Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Finex portfolio: Analýza Citigroup. Nejlepší investiční příležitost příštích pěti let díky podhodnocené ceně a připravenosti k růstu?

Finex portfolio: Analýza Citigroup. Nejlepší investiční příležitost příštích pěti let díky podhodnocené ceně a připravenosti k růstu?
Zdroj: Midjourney.com

Přemýšlíte o investici do akcií Citigroup (C)? Pojďte si projít komplexní analýzu těchto akcií, které jsou jednou ze součástí našeho akciového portfolia, do kterého jsme investovali 300 000 Kč.

V naší komplexní analýze akcií Citigroup se podrobně zabýváme dynamikou a budoucími vyhlídkami tohoto bankovního gigantu. Citigroup jsme si vybrali jakou součást našeho portfolia, protože představuje významnou americkou nadnárodní investiční banku, která patří ke globálním lídrům v bankovním sektoru.

Banku charakterizuje rozsáhlý a mnohostranný ekosystém finančních služeb, který zahrnuje několik významných segmentů. V posledních letech se Citigroup také vydala na transformační cestu, na níž zaměřila své úsilí na zdokonalení postupů řízení rizik a posílení kapitálové přiměřenosti, což je měřítko, ve kterém exceluje.

Pozoruhodným aspektem této transformace je závazek banky k digitalizaci, což je strategický krok, který znamená značné investice do nejmodernějších technologií. Tato změna nejen zvyšuje kvalitu služeb pro zákazníky, ale také otevírá cestu ke snížení provozních nákladů a zvýšení efektivity.

V rámci naší analýzy budeme podrobněji zkoumat, proč tyto strategické iniciativy staví Citigroup do pozice zásadního hráče na finanční scéně, který potenciálně slibuje lukrativní výnosy pro naše portfolio.

Načítání
Načítání
Kupte si akcie Citigroup Váš kapitál může být ohrožen*

Logo sponzora Koupit!

Obsah

Proč uvažovat o investici do akcií Citigroup

Citigroup se jeví jako slibná investiční příležitost, zejména pro investory, kteří chtějí dosáhnout vysokých dividendových výnosů. Solidní dividenda však není jediným důvodem, proč by mohl potenciální investor o těchto akciích uvažovat.

 • Diverzifikovaný obchodní model: Citigroup charakterizuje diverzifikovaný obchodní model, který zahrnuje řadu služeb pro retail i firemní klientelu. Tato diverzifikace společnost účinně chrání před poklesy v jednotlivých oblastech a zajišťuje jí určitou stabilitu příjmů a zisků.
 • Globální působnost: Banka významně působí v mnoha zemích po celém světě. Tato globální stopa umožňuje společnosti využít růstových příležitostí na různých trzích a potenciálně těžit z hospodářského růstu na rozvíjejících se trzích.
 • Silná kapitálová pozice: Citigroup si udržuje nadstandardní kapitálovou pozici, která je známkou finanční stability. Silná kapitálová pozice pomáhá bance přečkat hospodářské poklesy a pokračovat v investicích do růstových příležitostí, což může potenciálně vést k vyšším investičním výnosům v dlouhodobém horizontu.
 • Atraktivní dividendový výnos: Citigroup nabízí v době psaní této analýzy dividendový výnos okolo 5 %, což je v současné době nejvyšší výnos mezi všemi významnými americkými bankovními společnostmi. To ze Citigroup činí potenciálně lukrativní volbu pro investory, kteří hledají spolehlivý zdroj příjmů.
 • Stabilní historie výplaty dividend: I přes krátkou přestávku během krize v oblasti rizikových hypoték v roce 2008 si Citigroup od obnovení čtvrtletních výplat v roce 2011 udržuje chvályhodnou historii vyplácení dividend. Tuto konzistenci lze považovat za známku stability, která potenciálním investorům nabízí pocit jistoty. Vzhledem k tomu, že se bankovní úvěry díky vyšším úrokovým sazbám stávají ziskovějšími, není v blízké budoucnosti vyloučen ani další růst dividendy této investiční banky. Tento scénář podporuje i současný dividendový výplatní poměr, který nedosahuje ani 40 %.
 • Atraktivní ocenění: Akcie Citigroup se v porovnání s konkurenty obchodují za podprůměrné násobky ceny vůči zisku i účetní hodnotě. Panuje tak vyšší pravděpodobnost, že jsou akcie podhodnocené ve srovnání s jejich vnitřní hodnotou.
TIP

Zajímá vás, jaké další akcie jsme kromě Citigroup zařadili do našeho portfolia? Přečtěte si tento článek: Investovali jsme 300 000 Kč do akcií: Představení investičního portfolia.

Jaká jsou rizika investování do akcií Citigroup?

Ideální investice se hledá velmi těžko a většina akcií s sebou tak přináší i svá specifická rizika, která byste před realizací investice měli zvážit. Ani akcie Citigroup nejsou výjimkou.

 • Strategická změna směrem ke správě majetku: Citigroup nedávno oznámila odvážnou změnu strategie, kdy se rozhodla soustředit více na segment správy majetku. Tímto krokem navázala na jiné velké banky, jako jsou Bank of America a Wells Fargo, které již dříve adoptovaly podobnou strategii. Tento tah nabízí potenciálně vysokou návratnost a otevírá příležitosti pro růst v oblastech, které jsou v počátečních fázích generování bohatství, jako je Asie a Střední východ. Očekává se, že globální správa majetku Citigroup vygeneruje vysoký roční růst příjmů. Zatím se tak však neděje. Ve druhém čtvrtletí roku 2023 došlo k 5% meziročnímu poklesu příjmů z tohoto segmentu. Úspěch této nové strategie tak zůstává nejistý.
 • Riziko neúspěšné internacionalizace: Citigroup se v minulosti rozrostla do mnoha mezinárodních trhů, roste však riziko, že se stane příliš neohrabanou a velkou na to, aby ji bylo možné účinně spravovat. O tom svědčí i ukazatel provozní efektivity banky, který je horší, než v případě dalších velkých amerických bank. Mnoho zahraničních částí banky mezi sebou zatím marně hledá synergii.
 • Nejistá budoucnost: Citigroup prošla těžkými časy, zejména během recese v roce 2008. Nicméně i v posledních 5 letech její akcie poklesly o 40 %, což vyjadřuje určitou nedůvěru investorů. Tato nedůvěra je zřejmým odrazem skepticismu ohledně úspěchu nové strategie správy majetku.
TIP

Zajímá vás jak se našemu investičnímu portfoliu, do kterého jsme investovali 300 000 Kč, daří? Zde si můžete přečíst shrnutí za červen, červenec a srpen

Fundamentální data Citigroup:

Nyní se podíváme na některé základní poměrové ukazatele akcií Citigroup. Některé vám budou dobře známé z předchozích analýz (analýza akcií General Motors), jiná budou více specifická, vzhledem k tomu, že se jedná o bankovní akcii. Tak pojďme na to.

Poměr ceny k zisku (P/E) se vypočítá jako podíl tržní ceny akcie a zisku na akcii (EPS). Pomáhá investorům určit tržní ocenění akcií banky v poměru k jejím ziskům. V posledních 5 letech se tento násobek pohybuje stabilně v intervalu 5 – 10 s výjimkou roku 2018, kdy se banka propadla do ztráty. Nyní činí přibližně 7.

Zdroj: macrotrends.net
Vývoj P/E ratia akcií Citigroup za posledních 5 let
Vývoj P/E ratia akcií Citigroup za posledních 5 let

Pro srovnání uvádíme i P/E ratio konkurenční banky Wells Fargo, které se ve stejné době pohybuje nad hodnotou 9.

Zdroj: macrotrends.net
Vývoj P/E ratia akcií Wells Fargo za posledních 5 let
Vývoj P/E ratia akcií Wells Fargo za posledních 5 let

Price-to-Book (P/B) ratio pak porovnává tržní kapitalizaci banky s její účetní hodnotou. Nižší P/B poměr (zejména pod hodnotou 1) by mohl znamenat, že je akcie podhodnocená, ale je nutné jej porovnat s konkurenty v odvětví. V případě banky Citigroup se tento poměr dlouhodobě pohybuje pod hodnotou 1 a v září 2023 činí pouhých 0,43.

Zdroj: macrotrends.net
Vývoj P/B ratia akcií Citigroup za posledních 5 let
Vývoj P/B ratia akcií Citigroup za posledních 5 let

Pro srovnání opět banka Wells Fargo, jejíž tržní kapitalizace rovněž nedosahuje účetní hodnoty. P/B poměr na úrovni 0,94 je však více než dvojnásobný oproti Citigroup.

Zdroj: macrotrends.net
Vývoj P/B akcií Wells Fargo za posledních 5 let
Vývoj P/B akcií Wells Fargo za posledních 5 let

Dalším důležitým srovnávacím faktorem je čistá úroková marže (Net Interest Margin, NIM), která představuje rozdíl mezi úrokovými výnosy generovanými bankou a výší úroků vyplacených jejím věřitelům v poměru k výši jejích úročených aktiv. Ukazuje schopnost banky efektivně řídit své úrokové výnosy a náklady. Citigroup vykazuje NIM o hodnotě 3,08 % (Wells Fargo 3,39 %), čímž se příliš neliší od svých konkurentů.

Zdroj: gurufocus.com
Čistá úroková marže Citigroup (tmavě zelená) a její srovnání s konkurenty.
Čistá úroková marže Citigroup (tmavě zelená) a její srovnání s konkurenty.

Rentabilita (nebo návratnost) aktiv (ROA) udává, jak efektivně banka využívá svá aktiva k vytváření zisku. Vyšší ROA svědčí o lepším využití aktiv a lepší finanční výkonnosti. Je nutné poznamenat, že bankovní spolenčosti mají ROA řádově nižší než podniky v jiných odvětvích. Rentabilita aktiv Citigroup dlouhodobě mírně klesá a aktuálně vykazuje hodnotu 0,5 % – přibližně průměr odvětví.

Zdroj: macrotrends.net
Vývoj rentability aktiv Citigroup za posledních 5 let
Vývoj rentability aktiv Citigroup za posledních 5 let

Pro porovnání opět přímý konkurent Wells Fargo svou rentabilitou aktiv o hodnotě 0,8 %.

Zdroj: macrotrends.net
Vývoj rentability aktiv Wells Fargo za posledních 5 let
Vývoj rentability aktiv Wells Fargo za posledních 5 let

Rentabilita vlastního kapitálu ROE měří ziskovost banky ve vztahu k vlastnímu kapitálu jejích akcionářů. Vyšší ROE naznačuje, že banka vytváří větší zisk s vlastním kapitálem akcionářů. ROE Citigroup má v posledních dvou letech opět klesající tendenci a aktuálně se pohybuje kolem průměrné hodnoty 6 %.

Zdroj: macrotrends.net
Vývoj rentability vlastního kapitálu Citigroup za posledních 5 let
Vývoj rentability vlastního kapitálu Citigroup za posledních 5 let

Konkurenční Wells Fargo vykazuje o něco lepší hodnotu a to 8,30 %.

Zdroj: macrotrends.net
Vývoj rentability vlastního kapitálu Wells Fargo za posledních 5 let
Vývoj rentability vlastního kapitálu Wells Fargo za posledních 5 let

Ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 měří základní kapitál banky ve vztahu k jejím rizikově váženým aktivům. Je to rozhodující ukazatel finančního zdraví banky a její schopnosti absorbovat ztráty. Pojďme si říct něco málo z investiční teorie k fundamentální analýze bank.

Jaký je dobrý Tier 1?

 • Pod 6 %: Obecně se považuje za varovný signál, který naznačuje, že banka nemusí mít dostatek kapitálu na pokrytí neočekávaných ztrát.
 • 6-8 %: Tato úroveň je považovaná za minimální přijatelné rozmezí, protože mnoho regulačních orgánů požaduje, aby banky udržovaly Tier 1 ve výši alespoň 6-8 %, aby zajistily svou finanční stabilitu.
 • 8-12 %: Interval považovaný za zdravé rozmezí, které naznačuje, že banka má k dispozici dostatečné množství kapitálu, aby mohla absorbovat ztráty a pokračovat v činnosti.
 • Nad 12 %: Ukazatel nad touto úrovní je obecně považován za velmi zdravý a naznačuje, že má banka silnou kapitálovou pozici a je dobře připravena absorbovat významné ztráty.

Ke konci druhého kvartálu roku 2023 činil ukazatel kapitálové přiměřenosti Citigroup 15,24 %. Nachází se tak výrazně nad minimálními regulatorními požadavky, což svědčí o výrazné rezervě proti případným finančním šokům a o finanční síle. Na podobně vysokých hodnotách se přitom nachází i dlouhodobě.

Zdroj: statista.com
Ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 banky Citigroup
Ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 banky Citigroup

Ukazatel efektivnosti udává provozní efektivnost banky porovnáním jejích neúrokových nákladů s jejími příjmy – měřítko režijních nákladů banky v procentech jejích příjmů. Nižší ukazatel efektivnosti svědčí o lepší ziskovosti a provozní efektivnosti. Opět něco málo z investiční teorie.

Jaký je dobrý ukazatel efektivnosti?

 • Pod 50 %: Obecně se považuje za vynikající. Naznačuje, že banka funguje efektivně, s nižšími neúrokovými náklady v poměru k výnosům.
 • 50-60 %: Toto rozmezí je považováno za dobré. Banky působící v tomto rozmezí jsou považovány za dobře řízené s vyváženým přístupem k řízení nákladů a tvorbě výnosů.
 • 60-70 %: Toto rozmezí je považováno za průměrné. Banky v tomto rozmezí mohou mít prostor pro zlepšení, pokud jde o snižování nákladů nebo zvyšování výnosů.
 • Nad 70 %: Obecně se považuje za varovné znamení. Vyšší ukazatel efektivity naznačuje, že neúrokové náklady banky spotřebovávají větší část jejích příjmů, což může signalizovat provozní neefektivitu nebo jiné problémy.

Zde je možné vysledovat problém, kvůli kterému jsou akcie Citigroup tak levné. Banka není příliš efektivní při řízení svých operací, když vykazuje ukazatel efektivnosti o hodnotě 69,8 %. Na místě je však opět srovnání s jejími konkurenty. I když jsou na tom lépe, rozdíl není nikterak dramatický. Provozní efektivnost Wells Fargo činí 64,0 %, zatímco v případě Bank of America to je 63,65 %.

Poznámka

Z fundamentálních dat Citigroup lze vyvodit poměrně jasné závěry. Akcie jsou z hlediska ceny velmi podhodnocené, přičemž banka vykazuje spíše průměrné provozní ukazatele.

Citigroup by pak rozhodně měla zapracovat na zvýšení provozní efektivnosti. Vzhledem k nízkému ohodnocení akcií však lze nad touto neefektivností přimhouřit oči. Krom toho je tato americká nadnárodní banka velmi nadprůměrně kapitalizovaná – hrozí minimální riziko defaultu.

Business model společnosti Citigroup

Obchodní model Citigroup se vyznačuje diverzifikovanou nabídkou služeb, globální přítomností a závazkem k inovacím a udržitelnosti. Prostřednictvím různých obchodních segmentů se stará o širokou škálu klientů, od individuálních spotřebitelů až po velké korporace a vlády.

 • Globální spotřebitelské bankovnictví (GCB): Citigroup nabízí komplexní paletu služeb retailového bankovnictví prostřednictvím rozsáhlé sítě poboček a bankomatů. Je také významným hráčem na trhu kreditních karet. V rámci svých služeb drobné klientele také poskytuje služby správy majetku, investiční poradenství nebo makléřské služby.
 • Skupina institucionálních klientů (ICG): Tento segment se zaměřuje na firemní klientelu a nabízí služby v oblasti fúzí a akvizic, získávání kapitálu a poskytování firemních úvěrů. Citigroup rovněž nabízí řešení v oblasti treasury a obchodu, která pomáhají klientům řídit jejich likviditu a provozní kapitál. Rovněž institucím poskytuje služby na různých trzích včetně akcií, dluhopisů či komodit.
 • Globální operace a technologie: Citigroup intenzivně investuje do iniciativ v oblasti digitální transformace s cílem zlepšit zákaznický zážitek a provozní efektivitu. To zahrnuje vývoj mobilních bankovních aplikací, online platforem a digitálních platebních řešení.
 • Správa aktiv: Citigroup spravuje řadu investičních produktů, včetně podílových fondů, ETF a alternativních investic, a poskytuje tak svým klientům investiční příležitosti.

Jak Citigroup vydělává peníze?

Citigroup jako jedna z největších a nejrozmanitějších bank vydělává peníze prostřednictvím mnoha zdrojů, které jsou nedílnou součástí jejího obchodního modelu. Pojďme si zmínit alespoň ty nejdůležitější.

 1. Úrokové příjmy: Citigroup získává významnou část svých příjmů z úroků z půjček a úvěrů poskytnutých jednotlivcům, podnikům a vládám. Patří sem hypotéky, osobní půjčky a firemní úvěry. Banka získává úrokové výnosy také z investic do různých cenných papírů, včetně státních dluhopisů, podnikových dluhopisů a cenných papírů krytých hypotékami.
 2. Poplatky a provize: Banka si účtuje poplatky za řadu bankovních služeb a také vydělává na poplatcích za služby kreditních karet včetně úroků za prodlení. V rámci divize správy majetku vydělává Citigroup na poplatcích za správu investic klientů.
 3. Obchodování a investiční bankovnictví: Citigroup vydělává na obchodních aktivitách na finančních trzích, včetně obchodování s akciemi, dluhopisy, měnami a komoditami. Banka také dosahuje příjmů ze služeb investičního bankovnictví – například poradenství v oblasti fúzí a akvizic, upisování nabídek cenných papírů a služby v oblasti získávání kapitálu.
 4. Správa aktiv: Banka dále vydělává na poplatcích za správu investičních produktů, jako jsou podílové fondy a fondy obchodované na burze (ETF). Krom toho inkasuje také poplatky za poskytování služeb úschovy cenných papírů.
Poznámka

Díky těmto různorodým zdrojům příjmů je Citigroup schopna udržet si robustní a odolnou základnu příjmů, která je schopna čelit výkyvům na jednotlivých trzích nebo v jednotlivých odvětvích.

Jak se akciím Citigroup aktuálně daří?

V posledních 12 měsících prošly akcie Citigroup řadou výkyvů, které odrážejí dynamickou povahu finančních trhů. K 7. září 2023 činila závěrečná cena akcií 41,37 dolaru.

Za předchozích 12 měsíců přitom dosáhly akcie svého maxima na úrovni 53,23 dolaru, což je o 28,7 % více než současná cena akcie. Naopak nejnižší hodnoty dosáhly na úrovni 40,01 dolaru, což je o pouhých 3,3 % pod současnou cenou akcií.

V průměru se akcie Citigroup za posledních 52 týdnů obchodovaly za cenu 46,66 dolaru, což poskytuje měřítko, s nímž lze současnou cenu porovnat. Tato průměrná cena ukazuje, že se akcie v poslední době obchodují pod svým ročním průměrem, což potenciálně nabízí příležitost pro investory, kteří hledají výhodný nákupní bod.

Info

Dle portálu ValueInvesting je aktuální férová cena akcií Citigroup 177,27 dolaru. Přibližně 290 % nad aktuální tržní cenou.

Technická analýza akcií Citigroup

Akcie Citigroup v sobě skrývají velký potenciál. Podle ročního cenového výhledu by akcie této nadnárodní bankovní společnosti měly dosáhnout průměrné hodnoty lehce přes 53 USD. Většina analytiků z Wall Street se ve svém výhledu kloní právě k této ceně s tím, že pozitivní predikce hovoří o cenovém cíli na hodnotě 85 USD. Analytici z Wall Street vsází spíše na dlouhodobé držení těchto akcií a s nákupy jsou konzervativní. Pouze jeden ze 17 hodnotících predikuje akciový pokles na hodnotu 43 USD.

Zdroj: tipranks.com
Cenová predikce pro akcie CitiGroup od analytiků z Wall Street
Cenová predikce pro akcie Citigroup od analytiků z Wall Street

Při pohledu na cenový graf je jasné, proč se v případě akcií Citigroup hovoří o vysokém potenciálu růstu. Tato banka výrazným způsobem doplatila na krizi v roce 2008, kdy se její akci propadly z původní hodnoty 570 USD na dno okolo 11 USD. Dobrou zprávou pro investory je, že od vytvoření cenového dna se akcie obchodují nad jeho hodnotou a v průběhu času jsou tvořena vyšší low.

Identifikace rezistentních zón je v případě akcií Citigroup velmi jednoduchá. Nejbližší rezistence se nachází na ceně 140 USD, kde v roce 2008 vznikla nákupní aktivita. Tato cena byla důležitá i v roce 1998, kdy jí trh využil jako nejlepší cenu pro nákup před agresivním růstem. Vzhledem k tomu, že se akcie Citigroup v období nízkých úrokových sazeb obchodovaly v postranním trendu, existuje možnost že se změnou globální ekonomické situace a příchodem vyšších úrokových sazeb, budeme svědky změny trendu z postranního na růstový.

Zdroj: tradingview.com
Měsíční akciový graf společnosti CitiGroup
Měsíční akciový graf společnosti Citigroup

Jak vidíme akcie Citigroup do budoucna

Z hlediska tradičních oceňovacích měřítek jsou momentálně akcie Citigroup značně podhodnocené, mohly by tak představovat slibnou příležitost pro investory, kteří hledají stabilitu i růst. Značný počet analytiků trhu zastává vůči Citigroup býčí postoj s povzbudivým nákupní ratingem a optimistickými cílovými cenami, což signalizuje perspektivní růstovou trajektorii v blízké budoucnosti.

Investoři se také mohou těšit z uspokojivého dividendového výnosu, který svědčí o závazku Citigroup zvyšovat hodnotu pro akcionáře. Aktuálně se společnost pyšní dividendovým výnosem okolo 5 % – roční dividenda 2,12 dolaru na akcii. Konzistentní výplata dividend pak nejen podtrhuje finanční zdraví společnosti, ale představuje také atraktivní nabídku pro investory, kteří hledají stabilní zdroj příjmů.

Citigroup se těší podpoře významných investorů, jako jsou Vanguard a BlackRock, a má tak důvěru od předních hráčů na trhu. Podle agentury Moody’s spadá Citigroup do kategorie středního rizika, což naznačuje vyvážený profil rizika a výnosu, který by mohl oslovit široké spektrum investorů.

Do budoucna se Citigroup jeví jako slibný adept ve finančním sektoru, který ztělesňuje harmonickou směs růstových vyhlídek a stability, což ze společnosti činí potenciálně lukrativní doplněk investičních portfolií.

Líbil se vám tento článek?
21
1

Autor

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Soukromý obchodník a investor, který se pohybuje na finančních trzích již od roku 2014. Obchoduje swingové obchodní strategie na forexu, akciích a komoditách. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Své obchodní dovednosti podpořil také veřejnou equity svého obchodního účtu.

Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů. Díky tomu může čtenářům předat mnoho drobných postřehů z chování trhů, které nemusejí být na první pohled zřejmé, ale tvoří tenkou hranici mezi úspěchem a neúspěch na finančních trzích.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (2 komentáře)

Připojte se k diskuzi

Pro přidání komentáře se prosím přihlašte ke svému uživatelskému účtu.

Vít Barger

Sám jsem v poslední době Citi navyšoval. Díky moc za analýzu.

Redakce Finex

Hezký den, děkujeme za váš komentář. Jsme rádi, že se vám analýza líbila.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎