Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Základy finanční gramotnosti – Jak správně zacházet s financemi? Jaké jsou následky finanční negramotnosti?

Publikováno
Základy finanční gramotnosti – Jak správně zacházet s financemi? Jaké jsou následky finanční negramotnosti?

V naší zemi bylo téma finanční gramotnosti dlouhou dobu upozaděno. Důvod je zřejmý. Až do revoluce fungoval finanční trh s dramatickým omezením a mnoho finančních nástrojů zde ani neexistovalo. Úspory měly podobu vkladní knížky na heslo a úvěr formu bezúročné novomanželské půjčky na novou nábytkovou stěnu do obývacího pokoje.

O pojmech jako inflace, investiční fond nebo nákup komodit slyšel jen málokdo a ještě méně lidí tušilo, jak to vlastně funguje.

Umět s penězi nakládat tak, aby člověk zabezpečil sebe a svou rodinu je cílem finanční gramotnosti. V tomto článku vás provedeme základní problematikou a představíme vám nejdůležitější oblasti finanční gramotnosti. Zjistíte, ve kterých oblastech máte mezery i proč byste znalosti z dané problematiky měli mít.

Finanční gramotnost znamená:

 1. Umět se starat o peníze – Peněžní gramotnost.
 2. Chápat cenu peněz v čase – Cenová a inflační gramotnost.
 3. Dokázat stanovit a dodržet rozpočet – Rozpočtová gramotnost.

Ten, kdo má příjem 100 tisíc měsíčně může mít na konci měsíce méně v úsporách, než osoba finančně gramotná s příjmem 25 tisíc měsíčně. Finanční gramotnost není radno podceňovat.

Finanční gramotnost v kostce

 • Finanční gramotnost je schopnost efektivně hospodařit s penězi, chápat hodnotu peněz v čase a sestavovat a dodržovat rozpočet.
 • Finančně gramotný člověk dokáže řídit své příjmy a výdaje, vytvořit si finanční rezervu, vybrat si nejlepší finanční produkty a chránit své peníze před inflací.
 • Důsledky finanční negramotnosti mohou být závažné, mohou vést k nevýhodným smlouvám, neschopnosti vnímat úvěrová rizika a potenciálnímu pádu do dluhové pasti.

Obsah článku

Čtení, psaní, finanční gramotnost

Být finančně gramotný znamená umět se postarat o peníze a zároveň rozumět nejdůležitějším pojmům z ekonomické a finanční oblasti. Finanční gramotnost si budujeme po celý život, protože na finančních trzích a na poli investování se neustále děje něco nového.

Ačkoliv zní téma složitě, jedná se jen o aplikaci několika základních principů, které zajistí správné hospodaření s penězi.

Kdo je finančně gramotný, orientuje se v nabídce finančních produktů, umí pracovat s dluhy, dokáže správně nastavit úspory a (alespoň částečně) se orientuje na poli investic.

I přesto, že je finanční gramotnost nesmírně důležitá, se do osnov českého školství dostává jen pozvolna, ačkoliv je rámcovým vzdělávacím programem téma stanoveno jak pro základní, tak pro střední školy.

Dovednost hospodaření s penězi by měla být vnímána se stejnou důležitostí jako čtení a psaní. Čím dříve začne člověk na své finanční gramotnosti pracovat, tím lépe.

Kdo je finančně gramotný člověk? 

 1. Má přehled o výdajích a příjmech, dokáže stanovit rodinný rozpočet.
 2. Tvoří finanční rezervu.
 3. Nepodléhá zbytečně konzumu (co je konzum?) a neutrácí.
 4. Zná základní spořící produkty a rozdíly mezi jednotlivými úvěry.
 5. Dokáže vybrat mezi finančními produkty ten nejlepší.
 6. Umí číst smlouvy o finančních produktech.
 7. Je si vědom toho, že peníze nestačí jen vydělat, stejně důležitá je jejich správa a ochrana (před inflací).

Základní pojmy finanční gramotnosti

Pojmů, které souvisí s finanční gramotností jsou desítky, ne-li stovky. Není nutné znát samozřejmě úplně všechny, ale je dobré znát ty nejběžnější a pro vaše potřeby nejdůležitější. Pojďme si společně představit základní pojmy spojené s finanční gramotností, o kterých by měl každý vědět.

 • Finanční trh

Na finančním trhu působí mnoho subjektů (a nástrojů), které se navzájem ovlivňují. Trh peněžních zůstatků (úspory), úvěry, trh s cizími měnami i trh s drahými kovy atp. Finanční trh je také místem, který shromažďuje úspory od domácností a ve formě úvěrů je poskytuje firem (vznik investic). V důsledku nabídky a poptávky vzniká úroková míra.

 • Likvidita

Schopnost přeměny aktiva v hotové peníze. U některých investičních produktů musíte počítat s výpovědní lhůtou, její délka se liší a může přesáhnout i 1 měsíc. Například investiční fond musíte vypovědět a peníze dostanete až za 1-3 měsíce. Oproti tomu akcie prodáte prakticky okamžitě. Peníze z termínovaného vkladu můžete až za X let (za předpokladu, že nechcete platit penále). Čím rychlejší přeměna aktiva na peníze, tím je aktivum likvidnější.

 • RPSN

Celkové roční náklady úvěru. Zahrnují nejen úrok, ale i ostatní náklady úvěru (další poplatky). Porovnáním RPSN zjistíte výhodnost jednotlivých úvěrů. Více o RPSN si můžete přečíst zde.

 • Inflace

Inflace je snížení kupní síly peněz. V ekonomice se opakovaně zvyšují ceny a za stejnou tisícikorunu si příští rok koupíte mnohem menší objem zboží. Míru inflace musíte zohlednit, pokud vybíráte spořící produkt.

 • Pojistné produkty

Slouží ke krytí nenadálých událostí, nabytý majetek je třeba ochránit. Dělí se na osobní (životní pojištění, pojištění schopnosti splácet, úrazové pojištění aj.) a na majetková pojištění (pojištění nemovitosti, pojištění domácnosti aj.).

 • Investiční produkty

Nástroje, které slouží k odkládání peněžních zůstatků. U investičních produktů je vyšší míra rizika a zároveň vyšší míra výnosů než u spořících produktů. Existují likvidní a samozřejmě i méně likvidní investice. Pokud se rozhodnete investovat dlouhodobě, což má spoustu výhod, doporučuje se zvolit investiční horizont 5-10 let, i více. Pokud chcete úspory ochránit před inflací (a ještě je zhodnotit), je třeba vybírat namísto spořících produktů produkty investiční.

 • Spořící produkty

Produkty sloužící k odložení volných finančních prostředků a tvorbě rezerv. Zpravidla je roční výnos tak malý, že nepokrývá inflaci. Mezi oblíbené spořící produkty patří spořící účty, termínované vklady, penzijní připojištění. Spořící produkty byste měli využívat jen pro tvorbu okamžité rezervy na běžné výdaje – nedoporučuje se zde nechávat větší obnosy. Vzhledem k inflaci o tyto peníze přicházíte.

 • Úvěrové produkty

Nástroje, které slouží ke krytí potřeb v případě, že nemáte dostatečnou finanční hotovost. Mezi oblíbené úvěrové produkty patří spotřebitelský úvěr, hypoteční úvěr, kreditní karta, kontokorent na běžném účtu, krátkodobý úvěr. U úvěrového produktu zvažte náklady úvěru, ale i nutnost úvěru. Je nákup na úvěr skutečně nezbytný? Přinese vám do budoucna zisk?

 • Hypoteční úvěr

Účelový úvěr zastavený nemovitou věcí. Doba splácení může být i desítky let, úroková sazba je nízká. Hypoteční úvěr může sloužit i jako investiční nástroj. To v případě, že kupujete nemovitost, kterou budete pronajímat nebo nemovitost u které předpokládáte růst ceny do budoucna.

 • Kreditní karta

Platební karta s úvěrovým rámcem. Umožňuje nákup zboží a služeb s odložením splatnosti. Při dodržení lhůty splacení je úvěr bezúročný. U kreditní karty si pečlivě hlídejte termín splatnosti. Sankce a poplatky při překročení bývají vysoké.

 • Komodity

Slouží k ukládání peněz do fyzických aktiv. Mezi oblíbené komodity patří drahé kovy (zlato, stříbro). Část hotových peněz odložených ve fyzických aktivech vás může ochránit před důsledky ekonomických krizí s možným růstem inflace.

 • Nebankovní instituce

Soukromé subjekty, které poskytují úvěrové produkty. Úroková sazba je zpravidla vyšší než u úvěru poskytnutého bankou. Nenechte se zlákat jednoduchým a rychlým vyřízením. Vždy porovnávejte nabídky různých úvěrů a dejte přednost levnějším úvěrům. Ty obvykle poskytují bankovní instituce.

 • Bonita

Schopnost splácet úvěr a dostát svým závazkům. Každá bankovní a nebankovní instituce má jinou metodiku pro posouzení bonity klienta. S posouzením bonity klienta se setkáte v případě, že budete žádat o úvěr. Více o bonitě si můžete přečíst zde.

 • Registr dlužníků

Seznam dluhů osob po splatnosti, historie splácení dluhů, a to pozitivní i negativní historie (i 5 let zpětně). Registrů dlužníků máme v ČR několik. Registr dlužníků kontrolují bankovní i nebankovní instituce při poskytování úvěrů.

Aplikace základních znalostí z finanční gramotnosti

Znalost a orientace v základních pojmech nestačí. Je třeba zvládnout plánování a správu peněz.

Dokázat stanovit osobní a rodinný rozpočet, plánovat výdaje, určit priority výdajů, tvořit úspory. Finančně gramotný člověk by měl odhalit nepoctivé praktiky obchodníků a znát svá spotřebitelská práva. Dokáže se orientovat na trhu úvěrových produktů, rozpozná dobrý a špatný dluh. Zároveň má stanovený finanční cíl a postupnými kroky vede rodinu (nebo sebe samotného) k dosažení finanční nezávislosti.

Následky finanční negramotnosti

Finanční gramotnost budete potřebovat každý den. Kdo není finančně gramotný uzavírá nevýhodné smlouvy a také nedokáže dostatečně vnímat riziko u úvěrových produktů. Často se stává, že osoba v důsledku neznalostí řeší jeden dluh jinou půjčkou a dostává se až do dluhové pasti. Následky mohou být pro rodinné (i osobní) finance fatální. Exekuce, ztráta majetku, osobní bankrot a nucená správa příjmů externím subjektem po několik let.

Rozvíjejte finanční gramotnost

Finanční gramotnost budujeme po celý život. I když obsáhnete základní pojmy a dokáže spravovat rodinné finance, stále budete mít před sebou mnoho výzev. Tou největší je dosažení finanční nezávislosti. K tomu vám může pomoci znalost investičních produktů, tvorba vlastní investiční strategie a pravidelné (dlouhodobé) investování.

Další zdroje informací

Líbil se vám tento článek?
17
0

Autor

Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎