátník”

Pokud je vám 30 let, máte před pravděpodobným odchodem do důchodu 30 a více let na to, abyste profitovali z investičních trhů. Dočasné poklesy cen akcií vás tolik nebolí, protože máte roky na to, abyste případné ztráty získali zpět. Pokud tedy váš žaludek zvládne volatilitu cen akcií, je nyní čas na agresivní investování.

Dlouhodobé investice do akcií historicky překonávají investice do dluhopisů a hotovosti i nemovitostí. Od roku 1928 do roku 2020 dosahoval index S&P 500 ročního výnosu 10 %, americký desetiletý státní dluhopis vydělával 5 % ročně a tříměsíční státní pokladniční poukázka (zástupce hotovosti) vynášela 3,35 %. Dluhopisy jsou sice stabilnější, ale jejich výnosy pravděpodobně nepřekonají akcie. Pokud jste tedy relativně tolerantní k riziku, můžete velkou část svého portfolia investovat do akcií či akciových ETF a zbytek do dluhopisových a peněžních investic. Pokud vám to vaše tolerance k riziku dovolí, můžete část svých investic alokovat rovněž do kryptoměn.

Můžete si koupit také nemovitost, zejména pokud si myslíte, že v ní zůstanete alespoň pět let. Můžete také zvážit investici do nájemní nemovitosti nebo do REIT fondu. Nízké úrokové sazby mohou učinit nákup nemovitostí obzvláště atraktivním, pokud nežijete na drahém trhu s bydlením – Praha a krajská města.

3) Zajištěný čtyřicátník

Pokud jste se spořením a investováním začali pozdě, můžete to dohnat tím, že uděláte některé kompromisy v životním stylu.

Alokace aktiv ve 40 letech se může o něco více přiklonit k dluhopisům a fixním investicím s nižším rizikem než ve 30 letech, i když poměr investic do akcií a dluhopisů se liší v závislosti na vaší komfortní míře rizika. Konzervativnímu investorovi, který se vyhýbá riziku, může vyhovovat alokace 60 % akcií a 40 % dluhopisů. Agresivnějšímu investorovi po čtyřicítce může vyhovovat alokace 80 % akcií.

Do svého investičního mixu můžete zahrnout i široce diverzifikovaná mezinárodní akciová ETF a REIT fondy.

Jen nezapomeňte: Čím více akcií držíte, tím je vaše investiční portfolio volatilnější a tím většímu riziku jste vystaveni.

4) Úspěšný padesátník

Nyní je čas zamyslet se nad svými budoucími cíli a prozkoumat svůj současný a požadovaný budoucí životní styl. Výsledky vaší analýzy ovlivní alokaci investic ve vašich 50 letech.

Pokud jste na dobré cestě k zajištěnému důchodu, pokračujte v tom, co jste začali dělat v předchozích desetiletích. Jak se budete blížit k datu odchodu do důchodu, pravděpodobně snížíte expozici vůči akciovým trhům a zvýšíte alokaci svého portfolia do dluhopisů a hotovosti.

Konkrétní procentní podíly se budou odvíjet od toho, kdy předpokládáte, že do svých investic sáhnete a v jaké výši. Pokud očekáváte odchod do důchodu v 70 letech, můžete být v padesáti letech při investování o něco agresivnější. V opačném případě může být pro většinu investorů vhodnou kombinací 60 % investic do akcií a 40 % do dluhopisů.

Můžete také zauvažovat o možnosti vytvoření zdrojů příjmů z vašich investic. Přesuňte část svých investic do akciových a dluhopisových fondů s vyššími dividendami. Zvažte také REIT fondy se zajímavějšími dividendami. Tímto způsobem můžete své portfolio strukturovat tak, aby vám vše poskytlo v důchodu příjem, který pokryje vaše životní potřeby.

Závěr

Investiční trojúhelník je jedním ze základních principů investování a jeho vrcholy představují návratnost, riziko a likvidita. Pokud si projdete naše komplexní články o těchto jednotlivých třech pojmech, měli byste získat slušnou představu o tom, jakým způsobem sestavit své investiční portfolio, aby odpovídalo vašim investičním cílům a budoucím potřebám. Článek o investičním trojúhelníku pak poskytuje zastřešující informace a dává všechny tři vrcholy trojúhelníku dohromady.

Každá třída aktiv má své unikátní výhody a nevýhody a může vám být užitečná v závislosti na vašich aktuálních životních potřebách, cílech a situaci, přičemž s věkem se mohou (a budou) vaše potřeby měnit.

Způsob investování v závislosti na vašem věku nakonec bude záviset na tom, jak se vám daří dosahovat finančních cílů. Především však začněte spořit a investovat co nejdříve, abyste si zajistili světlé finanční zítřky.

Líbil se vám tento článek?
19
0

Autor

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
U 74 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 72,87 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 68 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎