Finex.cz logo
Menu
Finex » Kryptoměny » DeFi » Jak fungují poplatky na síti BNB Smart Chain (BSC). Jak se platí a jak jsou vysoké?

Jak fungují poplatky na síti BNB Smart Chain (BSC). Jak se platí a jak jsou vysoké?

Jak fungují poplatky na síti BNB Smart Chain (BSC). Jak se platí a jak jsou vysoké?
Zdroj: elevenews.com

BNB Smart Chain (BSC) je druhým blockchainem vyvinutý burzou Binance, který funguje paralelně s BNB Beacon Chain. BSC však na rozdíl od původního BNB Beacon Chainu umožňuje použití smart kontraktů a je tudíž mnohem více využitelný skrze různé decentralizované aplikace, mezi které patří např. burza PancakeSwap.

Je tím pádem velmi podobný blockchainu Etherea a strukturálně funguje velmi podobně. Pro příklad síť Ethereum používá své nativní mince (ETH), ve kterých se platí poplatky za provedené transakce. Na druhou stranu BNB Smart Chain má své BNB. Na síti Etherea se tedy bez ETH prakticky nehnete a stejně tak je to s BNB na BNB Smart Chainu. Další kryptoměnové projekty pak mají na síti BSC tokeny se standardem označovaným BEP-20, stejně jako na Ethereu můžeme nalézt standard ERC-20.

V tomto článku se dozvíte veškeré potřebné informace o poplatcích na síti BNB Smart Chain – jak fungují, jakým způsobem probíhá jejich placení a proč jsou oproti poplatkům na Ethereu tak nízké.

Obsah článku o poplatcích v síti BNB Smart Chain

1.Úvod: Jak BNB Smart Chain funguje?2.BSC využívá systém gas podobně jako Ethereum3.Jak fungují poplatky na BSC a kolik se za ně platí?4.Ukázková transakce – převod BNB5.Co s chybnou transakcí?6.Shrnutí – je BSC lepší variantou kvůli levnějším poplatkům?

Úvod: Jak BNB Smart Chain funguje?

Pokud jste BNB Smart Chain už někdy v životě využili, rozhodně vám nemohla uniknout skutečnost, že poplatky za transakce jsou na rozdíl od Etherea velmi malé.

S tím souvisí tzv. blockchain trilemma. Blockchainové trilema, které nám říká, že každý blockchain musí nalézt kompromis mezi mírou bezpečnosti, decentralizace a propustnosti sítě.

Blockchain trilemma
Blockchain trilemma – volba mezi decentralizací, bezpečností a propustností
Zdroj: Fasset.com

Ethereum je velmi decentralizované (jeho konsenzu typu Proof of Work se validací transakcí účastní více než 70 000 těžařů po celém světě) a tím souvisí také jeho úroveň bezpečnosti. Pokulhává ale se škálovatelností a propustností. Zvládne pouze kolem 15 transakcí za sekundu, což je velmi málo. Aby uživatelé proto nemuseli dlouho čekat, než jejich transakce přijde na řadu, tak těžaře často hodně přeplácí. Poplatky tak dosahují velmi vysokých hodnot.

BNB Smart Chain oproti tomu využívá konsenzus Proof of Stake Authority (PoSA). Svým způsobem se jedná o vylepšený konsenzus Proof of Stake a řeší některé z jeho nedostatků vzhledem k motivaci validátorů. V konsenzu PoSA jsou validátoři známé entity a jsou tím pádem o to více motivováni k hladkému chodu sítě. Závisí na tom jejich reputace a i jejich odměna.

Síť BSC je tedy oproti síti Ethereum možné považovat za silně centralizovanou – má vždy maximálně 21 aktivních validátorů. Zároveň je podstatná značná velikost bloků. Vzhledem k nízké decentralizaci má BSC i vyšší propustnost než Ethereum. Suma sumárum, provoz sítě BSC oproti Ethereu je méně náročný, validátoři stihnou ověřit více transakcí a to má za následek mnohem nižší poplatky.

Nízké poplatky a vysoká rychlost transakcí tak společně přilákaly velkou pozornost uživatelů, investorů a spekulantů, a to i přes nízkou úroveň decentralizace.

Počet transakcí za den na síti BSC
Vývoj počtu denních transakcí na BSC
Zdroj: bscscan.com

V listopadu roku 2021, pouhý rok od svého vzniku, síť BSC prováděla více než 15 milionů transakcí za den. Rekord Etherea oproti BSC v té době pokulhávala na "pouhém 1,7 milionu" denních transakcí.

BSC využívá systém gas podobně jako Ethereum

Asi jste si všimli, že mezi BSC a Ethereem můžeme nalézt spoustu podobností, a to včetně způsobu výpočtu poplatků, které je za každou transakci nutné hradit. Stejně jako Ethereum využívá i BNB Smart Chain koncept zvaný gas (palivo). Jedná se o základní jednotku, ke které se vztahuje výpočet veškerých úkonů prováděných v rámci transakcí na blockchainu.

Vzhledem k podpoře smart kontraktů je na BSC možné provádět různé druhy operací, blockchain tedy není omezen na pouhé převádění tokenů z adresy na adresu. Uskutečnitelné operace jsou přitom znovu téměř identické s těmi prováděnými na síti Etherea. Jednotlivé operace se mezi sebou ale samozřejmě liší a každá z nich má jinou cenu, protože v závislosti na její komplexnosti může spotřebovat větší či menší výpočetní výkon.

Jak fungují poplatky na BSC a kolik se za ně platí?

Jak je patrné z odstavce výše, všechny operace prováděné na blockchainu BSC mají svou předem známou cenu vyjádřenou v jednotkách gas. Směnný kurz mezi gas a BNB však není nikde pevně stanoven a řídí se nabídkou a poptávkou.

Ačkoli oproti Ethereu, u kterého může rozdíl mezi poplatky za identickou transakci činit i stovky dolarů v závislosti na aktuálním vytížení sítě, cenové výkyvy poplatků na BSC jsou zanedbatelné. I tak ale závisí na vytíženosti sítě a aktivitě validátorů.

Protože je cena za gas, kterou je pro uskutečnění transakce potřeba zaplatit, velmi nízká, nepoužívá se pro její vyjádření přímo BNB, ale jeho nejmenší jednotka zvaná gwei. Podobně jako u Bitcoinu se používá satoshi.

1 gwei = 0.000000001 BNB

Nalézáme zde opět podobnost s ETH, kde i 0.000000001 ETH se rovná 1 gwei.

Kurz mezi gwei a gas se pak dlouhodobě drží kolem 5 gwei, což je značný rozdíl oproti Ethereu, kde je navíc cena 1 ETH podstatně vyšší než cena 1 BNB.

Průměrná cena za Gas vyjádřená v jednotkách Gwei
Průměrná cena za gas vyjádřená v jednotkách gwei
Zdroj: bscscan.com

Pro úplné pochopení mechanismu poplatků je nutné vysvětlit si ještě jeden zásadní pojem – gas limit.

Jako gas limit si můžete představit nejvyšší možnou cenu, kterou je uživatel ochoten za transakci zaplatit. Gas limit přitom musí mít dostatečnou minimální hodnotu, aby pokryl veškeré prováděné operace.

U složitých operací je tak nutné nastavit vyšší gas limit, jinak nemusí být transakce provedena. Celková výše poplatku je pak vypočítána vynásobením celkového využitého množství gas a jednotkami gwei, které jste za gas museli zaplatit.

Výpočet výše poplatku

Ačkoli výpočet výše poplatku bude v naprosté většině případů dělat burza/apikace/peněženka za vás, pro porozumění toho, jak poplatky fungují je dobré umět si je vypočítat ručně. Podívejte se proto na příklad výpočtu níže:

Nejdříve je nutné zjistit celk. počet gas, který je pro zamýšlenou transakci třeba:

 • Běžný převod BNB stojí 21 000 gas.

Podle aktuálního vytížení sítě dále zjistíme, kolik gwei tento počet gas stojí:

 • 21 000 gas * 10 gwei = 210 000 gwei

Poté je třeba tento počet gwei převést na BNB:

 • 210 000 gwei = 0,00021 BNB

Dle aktuální ceny BNB (380 USD) by poplatek za tuto jednoduchou transakci měl být:

 • 0,00021 * 380 = 0,0798 USD (což je dle aktuálního kurzu dolaru cca 1,88 Kč)

Ukázková transakce – převod BNB

Když už víte, jak výpočet poplatků funguje "za oponou", pojďme si to ukázat v praxi. Na obrázku níže vidíte příklad převodu 0.5 BNB z jedné adresy na druhou na síti BNB Smart Chain. My využíváme peněženku MetaMask.

Volba gas limit a gwei v kryptoměnové peněžence Metamask
Převod 0.5 BNB z jedné adresy na druhou – volba hodnot pro gas limit a gwei v kryptoměnové peněžence Metamask

Pro tuto jednoduchou operaci je znovu potřebný gas limit 21 000. V době provádění transakce jsou průměrné hodnoty gwei kolem 5 s nejvyššími nabídkami v oblasti 10 (viz níže)

Hodnoty Gwei (ceny za gas) na síti BSC v průběhu provádění transakce
Hodnoty gwei (ceny za gas) na síti BSC v průběhu provádění transakce (tyto údaje je možné nalézt zde)
Zdroj: bscscan.com

Manuálně jsme tedy tuto hodnotu upravili na 10, aby měla transakce vyšší prioritu (přeplatili jsme tím průměrnou nabídku) a transakce byla vyřízena mnohem rychleji.

Na následujícím obrázku je ještě před potvrzením transakce ukázáno její shrnutí. Můžeme zde vidět předpokládanou výši poplatku (podle toho, kolik jsme nastavili gas limit a gwei jako cenu za jednotku gas), která se rovná 0.00021 BNB.

Částka je uvedená jako maximální, protože tato operace nikdy nebude vyžadovat více než 21 000 gas. Vzhledem k tomu, že na tuto úroveň máme nastavený i gas limit, nemůžeme zaplatit více.

Výše poplatku při přesunu 0.5 BNB z jedné adresy na druhou
Výše poplatku při přesunu 0.5 BNB z jedné adresy na druhou je 0.00021 BNB

Kliknutím na tlačítko Confirm transakci potvrdíme a odešleme validátorům ke zpracování. V hlavním rozhraní peněženky nyní vidíme naši probíhající transakci.

Pokud transakce bude trvat dlouho (v tomto případě netrvala, protože už jsme před provedením transakce nastavili vyšší hodnotu gwei, než kolik byl průměr), můžeme ji zrušit kliknutím na tlačítko Cancel a nebo zrychlit kliknutím na tlačítko Speed Up.

Možnost transakci dodatečně zrychlit nebo zrušit
Možnost transakci dodatečně zrychlit nebo zrušit
Zdroj: bscscan.com

Může se stát, že cenu za transakci nastavíme moc malou a tím pádem se transakce zasekne nebo bude moc dlouho ve frontě (upřednostněni budou uživatelé, kteří za transakci zaplatí více – parametr gwei nastaví na vyšší hodnotu).

Tlačítko Speed Up nám zobrazí možnost opětovně změnit parametry gas limit a gwei.

Zrychlení transakce - zvýšíme Gwei
Zrychlení transakce – zvýšíme gwei

Po navýšení gwei (např. na 11, nebo klidně i více) bude naše transakce upřednostněna. Nyní to ovšem nebylo nutné, protože průměrné gwei při provádění transakce bylo daleko nižší.

Parametry naší transakce po jejím úspěšném provedení vypadají v prohlížeči sítě BSC následovně:

Detaily provedené transakce
Detaily provedené transakce
Zdroj: bscscan.com

Můžeme vidět, že jsme skutečně zaplatili poplatek pouze 0,00021 BNB (rovnající se cca 0,09 dolarům). Gas limit jsme nastavili správně a bylo využito 100 % alokovaného gas.

Nastavená cena za gas (Gas Price):

 • 0,00000001 BNB (10 gwei)

Nastavený Gas Limit: 

 • 21 000

Výsledný poplatek:

 • 0,00000001 BNB * 21 000 = 0,00021 BNB

Co s chybnou transakcí?

Pokud provedení transakce z nějakého důvodu selže, většinou je chyba ve špatně nastavených poplatcích. Již výše bylo zmíněno, že pro různé operace je nutné zvolit potřebnou horní hranici gas limitu. Tato hodnota ale běžně bývá v pořádku, protože buď rozhraní kryptoměnové peněženky, nebo metadata z decentralizovaných aplikací tyto hodnoty nastaví automaticky.

Neuskutečněná transakce kvůli nedostatečnému gas limitu
Příklad neuskutečněné transakce kvůli nedostatečnému gas limitu
Zdroj: bscscan.freshdesk.com

Všimněte si, že poplatek za transakci výše je vyšší (0,002 BNB), než u příkladu v minulé kapitole. Jedná se o uzamčení mincí do Syrup poolu burzy PancakeSwap (yield farming). Tato operace je ale z hlediska výpočetního výkonu mnohem náročnější, protože reaguje se smart kontraktem. Její provedení je proto přirozeně dražší.

Transakce může selhat i kvůli moc nízko nastaveným úrovním cen za gas (gwei). Při moc malých hodnotách však transakce spíše trvají příliš dlouhou dobu, nebo se zaseknou. V tom případě je nutné transakci urychlit (Speed up), či zrušit.

Kryptoměnové peněženky vám běžně nedovolí transakci provést, pokud zjistí, že je vás zůstatek nižší, než je minimum pro uhrazení poplatku. Na obrázku níže se snažíme přeposlat všechno zbylé BNB, v tom případě by nám ale v peněžence nezbylo vůbec nic a poplatek by nemohl být uhrazen.

Chyba kvůli nedostatku finančních prostředků pro poplatky
Chyba kvůli nedostatku finančních prostředků pro poplatky

Při odmítnutí transakce z jakéhokoliv důvodu je síť vždy vrácena do původního stavu. Validátoři si však Gas ponechávají, protože výpočetní výkon byl již využit. To je důvod, proč musíme platit poplatky i za selhané transakce.

Shrnutí – je BSC lepší variantou kvůli levnějším poplatkům?

Nikomu z nás se nechce platit zbytečně vysoké poplatky občas dosahující (v případě Etherea) rekordních čísel. Síť jako BSC, která uživatelům poskytuje mnohem nižší poplatky za (na první pohled) stejné služby, se může zdát jako příjemná varianta. Když ale nahlédneme pod pokličku, zjistíme, že vše není tak růžové, jak se může zdát.

Už výše jsme zmínili, že je BSC silně centralizovaný blockchain v jednu chvíli ovládaný ne více než 21 validátory. Takto silná centralizace jde svým způsobem "proti proudu" filozofie kryptoměn. Snadný přístup na síť je (spolu s nízkými poplatky) však důvodem, proč je BSC tak hodně využívaný blockchain, zejména mezi menšími obchodníky, kteří si nemohou dovolit za poplatky platit stovky dolarů.

S tím jde v ruku v ruce bohužel i skutečnost, že je tato síť plná různých podvodných projektů, jako byl např. rug pull SQUID. Zvýšená opatrnost je proto na místě (koneckonců tak jako v DeFi obecně).

Vstupte do světa kryptoměn!

Již kryptoměny máte? Držte je v bezpečí hardware peněženky Trezor!

Favorit redakce
 • Jedna z nejvíce bezpečných peněženek
 • Vytvořena českou firmou
 • Pro začátečníky může působit složitě
 • Je dražší než ostatní peněženky, zejména Model T

Aktuálně 3 největší kryptoměny

Graf posl. 7 dní
Graf Bitcoin
Změna za 24h
+0,05%
Aktuální cena
$27 222
Graf posl. 7 dní
Graf Ethereum
Změna za 24h
+3,41%
Aktuální cena
$1 773
Graf posl. 7 dní
Graf BNB
Změna za 24h
+1,69%
Aktuální cena
$313,1

Ohodnoťte tento článek!

Připojte se k diskuzi
Akcie
Komodity
Krypto
Indexy
ETF
Aktuální cena 24h
Tesla Inc. ---
N/A
ČEZ ---
N/A
Apple ---
N/A
Moneta ---
N/A
Komerční banka ---
N/A
Philip Morris ČR ---
N/A
Erste group ---
N/A

Velký test: Investujeme vlastní peníze do investičních platforem

Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Sledujte nás na Facebooku, ať vám nic neunikne!
Facebook icon Jít na Facebook
Finex.cz logo