Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Investování vs. spekulace: Jaké jsou rozdíly v možnostech zhodnocování peněz?

Publikováno
Investování vs. spekulace: Jaké jsou rozdíly v možnostech zhodnocování peněz?
Zdroj: depositphotos.com

Otec hodnotového investování, Benjamin Graham, dokázal ve své knize Inteligentní investor mezi těmito dvěma pojmy vymezit ostré hranice:

Poznámka

Investování je taková operace, která po důkladné analýze slibuje bezpečné zachování jistiny a odpovídající výnos. Operace, které nesplňují tyto požadavky, jsou spekulace.

Investování a spekulace toho mají mnoho společného. Řadou nováčků jsou dokonce tyto dva pojmy považovány za synonyma. Respektive o své činnosti hovoří jako o investování, ačkoliv splňuje spíše principy spekulace.

Přestože mají oba přístupy k finančním trhům mnoho společného, pochopitelně mezi nimi panují také značné rozdíly.

Definice Benjamina Grahama je poměrně přísná, není ovšem důvod ji rozporovat. Obecně lze říct, že investice jsou obvykle dlouhodobějšího rázu a důraz je kladen na zajištění stabilních a bezpečných výnosů, zatímco spekulativní aktivity mají mnohem kratší investiční horizont a cílem spekulanta je obvykle dosáhnout vysokého zhodnocení, při podstoupení výrazně vyššího rizika.

Jste spekulantem, nebo investorem? A uvědomujete si to vůbec? Jaké jsou konkrétní rozdíly mezi investováním a spekulací? Pojďme se podívat na oba zmiňované pojmy blíže.

Investování vs. spekulace stručně

 • Investování je obecně dlouhodobé, zaměřené na zajištění stabilních a bezpečných výnosů, zatímco spekulace zahrnuje mnohem kratší investiční horizont s vyššími riziky za potenciálně vyšší výnosy. Spekulace často zahrnují časté vstupy do pozic a výstupy z nich.
 • Benjamin Graham definuje investování jako operaci, která po důkladné analýze slibuje bezpečnost jistiny a přiměřený výnos – operace, které tato kritéria nesplňují, jsou považovány za spekulaci.
 • Mezi investiční nástroje patří akcie, dluhopisy, ETF a podílové fondy, přičemž investoři doufají v příjem prostřednictvím dividend nebo úroků nebo v přiměřenou návratnost kapitálu při průměrné nebo podprůměrné úrovni rizika.

Obsah

Co je investování?

Investování představuje nákup a prodej cenných papírů, jako jsou akcie, dluhopisy, burzovně obchodovatelné fondy (ETF), podílové fondy a řada dalších finančních instrumentů.

Investoři doufají, že jejich aktiva budou generovat příjem v podobě dividendy nebo vypláceného úroku nebo jim přinesou odpovídající návratnost investovaného kapitálu, při podstoupení průměrné nebo podprůměrné míry rizika.

Nejčastěji je investování aktem nákupu a dlouhodobého držení aktiva. “Dlouhodobost” investice je samozřejmě subjektivní měřítko, ale nejčastěji se hovoří o časovém rámci více jak 1 rok.

Akcioví investoři nejčastěji vybírají do svého portfolia stabilní a nadnárodní společnosti, které vyplácejí konzistentní a každoročně se zvyšující dividendu.

Obvykle do svého portfolia vybírají několik společností z různých průmyslových odvětví, aby své investice diverzifikovali a dále snížili rizikovost svých investic.

Klíčovou součástí investičního procesu je analýza a zkoumání investičních příležitostí. To zahrnuje hodnocení různých tříd aktiv, sektorů nebo trendů, které se na trhu objevují. Investoři obvykle v rámci procesu hodnocení investičních příležitostí využívají nástrojů fundamentální analýzy, kterou mohou částečně doplňovat o prvky technické analýzy.

Pomocí fundamentální analýzy určují investoři, jaké makroekonomické a mikroekonomické faktory ovlivňují hodnotu cenných papírů. Technické analýzy pak v investor využívá jen v omezené míře k nalezení vhodného nákupního signálu. Využívá statistické trendy – objemy prodejů, historický vývoj ceny apod.

Investoři mají k dispozici mnoho možností, jak zhodnocovat své peníze. Nákup cenných papírů zprostředkovávají drobným investorům brokeři. Otevřením účtu investor souhlasí s prováděním vkladů a výběrů peněz na účet brokera a zadáváním obchodů jeho prostřednictvím. Aktiva a výnosy patří investorům, zatímco zprostředkovatel získává provizi za zajištění obchodů.

S novými technologiemi pak mohou i začátečníci investovat prostřednictvím robo-advisory platforem typu Portu nebo Fondee, které vám investování na akciových nebo dluhopisových trzích zautomatizují, a navíc jsou schopné navrhnout každému investorovi strategii na míru.

Co je spekulace?

Spekulace jsou naopak snahy o dosažení vyššího (rychlého) zisku při podstupování výrazně vyššího rizika se značnou pravděpodobností ztráty. Ačkoliv bývají spekulace často přirovnávány k hazardu, někteří obchodníci jsou schopní prostřednictvím spekulativních obchodů dosahovat zajímavého zisku, ačkoliv je poměr úspěšných spekulantů velmi nízký.

Spekulanti obvykle nakupují cenné papíry s tím, že je budou držet pouze krátkou dobu, a proto často vstupují a vystupují z jednotlivých pozic.

Za spekulace se obvykle považují pákové obchody založené výhradně na technické analýze. Nemusí to však být pravidlem, a právě zde často vznikají problémy se zaměňováním spekulací za investování.

Za příklad spekulativního obchodu můžeme považovat i nákup mladé těžařské společnosti, která má v krátkém časovém horizontu stejnou šanci na raketový růst, díky objevení nového ložiska drahého kovu, jako na bankrot, pokud se tak nestane.

Bez bližšího zkoumání společnosti a delší ziskové historie by se měli investoři vyhýbat podobným riskantním obchodům. Někteří lidé se však mohou domnívat, že mladou společnost těžící zlato čeká světlá budoucnost a mohou její akcie nakoupit. Toto “tušení” a následná nákupní aktivita “investorů” však je čirou spekulací.

Spekulativní obchodování za sebou má svá světlejší i tmavší období. Pokud se na trhu objeví přehnaná růstová očekávání pro konkrétní sektor akciového trhu nebo konkrétní třídu aktiv, jejich ceny mohou vzrůst do iracionální výše. Když k těmto jevům dochází, objemy obchodování se zvyšují, a nakonec to vede ke vzniku spekulativní bubliny.

To se například stalo na konci 20. století, kdy došlo ke splasknutí dotcom bubliny. Na konci 90. let exponenciálně rostly investice do internetových společností a jejich ocenění rychle rostla také. Trh se následně v roce 2001 zhroutil, což způsobilo technologickým společnostem enormní ztráty a řada z nich zanikla.

Jste spíše investorem, nebo spekulantem?

Na tuto otázku si můžete jednoduše odpovědět, pokud si projdete následující charakteristiky:

 1. Investice představuje nákup aktiv v naději, že vám v budoucnu zajistí výnos růstem své hodnoty. Spekulace na druhé straně spočívají v provádění riskantních finančních transakcí, aby se dosáhlo rychlého a výrazného zisku, díky změně ceny aktiva.
 2. Investice jsou obecně drženy delší dobu – řádově roky nebo i desítky let. Spekulace na druhé straně charakterizuje časový horizont délky hodin, dnů, týdnů maximálně do jednoho roku.
 3. Výše podstupovaného rizika v rámci investování je ve srovnání se spekulacemi výrazně nižší. Investoři své volné peníze nechávají “pracovat dlouhodobě” a očekávají stabilní a pomalejší růst. Spekulanti jsou zaměření na dosažení rychlých a vysokých výnosů za relativně krátkou dobu, a proto je riskantnost spekulací značně vyšší.
 4. Investor využívá k investování své vlastní prostředky, zatímco spekulanti často využívají obchodování na páku, kdy prostřednictvím vypůjčených peněz s vidinou maximalizace výnosů jdou ruku v ruce i ztráty.
 5. Investor obecně postupuje opatrně a konzervativně, přičemž zvažuje své investice vzhledem ke svému postoji vůči riziku. Spekulanti věří v agresivní ale často neopatrnou strategii zdůrazňující časté nákupy.
 6. V rámci investičního procesu investoři provádějí rozsáhlý průzkum a zaměřují se na základní fundamenty – finanční pozice společnosti, analýza jednotlivých hodnotových ukazatelů atd. Spekulanti na druhé straně staví své rozhodnutí na technických ukazatelích, dynamice trhu a osobních názorech/tipech.
 7. Investoři uvažují o investicích se stabilním a dlouhodobým růstem – akcie, podílové fondy nebo ETF. Spekulanti se zaměřují spíše na oblasti komoditního trhu, forexu, nebo obchodování finančních derivátů.
 8. Investoři jsou obvykle trpěliví, velmi disciplinovaní a ochotní nechat své peníze pracovat mnoho let. Spekulanti chtějí na druhé straně dosáhnout okamžitého zisku.

Stručné srovnání investování a spekulací pak můžete vidět v tabulce níže:

Stručné srovnání investování a spekulací.
Stručné srovnání investování a spekulací.

Příklady investic

Investice splňující charakteristiky zmíněné výše – obvykle nabízejí přiměřený růst, při zachování odpovídajícího rizika. Příkladů investic by bylo možné jmenovat více, seznamte se alespoň s těmi nejdůležitějšími:

A) Bluechip akcie

Investice do bluechip akcií jsou spojené s nejistotou, obecně je ale lze považovat za bezpečné investice s předvídatelnými výnosy. Společnosti považované za bluechip velmi pravděpodobně nezkrachují, i když může jejich hodnota v daném roce klesnout. Je však nepravděpodobné, že by portfolio složené z bluechip akcií ztratilo na časovém horizontu 5-10 let svou hodnotu.

B) Hodnotové akcie

Za hodnotové akcie jsou obecně považované akcie společností, které se obchodují za velmi nízkou fundamentální hodnotu. Mnohdy dokonce pod úrovní účetní hodnoty dané společnosti. Pokud dojde v nejhorším případě ke krachu společnosti, získají akcionáři nárok na část likvidační hodnoty, která je vyšší než cena akcií.

C) Akcie s nízkým P/E ratiem

Nejedná se vždy o hodnotové akcie. Jeden z častých mýtů investování zní, že akcie s nízkým P/E ratiem jsou vždy dobrou investicí. Ačkoliv jsou některé z akcií obchodovaných s nízkým násobkem zisků dobrou investicí, mnohé z nich jsou levné z konkrétního důvodu – nejedná se o dobře fungující podnik. I když je pravděpodobnost výrazné ztráty peněz investováním do “levných” akcií nízká, musí investor vždy provádět fundamentální analýzu.

D) Pasivní investování prostřednictvím ETF

Tržně vážené ETF budou vždy obsahovat nejcennější akcie na každém trhu. Dlouhodobé vlastnictví nejúspěšnějších akcií přitom charakterizuje vysoká pravděpodobnost výnosů investorů. Kromě toho nabízejí ETF také okamžitou diverzifikaci, proto lze pasivní investování prostřednictvím ETF považovat za investování. Aktivní obchodování s ETF už spíše splňuje prvky spekulací.  

Poznámka

TIP: Zajímá vás více fundamentální analýza? Přečtěte si tento komplexní seriál o fundamentální analýze.

Příklady spekulací

Spekulativních obchodů by bylo rovněž možné jmenovat celou řadu. Jejich zákeřnost spočívá v tom, že se i investiční aktiva mohou s nevhodným přístupem změnit ve spekulace. Následující příklady jsou však typické spekulace:

A) Deriváty

Nejčastějším prostředkem využívaným ke spekulacím jsou finanční deriváty – opce, futures a CFD. Totéž platí i pro obchodování jakéhokoliv finančního nástroje s použitím finanční páky. I když lze podkladové aktivum považovat za investici, použití páky obvykle způsobí, že je derivát značně spekulativní.

B) Prodeje na krátko (“short selling”)

Obchodování, kdy si od brokera akcii půjčíte, obratem ji prodáte a spekulujete na pokles její ceny, je dalším z typických příkladů spekulativního obchodování. Pokud se váš předpoklad vyplní, následně akcii znovu koupíte a brokerovi vrátíte za nižší cenu. Rozdíl v těchto dvou cenách je váš zisk. Když spekulujete na pokles ceny akcie, nikdy si nemůžete být jistí, zda její cena neporoste, jak je akciím přirozené. Oproti investování je navíc váš maximální zisk omezený nákupní cenou akcie, potenciální ztráta je naopak neomezená.

C) Investice do IPO

Nejlepší upisovací ceny obvykle získají institucionální investoři a drobní investoři nakupují v rámci prvotního úpisu akcií za značně horších podmínek. Kromě toho pak nemá za sebou nová firma na burze žádnou, nebo těžko dohledatelnou, ziskovou minulost a díky nedostatku informací není možné dosáhnout adekvátní analýzy.

D) ETF investující do mladých odvětví

Investice do nových průmyslových odvětví jsou obecně spekulativní. Nedávnými příklady mohou být fondy investující do konopných akcií, kryptoměn nebo blockchainové technologie. Tyto fondy mohou být časem klasifikované jako investice, ale dokud nebudou společnosti ziskové, jedná se o vysoce spekulativní obchody.

Poznámka

TIP: Zajímá vás více technická analýza? Přečtěte si tento komplexní seriál o technické analýze.

Výhody a nevýhody investování

Pokud dáte přednost investování, je nepravděpodobné, že byste přišli o veškeré investované peníze. Budete mít také určitou představu o tom, jaké návratnosti přibližně vaše investice dosáhnou. Investování přináší vyšší jistotu. Můžete tak investovat s velmi konkrétními cíli, za předpokladu, že máte dostatečně dlouhý investiční horizont.

Největší nevýhodou investování je, že výnosy budou relativně nízké a na výrazný zisk si budete muset počkat. I ti nejlepší investoři na světě dosahují průměrných ročních výnosů kolem 20 % ročně. Dokonce i tyto výnosy jsou pak do určité míry proměnlivé. Je tak pravděpodobné, že průměrný full-time investor bude dosahovat zhodnocení v rozmezí 5 až 15 procent ročně v závislosti na míře rizika, kterou je ochoten podstoupit.

Pros-and-cons-vyhody-a-nevyhody-fajfka-krizek-ano-ne-tick-cross

Výhody a nevýhody spekulací

Spekulace vám mohou přinést vyšší výnos za kratší dobu. Ale samozřejmě je s nimi spojena mnohem vyšší nejistota. Spekulace vás mohou také odměnit za váši jedinečnou obchodní strategii nebo znalosti, které získáte a rozvíjíte.

Prostřednictvím spekulací však zdaleka nemůže uspět každý. Jejich jednoznačnou nevýhodou je významné nebezpečí ztráty. Prostřednictvím spekulací můžete zbohatnout, vyžadují ale značnou toleranci vůči riziku. V opačném případě se budete pravděpodobně rozhodovat iracionálně. Pokud zkrátka hodláte budovat stabilně své bohatství, spekulacím se raději vyhněte.

Měli byste dát přednost investování, nebo spekulacím?

Je třeba si uvědomit, že každá investice se může proměnit ve spekulaci, ale žádná spekulace nemůže být investicí. Cílem obou je zhodnocení peněz.

Ani jeden přístup nemusí být nutně správný nebo špatný, záleží však na dlouhodobých cílech jednotlivce a úrovni rizika, které je ochotný přijmout.

Měli byste si být vědomi výhod a nevýhod obou strategií. Částečně spekulativní obchody nemusíte úplně opomíjet, ale před přijmutím jakéhokoliv investičního rozhodnutí byste měli mít na paměti i nebezpečí s ním spojená.

Spekulativní obchody mohou zvýšit návratnost vašeho portfolia, s rostoucím počtem spekulací však také roste nejistota. Mějte na paměti, že některé nástroje a aktiva mohou být dokonce investiční i spekulativní. Pokud ale budete schopní rozlišit rozdíl mezi investováním a spekulacemi, budete také schopní se informovaně rozhodnout, jakou část z vašich volných peněz můžete vyhradit konkrétnímu přístupu ke zhodnocování peněz.

Další zdroje informací

 • Inteligentní investor – Benjamin Graham
 • Akciové investice – Daniel Gladiš
 • Investopedia (Investing vs. Speculating: What’s the Difference?)
 • Forbes (Investing vs. Speculating: Why Knowing the Difference Is Key)
Líbil se vám tento článek?
11
0

Autor

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 64 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.