Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Jak představit dlouhodobé investování vašim dětem: Cesta k finanční gramotnosti skrze zábavné lekce o penězích

Finanční vzdělávání od dětství může položit základy pro finanční svobodu a moudrost v dospělosti. Seznamte své děti s dlouhodobým investováním, neboť se jedná o klíč k zajištění světlé finanční budoucnosti.

Aktualizováno
Jak představit dlouhodobé investování vašim dětem: Cesta k finanční gramotnosti skrze zábavné lekce o penězích
Zdroj: depositphotos.com

Finanční gramotnost se stala více než jen módním slovem – je to základní dovednost potřebná pro zvládnutí složitých situací v dospělosti.

Jedním z klíčových aspektů, který často zůstává v tradičním vzdělávání nedotčen, je však koncept dlouhodobého investování. Představte si, že byste se jako dítě seznámili se silou složeného úročení, kouzlem dividend nebo jistotou, kterou přináší dobře vyvážené investiční portfolio?

Cesta k finančně zajištěné budoucnosti začíná u semínek znalostí, které zaséváme do mysli mladé generace. V tomto článku se podíváme na strategie, příběhy a techniky vhodné pro dětský věk, abyste vzbudili zájem vašich dětí o finance a položili základy pro budoucí informovaná finanční rozhodnutí.

Tím, že se na tuto cestu vydáte, neučíte své děti jen o penězích, ale dáváte jim možnost získat finanční svobodu a moudrost na celý život. Vydejte se tedy na tuto poučnou cestu a darujte svým dětem dědictví finanční zdatnosti.

Jak představit investování dětem v kostce

 • Dětem je třeba představit finanční koncepty jednoduchým a poutavým způsobem, například prostřednictvím her, příběhů a scénářů z reálného života.
 • Důležitý význam má výuka dětí v oblasti stanovování finančních cílů a pojmů riziko a výnos v rámci investování
 • Je vhodné dětem zprostředkovat praktické finanční zkušenosti, například prostřednictvím virtuálních obchodních účtů a reálných spořicích účtů.
 • V konečném důsledku je cílem vybavit děti znalostmi a dovednostmi, které jim umožní činit informovaná finanční rozhodnutí a vypěstovat v nich myšlení orientované na dlouhodobý finanční úspěch.

Obsah

Základní finanční koncepty – Jak představit dětem základní koncepty, jako jsou peníze, úspory, úroky a inflace

Učit děti o penězích není snadný úkol, ale rozdělení do jednoduchých částí ho může učinit přístupnější a zábavnější. Pro začátek se určitě vyplatí seznámit vaše ratolesti s několika základními pojmy, se kterými se budou setkávat po celou dobu na své pouti ve finanční světě:

Koncept peněz: Výchozí bod

 • Definice: Peníze jsou prostředkem směny, který se používá k nákupu zboží a služeb.
 • Představení dětem: Začněte s fyzickými penězi, jako jsou mince a bankovky. Diskutujte o různých nominálních hodnotách a hrajte hry na “obchod”, abyste jim vštěpili pojmy nákupu a prodeje.

Úspory: Odložené uspokojení

 • Definice: Úspory představují část příjmu, která není utracena, ale je uložena, obvykle v bance nebo na jiném bezpečném místě, pro budoucí použití.
 • Představení dětem: Dejte dítěti pokladničku nebo průhlednou sklenici. Kdykoli dostanou kapesné nebo peněžní dar, povzbuďte je, aby si část peněz uložily. Časem mohou názorně vidět, jak jejich úspory rostou.

Úroky: Odměna za spoření

 • Definice: Úroky jsou peníze, které se časem vydělají z naspořených peněz, uložených zejména na bankovních spořicích účtech a terminovaných vkladech.
 • Představení dětem: Ukažte dětem, že by jejich naspořené peníze mohly samy růst! Použijte jednoduché analogie, jako když zasadíte semínko a sledujete, jak roste. Starším dětem založte spořicí účet a ukažte jim úrok, který za své odložené peníze získají.

Inflace: Rostoucí cena zboží

 • Definice: Inflace je míra, s níž se zvyšuje obecná úroveň cen zboží a služeb, což způsobuje pokles kupní síly.
 • Představení dětem: Použijte jednoduchý příklad – třeba cenu jejich oblíbených sladkostí. Možná před rokem stála 20 korun, ale nyní stojí 22 korun. Vysvětlete, že někdy se věci v průběhu času zdražují, a proto je důležité spořit a investovat peníze.

Začlenění těchto pojmů do každodenního života lze dosáhnout prostřednictvím scénářů z reálného života, příběhů a her. Například při nakupování zapojte děti do porovnávání cen nebo při plánování rodinného výletu je nechte podílet se na sestavování rozpočtu. Propojením těchto lekcí s každodenními zkušenostmi děti nejen pochopí tyto pojmy, ale také porozumí jejich reálným důsledkům.

Poznámka

Pamatujte, že osvojení finanční gramotnosti neznamená, že se z dětí přes noc stanou finanční experti. Jde o to vštípit jim znalosti, aby mohly v průběhu svého růstu činit informovaná rozhodnutí. Díky těmto základním pojmům je nasměrujete na cestu finanční sebedůvěry a obezřetnosti.

Hra jako učební nástroj – učení hrou

Začlenění hry do oblasti finančního vzdělávání nabízí dynamický a interaktivní způsob, jak děti učit o penězích, spoření, investicích a dalších na první pohled abstraktních pojmech.

Když se děti zapojí do herních aktivit zaměřených na finance, osvojí si tyto pojmy praktickým způsobem, což zvyšuje pravděpodobnost, že si tyto lekce zapamatují a pochopí je, až vyrostou. Jak může hra posloužit jako účinný nástroj při osvojování pravidel dlouhodobého investování a finanční gramotnosti:

 • Deskové hry a hádanky: Hry jako “Monopoly” nebo “Dostihy a sázky” seznamují děti s pojmy, jako je vlastnictví nemovitosti, pronájem, daně a bankovnictví. Při hře vymýšlejí strategii, rozhodují se o investicích a učí se o důsledcích finančních rozhodnutí, a to vše v zábavném prostředí.
 • Hraní rolí: Založení fiktivní banky nebo obchodu v domácím prostředí může být zábavné i vzdělávací. Děti se mohou střídat v roli bankéře, zákazníka nebo majitele obchodu. Při hraní rolí se seznámí s pojmy vydělávání, utrácení, spoření a dokonce i půjčování.
 • Interaktivní hry digitální platformy: V současnosti již existuje mnoho online her a platforem, které jsou navrženy tak, aby děti učily o penězích prostřednictvím interaktivních úkolů, výzev a kvízů. Tyto platformy nabízí moderní možnosti finančního vzdělávání, které vychází vstříc technicky zdatné generaci.
 • Vyprávění příběhů: Vytváření příběhů o dlouhodobých investicích může zaujmout dětskou představivost. Například příběh o veverce, která si schovává oříšky na zimu, může být alegorií na spoření peněz a plánování budoucnosti.

Začlenění hry do finančního vzdělávání činí proces učení poutavějším a méně zastrašujícím. Umožňuje dětem dělat chyby v bezpečném prostředí, pochopit jejich důsledky a přizpůsobit své strategie. Tento hravý přístup zajišťuje, že základy jejich finančních znalostí jsou pevné, interaktivní a hlavně příjemné.

Propojením hry s finanční gramotností neučíte děti pouze o penězích, ale vštěpujete jim celoživotní vášeň pro chytrá finanční rozhodnutí a dlouhodobé investování.

Jak naučit děti stanovovat finanční cíle a plánovat

Vštěpování konceptu stanovování finančních cílů dává dětem předvídavost a disciplínu, což jsou cenné nástroje, které si ponesou do dospělosti.

Jak dětem přiblížit význam finančních cílů? Zahajte dialog o věcech, které si chtějí v blízké budoucnosti koupit nebo kterých chtějí dosáhnout, jako je hračka, hra, nebo dokonce výlet do zábavního parku.

Zdůrazněte, že zatímco některé cíle jsou krátkodobé (jako například koupě hračky), jiné vyžadují více času a jsou dlouhodobé (jako například šetření na kolo).

Zde je strukturovaný přístup, který pomůže vašim ratolestem stanovit si finanční cíle a dosáhnout jich.

 • Rozdělení cílů na jednotlivé kroky: Využijte vizualizace a pomocí tabulek nebo grafů jejich finanční cíle znázorněte. To jim poskytne snadno představitelné znázornění jejich pokroku. Rozdělte hlavní cíl na menší, dosažitelné kroky. Oslavování dosažení těchto milníků je může dále motivovat.
 • Zavedení konceptu spoření: Dejte jim pokladničku nebo spořicí nádobu, označte ji jejich cílem a následně sledujte pokrok. Pravidelně s nimi počítejte úspory. To pomáhá nejen s matematickými dovednostmi, ale také posiluje koncept spoření v průběhu času.
 • Diskutujte o základních investičních konceptech: Využijte jednoduché analogie a přirovnejte investice k zasazení semínka. Stejně jako semínko časem roste, rostou i investované peníze. Můžete také využít příkladů z reálného života – zvažte zahájení malého rodinného investičního projektu, například investování do podílového fondu nebo akcií, a sledujte společně jeho průběh.
 • Zavedení návyku: Důsledně podporujte jejich pravidelné příspěvky do pokladničky nebo spořící nádoby ať už z kapesného, nebo z peněz získaných při zvláštních příležitostech. Nebojte se pochválit, když odolají pokušení utrácet a místo toho se rozhodnou spořit.
 • Přehodnocujte a upravujte spořicí strategii: Občas si se svými dětmi sedněte a zkontrolujte jejich cíle a dosažený pokrok. Naučte je také, že je v pořádku cíle upravovat. Priority se mohou v průběhu života měnit a je nutné se jim přizpůsobit.

Učit děti stanovovat a dosahovat finančních cílů má přesah i mimo oblast financí. Jde o předávání hodnot jako trpělivost, odhodlání a strategické plánování. Když si uvědomí, že jim spoření a investice mohou pomoci dosáhnout jejich snů, je pravděpodobnější, že si tyto postupy osvojí na celý život.

Jako rodiče a opatrovníci, kteří tyto návyky pěstují od raného věku, vytváříte základ pro finančně zabezpečenou a slibnou budoucnost vašich dětí.

Riziko a návratnost: Vysvětlení konceptu rizika a návratnosti v investování

Seznámení dětí s pojmy riziko a návratnost je zásadní pro jejich cestu k finanční gramotnosti.

Poznámka

Definice rizika a návratnosti:

 • Riziko: Možnost ztráty části nebo celé původní investice.
 • Návratnost: Částka, kterou vyděláte nebo ztratíte při investování peněz.

Chcete-li tyto dva pojmy jednoduše vysvětlit svým ratolestem, využijte jednoduchých analogií z jejich života. Můžete nastínit investování jako hřiště s různými klouzačkami.

Klouzačky mají různou výšku. Čím vyšší klouzačka je, tím rychlejší a zábavnější může být jízda dolů – to je jako investice s vyšší návratností. Ale je tu jeden háček: Z vyšší klouzačky lze snáze spadnout a ublížit si. V investicích to znamená, že rychle ztratíte peníze, pokud investice nevyjde tak, jak jste si představovali.

Na druhé straně, existují i nižší klouzačky, které nejsou tak vzrušující, ale jsou bezpečnější. Při sjíždění z nižší klouzačky je menší šance, že se zraníte. V investicích to odpovídá menšímu riziku, ale také obvykle nižší návratnosti. Takže si můžete být jistější tím, že své peníze netratíte, ale zároveň nevyděláte tolik, kolik byste chtěli.

Investování je tedy jako volba mezi různými klouzačkami. Chcete-li vzrušení a možnost velkého výdělku, ale také riskovat zranění (ztrátu peněz)? Nebo si vyberete bezpečnější méně zábavnou cestu, ale s menším rizikem?

Není také od věci diskutovat o rozdílu mezi držením peněz pod matrací (žádné riziko, žádný výnos) a investováním do podniku nebo akcií (vyšší riziko, vyšší potenciální výnos).

TIP

Využijte také vizuálního znázornění: Pomocí jednoduchých čárových grafů ukažte, jak mohou některé investice v průběhu času stoupat a klesat.

I vašim dětem pak můžete nastínit důležitost diverzifikacerozložení investic do různých typů aktiv, aby se snížilo riziko. Opět můžete využít jednoduché (a velmi známé) analogie. Diverzifikaci lze přirovnat k tomu, že nevkládáte všechna vejce do jednoho košíku. Pokud se jedno vejce rozbije (špatná investice), stále máte ostatní vejce (jiné investice) v bezpečí.

Poznámka

Faktor času:

 • Trpělivost je klíčová: Vysvětlete, že některé investice sice mohou krátkodobě ztratit hodnotu, ale dlouhodobě se může jejich hodnota zvýšit.
 • Historické příklady: Ukažte dětem skutečné příklady akcií nebo aktiv, které se propadly, ale časem se zotavily, a zdůrazněte tak význam trpělivosti a dlouhodobé vize.

Začlenění pojmů riziko a návratnost do finančního vzdělávání vašeho dítěte je zkrátka zásadní. Díky včasnému pochopení těchto principů budou vaše děti lépe připraveny činit informovaná investiční rozhodnutí a najít rovnováhu mezi potenciálními výnosy a přirozenými riziky.

Základní investiční nástroje: Akcie, dluhopisy, kryptoměny a podílové fondy

Jak děti postupují na své cestě k finanční gramotnosti, je důležité je také seznámit s nejobvyklejšími investičními nástroji. I když se mohou zdát na první pohled složité, díky jasnému a strukturovanému přístupu je lze snadno pochopit.

Akcie

 • Definice: Akcie představují podíl na vlastnictví společnosti. Když si koupíte akcie, vlastníte část této společnosti.
 • Vysvětlení dětem: Použijte příbuzné přirovnání, například nákup kousku pizzy. Čím větší kousek, tím větší část pizzy vlastníte. Podobně, čím více akcií máte, tím větší podíl na společnosti vlastníte.
 • Spojení s reálným životem: Diskutujte o známých společnostech, které znají, například Apple nebo Disney, a vysvětlete jim, jak mohou prostřednictvím akcií vlastnit část těchto společností.

Dluhopisy:

 • Definice: Dluhopis je půjčka, kterou poskytnete společnosti nebo vládě. Ta na oplátku slíbí, že po určité době splatí jistinu i s úroky.
 • Vysvětlení dětem: Popište jim, že půjčí peníze kamarádovi a on jim na oplátku dá něco navíc jako poděkování. Dluhopisy fungují podobně, ale ve větším měřítku.
 • Spojitost s reálným životem: Proberte s nimi spořicí státní dluhopisy, které může česká vláda nabízet svým občanům na financování svého provozu nebo některých infrastrukturních projektů.

Kryptoměny:

 • Definice: Kryptoměny jsou digitální nebo virtuální měny, které k zabezpečení používají kryptografii a fungují nezávisle na centrální bance.
 • Vysvětlení dětem: Porovnejte je s žetony pro online hry, které lze použít pro transakce v rámci hry, ale jsou nehmotné.
 • Souvislost s reálným životem: Použijte příklady jako Bitcoin nebo Ethereum a zdůrazněte jejich digitální povahu a to, že jsou uloženy v digitálních peněženkách.

Podílové fondy:

 • Definice: Podílový fond sdružuje peníze mnoha investorů a investuje je do diverzifikovaného portfolia akcií, dluhopisů nebo jiných aktiv.
 • Vysvětlení dětem: Popište dětem, že skupina přátel dá dohromady své peníze, aby si koupila občerstvení na piknik. Každý má prospěch z tohoto sortimentu, aniž by musel utrácet za každou položku zvlášť.
 • Souvislost s reálným životem: Zdůrazněte výhodu diverzifikace a to, jak pomáhá rozložit a minimalizovat riziko.
Info

Svět investování je rozsáhlý a rozmanitý. Tím, že děti seznámíme s těmito základními nástroji, jim poskytneme znalosti, které jim umožní orientovat se ve finančním prostředí a porozumět mu. Klíč k úspěchu spočívá ve zjednodušení složitých myšlenek a jejich přiblížení jejich každodenním zkušenostem.

Jak dětem předat praktické zkušenosti:

Teorie je neocenitelná, ale praktické zkušenosti dětem oživí finanční koncepty a umožní jim aplikovat získané znalosti. Zapojení do reálných nebo simulovaných finančních aktivit může upevnit jejich chápání investování. Jak můžete dětem zprostředkovat praktické zkušenosti.

Virtuální obchodní účty:

Jedná se o simulované obchodní platformy, které napodobují skutečné akciové trhy, ale používají virtuální peníze.

Jak na to? Zaregistrujte se u renomovaného akciového brokera vhodného pro začátečníky. Otevřete si virtuální obchodní účet se stanovenou částkou virtuálních peněz. Posléze můžete začít virtuálně nakupovat akcie, nebo jiné cenné papíry a společně se svým dítětem sledovat jejich vývoj v reálném čase.

Hlavní výhoda? Toto bezrizikové prostředí umožňuje dětem činit investiční rozhodnutí, být svědky výkyvů na trhu a učit se ze svých chyb bez reálných finančních důsledků.

Založení spořicího účtu:

Navštivte svou banku nebo online vyhledejte banky se spořicími účty vhodnými pro děti (spořicí účet je často možné otevřít online). Založte účet na jejich jméno, proberte s nimi podmínky a podporujte jejich pravidelné vklady. Následně společně sledujte růst naspořené částky a připsané úroky.

Tato reálná zkušenost jim vštípí spořicí disciplínu a na vlastní oči se budou moci přesvědčit o síle složeného úročení.

TIP

Další z praktických možností je i rodinný investiční projekt. Můžete dohromady shromáždit menší finanční částku, posléze společně diskutovat o možných investicích a jejich kladech a záporech a následně investici realizovat a sledovat její průběh jako rodiny. Tento přístup podporuje týmovou práci, výzkumné dovednosti a vystavuje děti reálným výsledkům investičních rozhodnutí.

Jak představit dětem dlouhodobé investování: Slovo závěrem

Význam finanční gramotnosti vašich dětí byste určitě neměli podceňovat. Je to nástroj, štít a kompas, který je povede při nesčetných finančních rozhodnutích, jimž budou v dospělosti čelit. Tím, že je včas seznámíte s principy dlouhodobého investování, je vybavíte něčím víc než jen znalostmi – propůjčíte jim moc utvářet svůj finanční osud.

Cesta finančního vzdělávání je rozsáhlá a hluboká. Od základních znalostí o penězích a úsporách až po složitější principy rizika, návratnosti a různých investičních nástrojů.

Prostřednictvím praktických zkušeností, ať už virtuálně simulovaných, nebo hmatatelně reálných, však mohou děti lépe pochopit teoretické koncepty a vidět, jak ožívají. Tyto praktické postupy nejen upevňují jejich znalosti, ale také jim vštěpují sebedůvěru, aby se dokázaly prozíravě pohybovat ve světě financí.

Kromě vysvětlení čísel, grafů a investičních možností však ve skutečnosti předáváte i způsob myšlení. Trpělivost počkat, až investice dozrají, pečlivost při zkoumání, než jakoukoliv investici realizují a disciplína při pravidelném investování či spoření jsou neocenitelné životní dovednosti. Ty se promítají nejen do peněžního bohatství, ale i do bohatství charakteru, díky němuž budou vaše děti lépe připraveny čelit výzvám, a to jak finančním, tak i jiným.

Finančního vzdělávání v rodinách navíc posiluje mezigenerační vazby. Společné investice, společné cíle a společné rozhodování posilují důvěru, komunikaci a týmovou práci. Tyto zážitky spolu s nabytými zkušenostmi jsou pokladem, který si děti ponesou s sebou ještě dlouho poté, co vyletí z hnízda.

Další zdroje informací:

 • Fondee (5 tipů, jak učit děti o penězích)
 • Portu (Zapomeňte na stavebko, představujeme Portu účet pro děti)
 • Hospodářské noviny (Jak zajistit dítě do budoucnosti?)
Líbil se vám tento článek?
8
1

Autor

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 76-78 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 68 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 76 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎