Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

(5) Investovali jsme 300 000 Kč do akcií: V září jsme porazili většinu indexů, mezi nejlepšími i akcie ČEZ!

(5) Investovali jsme 300 000 Kč do akcií: V září jsme porazili většinu indexů, mezi nejlepšími i akcie ČEZ!
Zdroj: depositphotos.com

Na začátku června jsme investovali 300 000 Kč do diverzifikovaného portfolia 25 akcií. Právě skončilo září – a také třetí kvartál roku 2023 – a proto pro vás máme pátý díl našeho seriálu, ve kterém vám vývoj hodnoty našeho akciového portfolia přibližujeme.

Září potvrdilo i letos svou pověst dlouhodobě negativního měsíce, což se projevilo i na našem portfoliu, které po ziscích v červnu a červenci postihl druhý ztrátový měsíc v řadě.

Nepropadáme však panice. Investování je dlouhodobá hra a krátkodobé propady akciových investic jsou zkrátka očekávané – jedná se o přirozenou součást akciového investování. Tím spíš, když porovnáme výkonnost našeho portfolia s globálními benchmarky.

Pokud vás zajímá, jaké akcie zaznamenaly v září nejlepší a naopak nejhorší výkonnost a zda uvažujeme o nějakých změnách, jste na správném místě, proto nejenom zmíněné se dozvíte na následujících řádcích.

TIP

Pokud chcete zjistit, na základě jaké metodiky jsme portfolio sestavovali a jaké jsou naše investiční cílepak vám doporučujeme si přečíst první díl tohoto seriálu

Obsah článku

V září vykázaly nejhorší výkonnost dividendové akcie

Září bylo pro naše portfolio, stejně jako pro akciové trhy obecně náročným měsícem, když všechny kategorie akcií zaznamenaly pokles. Celková výkonnost portfolia od zahájení našeho investování však zatím zůstává pozitivní.

Jak se konkrétně dařilo jednotlivých kategoriím akcií našeho portfolia?

Vývoj hodnoty jednotlivých kategorii akcií našeho portfolia v průběhu srpna
Vývoj hodnoty jednotlivých kategorii akcií našeho portfolia v průběhu srpna
  • Zářijová nejistota na akciových trzích se nevyhnula žádné z kategoriích akcií našeho portfolia. Bezpečné akcie přitom zaznamenala pokles o 1,49 %, což odpovídá ztrátě 1 755,72 Kč. Celkově si však zatím udržují kladnou kumulativní výkonnost s celkovým ziskem více než 4 %.
  • Dividendové akcie zaznamenaly v září pokles o rovná 2 %, což představuje ztrátu 1 329,24 Kč. Kumulativní ztráta dividendových akcií, od nichž očekáváme generování pasivního příjmu pak je jen o něco málo vyšší.
  • Evropské akcie rovněž zaznamenaly pokles hodnoty – konkrétně o 1,64 %, což představuje ztrátu 1 156,59 Kč za měsíc září. Kumulativně pak evropské akcie ztrácí přes 4 % své hodnoty – jedná se tak zatím o vůbec nejhůře performující součást našeho investičního portfolia.
  • Růstové akcie pak v září rovněž zaznamenaly pokles o 1,45 %, nicméně prokazují ve střednědobém horizontu odolnost s celkovým ziskem 3,56 %.
Celkový vývoj hodnoty jednotlivých kategorii akcií našeho portfolia
Celkový vývoj hodnoty jednotlivých kategorii akcií našeho portfolia

V září naše portfolio porazilo svou výkonností globální benchmarky

S potěšením můžeme říci, že naše diverzifikované portfolio prokázalo v září odolnost a překonalo globální benchmarky. Naše portfolio zaznamenalo ztrátu “pouze” o 1,65 %, což ukazuje jeho sílu ve srovnání s hlavními indexy, jako je S&P 500, který poklesl o 5 %, Dow Jones s poklesem o 3,96 %, Nasdaq 100 ztrácející o 4,83 % a Euro Stoxx 600, který zaznamenal pokles o 1,74 %.

Solidní výkonnost našeho portfolia v prostředí klesajících trhů potvrzuje náš původní předpoklad, že zatímco během rostoucích trhů můžeme dosahovat horších výsledků než americké benchmarky, naše strategické rozdělení aktiv a postupy řízení rizik nám umožňují dosahovat lepších výsledků během nevyhnutelných poklesů trhů.

To svědčí o našem vhodném přístupu k sestavení portfolia, který se zaměřuje na diverzifikaci a zmírňování rizik, aby bylo možné efektivně zvládat výkyvy na trhu.

Poznámka

Relativní lepší výkonnost oproti těmto srovnávacím ukazatelům svědčí o účinnosti naší investiční strategie, která klade důraz na vyvážený mix akcií s cílem optimalizovat výnosy a zároveň minimalizovat ztráty při klesajících trzích.

V září jsme na dividendách inkasovali skromných 300 Kč

Výše čisté dividendy, vyplacená jednotlivými akciemi našeho portfolia
Výše čisté dividendy, vyplacená jednotlivými akciemi našeho portfolia

Za první čtyři měsíce jsme již inkasovali dividendy v celkové výši přesahující 2 100 Kč – z toho v září asi 300 Kč. Téměř z poloviny se přitom na této částce podílí akcie ČEZ.

V září nám dividendu vyplácely výhradně americké tituly. Řádově se jednalo o desítky korun za každou pozici a jmenovitě se jednalo o následující společnosti: PepsiCo, General Motors, Intel, Walmart, Johnson & Johnson a Realty Income.

Inkasované dividendy přinášejí našemu portfoliu dvojitý užitek – nejenže částečně kompenzují možné kapitálové ztráty portfolia, ale také poskytují stabilní příjem. V budoucnosti budou tyto dividendy strategicky reinvestovány. Využijeme tak v praxi přínosů složeného úročení, díky čemuž podpoříme dlouhodobou růstovou trajektorii našeho portfolia.

Poznámka

Na obrázku výše jsou uvedeny nejenom čisté vyplacené dividendy, ale také poplatky. Ve Velké Británii jsou totiž nákupy akcií zatíženy jednorázovou “Stamp duty” daní – daň z nabytí majetku ve výši 0,5 %. Ve Francii je pak od roku 2020 účtována při nákupu akcií jednorázová “FTT” daň – transakční daň ve výši 0,3 %. Proto v tabulce vidíte u akcií BAE Systems a Thales záporné hodnoty. 

V září mezi nejlepšími akcie ČEZ. Propadly však akcie Realty Income

Pozitivně k zářijové výkonnosti našeho portfolia přispěla společnost Novartis. Tato investice vykázala silný růst o 5,86 %. Dařilo se rovněž akciím CrowdStrike se zářijovým růstem o 3,95 % a oblíbenci českých dividendových investorů – akciím ČEZ, které si v září připsaly rovněž téměř 4 %. Všechny tři zmíněné tituly se zatím vykazují pozitivní výkonnost i celkově.

Naopak se nedařilo akciím ASML Holding, když tato investice poklesla o 7,37 % a celkově ztrácí více než 15 %. Akcie Realty Income pak postihl pokles o téměř 10 % a celkově ztrácí již více než 14 %. Zatím však nepodléháme panice.

Poměrně výjimečnou pozici pak mají akcie Nucor, které v rámci našeho portfolia vynikají celkovým ziskem 19,97 %. Jedná se tak zatím o druhou nejlépe výkonnou pozici (po akciích Tesla) přestože v září tyto akcie zaznamenaly pokles o 7,66 %.

Nejvýkonnější a nejslabší složky našeho portfolia v průběhu září
Nejvýkonnější a nejslabší složky našeho portfolia v průběhu září

Kterým akciím se dařilo nejlépe

Novartis

Růst hodnoty naší investice do akcií Novartis nebyl nikterak výrazný, což platí i pro další dvě nejlépe výkonné zářijové investice. V průběhu září společnost nevykázala víceméně žádné důležité zprávy. Růst hodnoty naší investice tak můžeme přisuzovat technickým faktorům, a také oslabení koruny vůči euru.

Načítání
Načítání
Kupte si akcie Novartis Váš kapitál může být ohrožen*

Logo sponzora Koupit!

CrowdStrike

V případě akcií CrowdStrike platí totéž co v případě akcií Novartis. Růst ceny akcií této kyber-bezpečnostní společnosti tak můžeme přisuzovat spíše technickým faktorům. Po velmi slabém srpnu investoři pravděpodobně využili možnost nakoupit akcie CrowdStrike ve slevě.

Načítání
Načítání
Kupte si akcie CRWD Váš kapitál může být ohrožen*

Logo sponzora Koupit!

ČEZ

Akcie ČEZ pak v září posílily o necelá 4 %, což rovněž nelze připisovat nějaké konkrétní zprávě či události. Investoři zkrátka vidí v akciích energetického giganta dlouhodobý potenciál, a proto neváhají nadále nakupovat jeho akcie.

Načítání
Načítání
Kupte si akcie ČEZ Váš kapitál může být ohrožen*

Logo sponzora Koupit!

Kterým akciím se se naopak dařilo nejhůře

Realty Income

Akcie Realty Income, jako realitní investiční fond (REIT), obecně negativně reagují na vysoké úrokové sazby. Přičteme-li oslabení koruny vůči americkému dolaru, máme dva hlavní důvody, proč tato akciová pozice našeho portfolia v průběhu září výrazně oslabila.

Načítání
Načítání
Kupte si akcie O Váš kapitál může být ohrožen*

Logo sponzora Koupit!

Nucor

Společnost Nucor zaznamenala pokles svých akcií poté, co vydala investorům varování ohledně ziskovosti za aktuální čtvrtletí. Akcie tohoto ocelářského giganta se tak dostaly téměř na tříměsíční minimum, přičemž tento pokles měl nepříznivý dopad i na akcie konkurenčních výrobců oceli.

Společnost vydala prohlášení, v němž vysvětluje: “Ve třetím čtvrtletí roku 2023 očekáváme pokles zisku v segmentu oceláren ve srovnání s druhým čtvrtletím roku 2023, což bude způsobeno především nižšími cenami a v menší míře i snížením objemu výroby.”

Nucor nově očekává, že se zisk na akcii ve třetím čtvrtletí bude pohybovat v rozmezí 4,10 až 4,20 dolaru, což je méně než zisk ve výši 5,81 dolaru na akcii zaznamenaný v předchozím druhém čtvrtletí roku 2023. Jedná se také o znatelný pokles oproti zisku ve výši 6,50 dolaru na akcii zaznamenanému ve třetím čtvrtletí předchozího roku.

Načítání
Načítání
Kupte si akcie Nucor Váš kapitál může být ohrožen*

Logo sponzora Koupit!

ASML Holding

Akcie ASML prožívaly září výrazný prodejní tlak. Akcie se však nyní nacházejí v přeprodaném teritoriu, což naznačuje možný obrat trendu. Zdá se, že silný výprodej akcií ASML se právě vyčerpává a akcie by mohla brzy obrátit svůj trend.

Kromě technických ukazatelů došlo k výrazné shodě mezi analytiky při zvyšování odhadů zisku společnosti ASML pro letošní rok. Za posledních 30 dní se konsenzuální odhad zisku na akcii pro ASML zvýšil o 0,2 %. Vzestupný trend v revizích odhadů zisků obvykle přispívá k růstu ceny v blízkém období.

Načítání
Načítání
Kupte si akcie ASML Váš kapitál může být ohrožen*

Logo sponzora Koupit!

Slovo závěrem: Shrnutí aktuální situace

V září naše portfolio zaznamenalo druhý ztrátový měsíc v řadě, přičemž všechny kategorie akcií postihl pokles. Celková výkonnost portfolia nicméně zůstává od začátku investování pozitivní.

Portfolio prokázalo odolnost, překonalo globální benchmarky a zaznamenalo ztrátu pouze 1,65 %, což ukazuje jeho sílu ve srovnání s hlavními indexy. Tato relativně lepší výkonnost svědčí o účinnosti investiční strategie, která klade důraz na vyvážený mix akcií.

Dosavadní výkonnost akcií z našeho portfolia
Dosavadní výkonnost akcií z našeho portfolia

V září se staly našimi nejvýkonnějšími podíly akcie Novartis, CrowdStrike a ČEZ, zatímco akcie ASML Holding a Realty Income zaznamenaly poklesy. Akcie Nucor si udržely celkový zisk 19,97 %, přestože v září zaznamenaly pokles o 7,66 %.

I přes krátkodobé propady zůstává investování dlouhodobou hrou, a proto nepropadáme panice, neboť nám naše strategické rozdělení aktiv nám zatím umožňuje dosahovat lepších výsledků během poklesů trhů.

Důraz na diverzifikaci a zmírňování rizik je klíčový pro efektivní zvládání výkyvů na trhu, což současná situace ukazuje. Celkově tak, i přes ztráty v září, zůstává portfolio v pozitivním teritoriu, a zdá se, že je dobře připraveno, aby proplulo i budoucími tržními výkyvy.

Doporučujeme i nadále sledovat náš seriál, kde najdete podrobné analýzy stávající výkonosti našeho portfolia a náhled do naší investiční kuchyně.

Líbil se vám tento článek?
21
1

Autor

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Nadšenec do finančních trhů a aktivní investor s desetiletou historií, který se aktuálně soustředí na pasivní investování. Svůj hluboký zájem o finance a investice zhmotňuje do budování Finexu s jasným cílem – stát se nejlepší platformou svého druhu v Česku a na Slovensku.

Matěj věří, že Finex je místem, kde každý člověk s touhou investovat do své budoucnosti najde užitečné rady, návody i inspiraci.

“Cesta investora je náročná. Musíme se vzdělávat a věnovat hromadu času práci. Ale víte co? Ta nezávislost, svoboda a samozřejmě i výdělky za to opravdu stojí.”

Přečíst více

Vojtěch se snaží čtenářům přinášet nejen kvalitní vzdělávací a aktuální obsah ze světa financí, ale také data, nástroje a zkušenosti z praxe.

Jeho záměrem je, aby byl Finex.cz platformou, která je užitečná jak pro začátečníky, tak pro zkušené investory. Sám se věnuje neustálému rozšiřování a zlepšování celého portálu tak, aby stále odpovídal zvyšujícím se potřebám rostoucího množství čtenářů.

Své zkušenosti ze světa financí získal při studiích na Vysoké škole ekonomie a managementu, návštěvami desítek finančních konferencí po celé Evropě ale také praxí a správou svých vlastních investic. Jeho osobní investiční portfolio zahrnuje zejména kryptoměny a akcie, ale v menší míře i nemovitosti a další méně konvenční typy investic.

“Našim cílem není čtenáře jen informovat, ale také inspirovat, vzdělat a pomoci jim zhodnotit jejich peníze. Máme za sebou roky dobrých výsledků, ale stále před sebou vidíme i další vzrušující cestu.”

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 76 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎