Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Split neboli štěpení akcií – Co to je, jak funguje a co znamená pro hodnotu stávající investice?

Publikováno
Split neboli štěpení akcií – Co to je, jak funguje a co znamená pro hodnotu stávající investice?

Řada z vás si určitě pamatuje na splity akcií Apple a akcií Tesla, které proběhly v průběhu bouřlivého roku 2020. Split neboli štěpení akcií může mít několik forem a nemá přímý vliv na hodnotu vaší investice – i když jsme v nedávné minulosti mohli být svědky, že ve skutečnosti splity vyvolaly výrazný růst akcií obou zmiňovaných společností. Tak jak tomu tedy je?

Faktem je, že společnosti štěpí své akcie z různých důvodů a různými způsoby a v tomto článku byste se měli dočíst o všem podstatném, co potřebujete o splitech akcií vědět.

Co štěpení akcií je, proč se tomu děje a jak proces rozdělení akcií funguje? Proč může být pozitivním i negativním katalyzátorem tržní ceny akcií? Zajímá vás více podrobností o splitech akcií? Pak byste udělali chybu, kdybyste nečetli dále.

Poznámka

Přečtěte si více informací o splitu akcií Apple ve článku: Akcie Applu již přesáhly 400 dolarů! Koncem srpna tak dojde, k již pátému splitu akcií.

Obsah

Co štěpení akcií je?

Akciový split je způsob, jak představenstvo společnosti může zvýšit počet akcií v oběhu a snížit jejich cenu. Nejedná se o raketovou vědu, ale pro snadné pochopení může pomoci metafora s pizzou.

Představte si, že hodnotu společnosti představuje celá pizza. Když se její akcie začaly obchodovat, byla tato pizza nakrájena na konečný počet kusů – akcií, které byly nabídnuty investorům. Pro jednoduchost řekněme, že pizza byla rozdělena na 8 dílů a vy jste si jeden z těchto dílů koupili.

Pokud společnost oznámí split akcií v poměru 2 ku 1, počet akcií se zdvojnásobí, takže původní pizza už bude rozdělena na 16 dílů. Zatímco dříve jste vlastnili jednu osminu společnosti, v důsledku štěpení akcií nyní vlastníte dvě šestnáctiny – stejné množství pizzy, jen jiný počet dílů.

Poznámka

Poznámka: Nestává se tomu často, ale existuje i reverzní akciový split, který funguje opačně. Akcie stávajících investorů jsou nahrazeny proporcionálně menším počtem akcií. Například reverzní split v poměru 1 ku 3 znamená, že jedna nová akcie nahradí každé tři doposud vlastněné akcie společnosti. Je důležité vědět, že reverzní akciový split se obvykle děje z negativních důvodů, a proto může investory znepokojovat a snižovat cenu akcií.

Proč přistupují společnosti ke splitům svých akcií?

Hlavní výhodou štěpení akcií je jejich zlevnění, čímž se akcie stávají dostupnější širší veřejnosti a roste jejich likvidita. Mnoho společností během historie pravidelně rozdělovalo své akcie, aby udrželo jejich cenu v preferovaném rozmezí. Například Apple takto snižuje cenu svých akcií opakovaně a od jeho IPO – vstupu na burzu v roce 1980 už proběhlo 5 štěpení akcií.

Pokud některý investor vlastní akcie Apple nepřetržitě od IPO, z jedné původní akcie má dnes již 224 akcií.

Je třeba ještě jednou zdůraznit, že split akcií nemá žádný vliv na celkovou hodnotu vaší investice, alespoň tedy teoreticky. V reálném světě mohou okolnosti obklopující štěpení akcií posunout jejich cenu výše.

V minulosti platilo, že když se společnost rozhodla rozdělit své akcie, aby byly dostupnější drobným investorům, jednalo se ve většině případů o pozitivní katalyzátor. Díky snížené ceně se akcie společnosti dostaly do hledáčku zcela nové skupiny investorů, kteří si je předtím třeba nemohli dovolit koupit. Po splitu se tak často objevuje prudký nárůst poptávky po rozdělených akciích, což způsobuje růst jejich ceny. Tento efekt by však měl do budoucna slábnout. Stále více akciových brokerů umožňuje nákup frakčních akcií – pouze části jediné akcie. Primární důvod, který vedl v minulosti ke splitům akcií, tak může naprosto pozbýt na důležitosti.

Existují i další důvody, proč může představenstvo společnosti uvažovat o splitu akcií. Jedním z nejzásadnějších je psychologie. Jak cena akcií neustále roste, mohou někteří investoři podlehnout iracionálnímu pocitu, že je cena akcií příliš vysoká na to, aby je mohli koupit. Rozštěpení akcií následně sníží jejich cenu, a přestože zůstává hodnota společnosti totožná, v očích některých investorů se najednou mohou jevit její akcie atraktivnější.

Poznámka

Finanční teoretik by vám pravděpodobně řekl, že jsou splity akcií pro investory naprosto irelevantní. Přesto k nim společnosti přistupují. Splity akcií jsou tak dobrou ukázkou toho, že jednání vedení společností ani chování investorů nemusí být vždy racionální.

Jak štěpení akcií probíhá?

Samotný split akcií nemá na bohatství akcionářů žádný vliv. Tržní kapitalizace společnosti se stále rovná násobku počtu akcií a jejich ceny. Zvýší-li se díky splitu počet akcií, proporcionálně klesne jejich cena.

Pokud se akcie dříve obchodovaly za 100 dolarů budou se po splitu v poměru 2 ku 1 obchodovat za cenu 50 dolarů. Ano, budete tak vlastnit více akcií, ale o nižší hodnotě a celková hodnota vaší investiční pozice ve společnosti se nezmění.

Investoři však obecně na štěpení akcií reagují pozitivně, částečně proto, že tato oznámení signalizují, že představenstvo společnosti chce přilákat další investory tím, že sníží cenu akcií. Někteří z investorů si například nemohli dovolit investici do dané akcie při předchozí ceně, protože by tak například narušili celkovou diverzifikaci svého portfolia.

Výsledky splitu akcií jsou tak pro portfolio investora obvykle pozitivní – studie ukazují, že akcie, které se rozdělily, v následujícím roce po splitu překonávaly svou výkonností srovnávací index.

A) Důležitá data týkající se štěpení akcií, která byste měli znát:

 1. Datum oznámení splitu: Společnost nejprve veřejnosti oznámí své plány na štěpení akcií včetně důležitých podrobností, které potřebují investoři znát. Tyto informace obecně zahrnují poměr akciového splitu, a následující dvě data.
 2. Rozhodný den: Toto je důležité datum pro účetnictví společnosti, ale pro investora až tak důležité není, nicméně je dobé o něm vědět. Rozhodný den je okamžik, kdy stávající akcionáři musí vlastnit akcie, aby mohli získat nové akcie vytvořené štěpením.
 3. Datum účinnosti: Den, kdy se nové akcie objeví na makléřských účtech investorů a akcie se začnou obchodovat na základě upraveného rozdělení.

Pokud vám to zní trochu komplikovaně, nemějte obavy. V reálných situacích je to docela prosté. Ráno v den účinnosti rozdělení akcií, v našich reáliích se jedná o dobu krátce po 15:30 (kvůli časovému posunu) se na vašem obchodním účtu objeví zvýšený počet akcií a jejich cena by měla být odpovídajícím způsobem upravena.

B) Příklady štěpení akcií z nedávné minulosti:

 • Technologický gigant Apple oznámil své poslední štěpení akcií v poměru 4 ku 1 během oznamování hospodářských výsledků za třetí kvartál roku 2020 (30. 7. 2020) s účinností od 31. 8. 2020.
 • Společnost Tesla oznámila split svých akcií v poměru 5 ku 1 během oznamování hospodářských výsledků za druhý kvartál 2020 (22. 7. 2020) rovněž s účinností od 31. 8. 2020.
 • Google – Alphabet realizoval svůj split akcií v poměru 2 ku 1 s účinností od 27. 3. 2014. Nově vytvořené akcie však jsou třídou akcií bez hlasovacích práv na valné hromadě, a proto jsou nyní akcie Alphabet obchodované na trhu pod dvěma různými označeními – GOOG a GOOGL.

Výhody a nevýhody plynoucí ze štěpení akcií?

Přestože se na hodnotě společnosti po splitu akcií vůbec nic nemění, přináší štěpení akcií investorům jisté výhody a nevýhody, které to jsou?

A) Výhody

 • Zvyšují likviditu: Pokud cena akcií vzroste na vyšší stovky dolarů za akcii (akcie jsou drahé), na trhu pomalu dochází ke snižování objemu obchodování. Zvýšení počtu akcií v oběhu při nižší ceně tak zvyšuje likviditu. Zvýšená likvidita snižuje spready mezi nabídkovou a poptávkovou cenou, což umožňuje investorům ušetřit náklady na tomto “nenápadném” poplatku.
 • Usnadňuje vyvažování portfolia: Pokud je cena akcií nižší, mohou drobní investoři i portfolio manažeři snadněji prodávat akcie a kupovat nové. Každý obchod přitom představuje menší procento z celkového portfolia.
 • Zlevňují prodej put opcí: Možná tušíte, že put opce dává majiteli právo prodat 100 akcií za předem dohodnutou cenu. Pokud se akcie obchodují za 1 000 dolarů za akcii, musí mít kupující put opce k dispozici 100 000 dolarů, aby byl schopný splnit svůj závazek. Pokud se akcie zlevní splitem 5 ku 1 na 200 dolarů, ekvivalentně klesne i cena put opce.
 • Často zvyšují cenu akcií: Snad nejpřesvědčivějším důvodem pro štěpení akcií je to, že má tendenci zvyšovat ceny akcií. Studie Nasdaq, která analyzovala akciové splity v letech 2012 až 2018 zjistila, že pouhé oznámení o budoucím rozdělení akcií zvýšilo cenu akcií v průměru o 2,5 %. Tyto akcie posléze v prvním roce po splitu překonaly trh v průměru o 4,8 %. Ještě zajímavější čísla pak odhalila studie Davida Ikenberryho, profesora financí na coloradské univerzitě, zkoumající akciové splity v letech 1996–2003. Akcie společností, které se v tomto období rozhodly pro split, překonaly trh v následujícím roce v průměru o 8 %.

B) Nevýhody

 • Mohou zvýšit volatilitu akcií: Štěpení akcií může díky nové nižší ceně vyvolat dočasně jejich vyšší volatilitu. Protože jsou cenově dostupnější, může se více investorů rozhodnout po splitu koupit akcie a vyvolat tak výrazné tržní pohyby.
 • Ne všechny splity přinášejí růst hodnoty investice: I výše zmíněné studie pracovaly s průměrnými čísly. To znamená, že ne každý split vede automaticky k růstu akcií. Dochází-li pak k reverznímu splitu akcií, jejich cena po splitu obvykle neroste, jedná se o signál, že se společnosti nedaří příliš dobře. Případně může trvat nějakou dobu, než začnou akcie znovu růst. Začínající investoři, kteří nepochopí rozdíl mezi klasickým a reverzním splitem, mohou přijít snadno o peníze.

Závěr

Stručně řečeno, štěpení akcií neovlivňuje samotnou tržní kapitalizaci společnosti. Jedná se spíše o změnu počtu akcií nebo struktury akcií.

Přestože však samotný split nemá vliv na tržní hodnotu společnosti, okolnosti spojené s dělením akcií mohou být (povětšinou) pozitivním avšak i negativním katalyzátorem ceny akcií.

Ze studií a historických čísel je však zjevné, že skutečně vlivem oznámení o štěpení dochází k růstu ceny akcií, jedná se tak o dobrou zprávu pro stávající držitele akcií. Pravděpodobně tomu tak je, protože split dává trhu signál, že společnost před splitem výrazně vyrostla a vedení očekává, že bude růst i nadále.

Klíčovým impulzem, který by vás však měl vést k realizaci konkrétní investice, není oznámení o splitu akcií, ale řádné ocenění společnosti na základě známých fundamentů.

FAQ – Nejčastěji kladené otázky

Kolik mám po štěpení akcií? Více? Méně? Prodělal jsem na tom?

Při klasickém splitu dochází ke zvýšení počtu akcií v oznámeném poměru akciového splitu. Akcií tak drží majitel více, jejich cena však ekvivalentně klesla, takže jeho investice v době štěpení akcií nezmění svou hodnotu.

Co dividendy? Mění se tam něco?

Vyplácí-li společnost před splitem akcií dividendu, dividendový výnos obvykle zůstává na stejné úrovni. To znamená, že dividenda vyplacená za jednu akcii klesne úměrně vůči poměru akciového splitu. Akcionář však drží ekvivalentně vyšší počet akcií. Na celkové výši vyplácené dividendy se tak nic nemění.

Jaký vliv bude mít štěpení na cenu akcií?

Ačkoliv štěpení akcií nijak nemění celkovou tržní kapitalizaci společnosti, je pravdou, že se obvykle jedná o signál říkající investorům, že se společnosti daří dobře. Proto cena akcií obvykle vlivem akciového splitu roste, pokud zůstanou neměnné další podmínky, jako jsou fundamenty společnosti.

Kolikrát se mohou akcie rozštěpit?

Akcie jednotlivých veřejně obchodovatelných společností mohou teoreticky projít neomezeným množstvím akciových splitů. Akcie Microsoft už takto byly historicky štěpeny 9x, Apple přistoupil k rozdělení akcií 5x. Častěji se tomu děje u úspěšných a rostoucích společností, jejichž akcie dlouhodobě zvyšují svou cenu.

Jak funguje štěpení u brokerů?

Štěpení akcií na platformách brokerů probíhá standardně v den účinnosti splitu, kdy dojde k rozštěpení akcií ve stanoveném poměru a ekvivalentní změně ceny akcií. Vše probíhá automaticky a investor se nemusí o nic starat.

Jak na cenu akcie koukat po splitu?

Výsledný součet ceny akcií po splitu odpovídá původní ceně akcie. Hodnota investice tak zůstává neměnná. Na dlouhodobých grafech ceny akcií společnosti se split obvykle projeví téměř okamžitě.

Co vyjadřuje poměr akciového splitu?

Poměr akciového splitu nebo štěpení vám říká, kolik akcií získáte po splitu za jednu stávající akcii. Poměr 3 ku 1 tak jednoduše znamená, že stávající akcionář společnosti získá za každou svou stávající akcii 3 akcie nové o třetinové hodnotě – celková hodnota jeho investice zůstává neměnná.

Jaké jiné dopady může mít split na akcie dané společnosti?

Kromě již zmiňovaných efektů, které byly uvedené v článku víše, může mít split akcií rovněž vliv na složení akciového indexu Dow Jones. Velikosti jednotlivých akciových pozic v tomto indexu jsou cenově vážené – čím vyšší je cena akcií, tím větší vliv na celkové složení indexu mají. Akcie Apple se tak po splitu v roce 2020 propadly z pozice největší komponenty nejstaršího akciového indexu na místo 16.

Líbil se vám tento článek?
8
0

Autor

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎