Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Kryptoměny na síti Ethereum. Co jsou to ERC-20 tokeny?

Aktualizováno
Kryptoměny na síti Ethereum. Co jsou to ERC-20 tokeny?

Pokud se o kryptoměny už nějakou dobu zajímáte, pravděpodobně jste někdy narazili na kryptoměnu Ethereum. A možná jste si také všimli, že v síti této kryptoměny existují i další tokeny, jako např. AAVE nebo YFI. Ve skutečnosti na Ethereovém blockchainu existují statisíce tokenů, a to v různých podobách a standardech, kterých neustále přibývá.

Mohlo by tedy být užitečné si zjednodušeně vysvětlit, co to ERC-20 tokeny jsou a jak fungují. Pokud vás toto téma tedy zajímá, čtěte dál!

Začněme vysvětlením systému Ethereum

Ethereum je již léta nejen díky své tržní kapitalizaci 2. největším projektem v oblasti kryptoměn. Proč se ale o Ethereum zajímat a nebrat za důležitý pouze Bitcoin, který si svou popularitou a užitečností drží 1. místo v žebříčku kryptoměn?

Uveďme si pár rozdílností mezi těmito projekty.

Rychlé představení Bitcoinu

bitcoin logoBitcoin díky svým peněžním vlastnostem je již některými lidmi považován spíše za skutečné peníze, než jen “pouhou” kryptoměnu, s jasně danou maximální zásobou mincí, definovanou a snižující se inflací a vysokou bezpečností. Lze ho tedy brát jako skvělého uchovatele hodnoty. Pokud ovšem chceme Bitcoinem platit častěji menší částky, mohou nás zaskočit vyšší poplatky této sítě.

Tento problém řeší tzv. Lightning network známá jako 2. vrstva Bitcoinu, která není tak bezpečná jako jeho samotný blockchain, je ale určená právě pro převod nižších částek s minimálními poplatky. Toto řešení také pomáhá lepšímu škálování, což znamená možnost uskutečnění vyššího množství transakcí za jednotku času. 

Rychlé představení Etherea

logo ethereum

Ethereum může sloužit jako transakční síť pro převod financí také, jako udržitel hodnoty však kvůli nejasné budoucí monetární politice nemusí být příliš vhodné. Kvůli problému s vysokými poplatky za transakce a nízké škálovatelnosti v samotné základní vrstvě se i zde můžeme setkat s více či méně centralizovanými řešeními druhé vrstvy.

Jelikož Ethereum používá Proof of Stake, nemusí se svou úrovní bezpečnosti Bitcoinu stačit. Proof of Stake s sebou přináší nižší úroveň decentralizace a určité bezpečnostní slabiny, které bychom u Bitcoinu a jeho Proof of Work hledali jen těžko. Ovšem abychom situaci uvedli na pravou míru, decentralizace a bezpečnost Etherea je stále tak enormně vysoká, že je riziko případného napadnutí záznamů v blockchainu podobně nízké jako v případě Bitcoinu. V Ethereu se totiž nachází téměř půl milionu validátorů, což oproti Bitcoinu znamená sice nižší, ale stále masivní decentralizaci.

Bezpečnost Etherea můžeme ale posoudit i z jiného úhlu pohledu, a tím je propracovanost jeho konceptu smart kontraktů a skriptovacích jazyků, které k tomu Ethereum využívá (např. Solidity). Zmíněné smart kontrakty dohromady tvoří tzv. decentralizované aplikace (dApps), které mohou mít různý účel a funkčnost. Jednotlivé decentralizované aplikace společně tvoří celý ekosystém decentralizovaných financí (DeFi), což je mimo jiné jedna z nejsilnějších stránek Etherea.

Jednotlivé decentralizované aplikace využívají většinou své vlastní utility, governance či reward tokeny, což jsou nové kryptoměny vytvořené přímo na blockchainu Etherea skrze zmíněné smart kontrakty. Takové tokeny fungují jako běžné kryptoměny a většinou následují právě standard ERC-20. Mohou existovat ovšem i jiné typy tokenů, např. tokeny nezaměnitelné (NFT). Tyto tokeny mohou sloužit k vyjádření unikátnosti, nezaměnitelnosti a vlastnictví virtuálních, ale dokonce i reálných předmětů.

Díky možnostem DeFi tak začalo vznikat velké množství projektů s tokeny na blockchainu Etherea. Ještě před tím, než byl ERC-20 standard vytvořen, právě rozmanitost a odlišnosti v kódech jednotlivých projektů způsobovaly problém při implementaci těchto tokenů na peněženky i směnárny, které tak musely pro každý nový token vytvářet nový program, což bylo velmi náročné časově i finančně. Obdobný problém nastával i při případné spolupráci několika projektů.

Komunita tedy začala vytvářet určité standardy pro vytváření nových tokenů. Tyto standardy velice pomáhají burzám a tvůrcům peněženek při implementaci nových projetků, kdy téměř bez jakéhokoli updatu mohou během velmi krátké doby nabídnout ve své službě nové tokeny.

Každý z těchto standardů je vhodný pro trochu jinou aplikaci. Může jít o standardy ERC-20, ERC-721, ERC-223 a spoustu dalších.

Tokeny standardu ERC-20

Jak už jste asi pochopili, ERC-20 tokeny jsou ve své podstatě pod-tokeny na blockchainu Ethereum. Jedná se tedy o kryptoměny se svým vlastním zdrojovým kódem, které však nemají svůj vlastní blockchain a namísto toho využívají blockchain kryptoměny Ethereum.

Poznámka

Zkratka ERC-20 představuje slova Ethereum Request for Comments, číslo 20 je zde uvedeno proto, jelikož je tento standard popsán v EIP-20 (Ethereum Improvement Proposal), bylo tedy zvoleno stejné číslo.

Tyto tokeny mohou být ze své podstaty zaměnitelné. Pokud tedy máme dvě veřejné adresy a na obou je stejný počet tokenů dané kryptoměny, hodnota uložená v těchto tokenech na obou adresách by měla být absolutně stejná.

Zdrojový kód každého ERC-20 tokenu musí splňovat 6 funkcí:

  1. Definuje, kolik tokenů daného projektu může existovat. Po dosažení maximální hodnoty má tato funkce za úkol, aby kontrakt již neumožnil vytvoření nových tokenů.
  2. Umožňuje přesun tokenů z kontraktu maximální zásoby tokenů na běžné uživatelské adresy.
  3. Ověřuje a schvaluje, že na uživatelskou adresu může být odesláno dostatečné množství tokenů z maximální zásoby tokenů.
  4. Dokáže vrátit informaci o tom, kolik je daných tokenů na zvolené Ethereové adrese.
  5. Umožňuje přeposílání tokenů mezi uživatelskými adresami v Ethereové síti.
  6. Ověřuje a schvaluje, že na uživatelské adrese je dostatečné množství tokenů k odeslání.

Jsou zde pak i 3 doplňkové funkce, které umožňují tokenu přiřadit název, jednotky a počet podporovaných desetinných míst, přičemž často se lze setkat s 18ti desetinnými místy.

Tyto tokeny využívají standardní ethereové adresy začínající vždy 0x…, stejně jako všechny ethereové adresy.

Na jedné adrese – v jedné peněžence – tak můžete mít nejen samotné mince sítě Ethereum (ethery), ale i spoustu dalších tokenů.

Nutno podotknout, že při přesouvání a využívání těchto ERC-20 tokenů na thereovém blockchainu je vždy potřeba platit poplatky validátorům, tzv. Gas fee. Přičemž platí jednoduchá rovnice – čím komplikovanější činnost chceme aby danýsmart kontrakt vykonal, tím vyšší bude tento Gas fee. Setkat se tak můžete i s poplatky ve výši přes 100 dolarů, zejména je-li v danou chvíli síť Ethereum hodně vytížena.

Důležité také je, že poplatky se platí pouze v etherech. To znamená, že pokud chcete poslat tokeny z jedné adresy na jinou, musí být na adrese, ze které se mají tokeny odeslat, také dostatečné množství etherů pro pokrytí poplatků za danou transakci.

Výši takovýchto poplatků dnes již některé aplikace dokáží určit samy, lze je však manuálně navýšit nebo naopak snížit. Dejte si ale pozor! Při zvolení moc nízkého poplatku může dojít k dlouhému trvání schválení transakce nebo dokonce i k selhání transakce s tím, že uhrazený poplatek nebude vrácen.

Poplatky je třeba validátorům zaplatit také v případě, že byste chtěli kontraktu například udělit práva na staking vašich mincí a tak podobně.

Tvorba nového Smart kontraktu a ERC-20 tokenů

Tvorba vlastního ERC-20 tokenu dnes může být otázkou pár minut. Samozřejmě lze kontrakt ERC-20 tokenu napsat a naprogramovat absolutně celý, jsou zde však i další možnosti:

  • Zaplatit si programátorku, programátora či rovnou celý tým pro vývoj daného ERC-20 tokenu.
  • Stáhnout si již hotový kód a pouze v něm upravit některé parametry. Na YouTube lze najít několik takových tutoriálů, kde využívají například oficiálního nástroje remix.ethereum.org.
  • Využít internetových stránek, jako je Tokenmint, vittominacori nebo jiné, k vytvoření vlastního ERC-20 tokenu “zdarma”. Jde o ERC-20 tokeny bez většího množství funkcí, pro nastavení více funkcí ERC-20 tokenů je již potřeba i na těchto stránkách zaplatit.

Při vytvoření ERC-20 tokenu na blockchainu Etherea je potřeba také počítat s poplatky v podobě Gas fee.

Pokud si ale chcete jen vyzkoušet tvorbu vlastního tokenu bez jeho umístění na hlavní blockchain (mainnet), lze ho zdarma vytvořit na jednom z tzv. testnetů bez placení jakéhokoli poplatku.

Z předchozích řádků už si jistě pamatujete, že k vytvoření nového ERC-20 tokenu vám bude stačit jeho jméno, název jednotek, počet desetinných míst a maximální zásoba tokenů. I tyto funkce ale mohou být na daných stránkách omezené a již předdefinované.

Právě díky možnosti velmi jednoduchého vytvoření nových tokenů je potřeba být při investování či spekulaci na daný projekt velmi opatrný.

Případů s podvody i špatně napsanými kontrakty je stále velké množství, a je tedy dobré provést vlastní průzkum před tím, než do konkrétního projektu vložíte peníze.

Zdroj: Chainalysis Insights
Příklad několika nejznámějších ERC-20 tokenů
Příklad několika nejznámějších ERC-20 tokenů

Existující ERC-20 tokeny

Jak si můžete všimnout např. ze seznamu kryptoměn, ERC-20 tokenů již existují na ethereovém blockchainu statisíce a stále jich přibývá. Jejich využití i funkce jsou různé. Pojďme si níže představit několik z nich, které jsou kryptoměnovou komunitou hojně využívány.

Basic Attention Token

Existuje například BAT (Basic Attention Token), který je využíván internetovým prohlížečem Brave. Ten funguje tak, že pro uživatele blokuje reklamy a trackovací nástroje a sám podle uživatelových nastavení může zobrazovat určitý počet reklam za hodinu v podobě malého vyskakovacího okna.

Při kliknutí na toto okno je uživatel přesměrován na stránky projektu nebo společnosti, která si reklamu zaplatila. Část zaplacených peněz za tuto reklamu pak dostane právě uživatel prohlížeče Brave v podobě ERC-20 tokenů BAT za to, že umožnil zobrazení této reklamy sobě samému.

Stablecoiny

Dalšími příklady mohou být některé stablecoiny. Tyto tokeny mají většinou kopírovat cenu předem daného aktiva nebo třídy aktiv. Mohou tak kopírovat cenu konkrétní akcie, drahého kovu nebo FIAT měny.

Je ovšem potřeba si uvědomit, že některé tyto tokeny jsou skutečně kryté nákupem podkladového aktiva v určeném poměru, některé ale pouze kopírují danou cenu bez samotného krytí těmito aktivy.

Tether (USDT) je příkladem stablecoinu, který by měl být krytý skutečnými americkými dolary nebo jinými aktivy. Je ale potřeba této společnosti věřit, že tomu tak skutečně je a že na svém bankovním účtu opravdu drží stejné množství dolarů, jako existuje tokenů USDT v cirkulaci.

Dále se můžete setkat např. s decentralizovaně vytvořeným stablecoinem Dai (DAI) nebo PAXG (navázaným na hodnotu zlata, 1 PAXG = 1 trojská unce zlata). Se stablecoiny úzce souvisí i wrapped tokeny jako wBTC (navázaný na hodnotu Bitcoinu, 1 wBTC = 1 BTC)

Další typy tokenů

Další tokeny jsou využívány v samostatných službách, třeba jako token COMP využívaný v oblasti decentralizovaných financí (De-Fi) pro poskytování půjček známou jako Compound či ERC-20 token projektu Decentraland (MANA), který je využíván v tomto systému například pro nákup předmětů či pozemků ve virtuální realitě. Takové tokeny se označují jako utility tokeny.

Závěr

Projektů v podobě ERC-20 tokenů ale existuje na ethereové síti daleko více. Ethereum tak přináší díky tokenizaci nové možnosti a je otázkou, kde všude se s touto technologií v budoucnu setkáme. Obrovský potenciál tento projekt rozhodně má, jakým směrem se ale jeho vývoj ubere, a zda konkurenční platformy nepřijdou s lepšími řešeními, zatím nevíme.

Líbil se vám tento článek?
22
0

Autor

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (1 komentář)

Připojte se k diskuzi

Pro přidání komentáře se prosím přihlašte ke svému uživatelskému účtu.

Lukas

Dobrý den,
mám dotaz k poplatkům u ERC-20 tokenů. Při odesílání např. SNX z burzy na HW peněženku se mi odečetlo množství cca. 0,61SNX (při dnešním kurzu cca. 9Eur=234Kč). Nicméně v HW peněžence – odkaz na etherscan vidím fee transakce cca. 32Eur=832Kč, dále přikládám detaily:
– Gas prize 187Gwei
– Gas limit = 250000
– Gas used = 84988 (34%)

Jak tomu mám rozumět? jde mi o pochopení výpočtu poplatku síti (těžařům).
Děkuji za odpověď