Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Co je investice a co ve skutečnosti jen pouhá spekulace?

Investování může být klíčem k finanční nezávislosti, pokud víte, jak na to. Robert Kiyosaki přináší revoluční pohled na to, co je skutečná investice a jak generovat pasivní příjem.

Co je investice a co ve skutečnosti jen pouhá spekulace?
Zdroj: Depositphotos.com

Investice. Pojem, se kterým se setkáváme dennodenně, ale co je to investice? Investování je v podstatě proces, kdy vkládáme peníze nebo jiné zdroje do nějakého projektu, podniku, firmy nebo aktiva s očekáváním, že nám to v budoucnu přinese finanční zisk.

V praxi se můžete setkat s investicemi ve formě akcií, dluhopisů, nemovitostí, burzovně obchodovaných fondů, kryptoměn, podniků, a dokonce i vzdělání – kdy investujeme do sebe samých. Ale co kdybychom tento pojem trochu rozšířili a podívali se na něj z jiného úhlu?

Jedna z osobností, která nám může nabídnout jiný pohled na investice, je Robert Kiyosaki.

Autor bestselleru “Bohatý táta, chudý táta” je jednou z nejvýznamnějších tváří v oblasti finančního vzdělávání, a jeho radikálně jednoduché názory na peníze a investování přinesly nové perspektivy milionům lidí po celém světě.

V tomto článku se podíváme na to, co je investice a co není. Začneme tradiční definicí investice, prozkoumáme Kiyosakiho jedinečný pohled a pokusíme se pochopit, proč klade takový důraz na generování pasivního příjmu. Krom toho se však dozvíte i mnoho dalšího.

Pojďme tedy na to – co je to investice?

Co je investice a co není - stručně
 • Investice zahrnuje vkládání peněz do projektů, podniků nebo aktiv s očekáváním budoucího zisku. Může se jednat o akcie, dluhopisy, nemovitosti, kryptoměny nebo vzdělání.
 • Kiyosaki klade důraz na pasivní příjem jako klíčový prvek investic. Pasivní příjem umožňuje finanční nezávislost a svobodu.
 • Kiyosaki rozlišuje mezi investicemi, které generují pasivní příjem, a spekulacemi, které závisí na růstu hodnoty aktiva.

Obsah článku

Co je to investice – investice význam

Investice. Toto slovo je často spojováno s myšlenkou vkládání peněz do nějakého statku s očekáváním budoucího zisku.

Jedná se ale o mnohem komplexnější proces, který zahrnuje krom jiného investiční strategii, pochopení trhu a vyvážení rizik a výnosů. Podívejme se podrobněji na tradiční formy investic.

 • Akcie:

jsou jednou z nejznámějších forem investic. Když kupujete akcie, stáváte se spolumajitelem dané firmy. Výhodou je, že můžete těžit z růstu a úspěchu podniku ve formě dividend nebo zvýšení hodnoty akcií.

Riziko spočívá v tom, že pokud firma neuspěje, hodnota akcií může klesnout. Speciální kategorii akcií pak představují burzovně obchodované fondy, které se obchodují stejně jako akcie, ale tvoří je celé kolekce jednotlivých akcií.

 • Dluhopisy:

Dluhopisy jsou další tradiční formou investice. Když kupujete dluhopis, půjčujete peníze emitentu dluhopisu (může to být vláda nebo firma) a na oplátku dostáváte pravidelné úrokové platby a na konci doby splatnosti vám emitent vrátí nominální hodnotu dluhopisu.

Dluhopisy jsou obecně považovány za méně rizikové než akcie, ale jejich výnosy jsou obvykle nižší.

 • Nemovitosti:

Nemovitosti jsou také oblíbenou volbou pro investice. Investování do nemovitostí může zahrnovat nákup nemovitostí pro pronájem a generování nájemného, nebo nákup nemovitostí s cílem prodeje za vyšší cenu v budoucnu.

Nemovitosti mohou poskytnout stabilní příjem i růst hodnoty, ale také nesou rizika, jako jsou kolísání trhu, náklady na údržbu a potíže s nájemníky.

 • Kryptoměny:

V poslední době se staly populární také kryptoměny. Investování do kryptoměn, jako je Bitcoin nebo Ethereum, může být velmi lukrativní, ale je také poměrně rizikové.

Hodnoty kryptoměn značně kolísají, a proto mohou investoři rychle získat, ale i ztratit značné částky.

Tradiční investice definice

Tradiční investice fungují na základě principu rizika a návratnosti. Většinou platí, že čím vyšší je potenciální návratnost, tím vyšší je i riziko.

Například akcie mohou nabídnout vysoké návratnosti investice, pokud podnik prosperuje, ale mohou také přinést ztráty, pokud společnost selže.

Dluhopisy na druhé straně poskytují stabilnější, ale obvykle nižší výnosy.

Důležitým aspektem investování je diverzifikace, což znamená rozložení investic do různých typů aktiv, aby se snížilo celkové riziko.

Pokud například všechny vaše peníze investujete do akcií jedné společnosti a ta zbankrotuje, můžete přijít o všechny peníze.

Ale pokud jsou vaše peníze rozloženy mezi akcie, dluhopisy, nemovitosti a kryptoměny, pak může být ztráta v jedné oblasti vyvážena zisky v jiné.

Investice význam: Pohled Roberta Kiyosakiho

Co je to investice dle populárního autora finanční literatury? Robert Kiyosaki má jedinečný pohled na investice a jejich význam, který se liší od tradičních představ. Podle Kiyosakiho je klíčovou charakteristikou investice schopnost generovat pasivní příjem.

Pasivní příjem je příjem, který pravidelně inkasujete, bez toho aniž byste museli aktivně pracovat. Jedná se o peníze, které vám přicházejí, ať už spíte, trávíte čas se svou rodinou nebo cestujete po světě.

Podle Kiyosakiho je právě schopnost generovat pasivní příjem tím, co skutečně rozlišuje investice od ostatních typů finančních aktivit.

Mezi příklady investic, které mohou generovat pasivní příjem, patří nemovitosti a akcie.

 • Koupíte-li nemovitost a pronajmete-li ji, nájemné, které obdržíte, je formou pasivního příjmu.
 • Podobně, když investujete do akcií, můžete inkasovat pasivní příjem ve formě dividend.

Dividenda je část zisku společnosti, který je vyplacen akcionářům, a pokud podnik, do kterého jste investovali, pravidelně vyplácí dividendy, pravidelně získáváte i pasivní příjem.

Proč ale Kiyosaki považuje pasivní příjem za klíč k bohatství?

Podle jeho názoru je pasivní příjem cestou k finanční nezávislosti. Disponujete-li dostatečným pasivním příjmem, který pokryje vaše životní náklady, nejste závislí na výplatě ze zaměstnání.

To vám dává svobodu dělat to, co chcete, kdy chcete, aniž byste museli pracovat na plný úvazek. To je podle Kiyosakiho skutečné bohatství.

Kiyosaki také zdůrazňuje, že generování pasivního příjmu vyžaduje vzdělání a strategii. Nejde jen o nákup nemovitostí nebo akcií – je důležité pochopit, jak tyto investice fungují, jak mohou generovat příjem a jak minimalizovat rizika. Proto Kiyosaki tak silně zdůrazňuje význam finančního vzdělávání.

Info

Toto je Kiyosakiho revoluční pohled na investice, který se odlišuje od tradičních definic. Pro něj není investování jen o hromadění bohatství nebo o dosažení finančních cílů – cílem je dosažení finanční svobody a nezávislosti.

Co podle Kiyosakiho není investice

Jedním z klíčových aspektů filosofie Roberta Kiyosakiho o investování je jeho schopnost rozlišovat mezi investicemi a spekulacemi – tedy tím, co je investice a co není.

Jak už víme, investice jsou podle Kiyosakiho aktiva, která generují pasivní příjem. Zatímco spekulace jsou aktiva, která kupujeme s očekáváním, že jejich hodnota poroste.

Toto rozlišení je zásadní, protože mnoho lidí kupuje aktiva jako automobily, luxusní hodinky nebo zlato s očekáváním, že jejich hodnota vzroste, ale Kiyosaki by to nepovažoval za investice.

Proč?

Představte si, že si koupíte luxusní automobil. Možná doufáte, že jeho hodnota vzroste, ale skutečnost je taková, že většina aut, včetně těch luxusních, se s časem devalvuje.

Nejenže auto generuje náklady na údržbu, pojištění a palivo, ale neposkytuje vám žádný pasivní příjem.

Podobně, když si koupíte luxusní hodinky nebo zlato či stříbro (do kategorie spekulací by podle této myšlenky patřil i Bitcoin), můžete doufat, že jejich hodnota vzroste, ale nejsou to aktiva, která by vám pravidelně přinášela příjem.

Co je investice dle Kiyosakiho

To je podle Kiyosakiho rozdíl mezi investováním a spekulací. Investice je o vytváření bohatství prostřednictvím pasivního příjmu, zatímco spekulace je o sázení na růst hodnoty aktiva.

Toto rozlišení je důležité, protože rizika spojená s očekáváním zisku pouze z růstu hodnoty jsou významná. Sníží-li se hodnota aktiva, do kterého jste investovali, můžete ztratit všechny své peníze.

Pokud navíc aktiva, jako jsou automobily nebo luxusní hodinky, neprodukují žádný příjem, můžete se ocitnout v situaci, kdy máte mnoho peněz vázaných v aktivech, která vám nepřinášejí žádný finanční prospěch.

Kiyosaki zpochybňuje tradiční pohled na investice

Kiyosakiho pohled na investice je tak o zpochybňování tradičních představ o tom, co to znamená investovat. Podle něj je investování mnohem více než jen nákup aktiva s nadějí, že jeho hodnota vzroste.

Je o strategickém vytváření bohatství prostřednictvím pasivního příjmu a o porozumění rozdílu mezi investováním a spekulací.

Jednou z největších chyb, kterou podle Kiyosakiho lidé dělají, je, že nerozlišují mezi těmito dvěma pojmy. Vezměte si například zlato. Zlato je často považováno za investici a “bezpečný přístav”, ale ve skutečnosti je to spekulace, pokud jeho hodnota nepřináší pravidelný příjem.

Rizika spojená s nákupem těchto spekulací jsou vysoká. Pokud je váš finanční úspěch závislý pouze na růstu hodnoty vašeho aktiva, pak jste zranitelní vůči jakýmkoli tržním výkyvům.

Vlastníte-li naproti tomu aktiva generující pasivní příjem, můžete se spolehnout na pravidelný příjem bez ohledu na tržní podmínky.

Z tohoto pohledu je Kiyosakiho pohled na investování mnohem více než jen o hromadění bohatství.

Je o vytváření finanční stability a nezávislosti prostřednictvím pasivního příjmu. Jak říká Kiyosaki: “Bohatí nepracují pro peníze. Peníze pracují pro ně.” Toto je základní filosofie, která stojí za jeho pohledem na investování.

A ačkoli to vyžaduje jiný způsob myšlení než tradiční přístupy, výsledkem může být skutečné a trvalé bohatství.

Praktické kroky k investování podle Kiyosakiho

Investování podle Roberta Kiyosakiho není jen otázkou nalezení té správné investiční příležitosti. Je to cesta, která vyžaduje finanční gramotnost, ostražitost a odhodlání. Zde jsou některé praktické kroky, které navrhuje Kiyosaki těm, kteří chtějí začít investovat:

 • Vyhledání investičních příležitostí, které generují pasivní příjem:

To může zahrnovat investice do nemovitostí, které lze pronajmout, nebo investice do akcií společností, které pravidelně vyplácejí dividendy.

Je však důležité důkladně prozkoumat každou příležitost a zvážit, jak odpovídá vašim finančním cílům a toleranci k riziku.

 • Vzdělávání:

Kiyosaki zdůrazňuje, že finanční gramotnost je klíčová pro úspěch v investování. To znamená pochopení základů financí, jako je rozdíl mezi aktivy a pasivy, jak funguje složené úročení a jak se pohybují trhy.

Kiyosaki také doporučuje čtení knih o investování, navštěvování seminářů a hledání mentorů, kteří vám pomohou rozvíjet vaše dovednosti a znalosti.

 • Začít v malém:

Kiyosaki radí začínajícím investorům, aby začali malými investicemi, které si mohou dovolit ztratit.

To může zahrnovat nákup menšího množství akcií nebo investování do malé nemovitosti – např. garáž. Důležité je někde začít a postupně se učit z vlastních zkušeností.

TIP

Kiyosakiho přístup k investování je mnohem více než jen o výběru správných investičních příležitostí. Je o vytváření systému, který generuje pasivní příjem a poskytuje finanční svobodu.

Tento proces vyžaduje čas, trpělivost a vzdělávání, ale výsledky mohou být velmi odměňující.

Investování má dlouhodobý význam

Investování hraje klíčovou roli v dlouhodobém finančním zdraví a nezávislosti. Skrze investice můžeme převést současný příjem do budoucích výnosů, což vám zajistí růst bohatství a zabezpečí finanční budoucnost.

Investice jsou základním kamenem dlouhodobého finančního plánování, a to zejména v oblasti plánování důchodu.

S rostoucími náklady na živobytí a nejistotou v oblasti státních důchodů je důležitější než kdy dříve mít solidní investiční plán, který nám umožní udržet si životní standard v důchodovém věku.

Investování do burzovně obchodovaných fondů, akcií nebo nemovitostí přitom může být účinným způsobem, jak si zajistit dostatečné finanční prostředky pro život po odchodu do důchodu.

Varování

Nicméně je důležité si uvědomit, že investování je dlouhodobá záležitost. Výnosy z investic se neobjeví přes noc, ale spíše se hromadí postupem času. Je to proces, který vyžaduje trpělivost, disciplínu a strategii.

Proto je tak důležité začít investovat co nejdříve. Čím dříve začnete investovat, tím déle má vaše investice čas růst.

Díky složenému úročení, kdy jsou výnosy z vaší investice reinvestovány a generují další výnosy, může i malá počáteční investice za dobu několika desetiletí přerůst ve značné bohatství.

Investování je také náročné a často vyžaduje mnoho času a úsilí. Ale benefity – finanční zabezpečení, možnost dosáhnout důchodového věku s dostatečnými prostředky a potenciál dosáhnout finanční nezávislosti – stojí za to.

Ať už jde o drobné měsíční pravidelné investice do burzovně obchodovaného fondu nebo o rozsáhlejší investice do akcií či nemovitostí, klíčem je být konzistentní a mít dlouhodobý plán.

Co je investice a co není – slovo závěrem

V tomto článku jsme se zabývali významem investování z různých úhlů pohledu. Začali jsme tradiční definicí investice, která představuje umístění peněz do různých forem aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti aj, s očekáváním pozitivního finančního výnosu.

Pak jsme se podívali na pohled Roberta Kiyosakiho na investice, který klade důraz na vytváření pasivního příjmu jako klíčový prvek investic.

Podle Kiyosakiho investice vyžadují finanční vzdělání a strategické rozhodování, které vede k vytvoření aktiv generujících peníze bez aktivní práce ze strany investora.

Nakonec jsme probrali i dlouhodobý význam investování.

Investice jsou zásadní pro dlouhodobé finanční zdraví a nezávislost, ať už jde o plánování důchodu, dosažení finanční nezávislosti, nebo jen zajištění finanční stability pro sebe a svou rodinu.

Klíčem k aplikaci těchto poznatků v praxi je začít malými, ale konzistentními kroky.

Vzdělávejte se o různých investičních možnostech, k čemuž vám koneckonců může dobře posloužit náš investiční portál, definujte své finanční cíle a vytvořte si investiční plán, který vám pomůže těchto cílů dosáhnout.

Pamatujte, že investování je cesta, ne destinace, a že úspěch vyžaduje trpělivost, disciplínu a strategii.

FAQs – Na co se nejčastěji ptáte

Co je to investice?

Investice je proces vkládání peněz nebo zdrojů do projektů nebo aktiv s očekáváním budoucího zisku. Mezi tradiční formy patří akcie, dluhopisy, nemovitosti a kryptoměny.

Co je pasivní příjem?

Pasivní příjem je příjem generovaný bez nutnosti aktivně pracovat, například z nájemného nebo dividend.

Jak se investice liší od spekulace?

Investice generují pasivní příjem, zatímco spekulace spoléhají na růst hodnoty aktiva.

Proč je finanční vzdělání důležité pro investování?

Finanční vzdělání pomáhá porozumět investičním strategiím, rizikům a možnostem maximalizace zisku.

Co doporučuje Kiyosaki začínajícím investorům?

Kiyosaki doporučuje začít malými investicemi a postupně se učit, jak fungují trhy, investiční strategie i jednotlivé investice.

Jak může pasivní příjem přispět k finanční nezávislosti jednotlivce?

Pasivní příjem pokrývá životní náklady bez nutnosti pracovat, což poskytuje finanční svobodu a nezávislost.

Další zdroje informací:

Líbil se vám tento článek?
24
3

Autor

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Při investování je váš kapitál vystaven riziku a může se vám vrátit méně, než jste investovali. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky.
U 64 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.