Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Svezte se na největším investičním trendu současnosti! Investujte do umělé inteligence díky AI ETF. Na které fondy se zaměřit?

Aktualizováno
Svezte se na největším investičním trendu současnosti! Investujte do umělé inteligence díky AI ETF. Na které fondy se zaměřit?
Zdroj: Midjourney.com

Vzestup umělé inteligence (AI) přetváří svět, jak ho známe, a investoři po celém světě hledají příležitosti, jak na tomto rozvíjejícím se oboru vydělat. Nejvíce přímočarou možností je samozřejmě investice do jednotlivých akcií. Mnoho investorů však dává raději přednost pasivnímu investování a v takovém případě se nabízí nějaké to “AI ETF”.

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi mladé odvětví, není snadné se v této oblasti orientovat, proto se v tomto článku ponoříme do fascinujícího prostředí burzovně obchodovaných fondů zaměřených na umělou inteligenci. Aktuálně je po nich značná poptávka – velmi rychle se staly oblíbeným nástrojem pro investory se zájmem o tuto technologickou revoluci.

Výběr správného ETF však není úplně snadný – máte mnoho dostupných možností, které nabízejí různou míru expozice vůči technologiím umělé inteligence a společnostem, které je vytvářejí. Každý z nich charakterizuje jedinečná kombinace podílů či nákladovosti, které mohou výrazně ovlivnit vaše výnosy. Navíc ne všechny ETF na umělou inteligenci jsou si rovné – některé mají komplexnější expozici vůči odvětví umělé inteligence, zatímco jiné se zaměřují na konkrétní dílčí sektory.

V našem zkoumání však představíme nejzajímavější ETF na umělou inteligenci, které jsou v současné době k dispozici. Ať už tedy jste zkušený investor, který chce prozkoumat vzrušující možnosti, které AI nabízí, nebo nováček na investičním poli, který hledá diverzifikovaný vstup do této oblasti budoucnosti, je pro vás tento článek nezbytnou četbou.

AI ETF v kostce

 • Umělé inteligence (AI) má transformační dopady v různých odvětvích a investoři hledají příležitosti, jak z tohoto trendu profitovat. ETF na umělou inteligenci jsou investiční možnost pro zájemce o pasivní investování v této oblasti.
 • ETF na umělou inteligenci nabízejí diverzifikovanou expozici vůči společnostem zabývajícím se vývojem, implementací a využíváním technologií umělé inteligence.
 • Existují dva hlavní typy ETF na umělou inteligenci: “Pure Play” ETF, které se zaměřují především na společnosti plně zapojené do odvětví AI, a “Diversified” ETF, které zahrnují společnosti využívající umělou inteligenci jako součást své činnosti, ale ne výhradně.

Obsah článku

Co jsou ETF fondy zaměřující se na umělou inteligenci (AI)

Fondy obchodované na burze zaměřující se na umělou inteligenci jsou investiční nástroje, které nabízejí diverzifikovanou expozici vůči společnostem zabývajícím se vývojem, implementací a využíváním technologie umělé inteligence. Tato technologie zahrnuje mimo jiné strojové učení, hluboké učení, zpracování přirozeného jazyka, kognitivní výpočetní techniku, robotiku a automatizaci.

Investování do AI ETF umožňuje investorům využít růstový potenciál umělé inteligence, aniž by museli jednotlivě vybírat a investovat do společností působících v této oblasti. Vzhledem k širokému dopadu AI na různá odvětví ekonomiky – od zdravotnictví a dopravy až po finance a zábavu – tyto ETF často pokrývají více odvětví, což poskytuje rozsáhlý investiční záběr.

ETF na umělou inteligenci lze obecně rozdělit do dvou typů na základě jejich přístupu:

 • První kategorií jsou “Pure Play” ETF na umělou inteligenci: Tyto fondy investují především do společností, které jsou plně zapojeny do odvětví AI. To znamená, že podstatná část jejich příjmů pochází z produktů a služeb souvisejících s AI. Tyto ETF nabízejí koncentrovanou expozici vůči fenoménu umělé inteligence, ale jejich rizikovost může být vyšší vzhledem k rodící se a vysoce konkurenční povaze trhu AI.
 • Druhou kategorií jsou “diverzifikované” ETF na umělou inteligenci. Tyto fondy investují do společností, které využívají AI jako součást své činnosti, ale ne výhradně. Tento přístup zahrnuje technologické giganty, jako jsou Alphabet, Amazon a Microsoft, které provozují významné operace v oblasti AI, ale jsou diverzifikovány napříč různými technologickými segmenty. Tyto ETF mají obvykle nižší rizikový profil, protože poskytují vyváženější expozici vůči umělé inteligenci i dalším technologickým tématům.

Každý ETF se zaměřením na umělou inteligenci má svůj vlastní rizikový profil, strukturu nákladů a investiční strategii. Některé ETF se například mohou zaměřovat na společnosti, které jsou lídry v oblasti inovací AI, zatímco jiné se mohou zaměřovat na společnosti, které používají AI ke zlepšení svých obchodních procesů. Možností je zkrátka opravdu mnoho.

Výhody investování do ETF fondů zaměřujících se na umělou inteligenci (AI)

Umělá inteligence (AI) proniká do stále většího počtu odvětví naší ekonomiky a má významný růstový potenciál, který lze využít prostřednictvím burzovně obchodovaných fondů (ETF). ETF na umělou inteligenci v podstatě poskytují investorům zjednodušený a efektivní prostředek k investování do odvětví, které se podle očekávání stane v nadcházejících letech klíčovou hnací silou hospodářského pokroku.

Zde je pět významných výhod investování do ETF zaměřených na AI:

 • Diverzifikace: ETF zaměřující se na umělou inteligenci investují do různých společností působících v tomto odvětví, což pomáhá rozložit riziko mezi různé akcie namísto jeho koncentrace do jediné společnosti. Tato diverzifikace pomáhá zmírňovat riziko spojené s tímto vysoce volatilním technologickým sektorem.
 • Přístup k největším inovátorům: Tyto ETF často zahrnují akcie špičkových technologických společností, které stojí v čele inovací nejenom v oblasti umělé inteligence. Pro individuální investory, kteří nemají dostatek času na hlubokou fundamentální analýzu, může být obtížné tyto společnosti identifikovat. AI ETF investorům snadno umožňují nepřímo investovat do špičkových technologických akcií a potenciálně sklízet plody plynoucí z jejich pokroku.
 • Nákladová efektivita: V porovnání s nákupem akcií jednotlivých společností může být investování do ETF na umělou inteligenci nákladově efektivnější, protože investory ušetří vícenásobných transakčních poplatků. Ve srovnání s podílovými fondy pak mají ETF obecně nižší správcovské poplatky.
 • Flexibilita: Stejně jako jednotlivé akcie lze i ETF nakupovat a prodávat v průběhu obchodního dne za tržní ceny. To investorům poskytuje flexibilitu, díky níž mohou rychle reagovat na tržní trendy nebo změny v odvětví umělé inteligence.
 • Potenciál do budoucna: Vzhledem k tomu, že umělá inteligence zažehla revoluci v mnoha odvětvích, je potenciál jejího růstu značný. Investice do ETF zaměřujícího se na umělou inteligenci umožňuje investorům alokovat část svých finančních prostředků tak, aby z tohoto očekávaného růstu profitovali. Jedná se tak o investiční volbu orientovanou na budoucnost.

Nevýhody investování do ETF fondů zaměřujících se na umělou inteligenci (AI)

Investování do ETF zaměřených na AI může být způsobem, jak získat přístup k potenciálu tohoto rozvíjejícího se technologického odvětví, je však nezbytné také porozumět nevýhodám, které jsou s těmito fondy spojeny a pečlivě zvážit svou toleranci k riziku, investiční horizont a finanční cíle:

Zde jsou čtyři nevýhody investic do ETF zaměřených na AI, které byste měli brát v úvahu:

 • Volatilita: Technologický sektor a odvětví umělé inteligence nevyjímaje, je známý svou vysokou volatilitou. Rychlý pokrok, intenzivní konkurence a převratná povaha technologií AI mohou v krátkodobém horizontu vést k výrazným cenovým výkyvům, což nemusí vyhovovat investorům s nízkou tolerancí k riziku.
 • Regulační riziko: S tím, jak se technologie umělé inteligence stávají stále rozšířenějšími, budou pravděpodobně pod zvýšenou kontrolou regulačních orgánů po celém světě – zejména pokud jde o ochranu osobních údajů a etické využívání umělé inteligence. Jakékoli náhlé změny v regulaci by mohly ovlivnit ziskovost společností zahrnutých do AI ETF, což by mělo dopad na celkovou výkonnost těchto fondů.
 • Omezená historická data: Mnoho ETF zaměřených na umělou inteligenci je na trhu relativně krátkou dobu, vznikly v posledních několika letech. To omezuje údaje o jejich historické výkonnosti, takže je obtížnější vyhodnotit jejich dlouhodobou ziskovost a rizikový profil.
 • Přílišná expozice vůči některým společnostem: V AI ETF může být často silně nadváženo několik velkých technologických společností, jako jsou Alphabet, Microsoft nebo Nvidia. I když jsou tyto společnosti jistě klíčovými hráči v oblasti AI, tato koncentrace může omezit expozici vůči jiným inovativním, ale menším společnostem. Také zvyšuje riziko, pokud tyto klíčové společnosti nedosáhnou dostatečných výsledků.

Na jaká kritéria byste se měli při výběru těchto ETF zaměřit?

Výběr správného burzovně obchodovaného fondu umělé inteligence pro vaše investiční portfolio vyžaduje pečlivé zvážení. Zaměřte se na čtyři klíčová kritéria:

 • Dostupnost u brokera: Ne všichni brokeři nabízejí všechny ETF, proto je důležité se ujistit, že fond, o který máte zájem, je dostupný prostřednictvím vašeho makléřského účtu. Každý broker má svůj vlastní seznam podporovaných ETF. Proto je ověření dostupnosti požadovaného AI ETF u vašeho brokera prvním krokem v procesu výběru.
 • Likvidita: Likvidita znamená, jak rychle lze cenný papír, v tomto případě ETF, koupit nebo prodat, aniž by došlo k výraznému pohybu jeho ceny. Vysoce likvidní ETF mají zpravidla vysoké denní objemy obchodů, které umožňují snadný vstup do pozic a výstup z nich. Vysoká likvidita je výhodná, protože umožňuje obchodovat ETF za férové ceny, blízké jeho čisté hodnotě aktiv (NAV).
 • Nízké poplatky: Nákladový poměr je klíčovým faktorem, který určuje váš čistý výnos z ETF. Jedná se o roční poplatek, který všechny fondy účtují svým podílníkům, a je vyjádřen jako procento průměrných čistých aktiv fondu. Nižší poplatky mohou výrazně zlepšit dlouhodobé výnosy, zejména v odvětví, jako je umělá inteligence, kde se platí vyšší než průměrné nákladové poměry.
 • Způsob výplaty dividend – akumulace vs. distribuce: ETF obvykle používají buď akumulační, nebo distribuční metodu pro nakládání s dividendami získanými z podkladových aktiv. Akumulační ETF automaticky reinvestují dividendy zpět do fondu, čímž zvyšují hodnotu akcií ETF, zatímco distribuční ETF vyplácejí dividendy přímo podílníkům. Volba mezi těmito dvěma způsoby závisí na vašich investičních cílech. Pokud preferujete pasivní příjem, může být vhodnější distribuční ETF, zaměřujete-li se na růst kapitálu, může být lepší volbou akumulační ETF.

3 nejlepší AI ETF dostupné v ČR

a) iShares Automation & Robotics UCITS ETF (ISIN: IE00BYZK4552)

Fond iShares Automation & Robotics UCITS ETF je burzovně obchodovaný fond spravovaný společností BlackRock, jehož cílem je zajistit investorům celkový výnos, který zohledňuje kapitálové i dividendové výnosy, a to sledováním indexu iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. Fond byl spuštěn 8. září 2016 a má sídlo v Irsku.

Tento ETF se zaměřuje na společnosti na rozvinutých i rozvíjejících se trzích, které jsou průkopníky technologií v oblasti automatizace a robotiky, což odráží rychle se vyvíjející technologické prostředí. K replikaci výkonnosti podkladového indexu využívá techniku vzorkování, přičemž nakupuje vybrané nejvýznamnější složky indexu.

K červenci 2023 má fond pod správou velmi vysoký objem aktiv – 2 980 milionů eur, což svědčí o jeho popularitě a úspěchu mezi investory. Nabízí relativně nízký celkový nákladový poměr ve výši 0,40 % ročně, což přispívá k jeho statusu jednoho z nejlepších a největších AI ETF.

ETF uplatňuje strategii akumulace – dividendy jsou reinvestovány zpět do fondu, což zvyšuje jeho celkovou výkonnost a růstový potenciál. To z něj činí vhodnou volbu pro investory usilující o dlouhodobé zhodnocení kapitálu.

Zdroj: justetf.com
Stručná charakteristika iShares Automation & Robotics UCITS ETF
Stručná charakteristika iShares Automation & Robotics UCITS ETF

b) Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF 1C (ISIN: IE00BGV5VN51)

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF 1C se sídlem v Irsku sleduje Nasdaq Yewno Global Artificial Intelligence and Big Data Index, který sám o sobě sleduje mezinárodní firmy z odvětví umělé inteligence, velkých dat a kybernetické bezpečnosti.

Tento ETF kopíruje výkonnost podkladového indexu prostřednictvím úplné replikace (nákup všech složek indexu). Celkový nákladový poměr fondu činí 0,35 % ročně. Fond byl spuštěn 29. ledna 2019 a jedná se o poměrně velký ETF ve své kategorii se spravovanými aktivy v hodnotě 861 milionů eur.

Dividendy se akumulují a reinvestují do ETF, čímž se zvyšuje efekt složeného úročení a zároveň odpadá nemilá povinnost danění dividend.

Zdroj: justetf.com
Stručná charakteristika Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF 1C
Stručná charakteristika Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF 1C

c) WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (ISIN: IE00BDVPNG13)

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF se snaží sledovat index Nasdaq CTA Artificial Intelligence.

Tento index se zaměřuje na společnosti zabývající se umělou inteligencí, které asociace Consumer Technology Association označila jako AI Enablers, Engagers nebo Enhancers, přičemž k měření vnímané expozice společnosti v odvětví umělé inteligence se používá AI Intensity Rating. ETF zahrnuje společnosti, které se v rámci těchto kategorií umístily na prvních 15 místech tohoto hodnocení.

Tyto společnosti jsou prověřovány z hlediska splnění kritérií ESG (environmentální, sociální a podnikové řízení). ETF od WisdomTree replikuje výkonnost indexu prostřednictvím úplné replikace, kdy nakupuje všechny složky indexu, přičemž dividendy jsou reinvestovány do ETF.

Celkový nákladový poměr ETF činí 0,40 % ročně, přičemž fond spravuje aktiva ve výši 503 milionů eur. Tento fond byl založen 30. listopadu 2018 a má sídlo v Irsku

Zdroj: justetf.com
Stručná charakteristika WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc
Stručná charakteristika WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc

Kromě tří výše uvedených fondů můžete zauvažovat rovněž o dalších dvou alternativách, jež charakterizuje srovnatelná nákladovost. Jsou přitom dostupné na více brokerských platformách. Jedná se o následující ETF:

 • L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (ISIN: IE00BK5BCD43) – jedná se o akumulační ETF o velikosti téměř 370 milionů eur. V nabídce ho mají krom jiných brokerů XTB, Degiro, Lynx broker i Fio eBroker.
 • Lyxor MSCI Robotics & AI ESG Filtered UCITS ETF Acc (ISIN: LU1838002480) – opět se jedná o fond, který dividendy reinvestuje a spravuje majetek o velikosti více než 300 milionů eur. V nabídce ho mají výše zmínění brokeři s výjimkou Degira.

Jak vybrat ETF na konkrétní platformě?

Zdroj: lynxbroker.com
Vyhledání konkrétního ETF na platformě Lynx Broker
Vyhledání konkrétního ETF na platformě Lynx Broker

Vámi preferované ETF nejsnáze na platformě naleznete zadáním unikátního alfanumerického kódu daného fondu – ISINu. Jak můžete vidět na obrázku vpravo z rozhraní plaformy Lynx Broker (lze zvětšit kliknutím na obrázek), po zadání ISINu se může objevit více výsledků.

Zvolený iShares Automation & Robotics UCITS ETF můžete obchodovat na dvou evropských burzách – v Londýně (LSE) a Miláně (BVME).

Krom toho lze také obchodovat toto ETF ve třech různých měnách dle vaší preference – americký dolar (USD), britská libra (GBP) a euro (EUR).

Srovnání poplatků za nákup jednotlivých ETF

Poplatky spojené s nákupem AI ETF mohou výrazně ovlivnit výnosy z investice. Nyní porovnáváme poplatky čtyř brokerů, a to Fio eBroker, Lynx Broker, Degiro a XTB.

Fio eBroker si účtuje poplatek 7,95 dolaru za transakci. Náklady vám tak mohou výrazně naskákat, pokud jste aktivní obchodník nebo pokud plánujete investovat do více ETF. Stejně tak Lynx Broker nabízí poměrně značný poplatek 5 dolarů za transakci. I když je to stále náklad, který je třeba zvážit, tento nižší poplatek může učinit Lynx atraktivnější volbou pro investory, kteří obchodují ve velkých objemech. Vliv poplatku bude v takovém případě zanedbatelný. Pro pravidelné investování se však ani jeden z těchto brokerů nehodí.

Degiro je dlouhodobě proslulé tím, že nabízí nákup vybraných ETF bez poplatku ovšem pouze jednou měsíčně. V našem případě je navíc třeba poznamenat, že se to týká pouze tří z pěti zmíněných ETF se zaměřením na umělou inteligenci. To může Degiro diskvalifikovat, pokud máte zájem o širší škálu AI ETF.

A konečně, XTB nabízí nákupy všech ETF zdarma (při měsíčním objemu transakcí do 100 000 eur). Tato poplatková struktura spolu s nabídkou všech pěti zmíněných AI ETF dělá z XTB atraktivní volbu a pravděpodobně našeho favorita, který se hodí k realizaci pravidelných nákupů i větších jednorázových investic.

Srovnání výše poplatků při nákupu ETF prostřednictvím jednotlivých brokerů
Srovnání výše poplatků při nákupu ETF prostřednictvím jednotlivých brokerů

Přehled nejlépe hodnocených brokerů pro obchodování ETF

Favorit redakce

Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 76 % účtů retailových investorů peníze.
Výhody
 • Nákup a prodej akcií i ETF bez poplatku
 • Možnost nákupu frakčních akcií a ETF
Nevýhody
 • Absence některých oblíbených finančních instrumentů – opce, dluhopisy, podílové fondy apod.
 • Danění českých dividend 35% sazbou
Investování zahrnuje rizika ztrát.
Investování na finančních trzích zahrnuje rizika.

Další alternativy k ETF fondům zaměřujícím se na umělou inteligenci (AI)

 • Přímé investice do akcií: Investoři mohou nakupovat akcie jednotlivých společností, které jsou lídry v oblasti výzkumu a vývoje umělé inteligence. Velké technologické firmy jako Google, Microsoft, Amazon, Nvidia a Tesla jsou významnými hráči v oblasti AI, když investují miliardy do výzkumu a vývoje v této oblasti.
 • Technologické ETF: Široké technologické ETF, i když nejsou úzce zaměřené na AI, investují do technologických společností, z nichž mnohé se AI intenzivně zabývají. Poskytují diverzifikaci napříč technologickým sektorem, čímž snižují expozici vůči volatilitě v subsektoru AI.
 • Investice do start-upů: Dalším přístupem je investování do AI startupů prostřednictvím rizikového kapitálu nebo nejrůznějších fondů. Tato strategie je extrémně riziková, ale v případě úspěchu startupu může přinést astronomické výnosy.
 • Fintech a Health-tech ETF a akcie: Tyto sektory charakterizuje mnoho aplikací umělé inteligence, od personalizované medicíny po algoritmické obchodování. Investice do těchto sektorů mohou nepřímo těžit z pokroku v oblasti AI.

ETF lze nakupovat i automaticky prostřednictvím investiční platformy

Investovat do ETF zaměřených na umělou inteligenci lze i prostřednictvím robo-advisory investiční platformy. To v sobě spojuje atraktivitu rozvíjejícího se technologického odvětví s pohodlím a sofistikovaností automatizované správy investic. Funguje to takto:

Roboporadci jsou digitální platformy, které poskytují automatizované, algoritmem řízené investiční služby s minimálním zásahem člověka. Na začátku odpovíte na otázky týkající se vašich investičních cílů, tolerance k riziku a časového horizontu. Roboporadce na základě těchto informací navrhne optimální alokaci aktiv, která odpovídá vašim cílům.

Pokud jsou AI ETF v souladu s vašimi cíli, mohou být doporučeny jako součást vašeho portfolia. V případě investiční platformy Portu, pak máte možnost si sestavit i vlastní strategii a právě tato investiční platforma má v nabídce finančních instrumentů výše zmíněné iShares Automation & Robotics UCITS ETF.

Přečtěte si recenzi robo-advisory investiční platformy Portu

Slovo závěrem

Půvab investic do ETF zaměřených na umělou inteligenci spočívá ve vyhlídce na získání expozice vůči transformační technologii, která má potenciál narušit řadu odvětví. Na výběr přitom máte z celé řady fondů.

Jak se však říká, “neexistuje nic jako oběd zdarma”. I když potenciální výnosy mohou být značné, jsou s nimi spojeny náklady. Ať už se jedná o poplatky za správu nebo náklady na obchodování, každý investor je musí vzít v úvahu při určování skutečné hodnoty a potenciální návratnosti investice.

V neposlední řadě je zásadní mít na paměti, že ačkoli umělá inteligence přináší vzrušující potenciál růstu, zůstává relativně vznikajícím odvětvím s úměrným podílem volatility a rizika. Jako vždy zůstává klíčem k vytvoření odolného a dlouhodobého portfolia diverzifikace napříč různými třídami aktiv a odvětvími. AI ETF přitom představují jeden z dílků této širší investiční skládačky.

Další zdroje informací

Líbil se vám tento článek?
8
0

Autor

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 76 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎