Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Uzavřené investiční fondy: Cesta, jak dosáhnout pasivního příjmu z investic? Kde fondy nakoupit?

Publikováno
Uzavřené investiční fondy: Cesta, jak dosáhnout pasivního příjmu z investic? Kde fondy nakoupit?
Zdroj: depositphotos.com

Uzavřený fond je portfolio investičních aktiv, které je na počátku své existence upsáno na burze prostřednictvím primární veřejné nabídky akcií (IPO). Uzavřený fond tak získává předepsané množství kapitálu pouze jednou, vydáním pevného počtu akcií, které nakupují investoři. Po prodeji všech akcií je nabídka „uzavřena“ – odtud plyne jejich název. Do fondu nepřitéká žádný nový investiční kapitál.

Následně jsou jeho akcie obchodované na burze cenných papírů, podobně jako samostatné akcie veřejně obchodovatelných společností nebo ETF.

Uzavřené fondy přitom na rozdíl od klasických podílových fondů nabízejí velmi zajímavé dividendové výnosy (často přesahující 10 %). Cena uzavřeného fondu však kolísá v závislosti na nabídce a poptávce. Touto charakteristikou se tak podobá naopak akciím.

S vhodným výběrem uzavřeného fondu pak můžete těžit z měsíčně vyplácených dividend. Uzavřené fondy jsou jednou z alternativ, jak může investor dosáhnout zcela regulérně poměrně zajímavého pasivního příjmu z investic. Pojďme se na uzavřené fondy podívat blíže.

Obsah článku:

Základní charakteristika uzavřených fondů

Stejně jako podílové fondy má uzavřený fond profesionálního správce, který dohlíží na portfolio a aktivně nakupuje a prodává aktiva v jeho držení. Burzovně obchodovatelný fond (ETF) se obchoduje jako akcie, protože jeho cena kolísá v průběhu obchodního dne. Uzavřený fond je však jedinečný v tom, že po jeho vstupu na burzu mateřská společnost fondu nevydává žádné další akcie a fond sám své akcie od jednotlivých investorů neodkupuje. Namísto toho mohou investoři fond, stejně jako jednotlivé akcie, nakupovat nebo prodávat pouze na sekundárním trhu mezi sebou.

Poznámka

Chcete vědět co je to sekundární trh? Přečtěte si tento komplexní článek o cenných papírech

I když má uzavřený fond několik jedinečných vlastností, které ho odlišují od otevřeného fondu – klasický podílový fond nebo ETF – má s těmito dvěma cennými papíry také několik podobností. Uzavřené i otevřené fondy jsou řízeny prostřednictvím manažerského týmu, který obchoduje s portfoliem. Oba si také účtují poplatky za správu a mohou podílníkům vyplácet výnosy a kapitálové zisky.

Uzavřený fond je organizován jako veřejně obchodovatelná investiční společnost, a proto musí být regulován regulátorem akciového trhu – nejčastěji Komisí pro cenné papíry (SEC). Na rozdíl od většiny ETF bývá aktivně řízen a jeho portfolio cenných papírů se obvykle soustřeďuje na určité odvětví, geografický trh nebo tržní sektor.

Zdroj: nuveen.com
Koncept fungování uzavřených fondů
Koncept fungování uzavřených fondů

Jedním z jedinečných rysů uzavřených fondů je způsob stanovení jejich ceny. Čistá hodnota aktiv (NAV) fondu se vypočítává pravidelně. Cena, za kterou se obchoduje na burze, je však zcela závislá na nabídce a poptávce.

Poptávka investorů může vést k tomu, že se uzavřený fond obchoduje s prémií nebo diskontem vůči své čisté hodnotě aktiv.

Prémiová cena znamená, že cena podílu je vyšší než NAV, zatímco diskontní cena znamená opak, tj., fond je obchodovaný za nižší cenu, než činí jeho NAV.

Uzavřené fondy se mohou obchodovat s prémií a diskontem z několika důvodů. Mohou být zaměřeny na oblíbený sektor a odrážet sentiment tohoto sektoru. Tyto fondy se také mohou obchodovat s prémií, pokud fond spravuje historicky úspěšný výběr akcií. Naopak nedostatečná poptávka investorů nebo špatný poměr rizika a výnosu fondu může vést k tomu, že se fond obchoduje s diskontem vůči své čisté hodnotě aktiv.

Jak již bylo zmíněno, uzavřené fondy neodkupují od investorů zpět své akcie, proto neudržují velké hotovostní rezervy, což jim ponechává více prostředků k investování. Mohou také ve velké míře využívat finanční páky – půjčovat si kapitál – ke zvýšení výnosů. V důsledku toho uzavřené fondy často nabízejí vyšší výnosy nebo lepší toky příjmů než jejich protějšky v podobě otevřených podílových fondů.

Proč investovat do uzavřených fondů?

 • Nabízí potenciál pravidelných měsíčních příjmů: Uzavřené fondy jsou speciálně navrženy s cílem převést své celkové výnosy na konzistentní, předvídatelné příjmy v průběhu času. Tým profesionálů aktivně řídí všechny aspekty fondu – včetně jeho podílů, pákového efektu a výše výplat – a snaží se dosáhnout pravidelných kvartálních nebo dokonce měsíčních výplat dividend.
 • Diverzifikace napříč širokou škálou aktiv: Uzavřené fondy nabízejí expozici vůči široké škále výnosných aktiv na veřejných i soukromých trzích po celém světě. Mezi tato aktiva patří i cenné papíry, ke kterým je obtížné získat přístup pomocí jiných nástrojů, jako jsou méně likvidní trhy nebo cenné papíry a alternativní aktiva, která nemáte jako drobný investor nárok koupit.
 • Větší flexibilita investic díky plně zainvestovaným portfoliím: Na rozdíl od otevřených fondů nemusí uzavřený fond řídit denní příliv a odliv prostředků od investorů, kteří nakupují a prodávají jeho akcie nebo podílové listy. To znamená, že fondy mohou zůstat plně investovány do své strategie, místo aby musely držet stranou hotovost jako otevřené fondy. To také poskytuje svobodu zaujmout dlouhodobější postoj a využívat techniky, jako je pákový efekt, k potenciálnímu zvýšení výnosů.
 • Obchodují se na burzách, přičemž ceny jejich akcií jsou určovány nabídkou a poptávkou: Akcie se často obchodují se slevou oproti čisté hodnotě aktiv fondu, což dává investorům příležitost investovat „výhodně – se slevou“.

5 příkladů uzavřených fondů, které vyplácejí velmi zajímavou dividendu

Jsou pro vás uzavřené fondy novinkou? Zaujaly vás a chtěli byste nakoupit jejich akcie? Pokud nevíte, jak začít, vyzkoušejte screeningovou aplikaci CEF Connect. Zde můžete uzavřené fondy filtrovat dle vámi zadaných kritérií, podobně jako akcie.

Následující 3 fondy splňují tato kritéria (data z konce října 2021):

 • Frekvence vyplácení dividendy – měsíční
 • Roční dividendový výnos přesahující 9 %
 • Cena akcie obchodovaná pod čistou hodnotou aktiv (NAV)
 • Všechny z vybraných uzavřených fondů je možno nakupovat na platformě Fio e-Broker

A) Clough Global Equity: GLQ

Cílem tohoto fondu je zajistit vysokou úroveň celkového výnosu. K jeho dosažení je uplatňována investiční strategie, kdy je nejméně 80 % aktiv fondu investováno do cenných papírů na amerických i neamerických akciových trzích. Fond investuje především do řízeného mixu globálních akciových cenných papírů. Až 20 % celkových aktiv může být investováno do cenných papírů s pevným výnosem, včetně korporátních a státních dluhopisů na amerických i neamerických trzích. Fond neinvestuje více než 10 % celkových aktiv do cenných papírů s nižším investičním stupněm, a ne více než 20 % do cenných papírů vlád a podniků na rozvíjejících se trzích.

 • Fond se obchoduje se slevou 0,42 % oproti NAV
 • Dividendový výnos činí 10,38 %
 • Finanční páka 40,30 %

5 největších investičních pozic

 • Akcie First American Financial Corp 5,17 %
 • Akcie PennyMac Financial Services 4,64 %
 • Akcie Amazon 4,56 %
 • Dluhopisy Contemporary Amperex Technolog 4,10 %
 • Akcie Tesla 3,45 %

B) First Trust-Aberdeen Global Opp Inc: FAM

Hlavním investičním cílem fondu je usilovat o vysokou úroveň stabilního příjmu pro investory. Jako sekundární cíl pak fond usiluje o zhodnocení kapitálu. Za účelem splnění těchto cílů fond investuje na světových dluhopisových trzích prostřednictvím diverzifikovaného portfolia státních a korporátních dluhových cenných papírů investičního stupně a nižších než investičního stupně.

 • Fond se obchoduje se slevou 2,58 % oproti NAV
 • Dividendový výnos činí 9,48 %
 • Finanční páka 28,76 %

5 největších investičních pozic

 • Státní dluhopisy Spojených států amerických (s výnosem 2,38 %) 6,74 %
 • Státní dluhopisy Spojených států (s výnosem 3,75 %) 4,06 %
 • Státní dluhopisy Ruské federace 3,88 %
 • Kanadské státní dluhopisy 3,78 %
 • Dluhopisy Treasury Corporation of Victoria 3,55 %

C) Templeton Emerg Mkts Income: TEI

Fond usiluje v prvé řadě o vysoký pravidelný příjem s druhotným cílem zhodnocení kapitálu. K tomu využívá investování především do portfolia státních nebo se státem spojených subjektů a společností ze soukromého sektoru.

 • Fond se obchoduje se slevou -3,69 % oproti NAV
 • Dividendový výnos činí 10,63 %
 • Finanční páka 0 %

5 největších investičních pozic

 • Dluhopisy Indonéské republiky 5,46 %
 • Egyptské dluhopisy 5,31 %
 • Ekvádorské dluhopisy 5,24 %
 • Ománské dluhopisy 4,85%
 • Dluhopisy Senegalu 4,84%

Do následujících dvou fondů osobně investuji, nabízejí ještě zajímavější dividendu než 3 výše zmíněné fondy, v současné době se však díky růstu ceny akcií v posledním měsíci obchodují s prémií vůči své čisté hodnotě aktiv.

D) Cornerstone Strategic Value: CLM

Fond usiluje o dlouhodobé zhodnocení kapitálu prostřednictvím investic do majetkových cenných papírů amerických a neamerických společností. Uzavřený fond investuje převážně do akcií, může ale investovat rovněž do akciových opcí, warrantů a cenných papírů převoditelných na kmenové akcie, které jsou kótovány na burzách nebo se s nimi obchoduje mimo burzu. Přestože má fond možnost investovat významnou část svých aktiv do neamerických společností, od 30. června 2001 trvale udržuje alokaci alespoň 95 % svých aktiv do amerických společností kótovaných na burze.

 • Fond se obchoduje s prémií 24,24 % oproti NAV
 • Dividendový výnos činí 14,71 %
 • Finanční páka 0 %

5 největších investičních pozic

E) Cornerstone Total Return Fund: CRF

Uzavřený fond usiluje o zhodnocení kapitálu, přičemž sekundárním cílem je generování příjmu investorům. Za běžných tržních podmínek se portfolio fondu skládá převážně z majetkových cenných papírů společností s velkou, střední a malou tržní kapitalizací. Majetkové cenné papíry, do kterých může fond investovat, zahrnují kmenové a prioritní akcie, konvertibilní cenné papíry, warranty a jiné cenné papíry, které mají vlastnosti kmenových akcií. Fond může investovat až 10 % svých aktiv do jiných uzavřených investičních společností.

 • Fond se obchoduje s prémií 25,47 % oproti NAV
 • Dividendový výnos činí 14,51 %
 • Finanční páka 9,5 %

5 největších investičních pozic

Všechny z vybraných uzavřených fondů je možno nakupovat na platformě Fio e-Broker

Zkontrolujte platné obchodní podmínky
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.

Budujte pasivní příjem prostřednictvím investic do uzavřených fondů

Patříte-li mezi konzervativnější příjmové investory, podobně jako já, věřím, že by vás mohly uzavřené fondy zaujmout. Lze mezi nimi vybrat fondy, které vyplácí skutečně zajímavou dividendu na měsíční (nebo kvartální či pololetní) bázi. Tu lze posléze reinvestovat a násobit tak budoucí příjem z těchto investic díky efektu složeného úročení.

Případně lze vyplacenou dividendu z obchodního účtu i vybírat a používat ji k hrazení pravidelných měsíčních výdajů, nebo může být zajímavým přilepšením k důchodu.

Volit můžete obě cesty – fondy, které se obchodují s prémií, protože investují do atraktivních akcií, nebo se slevou, neboť investují do méně oblíbených dluhopisů. Uzavřené fondy vyplácející vysokou dividendu naleznete v obou částech spektra uzavřených fondů. Důležité je při nákupech uzavřených fondů nepodceňovat diverzifikaci. Může se stát, že některý z fondů dividendu dočasně vyplácet přestane, proto se mi jeví jako vhodný přístup držet akcie např. 5–10 z těchto uzavřených fondů.

Mějte také na paměti, že rozhodnutí o tom, zda investovat a do kterého aktiva, je na vás. Měli byste si každou alternativu podrobit vlastní analýze a zhodnotit, zda je dané rozhodnutí v souladu s vaší vlastní investiční strategií.

Líbil se vám tento článek?
19
8

Autor

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎