Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Stockpicking – Profesionální přístup k výběru akcií. Je tato metoda vhodná i pro vás?

Investování nemusí být hazard. Stockpicking je klíč k úspěchu na burze. Naučte se, jak vybrat ty správné akcie a maximalizovat své zisky! Přečtěte si, jak na to a staňte se mistrem stockpickingu!

Stockpicking – Profesionální přístup k výběru akcií. Je tato metoda vhodná i pro vás?
Zdroj: Depositphotos.com

Výběr kvalitní a potencionálně ziskové akcie je asi tou nejdůležitější disciplínou, kterou musí investor ovládat.

V rozhodovacím procesu ovšem hraje roli mnoho faktorů, které se navíc v čase mění. Může se například jednat o krátkodobé fundamenty, makroekonomické změny, neustálé cenové pohyby a také psychologii investora a jeho schopnost ovládat technickou analýzu.

V tomto článku se podíváme na možnosti výběru akcií tzv. stockpicking, abychom si nastínili různé cesty, po kterých se investoři při rozhodování o investici mohou vydat.

Stockpicking v kostce
 • Stockpicking je pro aktivní investory klíčová disciplína. Vyžaduje analýzu cenových grafů, zkoumání fundamentálních a makroekonomických vlivů, a intuitivní přístup.
 • Existují metody “shora dolů” (analyzuje makroekonomické veličiny) a “zdola nahoru” (soustředí se na mikroekonomické ukazatele jednotlivých firem).
 • Výhody a nevýhody stockpickingu: Stockpicking může přinést vyšší výnosy a osobní uspokojení, ale nese s sebou vyšší riziko, časovou náročnost a náklady na obchodování.

Principy stockpickingu

Výběr akcií (stock picking) je poměrně složitý proces, protože nikdo přesně neví, co bude cena akcií dělat v budoucnosti.

Aby si investor udělal alespoň nějaký obrázek o tom, co by se mohlo stát, využívá několik metod analyzování cenového grafu tzv. technickou analýzu, a také zkoumá aktuální i historické fundamentální a makroekonomické vlivy na jím analyzovanou akcii.

Kromě exaktního zkoumání také investoři využívají intuitivní přístup, kdy volí své investiční portfolio spíše na základě osobitých preferencí nebo marketingu, nicméně tento způsob nemusí být dlouhodobě udržitelný.

Exaktní přístup k výběru akcií je podložen historickými daty a je založen na tom, že historie má tendenci se opakovat.

V rámci stockpickingu jsou rovněž sledovány konkrétní ekonomické ukazatele, které stanovují, zda je společnost zisková, solventní, jak moc využívá investice, nebo zda nabízí dividendy.

Mezi nejpoužívanější ekonomické ukazatele patří poměry P/E, P/B a P/S, ukazatele EBIT a EBITDA, návratnost aktiv (ROA) a návratnost kapitálu (ROE) nebo například ukazatele jako jsou tržní kapitalizace nebo zadluženost společnosti.

Stockpicking je založen na exaktním zkoumání těchto a dalších veličin, porovnávání jejich hodnot s konkurenčními akciemi a vyhodnocování vhodnosti jejich přidání do portfolia (nákupu).

Druhy stockpickingu

Akcie jsou do investičního portfolia vybírány také vzhledem k tomu, jakou obchodní strategii investor preferuje.

Pokud investor hodlá věnovat investování více času, může volit volatilnější akciové tituly případně sáhnout k akciím růstovým. Naopak investor, který nemá snahu maximalizovat zisk a jde mu pouze o udržení hodnoty jeho kapitálu, může sáhnout spíše k hodnotovým akciím či dividendovým akciím s nižší volatilitou.

V tomto případě investor provádí stockpicking na základě obchodní strategie, která nabízí buď aktivní nebo pasivní řízení portfolia.

Metody výběru akcií “shora dolů” a “zdola nahoru”

Investor má možnost vybírat akcie například pomocí metod “shora dolů” nebo “zdola nahoru”. Jedná se o technický přístup, při kterém je určován směr analyzování akcií.

Tyto metody využívají všeobecné metodiky výzkumu, která postupuje buď od všeobecných záležitostí směrem k těm konkrétním (metoda shora dolů), nebo se naopak jedná o analyzování nejprve konkrétních veličin až jsou posléze zkoumány veličiny obecné (metoda zdola nahoru).

Stockpicking realizovaný pomocí metody shora dolů nejprve analyzuje makroekonomické ukazatele a do jejich kontextu dosazuje konkrétní akciové tituly.

V rámci metody shora dolů jsou analyzovány nejprve veličiny jako HDP, inflace, pohyby měn, úrokové sazby atd. Poté co jsou tyto veličiny stanoveny, dochází k vyhledávání nejlepšího akciového titulu, kterému současné makroekonomické prostředí vyhovuje.

Info
 • Stockpicking “shora dolů” analyzuje nejprve makroekonomické veličiny, do jejichž prostředí vyhledává nejvhodnější akcie.
 • Zatímco stockpicking “zdola nahoru” analyzuje pouze mikroekonomické prostředí, protože kvalitní společnost uspěje na jakémkoliv trhu.

Stockpicking realizovaný metodou zdola nahoru analyzuje především mikroekonomické ukazatele jednotlivých akciových firem a již se více nezabývá všeobecnými makroekonomickými veličinami.

Myšlenka metody zdola nahoru totiž předpokládá, že dobře fungující společnosti mohou generovat zisky i v nepříznivém makroekonomickém prostředí.

Alternativy stockpickingu

Stock picking nebo-li výběr akcií (aktivní investování), je poměrně náročná disciplína, která navíc vyžaduje obsáhlé znalosti makro i mikro ekonomie a samozřejmě tržních mechanismů.

Drobní investoři si tu práci při výběru akcií zjednodušují tím, že určitou analýzu provedou před koupí akcie, ale poté již aktualizaci tržních podmínek neprovádějí. Jejich obchodní strategie je tedy pasivní a spoléhá na nepřetržitý růst ceny.

Vzhledem k časové náročnosti stockpickingu mají drobní investoři možnost aktivní řízení přenechat profesionálním portfolio manažerům – investovat do podílových fondů.

Podílové fondy jsou řízené některou ze strategií shora dolů, nebo zdola nahoru. Ovšem při investování do podílových fondů je potřeba počítat s dlouhodobým uzamčení kapitálu a snížením zisku o odměnu pro správce fondu.

Další z možností je nakoupit akcie pasivně řízených burzovně obchodovaných fondů (ETF), kde jejich správci – velké investiční společnosti – pouze pasivně sledují složení nějakého významného akciového indexu. Těchto ETF je přitom velké množství:

Výhody a nevýhody stockpickingu

Některé klady a zápory jsme v článku již nakousli, pojďme nyní sumarizovat naše poznatky a přehledně si zopakovat výhody a nevýhody tohoto investičního přístupu.

Výhody stockpickingu

 • Potenciál vyšších výnosů: Výběr konkrétních akcií může přinést vyšší výnosy než investice do indexů, pokud se podaří správně identifikovat podhodnocené akcie.
 • Kontrola nad investicemi: Investor má (na rozdíl od pasivního investování) plnou kontrolu nad tím, do jakých společností investuje, což umožňuje přizpůsobit portfolio osobním preferencím a strategiím.
 • Možnost využití vlastního výzkumu: Investoři mohou využít své znalosti a dovednosti při fundamentální analýze společností a technické analýze grafů, což může vést k lepším investičním rozhodnutím.
 • Flexibilita: Stockpicking umožňuje rychlé reakce na tržní události a změny v podnicích, což může být výhodou při využívání krátkodobých příležitostí.
 • Diverzifikace: Přestože je stockpicking často považován za rizikový, umožňuje investorům diverzifikovat své portfolio mezi různá odvětví a regiony.
 • Potenciál pro aktivní řízení rizik: Aktivní investoři mohou využít různé strategie pro řízení rizik, jako je stop-loss, což může pomoci minimalizovat ztráty.
 • Osobní uspokojení: Úspěch ve stockpickingu může přinést velké osobní uspokojení a pocit úspěchu z vlastní analýzy a rozhodnutí.

Nevýhody stockpickingu

 • Vyšší riziko: Výběr jednotlivých akcií nese vyšší riziko, protože neúspěšné investice mohou významně ovlivnit celkové portfolio.
 • Časová náročnost: Stockpicking vyžaduje značný čas na výzkum, analýzu a sledování trhů.
 • Náklady na obchodování: Časté obchodování s akciemi může generovat vysoké transakční poplatky, které snižují celkové výnosy.
 • Potřeba odborných znalostí: Úspěšný stockpicking vyžaduje hluboké znalosti trhu, finančních výkazů a ekonomických faktorů.
 • Nejistota výnosů: I přes pečlivý výzkum není zaručeno, že vybrané akcie přinesou očekávané výnosy, což může vést k frustraci a finančním ztrátám.
TIP

Stockpicking lze přirovnat k výběru jednotlivých přísad do složitého receptu. Pokud správně vyberete kvalitní přísady a přesně dodržíte recept, výsledek může být vynikající.

Pokud však některá přísada není kvalitní nebo je špatně zvolena, celý pokrm může být zkažený. Při stock pickingu může podobně správná volba akcií přinést vysoké výnosy, zatímco špatná volba může způsobit značné ztráty.

Závěr

Stockpicking je technika aktivního výběru akcií do investičního portfolia. Jedná se o pokročilejší metodu, která si vyžaduje hlubší znalosti mikro a makro ekonomie.

Vzhledem k náročnějšímu postupu analyzování trhu je stockpicking časově náročnější. Pokud investor nedisponuje dostatkem volného času nebo potřebnými znalostmi, může své finance svěřit portfolio manažerovi některého z ETF nebo podílových fondů, jež je placen právě za aplikování metod stockpickingu do praxe.

V případě outsourcingu na externího správce kapitálu je nutné při kalkulaci nákladů počítat s jeho odměnou a faktem, že peníze nyní nejsou ve vaší plné moci.

FAQs – Na co se nejčastěji ptáte

Co je stockpicking?

Stock picking je proces výběru jednotlivých akcií do investičního portfolia pomocí analýzy technických a fundamentálních faktorů. Používají se metody “shora dolů” (analyzuje makroekonomické veličiny) a “zdola nahoru” (soustředí se na mikroekonomické ukazatele jednotlivých firem).

Jaké jsou hlavní výhody a nevýhody stockpickingu?

Hlavní výhody zahrnují potenciál vyšších výnosů, kontrolu nad investicemi, možnost využití vlastního výzkumu a flexibilitu při reakci na tržní události.

Nevýhody zahrnují vyšší riziko, časovou náročnost, náklady na obchodování a potřebu odborných znalostí.

Co je metoda shora dolů, a naopak metoda zdola nahoru?

Metoda shora dolů analyzuje nejprve makroekonomické veličiny, jako je HDP, inflace a úrokové sazby, a poté hledá vhodné akcie v tomto prostředí.

Metoda zdola nahoru se zaměřuje na mikroekonomické ukazatele jednotlivých firem a předpokládá, že kvalitní společnost uspěje i v nepříznivém makroekonomickém prostředí.

Jaký je rozdíl mezi aktivním a pasivním investováním?

Aktivní investování zahrnuje výběr jednotlivých akcií a aktivní řízení portfolia, zatímco pasivní investování spoléhá na investice do indexů nebo ETF bez aktivního řízení.

Proč je stockpicking časově náročný?

Stock picking vyžaduje značný čas na výzkum, analýzu a sledování trhů, aby bylo možné správně vybrat ziskové akcie a reagovat na tržní změny.

Další zdroje informací:

 • Lynx (Aktivní (stock-picking) vs. pasivní (index-tracking) investování)
 • Fool (What Is Active Stock-Picking?)
 • Investopedia (Stock Pick: What it is, How it Works, Example)
Líbil se vám tento článek?
10
0

Autor

Soukromý obchodník a investor, který se pohybuje na finančních trzích již od roku 2014. Obchoduje swingové obchodní strategie na forexu, akciích a komoditách. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Své obchodní dovednosti podpořil také veřejnou equity svého obchodního účtu.

Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů. Díky tomu může čtenářům předat mnoho drobných postřehů z chování trhů, které nemusejí být na první pohled zřejmé, ale tvoří tenkou hranici mezi úspěchem a neúspěch na finančních trzích.

Přečíst více

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 64 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.