Finex.cz logo
Menu
Finex » Investiční fondy » Kdy nastává vhodný čas na ukončení investice v podílovém fondu?

Kdy nastává vhodný čas na ukončení investice v podílovém fondu?

Kdy nastává vhodný čas na ukončení investice v podílovém fondu?
Zdroj: depositphotos.com

Pokud jde o podílové fondy, mohou pečliví investoři najít spoustu informací, které jim pomůžou při investičním rozhodování. K dispozici jsou informace o tom, jak investovat a kdy investovat, které fondy si vybrat, jak vybírat fondy, jaká jsou rizika spojená s podílovými fondy a mnoho dalšího. O strategiích výstupu z podílových fondů toho však mnoho nenajdete, což je pro investory obvykle největší problém.

Mít představu o výstupní strategii se stává obzvláště důležité vždy, když se trhy blíží ke korekci – bez ní investoři panikaří a vystupují z investic spíše na základě sentimentu než na základě dobře naplánované strategie.

Často se investoři snaží načasovat trhy tím, že opouštějí své investice s nadějí, že budou znovu investovat na nižších úrovních. To je klasický případ „časování trhu“. Investoři mají také občas tendenci zacházet s podílovými fondy jako s akciemi. Akcie může být podhodnocená nebo nadhodnocená, a proto může nastat případ, kdy je třeba opustit drahou akcii. Podílový fond je na druhé straně koš cenných papírů, a proto většinou nad otázkou nadhodnocení nebo podhodnocení nepřemýšlíme.

Vědět, jak vystoupit z podílového fondu, je stejně důležité jako vědět, kdy investovat. Může to dokonce rozhodnout o vašem procesu budování bohatství. Vystoupení z fondu by nemělo být prováděno na základě výkyvů na trhu. Je třeba to udělat promyšleně a s plánem. Jak na to? Zde je několik případů, kdy by měl investor zvážit vystoupení z podílového fondu.

1. Dosáhli jste finančních cílů nebo se k nim blížíte?

Když se blížíte ke svému finančnímu cíli dříve, než jste očekávali, měli byste se zaměřit na snížení rizika svých investic – snižuje se vaše schopnost podstupovat riziko. Zůstat zainvestovaní v akciovém fondu po dosažení investičního cíle by mohlo být celkem kontraproduktivní.

Pokud jste dosáhli svého finančního cíle dříve, než jste plánovali, můžete ze systému vystoupit a přesunout své investice do likvidního fondu, nebo dokonce na bankovní termínovaný vklad či spořicí účet, abyste zachovali nashromážděnou částku.

Ať tak či onak, pro ochranu nashromážděného bohatství přejděte v době, kdy vám do dosažení cíle zbývá jeden nebo dva roky, do méně rizikových fondů, kde je akciová složka zanedbatelná.

2. Posun ve fundamentech? Zkoumejte výkonnost fondu po delší dobu

Když fond projde zásadní změnou, změní se i jeho rizikový profil. Může to být z důvodu změny správce fondu, úpravy základních atributů fondu nebo v reakci na úpravu regulačních norem. Pokud se změní správce fondu, může jeho jedinečný styl řízení ovlivnit výkonnost fondu. Některá jeho rozhodnutí mohou přinést dobré výnosy, zatímco jiná nikoli, přestože jeho rozhodnutí spadají do rámce statutu.

Sledujte výkonnost fondu po dobu šesti až dvanácti měsíců po změně správce fondu. Pokud bude jeho výkonnost výrazně nižší, pak je třeba přezkoumat celé investiční portfolio – možná bude třeba přehodnotit investici do tohoto fondu.

Mezi základní atributy fondu pak patří jeho struktura, investiční model atd. Příkladem změny základních atributů může být, když fond zaměřený na bankovní akcie změní svůj statut tak, že do svého portfolia zahrne i nebankovní finanční společnosti. Pokud tyto změny nejsou v souladu s vaším investičním cílem, měli byste možná vystoupit z tohoto fondu.

3. Fond vykazuje trvale nízkou výkonnost?

Je zjištěno, že ne všechny fondy dosahují konzistentní výkonnosti a že minulá výkonnost fondu nesmí být jediným kritériem pro investování. Při zpětném pohledu je však nezbytné si všímat konzistentní nedostatečné výkonnosti fondu po delší dobu.

Zkontrolujte výnosy v různých časových obdobích a porovnejte klouzavé výnosy fondu, který má nízkou výkonnost, ve srovnání s jeho konkurenty a s výnosy referenčních benchmarků, abyste zjistili, jak nekonzistentní byla výkonnost fondu.

Proveďte průzkum a pokuste se pochopit důvod jeho nedostatečné výkonnosti. Prozkoumejte, zda se nedařilo celé kategorii fondů nebo zda fond drží ve svém portfoliu nekvalitní akcie, zda se nezměnil správce fondu nebo zda určité odvětví nezasáhly nějaké regulační změny a správce fondu nepodstoupil nepřiměřené riziko. Zjistěte, stručně řečeno, proč se hodnota fondu vyvíjela špatně, a posuďte, zda se jedná o jednorázový případ, nebo zda nepříznivé faktory přetrvají. To vám pomůže při rozhodování, zda byste měli fond opustit, nebo ne.

Pokud má akciový podílový fond ve srovnání se svými konkurenty nepřetržitě po dobu tří a více let nižší výkonnost, zvažte vystoupení a převedení své investice do podobného fondu, který má osvědčené výsledky.

4. Změnila se alokace aktiv vašeho celkového portfolia? Zvažte rebalancování prostřednictvím prodeje fondu

Ke změně alokace aktiv vašeho portfolia někdy dochází v důsledku pohybů na trhu. Jindy si změnu alokace aktiv vyžádá změna vaší osobní situace – například stárnutí. V takových případech můžete zvážit rebalancování svého portfolia. Rebalancování aktiv vám pomůže vyrovnat investiční výnosy a mohlo by vás dokonce donutit „prodat vysoko“ a „koupit nízko“.

Prodáte drahá aktiva a nakoupíte relativně podhodnocená aktiva.

Pokud je například vaše alokace aktiv 65 % akcií a 35 % dluhopisů, v případě, že akciové trhy porostou a alokace akcií se zvýší na 70 %, možná budete muset zvážit snížení alokace akcií odprodejem akciových investic. Je důležité zachovat alokaci aktiv, protože udržuje vaši toleranci k riziku na optimální úrovni.

5. Rozdělení a/nebo sloučení správce fondu

Uvažujme vzácnou událost, že správce fondu, do jehož fondu jste investovali, je prodán jinému finančnímu domu a fond se sloučí s podobným prostředkem kolektivního investování této instituce. Pak zhodnoťte výkonnost, cíl a složení nového fondu a zjistěte, zda se změnily, či nikoli.

Správci fondů jsou prodávány z různých důvodů, je však nepravděpodobné, že by se cíl sloučeného fondu lišil od toho, do kterého jste původně investovali.

Pokud je výkonnost sloučeného fondu i nadále uspokojivá, zůstaňte v něm zainvestovaní, ale pokud oproti původnímu značně pokulhává, nahraďte jej podobným novým investičním fondem od jiné správcovské společnosti.

Slovo závěrem

Trpělivost je nejdůležitějším atributem potřebným při investování, a to zejména při prudkých propadech trhů. Je však důležité kontrolovat své emoce a nenechat se unést rozruchem na trzích.

Ohodnoťte tento článek

Připojte se k diskuzi
Akcie
Komodity
Krypto
Indexy
ETF
Cena 24h
Tesla Inc. ---
N/A
ČEZ ---
N/A
Apple ---
N/A
Avast ---
N/A
Moneta ---
N/A
Komerční banka ---
N/A
RECENZE

TOP Akcioví brokeři

eToro logo
eToroReklama
U 68 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
XTB logo
XTB★ 93 %
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
RoboMarkets logo
RoboMarkets★ 92 %
U 66.8 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Degiro logo
Degiro★ 89 %
Investování zahrnuje rizika ztrát.

Velký test: Investujeme vlastní peníze do investičních platforem

Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Sledujte nás na Facebooku, ať vám nic neunikne!
Facebook icon Jít na Facebook
Finex logo