Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Kam investovat 100 000 Kč? Přehled nejlepších možností, jak investovat!

Máte 100 000 Kč a přemýšlíte, jak je co nejlépe investovat? Tento článek vám představí různé možnosti, od dluhopisů přes akcie až po alternativní investice, které vám mohou pomoci zhodnotit vaše finance.

Kam investovat 100 000 Kč? Přehled nejlepších možností, jak investovat!
Zdroj: depositphotos.com

Investování 100 000 Kč může být skvělým způsobem, jak zhodnotit své úspory a zajistit si finanční stabilitu do budoucna. Pokud zvažujete, kam tyto peníze uložit, máte na výběr řadu možností.

Kromě tradičních spořicích účtů či terminovaných vkladů, které nabízí jistotu a nízké riziko, existují také dynamické investiční možnosti s potenciálně vyššími výnosy a návratností.

Klíčovou strategií, kterou byste měli zvážit při investování, je diverzifikace. Znamená to rozložení investic do různých aktiv, což může snížit celkové riziko portfolia. Diverzifikované portfolio může pomoci vyrovnat ztráty v jednom sektoru zisky v jiném, čímž se zvyšuje pravděpodobnost dosažení stabilních výnosů.

Rozumné rozložení investic tak zvyšuje šanci na dlouhodobý úspěch a ochranu vašeho kapitálu.

Pojďme se nyní podívat na některé z nejlepších možností, jak investovat vašich 100 000 Kč, a jak může každá z nich přispět k dosažení vašich finančních cílů.

Jak investovat 100 000 Kč stručně
 • Klíčovou strategií je rozložení investic do různých aktiv, což snižuje celkové riziko portfolia.
 • Na výběr máte s celé řady aktiv s různým poměrem rizika a návratnosti – od dluhopisů a ETF, přes komodity, akcie až po forex a finanční deriváty.
 • Důležité je také přizpůsobit své investiční strategie individuálním finančním cílům, časovému horizontu a toleranci k riziku.
 • Investování je dlouhodobý proces vyžadující trpělivost a disciplínu. Nejdůležitější je začít včas a systematicky budovat své finanční zabezpečení.

Obsah článku kam investovat 100 000 Kč

Dluhopisy: Stabilita a jistota

Dluhopisy představují bezpečnou investici s pevně stanoveným výnosem, což je důvod, proč jsou často voleny investory, kteří preferují stabilitu a nižší riziko.

Při nákupu dluhopisů vlastně půjčujete své peníze emitentovi, kterým může být stát, korporace nebo jiný subjekt, a na oplátku získáváte pravidelný úrok (kupón).

Tento úrok je vyplácen po předem stanovenou dobu, obvykle jednou ročně, až do doby splatnosti dluhopisu, kdy vám vydavatel vrátí nominální hodnotu dluhopisu.

Investování do dluhopisů je často součástí diverzifikované investiční strategie, která kombinuje různé typy aktiv k vyvážení rizika a výnosu. Dluhopisy mohou poskytnout stabilní příjem a pomoci chránit váš kapitál, což je důležité zejména v období ekonomické nejistoty.

Investování do komodit: Fyzické a finanční bohatství

Investování do komodit, jako jsou zlato, stříbro, ropa a další komodity, nabízí další způsob, jak diverzifikovat své investiční portfolio a chránit se před inflací. Komodity mohou být atraktivní zejména v době ekonomické nejistoty, kdy jejich ceny mají tendenci růst.

Existují různé způsoby, jak investovat do komodit, včetně nákupu fyzických komodit, komoditních futures kontraktů, ETF zaměřených na komodity nebo akcií těžebních společností.

Info

Investování do komodit je účinným nástrojem pro diverzifikaci portfolia a ochranu proti inflaci, ale nese také specifická rizika spojená s volatilními cenami a tržními podmínkami.

Akcie: Váš podíl na úspěchu

Investování do akcií nabízí jedinečnou příležitost stát se spoluvlastníkem společností a podílet se na jejich růstu a úspěchu.

Akcie představují podíl ve společnosti a mohou přinášet zisky dvěma hlavními způsoby: prostřednictvím dividend a růstu ceny akcií.

 • Dividendy jsou pravidelné platby vyplácené společností svým akcionářům, které představují podíl na zisku společnosti. Tyto platby poskytují stabilní a pasivní příjem, což může být atraktivní zejména pro dlouhodobé investory.
 • Kromě dividend mohou akcie přinášet zisky díky růstu jejich tržní hodnoty. Pokud se společnosti daří dobře a její zisky rostou, cena jejích akcií obvykle roste, což umožňuje investorům prodat své akcie za vyšší cenu, než za jakou je nakoupili.

Identifikace těchto růstových příležitostí je založena na fundamentální analýze, která hodnotí finanční zdraví společnosti, její růstový potenciál, konkurenční výhody a celkové tržní podmínky.

Investování do akcií nabízí dynamický způsob, jak zhodnotit své peníze, avšak je důležité pečlivě analyzovat a sledovat trh, aby vaše investice byly co nejúspěšnější.

Stockpicking však není vhodný pro začátečníky a mnohdy je rozumnější dát přednost pasivnímu investičnímu přístupu (viz níže: podílové fondy a ETF).

Uvažujete o investování do akcií? Zvážit můžete některého z námi recenzovaných brokerů:

Favorit redakce

Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
Výhody
 • Nákup a prodej akcií i ETF bez poplatku
 • Možnost nákupu frakčních akcií a ETF
Nevýhody
 • Absence některých oblíbených finančních instrumentů – opce, dluhopisy, podílové fondy apod.
 • Danění českých dividend 35% sazbou
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

Podílové fondy: Profesionální správa vašich financí

Podílové fondy jsou investiční nástroje, které shromažďují peníze od mnoha investorů a společně je investují do širokého spektra aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti nebo komodity.

Tento kolektivní přístup umožňuje diverzifikovat investiční portfolio, což může významně snížit riziko spojené s jednotlivými investicemi.

Klíčovou výhodou podílových fondů je profesionální správa – fondy jsou řízeny zkušenými portfolio manažery, kteří se snaží dosáhnout co nejlepších výnosů při minimalizaci rizik.

Investování do podílových fondů poskytuje nejen profesionální správu a diverzifikaci, což z nich činí atraktivní volbu pro širokou škálu začínajících investorů.

ETF: Jednoduchost a rozmanitost v jednom balení

Burzovně obchodované fondy (ETF) představují moderní způsob, jak investovat do širokého spektra aktiv prostřednictvím jednoho nástroje.

ETF jsou fondy, které sledují výkonnost konkrétního indexu, komodity, dluhopisového portfolia nebo jiného aktiva. Investoři, kteří nakupují ETF, vlastně nakupují podíly v portfoliu, které je navrženo tak, aby sledovalo výkonnost daného indexu nebo sektoru.

Jednou z hlavních výhod ETF je jejich jednoduchost a nízké náklady. Na rozdíl od tradičních podílových fondů, které mohou mít vysoké poplatky za správu a vstupní poplatky, ETF mají obvykle nižší náklady díky pasivní správě.

ETF se obchodují na burzách podobně jako akcie, což umožňuje investorům kupovat a prodávat je během obchodních hodin za aktuální tržní ceny.

Další významnou výhodou ETF je možnost automatického investování prostřednictvím investičních platforem. Investoři mohou nastavit pravidelné nákupy ETF, což jim umožňuje postupně budovat své investiční portfolio bez nutnosti sledovat trhy každý den.

Tento přístup, známý jako pravidelné investování neboli průměrování nákladů (DCA), může pomoci vyhladit výkyvy trhů a snížit riziko špatného načasování investic.

Uvažujete o pravidelném investování? Zvážit můžete některou z námi recenzovaných platforem:

Favorit redakce

Výhody
 • Velmi jednoduchý přístup k investování, který zvládne i naprostý nováček
 • Žádné vstupní ani výstupní poplatky a velmi nízké průběžné poplatky za investování
Nevýhody
 • Omezený potenciál návratnosti oproti aktivnímu výběru jednotlivých akcií
 • Nízký počet akcií, do kterých lze investovat

Forex: Měny na dlani

Forexový trh, známý také jako devizový trh, je globální platforma pro obchodování s měnami a je jedním z nejlikvidnějších trhů na světě.

Denně se na forexu zobchodují biliony dolarů, což z něj činí mimořádně dynamické a rychle se měnící prostředí. Hlavním cílem obchodníků na forexu je spekulovat na změny směnných kurzů mezi různými měnami a využít těchto změn k dosažení zisku.

Technická analýza je klíčovým nástrojem, který pomáhá investorům na forexu předvídat pohyby měn. Tento přístup se zaměřuje na studium historických cenových grafů a vzorců, aby se identifikovaly trendy a potenciální obraty na trhu.

Technická analýza využívá různé indikátory, jako jsou klouzavé průměry, RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence) a Fibonacciho linie, aby poskytla obchodníkům vodítka pro vstup a výstup z obchodů.

Info

Pro úspěch na Forexu je důležité mít pevný obchodní plán a disciplinovaný přístup k řízení rizik a money management.

Forex obchodování nabízí možnost vysokých výnosů, ale vyžaduje také hluboké znalosti a zkušenosti. Je vhodné začít s menšími částkami a postupně se učit, jak trh funguje, případně využít demo účtů.

Finanční deriváty: Spekulace s pákou

Finanční deriváty, jako jsou CFD (Contracts for Difference), opce a futures, představují sofistikované investiční nástroje, které umožňují spekulovat na pohyb cen různých aktiv bez nutnosti jejich fyzického vlastnictví.

Tyto nástroje poskytují pákový efekt, což znamená, že s relativně malým kapitálem můžete kontrolovat mnohem větší pozice. Tento pákový efekt může výrazně zvýšit potenciální zisky, ale také zesílit potenciální ztráty, což činí obchodování s deriváty vysoce rizikovým.

Obchodování s finančními deriváty vyžaduje hluboké porozumění trhům a pečlivé řízení rizik. Investoři by měli mít jasně stanovené obchodní strategie a používat ochranné příkazy, jako jsou stop-loss a take-profit, aby minimalizovali potenciální ztráty.

Deriváty mohou být mocným nástrojem pro zkušené obchodníky, kteří jsou schopni rychle reagovat na tržní podmínky a mají dostatečné znalosti k využití pákového efektu. Začátečníkům se doporučuje začít s menšími pozicemi a postupně zvyšovat svou expozici s rostoucími zkušenostmi.

Alternativní možnosti: Peer-to-peer půjčky a crowdfunding

Alternativní investice, jako jsou peer-to-peer půjčky a crowdfundingové platformy, nabízejí zajímavou příležitost diverzifikovat vaše investiční portfolio a dosáhnout atraktivních výnosů.

 • Peer-to-peer (P2P) půjčky umožňují jednotlivcům půjčovat peníze přímo dalším jednotlivcům nebo malým podnikům prostřednictvím online platforem. Tyto platformy zprostředkovávají půjčky, což umožňuje investorům dosáhnout výnosů z úrokových sazeb, které jsou často vyšší než u tradičních bankovních vkladů.
 • Crowdfunding je další populární forma alternativní investice, která umožňuje financování začínajících projektů nebo firem pomocí malých příspěvků od velkého počtu lidí. Existují různé typy crowdfundingových kampaní, včetně podnikového crowdfundingu a nemovitostního crowdfundingu.

Obě tyto alternativní investiční možnosti představují způsob, jak diverzifikovat své portfolio mimo tradiční trhy a zapojit se do financování inovativních a růstových projektů.

Nicméně, je důležité si uvědomit, že tyto investice také nesou rizika, včetně možnosti ztráty celé investice, proto by měly být součástí dobře promyšlené a diverzifikované investiční strategie.

Uvažujete o alternativních investicích? Zvážit můžete některou z námi recenzovaných crowdfundingových platforem:

Favorit redakce

Výhody
 • Investice od 500 Kč je ideální pro začínající investory
 • Výnosy jsou vypláceny pravidelně každý měsíc
Nevýhody
 • Investice nejsou pojištěné proti úpadku společnosti
 • Investoři se neúčastní růstu tržních cen nemovitostí

Závěr: Vyberte si svou cestu

Investování 100 000 Kč nabízí mnoho možností, ať už hledáte bezpečnou investici nebo jste ochotni podstoupit vyšší riziko pro potenciálně vyšší výnosy.

Klíčem k úspěchu je dobře se informovat, porozumět rizikům a pravidelně sledovat své investice. Bez ohledu na to, jakou cestu si vyberete, důležité je investovat s rozvahou a podle svých finančních cílů.

Při rozhodování, jak investovat, je užitečné mít na paměti principy investičního trojúhelníku, který zahrnuje tři hlavní aspekty: návratnost, riziko a likviditu.

Návratnost označuje potenciální zisk z investice, riziko se týká pravděpodobnosti, že se návratnosti nedosáhne nebo dojde ke ztrátě kapitálu, a likvidita odkazuje na snadnost, s jakou lze investici přeměnit na hotovost.

Vyvážení těchto tří aspektů je klíčové pro sestavení úspěšného investičního portfolia.

 • Například dluhopisy a podílové fondy nabízejí stabilitu a nižší riziko, ale jejich výnosy mohou být omezené.
 • Na druhou stranu, akcie a finanční deriváty mohou přinést vysoké výnosy, ale nesou také vyšší riziko.
 • Alternativní investice, jako jsou peer-to-peer půjčky a crowdfunding, mohou nabídnout atraktivní výnosy a diverzifikaci, ale mohou být méně likvidní a riskantní.

Diverzifikace portfolia pomáhá snížit riziko tím, že rozkládá investice do různých tříd aktiv. To znamená, že pokud jedna investice neuspěje, ostatní mohou pomoci vyrovnat ztráty.

Důležité je také přizpůsobit své investiční strategie svým individuálním finančním cílům, časovému horizontu a toleranci k riziku.

Nakonec je zásadní pravidelně přehodnocovat své investice a přizpůsobovat je změnám na trhu a vašim osobním okolnostem. Investování je dlouhodobý proces, který vyžaduje trpělivost, disciplínu a ochotu učit se.

Bez ohledu na zvolenou strategii je nejdůležitější začít a systematicky budovat své finanční zabezpečení.

FAQs – Na co se nejčastěji ptáte

Jaké jsou výhody ETF oproti podílovým fondům?

ETF mají nižší poplatky, obchodují se jako akcie a umožňují snadnou diverzifikaci investic do různých trhů a sektorů.

Co je forex a jak na něm vydělat?

Forex je trh pro obchodování s měnami. Vydělat lze spekulací na pohyby kurzů měn pomocí technické a fundamentální analýzy.

Jsou finanční deriváty vhodné pro začátečníky?

Finanční deriváty jako CFD, opce a futures jsou velmi rizikové a vyžadují hluboké znalosti a zkušenosti. Pro začátečníky nejsou ideální.

Jak fungují peer-to-peer půjčky?

Peer-to-peer půjčky umožňují jednotlivcům půjčovat peníze přímo dalším jednotlivcům nebo malým podnikům prostřednictvím online platforem, které spravují proces půjčování a splácení.

Co je crowdfunding a jaké jsou jeho výhody?

Crowdfunding je způsob financování projektů nebo podniků pomocí malých příspěvků od velkého množství lidí. Výhodou je možnost podílet se na inovativních projektech s potenciálně vysokými výnosy.

Jak začít s investováním, pokud nemám žádné zkušenosti?

Začněte s nízkorizikovými investicemi, jako jsou spořicí účty nebo podílové fondy, a postupně se vzdělávejte. Můžete také zvážit konzultaci s finančním poradcem.

Další zdroje informací

 • Roklen24 (Hotovost na nule. Do čeho investujeme v roce 2024?)
 • Seznam Zprávy (Statisíce Čechů investují přes aplikace. Nejradši do Tesly)
 • iDnes (Jak investují finanční experti a co doporučují, abychom se měli lépe)
Líbil se vám tento článek?
25
4

Autor

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (1 komentář)

Připojte se k diskuzi

Pro přidání komentáře se prosím přihlašte ke svému uživatelskému účtu.

KarelNem

Jak přesně fungují ty p2p půjčky? Nikdy jsem o tom neslyšel….

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Při investování je váš kapitál vystaven riziku a může se vám vrátit méně, než jste investovali. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky.
U 64 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.