Zadržuje peníze před připsání na účet cca 2-3 dny.