Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Andělští investoři: Kdo jsou? Jak tento způsob získávání kapitálu funguje?

Publikováno
Andělští investoři: Kdo jsou? Jak tento způsob získávání kapitálu funguje?

Andělští investoři pomáhají firmám v raném stadiu rozvoje (tzv. seed fázi), a to zejména poskytnutím potřebného kapitálu. Obvykle ještě před uvedením produktu na trh, anebo po vstupu na trh tehdy, kdy už jsou vyčerpané finanční zdroje zakladatele, a další rozjezd podniku vyžaduje investice. Vyplňují tak mezeru mezi vlastními zdroji a možností získat větší finanční objemy od bank nebo kapitálových fondů.

Jako protiplnění získá andělský investor typicky podíl na základním kapitálu, anebo realizuje výnos ve formě úroků za poskytnuté zdroje. Investice do startupů se vykazuje vyšší mírou výnosnosti, na druhou stranu jsou ale vysoce rizikové. Alternativou andělské investice může být také crowdfunding.

Samotný pojem „andělský“ investor (Business Angel, Angel Investor) byl původně používán v prostředí divadla Broadway pro označení zámožných filantropů, kteří chod divadla financovali. Pro divadlo tak byli skutečnými anděli. V článku se na andělské investory podíváme detailněji a mj. si ukážeme, jak na tom jsou investiční andělé v České republice a jaký má tento způsob financování výhody a nevýhody.

Kdo jsou profesionální andělé? 

Často jsou sami úspěšnými podnikateli a mají talent pro rozpoznání životaschopné podnikatelské myšlenky. Tito profesionálové mohou startup podpořit nejen finančními zdroji, ale zkušenostmi, nápady a kontakty.

Startupy získávají přístup k andělským investorům obvykle prostřednictvím podnikatelských inkubátorů nebo akcelerátorů, různých soutěží, přes doporučení anebo na odborných akcích. Existuje taky řada platforem, která se propojováním investorů a startupů zabývá. Investorům pomůže s úvodním due dilligence včetně souvisejícího právního poradenství. Jedním z takových projektů je například CzechLink StartUp agentury CzechInvest.

Aby firma nějakého obchodního anděla přilákala, musí být dostatečně inovativní, přinášet nová řešení anebo produkt, o který bude na trhu enormní zájem. Podle dostupných statistik je pro investory čím dál zajímavější fintech, umělá inteligence, e-commerce a internet věcí, ale v důsledku pandemie také inovace ve zdravotnictví a vzdělávání.

„Rozvoj podnikatelského prostředí závisí na dobrých myšlenkách a dostatku talentu. Ale ani ta nejlepší myšlenka se nezhmotní, když nemá peníze,“ připomíná prezident Czech Business Angel Association Karel Obluk.

„Business angel nemusí být nutně miliardář, v USA jsou angel investory běžně například lékaři nebo právníci. V každém případě ale investují své vlastní peníze,“ vysvětluje Obluk.

Czech Business Angel Association vznikla v roce 2020 a jejím cílem je sdružovat andělské investory. Je členem jak EBAN (European Business Angels Network), tak BAE (Business Angels Europe).

Právě tím, že andělé investují vlastní peníze, se odlišují od investičních společností a fondů, které obhospodařují majetek svých klientů. Andělský investor tak poskytuje svoje peníze startupu napřímo, což je však vysoce rizikové, a tak je tato forma vhodná pouze pro velmi zkušené hráče.

Výhody a nevýhody

  • Jak již bylo řečeno, andělští investoři jsou často sami úspěšnými podnikateli. Mají tak zkušenosti a kontakty, kterými mohou rozvoji k podniku přispět.
  • Administrativně je získání andělské investice pro startup jednodušší, než třeba vstup na burzu. Na druhou stranou se zakladatel musí vzdát i části kontroly, především u equity dealů, kdy anděl požaduje podíl na základním kapitálu výměnou za finanční injekci.
  • Pro andělského investora může být nevýhodou, že v případě neúspěchu podnikatelského konceptu a krachu startupu nemusí své peníze získat zpět. Rizikem při neúspěchu je i ztráta dobrého jména a obchodních kontaktů.
  • Kromě neúspěšného konceptu může být problematický špatný vztah se zakladateli nebo spoluinvestory, případně podcenění due dilligence.

Jak probíhá andělská investice?

Jakmile se podaří propojit andělského investora a mladou dynamickou společnost se zajímavým podnikatelským konceptem, následuje další postup:

  1. Na počátku stojí důkladně provedená a na čas náročná due dilligence, ta je naprostou nezbytností. Rozhodně se nevyplatí ji podcenit. V této fázi investor zkoumá finanční ukazatele a další parametry a bonitu podnikatelského záměru. Sestaveno je několik scénářů s různou rizikovostí. Po provedení due dilligence následuje rozhodnutí, zda investor do projektu vstoupí.
  2. Uzavření kontraktu s podmínkami financování, protiplněním (výše podílu na kapitálu, požadovaná výnosnost), včetně dalších parametrů a kontrolních mechanismů investora vůči podniku. Investor může být součástí managementu, anebo získává různé kontrolní a dozorčí pravomoci.
  3. Finanční linka je další fází. Jde o uvolnění finančních prostředků ze strany investora startupu. Výjimkou není ani poskytování kapitálu ve vícero fázích (kolech) v závislosti na tom, jak bylo ujednáno ve smlouvě.
  4. Exit, tedy výstup investora, je finálním stadiem. Způsob výstupu musí být zřejmý už na počátku. Může jít o refinancování třeba formou bankovního úvěru, zpětný odkup ekvity podnikatelem anebo IPO. Může se také stát, že investice nevyjde, a investor exituje ze společnosti se ztrátou, například v rámci insolvenčního řízení.

Investiční andělé v České republice

Podle průzkumu společnosti DEPO Ventures mezi 100 andělskými investory z počátku roku 2021 nebyl pandemický rok 2020 z pohledu investic zase tak úplně špatný. Dotazovaní investoři většinou uskutečnili v roce 2020 investice do startupů (77 % respondentů). Ukázalo se však také, že investoři čím dál častěji využívají syndikací.

Z teritoriálního pohledu nejvíce respondentů investovalo lokálně (60 %, z toho třetina výhradně do českých startupů), dále pak do startupů z oblasti střední (39 %) a východní Evropy (17 %).

Andělské investování je chápáno jako individuální, přímá investice zámožného mecenáše poskytnutá konkrétnímu startupu. Přesto se ukazuje, že i fondy a syndikace získávají v této oblasti rostoucí trend.

Zhruba 80 % investorů dle průzkumu DEPO Ventures investuje napřímo, občasnou investicisyndikátech uvedlo 43 %. Celých 6 % dotázaných přitom investuje pouze v syndikátech. Umožňuje jim to diverzifikovat portfolio a také získat přístup k zajímavým investičním příležitostem. Díky syndikacím lze ušetřit čas i transakční náklady.

Průměrná investice business andělů v rané fázi vývoje startupu se pohybuje mezi 10 000 euro a 50 000 euro. Čtvrtina dotázaných investuje nižší částky, přibližně do 10 tisíc euro.

Odvětvové zaměření investic andělských investorů v ČR v r. 2020

Investoři se nezaměřují výhradně na jednu oblast. Zdroj: DEPO Ventures

Celoevropské statistiky

V Evropě podle evropské asociace EBAN (European Business Angel Network) byl v roce 2019 průměrný věk andělského investora 43 let ve střední a východní Evropě, zatímco v severní Evropě a Francii to bylo 62 let. Zajímavostí je také, že ve střední a východní Evropě jsou tři z deseti andělů ženy, zatímco ve Francii a Evropě severní jsou ženy zastoupeny pouze v 11 %.

Časový horizont investic byl v roce 2019 převážně nad 10 let (v 38 %), mezi 5 a 10 lety to bylo 31 %. Dalších 20 % investic mělo návratnost mezi 3 a 5 lety.

Mezi jinými oblastmi dominovaly v roce 2019 investice do softwaru (18 %), fintechů (13 %) a zdravotnictví (12 %). Oproti 745 milionům euro proinvestovaným v roce 2018 vzrostly investice do startupů v následujícím roce na částku 804 milionů euro, a to v rámci 3600 kol (funding rounds, které zahrnují jak úvodní, tak následné investice do startupů).  Další statistiky ukazuje infografika EBAN níže.

Statistika European Business Angel Network za rok 2019

Zdroj: EBAN

Chcete investovat do startupu? Zkuste Crowdfunding

Investice do startupů nejsou doménou jen zámožných mecenášů, díky crowdfundingu a možnosti sdružovat drobné investice od většího množství osob může být investorem každý. Celosvětově nejznámější je zřejmě platforma Kickstarter. V Česku působí HitHit nebo Startovač.

Nejpozději do listopadu 2022 budou muset crowdfundingové platformy získat zvláštní licenci od České národní banky a budou podléhat jejímu dohledu. Tato povinnost vyplývá z evropského nařízení a vztahuje se typicky na crowdfunding investiční, tedy situaci, kdy platforma financuje podnikatelský projekt formou dluhového financování anebo tzv. equity crowdfundingu za získání podílu na kapitálu.

Licence platformě zároveň umožní působit na území všech členských států EU a startupům otevře cestu k zahraničnímu kapitálu.

Líbil se vám tento článek?
6
1

Autor

Finančnímu managementu se věnuji od roku 2006. Posledních pět let (nejen) o finančních tématech také píšu. Baví mne hledat souvislosti mezi čísly a podnikovými procesy. Zajímají mne především korporátní finance, dluhopisy nebo investice do drahých kovů.

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 64 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.