Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Kam v současné době vložit peníze na krátkou dobu?

Publikováno
Kam v současné době vložit peníze na krátkou dobu?
Zdroj: Depositphotos.com

Roky 2022 a 2023 jsou roky bezprecedentní inflace, která bezohledně snižuje kupní sílu vašich úspor. Před inflací se samozřejmě můžete chránit prostřednictvím investování, abyste však dosáhli zajímavého zhodnocení, musíte volit rizikovější investiční aktiva typu akcií. Do nich byste však měli investovat pouze s dlouhým investičním horizontem (ideálně 10 let a více).

Akciový trh je skvělým místem pro investování máte-li dlouhodobé cíle – například zajištění důchodu. Ale co lidé s krátkodobějšími cíli? Pro ty bývá důležitější uchování jistiny a inkasování určitého příjmu než absolutní růst.

Co tedy dělat ve chvíli, kdy je váš investiční horizont třeba jeden až tři roky, a chcete alespoň trochu snížit negativní dopady klesající kupní síly vašich peněz? Jaké jsou vaše možnosti, když chcete volné finanční prostředky odložit někam stranou, ale pouze na krátkou dobu?

Kam vložit peníze na krátkou dobu stručně

 • Bankovní vklady jsou tradiční možností, ale charakterizují je nízké výnosy – úrok bankovního vkladu je vždy nižší než inflace.
 • Alternativou mohou být státní dluhopisy, jejichž výnosy však také obvykle inflaci nepřekonají. Vyšší výnos nabízejí vyšší výnosy, ale ve srovnání se státními dluhopisy jsou rizikovější.
 • Velmi zajímavou možností tak mohou být fondy peněžního trhu, které jsou doporučovány pro jejich vyšší flexibilitu a lepší výnosy ve srovnání s bankovními vklady i státními dluhopisy.

Obsah článku:

Spořicí účet

Začneme všem dobře známou popelkou mezi spořícími produkty, která v druhé dekádě 21. století upadla ve značnou nemilost drobných střadatelů. Spořicí účty dlouhodobě nabízely zanedbatelný úrok, který zřídka překročil dvě procenta. V obdobích kdy ČNB navyšuje své úrokové míry, roste obvykle i úročení spořicích účtů, stále však platí pravidlo, že zhodnocení vkladů na spořicích účtech prohrává s inflací. Koneckonců se podívejte sami, úročení vybraných spořicích účtů můžete vidět v tabulce níže.

Výhodou spořicích účtů je, že jsou velmi likvidnímáte peníze téměř okamžitě k dispozici, a tak se nejlépe hodí jako prostředek pro uložení finanční rezervy. Pokud vás postihne neočekávaný výpadek příjmů, nebo vás zaskočí nějaký vyšší výdaj, nebudete muset na peníze čekat. Jakékoliv další peníze, které hodláte odložit na kratší dobu stranou, byste však měli vložit spíše do některé z dalších možností.

Srovnání spořicích účtů 2024

Produkt Jméno produktu Běžný úrok Bonusový úrok (max. sazba) Běžný účet podmínkou Sjednání online
Logo Výhoda+ Skvělý účet spořicí účet logo trinity bank Výhoda+ Skvělý účet spořicí účet 5,58 % p.a. 6,08 % p.a.
Logo Air Bank spořicí účet
Sjednání online
airbank-logo
Air Bank spořicí účet 0 % p.a. 6 % p.a.
Promo akce
Air Bank nabízí úrok 6 % p.a. u vkladů nad 250 000 Kč. Stačí zaplatit 5x platební kartou.
Logo ČSOB Duo Profit spořicí účet banka csob logo ČSOB Duo Profit spořicí účet 1 % p.a. 6 % p.a.
Logo VÚB banka spoření bez limitů vub banka logo VÚB banka spoření bez limitů 5,80 % p.a. 5,80 % p.a.
Logo Max Banka Max spořicí účet
Běžný účet podmínkou, Sjednání online
max banka logo
Max Banka Max spořicí účet 5,70 % p.a. 5,70 % p.a.
Filtry
Řazení
Produkt
Jméno produktu
Běžný úrok
Bonusový úrok (max. sazba)
Běžný účet podmínkou
Sjednání online

Termínovaný vklad

Termínovaný vklad je typ bankovního účtu, na který klient uloží peníze na určitou dobu za pevně stanovenou úrokovou sazbu. Termínovaný vklad je tedy forma spoření, kdy se klient vzdá likvidity svých peněz na určitou dobu ve prospěch garantovaného výnosu. Výše úrokové sazby termínovaného vkladu se liší v závislosti na délce fixace vkladu a na aktuální situaci na finančním trhu. Obecně však platí, že čím déle je vklad fixován, tím je i vyšší úroková sazba.

Doba trvání termínovaných vkladů se pohybuje od několika měsíců až po několik let a pokud klient peníze z termínovaného vkladu vybere před uplynutím doby fixace, je penalizován poplatkem, který sníží celkový výnos, případně o zhodnocení přijde úplně zcela. Termínovaný vklad je vhodný pro střadatele, kteří si mohou dovolit odložit peníze stranou po určitou dobu, nechtějí své peníze riskovat v různých investičních nástrojích a preferují spíše jistotu výnosu.

Podobným nástrojem jako termínovaný vklad je i depozitní certifikát. Jedná se rovněž o bankovní instrument, který slouží k investování peněz za pevně stanovenou úrokovou sazbu a pevnou dobu trvání. V současné době ho však české banky nenabízejí a je populární především v USA.

Srovnání terminovaných vkladů 2024

Produkt Jméno produktu Maximální úrok Minimální vklad Poplatek za zřízení
Logo Bonus Invest termínovaný účet
Minimální vklad : 5 000 Kč, Poplatek za zřízení: 0 Kč
komercni-banka-logo
Bonus Invest termínovaný účet 6,00 % p.a. 5 000 Kč 0 Kč
Logo NEY termínovaný vklad
Minimální vklad : 20 000 Kč, Poplatek za zřízení: 0 Kč
ney sporitelni druzstvo logo
NEY termínovaný vklad 5,50 % p.a. 20 000 Kč 0 Kč
Logo Banka Creditas termínovaný vklad
Minimální vklad : 5 000 Kč, Poplatek za zřízení: 0 Kč
creditas banka logo
Banka Creditas termínovaný vklad 5,30 % p.a. 5 000 Kč 0 Kč
Logo Creditas termínovaný vklad pro podnikatele
Minimální vklad : 5 000 Kč, Poplatek za zřízení: 0 Kč
creditas banka logo
Creditas termínovaný vklad pro podnikatele 5,30 % p.a. 5 000 Kč 0 Kč
Logo IQ Maxi termínovaný vklad
Minimální vklad : 100 000 Kč / 3 700 EUR / 4 500 USD, Poplatek za zřízení: 0 Kč
max banka logo
IQ Maxi termínovaný vklad 5,00 % p.a. 100 000 Kč / 3 700 EUR / 4 500 USD 0 Kč
Filtry
Řazení
Produkt
Jméno produktu
Maximální úrok
Minimální vklad
Poplatek za zřízení

Fondy krátkodobých dluhopisů

Fond krátkodobých dluhopisů je podílový fond, který vlastní dluhopisy se splatností obvykle do pěti let. Dluhopis je půjčka, kterou poskytujete společnosti nebo jinému subjektu, jehož dluhopis kupujete. Ten vám do data splatnosti splatí celou jistinu dluhopisu plus úroky.

Nejedná se však už o spořící produkt, ale investiční instrument – výnos tedy není garantovaný. Dluhopisy jsou považovány za méně rizikové než akcie, ale to neznamená, že jsou bez rizika. Dluhopisové fondy se stávají obětí prudce rostoucí inflace, protože má uzamčenou nižší úrokovou sazbu, vaše peníze v dobách rostoucí cenové hladiny znehodnotí. Když naopak inflace klesá, může se investice do krátkodobého dluhopisového fondu výrazně vyplatit. Na rozdíl od termínovaného vkladu však lze peníze z krátkodobého dluhopisového fondu vybrat před datem splatnosti zpravidla bez sankce.

Uvažujete-li o investici do krátkodobého dluhopisového fondu, dávejte si pozor na nákladovost fondu. Ta může výrazně snížit vaše zisky. Tyto informace najdete v prospektu fondu a v ideálním případě byste neměli na poplatcích zaplatit více než 1 % svých aktiv ročně.

Nemovitostní podílové fondy

Další z možností, kam můžete vložit peníze na kratší dobu, jsou nemovitostní podílové fondy, opět však hovoříme o investičním nástroji, jehož rizikovost je zase o něco vyšší než v případě dluhopisových fondů. Nemovitostní podílový fond obvykle vlastní a spravuje portfolio nemovitostí, které jsou pronajímány, a fond tyto zisky přerozděluje jednotlivým podílníkům, případně je reinvestuje do nákupu dalších nemovitostí.

Nemovitostní podílové fondy mohou zahrnovat různé druhy nemovitostí, jako jsou obytné nebo komerční nemovitosti, nemovitosti určené pro průmyslové využití, hotely, nákupní centra a další. Stejně tak mohou zahrnovat developerské projekty nebo projekty renovací stávajících obytných domů.

Nemovitostní podílové fondy podléhají přísným regulatorním pravidlům, které mají chránit zájmy investorů. Přesto už se jedná o rizikovější investice, které jsou citlivé na fluktuace trhu s bydlením a na změny hospodářského prostředí. S garantovaným výnosem v tomto případě určitě nepočítejte.

Fondy peněžního trhu

Hledáte-li naopak jednu z “bezpečnějších” cest jak prostřednictvím podílových fondů zhodnotit peníze, můžete zauvažovat o fondech peněžního trhu. Tyto typy fondů jsou velmi populární zejména v době, když Česká národní banka zvyšuje úrokové míry – Během let, kdy většina centrálních bank razila politiku nulových až záporných úrokových sazeb, ztratily fondy peněžního trhu na významu a mnoho investorů se přesunulo k jiným typům fondů.

Proč jsou fondy peněžního trhu v době rostoucích sazeb populární a atraktivními pro investory? Existuje několik důvodů, proč jsou fondy peněžního trhu v takové situaci oblíbené:

 • Nestabilní situace na trhu může mnoho investorů vést k hledání bezpečnějších možností zhodnocení peněz, které nejsou náchylné k velkým fluktuacím a rizikům. Fondy peněžního trhu jsou v tomto ohledu velmi vhodné, protože investují do krátkodobých, vysoce kvalitních a bezpečných cenných papírů s minimálním rizikem.
 • Fondy peněžního trhu mohou být skvělou volbou pro konzervativní střadatele, protože mohou nabídnout vyšší výnosy než bankovní vklady (včetně spořicích účtů a terminovaných vkladů), aniž by byly náchylné k výkyvům trhu.
 • Navíc jsou fondy peněžního trhu obecně velmi likvidní, což znamená, že investoři mohou své peníze kdykoli vybrat, bez poplatků a ztráty hodnoty vkladu. To dává investorům větší flexibilitu a kontrolu nad svými investicemi.

Tyto fondy mají k dispozici celé spektrum nástrojů peněžního trhu, jako jsou krátkodobé státní cenné papíry, pokladniční poukázky nebo bankovní vklady. Tyto cenné papíry jsou primárními investičními nástroji pro fondy peněžního trhu, protože jejich výnos závisí na dvoutýdenní repo sazbě České národní banky.

Když činí repo sazba, tedy sazba, za kterou si centrální banka půjčuje peníze od bank, například 7 % (jako v březnu 2023), výnos z investic do fondů peněžního trhu je velmi lákavý – po odečtení nákladů na provoz fondu lze očekávat výnosy okolo 6,25 až 6,5 %.

Fondy peněžního trhu jsou vhodné pro investory (či střadatele), kteří hledají bezpečné a stabilní možnosti zhodnocení peněz s minimálním rizikem, splníte-li jeden předpoklad. Je třeba zůstat obezřetný a do těchto fondů investovat pouze u seriózních a prověřených institucí. Zároveň si ohlídejte, že vámi vybraný fond je součástí systému pojištění vkladů v ČR (neberte to automaticky jako u spořicího účtu).

Poznámka

Jednotlivé dluhopisy

Dluhopis je cenný papír, který vydává stát, korporace nebo jiná entita a slouží k získání finančních prostředků na určitý časový úsek. Dluhopis funguje jako úvěr, který vydavatel poskytuje investorovi a výměnou za to investor obdrží pravidelné platby v podobě úroků a následně po uplynutí doby splatnosti také zpětné vrácení původního vkladu.

Jsou obvykle vydávány na pevně stanovenou dobu, která se pohybuje od několika měsíců až po několik let. Úroková sazba dluhopisu pak závisí na délce trvání a kredibilitě emitenta. Dluhopisy s vyšší úrokovou sazbou obvykle poskytují vyšší riziko, zatímco dluhopisy s nižší úrokovou sazbou jsou méně rizikové. Jednotlivé dluhopisy jsou vhodné pro zkušenější investory, kteří hledají stabilní a pravidelné výnosy z investic s nižším rizikem než u akcií.

Jsou obvykle považovány za méně rizikové než akcie, ale stále jsou spojeny s kreditním rizikem – možností úpadku (krachu) emitenta.

Státní dluhopisy

Státní dluhopis je cenný papír vydávaný vládou nebo centrální bankou země, který slouží k získání finančních prostředků od investorů. Státní dluhopisy jsou považovány za relativně bezpečnou formu investice, protože jsou vydávány státem, který za jeho splacení ručí.

Je tak velmi pravděpodobné, že stát bude schopen splatit svůj dluh a investor tak bude moci získat své peníze zpět včetně úroku, ovšem pozor, 100% jistotu nemáte – viz např. krach Řecka v roce 2010.

Státní protiinflační dluhopisy

Protiinflační státní dluhopis, někdy také nazývaný inflační dluhopis, je speciální typ státního dluhopisu, který chrání investory proti inflaci. Jedná se o dluhový nástroj, který garantuje fixní výnos navíc k inflaci, což znamená, že výnos investice se přizpůsobuje inflaci.

Výnos protiinflačního státního dluhopisu se skládá ze dvou částí:

 • fixní úrokové sazby
 • inflačního indexu

Fixní úroková sazba je stanovena při emisi dluhopisu a zůstává po celou dobu trvání dluhopisu neměnná. Inflační index se pak mění v závislosti na inflaci v ekonomice. Pokud inflace roste, tak se zvyšuje i inflační index a tedy i výnos investice.

Investice do protiinflačních státních dluhopisů jsou vhodné pro investory, kteří hledají způsob, jak chránit svůj kapitál proti inflaci a zároveň získat stabilní výnos. Tyto dluhopisy jsou opět emitovány vládami či centrálními bankami, které představují záruku, že bude dluhopis řádně splacen.

Protiinflační dluhopisy jsou obvykle vydávány na kratší dobu, aby se státům tento typ financování veřejných výdajů při dlouhodobě zvýšené inflaci příliš neprodražil. Běžně však také platí, že v dobách velmi vysoké inflace státy k emisím těchto cenných papírů nepřistupují – jednoduše se jim to nevyplatí.

Korporátní dluhopisy

Korporátní dluhopisy zde zmiňujeme spíše pro zajímavost a také jako varování. V jednoduchosti se jedná o půjčku soukromé společnosti, která před tradičním bankovním financování dává přednost emisi dluhopisů. Investor pochopitelně za poskytnuté peníze inkasuje výnos v podobě úroku. Korporátní dluhopisy jsou považovány za rizikovější investice než státní dluhopisy – často mnohem rizikovější – protože výnosy z těchto dluhopisů závisí na hospodářských výsledcích emitenta a jeho schopností splácet dluh.

Korporátní dluhopisy jsou opět rozděleny podle ratingu emitenta, který udává jeho kreditní spolehlivost. Emitenti s vyšším ratingem nabízejí nižší úrokové sazby, protože jsou považovány za méně rizikové, zatímco emitenti s nižším ratingem musí nabídnout vyšší úrokové sazby, aby investorům poskytli dostatečnou kompenzaci za vyšší riziko.

Hodláte-li však investovat, byť jen krátkodobě, do korporátních dluhopisů, využijte za tímto účelem možná raději nějakého podílového fondu. Analýza emitenta dluhopisu je srovnatelná s analýzou při výběru jednotlivých akcií, přičemž výnos z dluhopisů je pro investora často nižší.

Krom toho se na sociálních sítí často objevují nabídky na nákup dluhopisů “pochybných společností”, které vám nabízejí atraktivní zhodnocení a schovávají se za “konzervativní status” dluhopisové investice.

Další zdroje informací

 • iDnes (Fondy peněžního trhu se znovu hlásí o slovo. Jak fungují a z čeho těží)
 • Wikipedie (Dluhopisy)
 • Moneta (Co jsou podílové fondy?)
 • Investopedia (REIT vs. Real Estate Fund: What’s the Difference?)
Líbil se vám tento článek?
35
4

Autor

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 76 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎