Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Jak se chránit před inflací a čemu se vyhnout?

Publikováno
Jak se chránit před inflací a čemu se vyhnout?

Inflace jakou jsme od roku 2008 nezažili velice nepříjemným způsobem zamávala s finanční situací mnoha českých domácností. Jednak banky ve snaze zatáhnout brzdu stále se zrychlujícího vlaku zdražují hypotéky, což pociťují zejména ti, kterým právě končí fixace. Vyšší úrokové sazby jim zvyšují měsíční splátky o několik tisíc korun v závislosti na tom, jak velký úvěr čerpali.

Druhou skupinou jsou pak ti z nás, kteří mají nějaké úspory. Těm naopak hrozí, že o značnou část kupní síly peněz přijdou. Podle České národní banky by inflace v ČR měla kulminovat v 1. čtvrtletí roku 2022, kdy by měla dosáhnout hodnoty kolem 7 %. Podle posledních údajů ČSÚ již inflace posílila na 6,6%.

Zdroj: cnb.cz
Vývoj inflace podle ČNB s intervaly spolehlivosti.
Vývoj inflace podle ČNB s intervaly spolehlivosti

Obrázek říká, že v roce 2023 by inflace měla klesnout ke 2 %. Důležité je vědět, že inflační cíl 2 % má nastavený většina centrálních bank. To znamená, že centrální banka bude cíleně dělat takovou monetární politiku, která tu inflaci bude kolem 2 % držet. Inflace tu tedy bude i poté, co aktuální extrémní hodnoty růstu cen klesnou.

Inflace, kterou vykazuje statistický úřad, je nějaký průměr, který vychází z položek, které jsou do výpočtu zahrnuty. Každé položce je v tomto výpočtu přiřazena určitá váha. Je důležité vědět, že statistický úřad měří tzv. spotřebitelskou inflaci, tedy růst cen u položek, které občan kupuje za účelem běžné spotřeby. Jako třeba jsou oblečení, potraviny, energie, pohonné hmoty atd.

Poznámka

Do výpočtu spotřebitelské inflace se nezahrnují pořizovací ceny nemovitostí, které se chápou jako investice.

Z položek, které občan utratí za bydlení se do výpočtu inflace promítá pouze nájemné. Pokud by ceny bytů byly do inflace zahrnuty, je jasné, že by údaj o oficiální inflaci byl podstatně vyšší. 

Otázka za milion tedy zní: Jak se běžný občan může proti inflaci bránit?

Bohužel finanční gramotnost v ČR je stále na velmi nízké úrovni, takže povědomí o možnostech, které existují a o rizicích, které jsou s nimi spojeny, je u mnoha občanů velice malé. Více jsme uvedli v článku: Průzkum ukazuje, že 3/4 Čechů neumí investovat – mladí si sice věří, ale jejich znalosti jsou ve skutečnosti nejhorší.

Stále je mnoho lidí, kteří si nechávají velkou část peněz někde doma ve skříni. To je často ta nejhorší možná varianta. Papírové peníze někde v domácnosti totiž představují velké riziko. Může například dojít ke krádeži nebo nějaké živelné pohromě, jako je vyhoření. Dobře, jsou to extrémní situace a jejich pravděpodobnost není vysoká. Pokud se ale o peníze chcete dobře starat, je potřeba si i tuto možnost uvědomit.

V každém případě ale se s 99,99 % pravděpodobností stane to, že vaše peníze uložené doma budou postupně v inflačním prostředí ztrácet hodnotu (výjimkou by byla deflace, to je ale stav, který velice pravděpodobně v nejbližší době nenastane). Jinými slovy, to co si dnes koupíte za 100 Kč (pokud bude inflace 7%), příští rok již bude stát 107 Kč a další rok při stejné inflaci už 114,50 Kč.

Když si uvědomíte, že na vydělání peněz, které v čase ztrácí hodnotu, jste museli vynaložit svoji energii a hlavně svůj čas, který máme všichni omezený, tak to není příjemné zjištění. Subjektivní hodnota času našeho života totiž díky jeho konečnosti s věkem stoupá zatímco reálná hodnota peněz díky inflaci klesá.

Vědomí, že jste svůj čas – tedy svoji velice vzácnou komoditu, která má svůj konec – směnili ze něco, co na hodnotě neustále ztrácí, dokáže být velice chmurný pocit.

Lepší možností než mít peníze uložené v trezoru doma je mít je uložené v bance. Ale ani to vás problému s erozí hodnoty peněz nezbaví. Banky totiž vždy na depozitních nebo spořicích účtech nabízí úrok nižší než je oficiální inflace. Aktuálně (leden 2022) je možné na spořicích účtech získat úrok max. kolem 3 %. Takže ani toto není řešení.

Poznámka

Na účtu u banky je dobré mít k dispozici nějakou finanční rezervu pro případ, že se vám rozbije pračka nebo auto. Rezervu potřebujete také pro pokrytí výdajů v případě, že ztratíte práci. Rezerva by měla vystačit alespoň na 6 měsíců.

Stavební spoření

Z pohledu konzervativního investora se pak logicky musí jevit jako nejlepší možnost pořízení stavebního spoření. Zde díky státní podpoře se můžete při optimálním využití “stavebka” dostat při dnešních úrokových sazbách na zhodnocení kolem 4,1 – 4,8 % ročně. To znamená, že jakmile se inflační cíl ČNB přiblíží ke 2 %, má stavební spoření po dlouhé době reálnou šanci porazit oficiální inflaci, ovšem pouze pokud smlouvu uzavřete za dnešních podmínek.

Pozn.: je logické, že jakmile se bude inflace snižovat, tak ČNB začne snižovat úrokovou sazbu a spolu s tím budou opět klesat úrokové sazby na účtech stavebních spořitelen.

Tím jsme možnosti konzervativních střadatelů v podstatě vyčerpali. Další možnosti jak ochránit svoje peníze již znamenají změnu myšlenkového postoje. Je potřeba totiž opustit vlastní komfortní zónu a začít myslet nikoli jako střadatel, ale jako investor. Pak se vám otevře svět celé škály příležitostí, které ovšem mají svoje rizika, o kterých je potřeba vědět.

Investiční zlato

Hojně citovanou možností jak chránit peníze před inflací je koupě investičního zlata. To znamená vlastnit zlato přímo ve fyzické podobě. Nedá se sice říci, že by zlato inflaci nějak extrémně poráželo, ale zlato má v portfoliu jinou roli a sice roli uchovatele hodnoty. Existují i možnosti spoření pomocí zlata, o které jsme psali v naší recenzi na společnost Golden Gate.

Státní dluhopisy

Velmi dobrou variantou jak se proti inflaci bránit jsou protiinflační státní dluhopisy. Takové dluhopisy jsou vhodné pro všechny, kteří chtějí pokrýt inflaci a nečekají žádné zhodnocení navíc.

Jediné riziko zde je v tom, že by stát nemohl plnit svoje závazky v případě nějakého státního bankrotu. Naštěstí Česká republika není na úrovni Zimbabwe ani Argentiny a i přes rostoucí zadlužení je tu stále prostředí, o kterém můžeme říci, že je relativně z pohledu veřejných financí bezpečné. Koneckonců, aktuální rating ČR AA podle Standard & Poor’s to dokazuje.

Pozn.: Bohužel, poslední tranše, kdy bylo možné tyto dluhopisy pořídit skončila v prosinci 2021. Pro nákup je tedy nutné počkat na další tranši. Uvidíme, zda nová vláda bude ve vydávání těchto dluhopisů pokračovat.

Investice do nemovitostí

Za konzervativní investici lze považovat také investici do nemovitostí. Ty z dlouhodobého hlediska, kdy se bavíme o horizontu delším než 10 let, většinou nabývají na hodnotě. Bohužel ceny nemovitostí v posledních letech výrazně stouply, takže výnos z pronájmu investičního bytu je pouze již jen v některých lokalitách vyšší než 3 %.

Co takhle místo bytu pořídit garáž a tu pak pronajímat? Náklady na údržbu jsou mnohem nižší než u bytu, pořizovací ceny jsou také dostupnější a pronajímaná garáž dokáže vydělat zajímavý výnos, který je vyšší než u bytu. Celkové zhodnocení stejně jako u bytu pak bude odpovídat zhodnocení ceny garáže a příjmu z nájmu po odečtení nákladů na údržbu.

Zatímco vlastnit nemovitost k pronájmu je sen mnoha investorů tak při dnešních cenách si to může dovolit pouze velmi málo lidí. Existuje ale ještě jedna možnost, která nabízí dokonce vyšší zhodnocení a to zároveň při menších starostech. Tedy více muziky za méně peněz. Ve světě investic to zní jako sci-fi, ale takovou možností jsou investice do komerčních nemovitostí skrze nemovitostní fond nebo investiční platformy, např. Portu, jak jsme nedávno psali.

Investice do nemovitostních fondů

Nemovitostní fond je v podstatě společnost, která vlastní nemovitosti a ty dále pronajímá.

Nemovitostní fondy řídí profesionálové a výhodou je, že mají uzavřené dlouhodobé smlouvy s nájemci, což jsou většinou spolehlivé firmy.

Další velkou výhodou je, že vám odpadnou starosti s údržbou nemovitosti. Všude je ale nějaké riziko a tak i zde je potřeba vědět, jaké portfolio nemovitostí tyto fondy mají, protože jejich výdělek, který má dopad na výsledné zhodnocení vaší investice, se odvíjí od pronájmu vlastněných nemovitostí.

COVID-19 například ukázal, že na trhu s pronájmy kancelářských prostor by mohlo dojít k ochlazení a to díky tomu, že se hodně firem naučilo využívat home office. Zároveň se lidé naučili online objednávat i takové věci, jako jsou potraviny. Právě nárůst e-commerce vyvolává poptávku po logistických centrech a skladech.

Proto fond, který má v portfoliu sklady se jeví jako perspektivnější než fond, který má v pronájmu jen kancelářské prostory. Důležité je také se podívat na zadluženost fondu a další parametry.

Přehled nemovitostních fondů a jejich výkonnost máme na následujícím obrázku.

Zdroj: nemovitostni-fondy.cz
nemovitostni fondy
Výkonnost nemovitostních fondů

Pokud vás možnost investic do nemovitostních fondů zaujala, pak si více informací můžete přečíst na Nemovitostní fondy (nemovitostni-fondy.cz)

Investice do ETF

Pro ty z vás, kteří se rizika nebojí a mají dlouhý investiční horizont (alespoň 10 let), pak pro vás může být řešení investice do akciových indexů pomocí nějakého ETF fondu, který vybraný akciový index kopíruje.

Na obrázku je vývoj amerického indexu S&P 500 od roku 1928. Šedé vertikální sloupce označují období ekonomické recese.

Zdroj: macrotrends.net
Výkonnost S&P 500 od roku 1928
Výkonnost S&P 500 od roku 1928

Jak vidíte, investice do akciových indexů jsou rizikovější, protože může dojít k dočasným propadům hodnoty, jako jsme viděli třeba v březnu 2020, kdy americké akciové indexy ztratily více než 30 %. Zároveň však v dlouhodobém časovém horizontu je na amerických akciích vidět jasně rostoucí trend, který svojí výkonností jasně překonává všechny výše uvedené možnosti.

Je potřeba si uvědomit, že minulá výkonnost indexu není zárukou budoucí výkonnosti. Ovšem pravděpodobnost, že by všech 500 nejvýznamnějších amerických firem v indexu zkrachovalo v jeden okamžik je opravdu velice nízká. Pravdou ale je, že jakákoliv firma, která v indexu je zahrnuta, zkrachovat může.

Proto by se začínající investor měl vyhnout přímému investování do jednotlivých akcií. Investice do ETF fondu naopak představuje formu diverzifikace, která vás před špatným výběrem firmy uchrání. 

Na co si dát pozor?

Bohužel v honbě za ochranou proti inflaci se neinformovaný občan může chytit do pasti v podobě různých podvodných schémat, které slibují investorům nadstandardní zhodnocení v řádu několika desítek % za rok. Vidina nadstandardního zhodnocení dokáže nezkušeného klienta doslova oslepit.

Jedním z těchto projektů byl projekt Ondřeje Janaty a jeho firmy Growing way. Kauza sice není ještě uzavřena, ale podle informací z tisku to vypadá, že Janata vybíral od investorů peníze, které pak místo slibovaného zhodnocování na burze vybral za účelem koupě nemovitosti, drahých aut atd. Trestní řízení probíhá, firma je v úpadku a investoři budou rádi, pokud dostanou zpět alespoň polovinu svého vkladu.

Dalším projektem, který na trhu v ČR působí a který budí pochybnosti, je projekt Glocin, který podniká v oboru kryptoměn. Tento projekt nabízí investorům 20% zhodnocení ročně. Je pravda, že v tuto chvíli nejsou žádné ověřené informace o tom, že by tento projekt byl jasný podvod. Existují pouze podezřelá fakta, mezi která patří minulost manažerů společnosti.

I kdybyste ale toto pominuli, protože koneckonců každý si zaslouží druhou šanci, tak jako investora vás musí zajímat finanční výsledky této firmy. A pokud se podíváte na poslední dostupnou rozvahu společnosti s daty k červnu 2020, tak zjistíte, že firma generuje ztráty a že dluhy výrazně převyšují majetek společnosti.

Do předlužené a ztrátové firmy byste v žádném případě jako nováček investovat neměli.

Pamatujte si: Pokud vám bude někdo nabízet nadstandardní roční zhodnocení (nebo garantovaný výnos), je to indicie k opatrnosti. Pokud nemáte zkušenosti, bude lepší se takové nabídce vyhnout.

Závěr

Inflace tu byla, je a bude. Nevyhneme se jí. Pravděpodobnost, že by místo inflace byla v ekonomice deflace, tedy stav, kdy díky poklesu cen dochází k růstu hodnoty peněz, je téměř nulová. Takže pokud se chceme proti riziku poklesu hodnoty peněz bránit, je potřeba aktivně využívat dostupné možnosti.

V Česku jsme byli díky komunismu zvyklí na to, že jediným způsobem, jak se vydělávají peníze, je chození do práce. To je v pořádku, bez práce koláče stále nejsou a nikdy ani nebudou. Pro ochranu proti inflaci je ale do práce nutné posílat nejen sebe, ale také naše peníze. A vhodný čas kdy začít investovat je právě teď, protože vhodnější doba pro to nebude. Na západ od nás na to přišli už dávno.

Líbil se vám tento článek?
21
2

Autor

Vladimír vystudoval ekonomiku a management na VUT – Podnikatelské fakultě v Brně. Je držitelem mezinárodního účetního certifikátu ACCA, což mu dává solidní předpoklady pro analýzy účetních výkazů firem. Zkušenosti s oceňováním firem a auditem velkých mezinárodních společností kotovaných na burze získal u PricewaterhouseCoopers. Později působil v bankovnictví na pozicích ředitele controllingu a interního auditu.

V roce 2017 zahájil svoji novou kariéru soukromého analytika a copywritera se zaměřením na finanční trhy, investice, trading a různá podvodná schémata. Kromě psaní článků a e-booků o financích se Vladimír věnuje výuce angličtiny. Je aktivní na platformě X, kde jej můžete sledovat pod profilem KMFTraders.

Motto: “Na každém kroku záleží. Keep moving forward.”

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 76 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎