Finex.cz logo
Hamburger menu Close menu
Finex » Kryptoměny » Zdanění kryptoměn – Kompletní návod

Zdanění kryptoměn – Kompletní návod

Zdanění kryptoměn - Kompletní návod

Danění kryptoměn je téma, které není úplně jednoduché na pochopení a proto jsme se rozhodli připravit tento kompletní návod, jak na danění kryptoměn. Ne každý danění a účetnictví u digitálních měn rozumí ale v případě, že obchodujete, vlastníte, nebo těžíte kryptoměny, byste měli vědět, co a jak funguje.

Jak se daní obchodování kryptoměn na burze? Potřebujete k těžení kryptoměn živnostenské oprávnění? Na tyto a mnoho dalších otázek naleznete odpověď níže.

Obsah návodu – Jak na zdanit kryptoměny:

1.Jak se na kryptoměny kouká v České republice?2.Jak se daní obchodování a těžba kryptoměn?3.Vyžaduje obchodování kryptoměn založení živnostenského oprávnění?4.DPH a příjmy z kryptoměn5.Jak se daní nákup zboží nebo služeb za kryptoměny?6.Jak se počítá základ daně ze zisku kryptoměn?7.Závěr - Co když daně z kryptoměn nebudu platit?8.Diskuze o danění kryptoměn

Jak se na kryptoměny kouká v České republice?

Dříve, než se začneme bavit o konkrétních procesech co a jak se daní, pojďme se podívat na to, jak se na kryptoměny koukají české statní orgány, pomůže vám to porozumět celé problematice.

daneni kryptomen v CZ

Z pohledu státních orgánů jsou kryptoměny považovány za nehmotný movitý majetek. Česká národní banka je totiž, coby peněžní prostředky neuznává. Nákup a prodej kryptoměn tedy nepovažuje za platební službu.

Kryptoměny nejsou z pohledu ČNB virtuálními penězi, cizí měnou a ani nelze považovat za obdobu cenného papíru

Z tohoto důvodu nelze zařadit příjmy z prodeje kryptoměn do kapitálových příjmů. Veškeré obchody, které na burzách probíhají, spadají tedy pod §10 Zákona o daních z příjmů – Ostatní příjmy.

V říjnu roku 2015 rozhodl Evropský soudní dvůr (ESD) ve věci Služby za úplatu – Směna virtuální měny ‚bitcoin‘ za tradiční měny – Osvobození od daně (v češtině zde), na základě sporu švédské daňové správy Skatteverket proti Davidu Hedqvistovi, že v případě kryptoměn se jedná o oběživo. Kryptoměny ESD tímto rozhodnutím de facto legitimizoval jako každou jinou měnu a osvobodil je tak od DPH.

Ovšem ani tato nejvyšší soudní autorita EU dosud nic na názoru českého státu na kryptoměny nezměnila. Úprava DPH je na celoevropské úrovni a mnohdy bývá odlišná od úpravy Zákona o dani z příjmu, jehož znění je zcela v kompetenci každého jednotlivého státu. Každý stát si tak tento zákon spravuje sám.

Žádné výjimky, úpravy či osvobození pro kryptoměny

Z výkladu Zákona o dani z příjmu v ČR nám tedy plyne, že kryptoměny u nás nemají žádné vlastní výjimky, žádné úpravy či osvobození, jako je tomu například u zlata, cenných papírů, akcií či nemovitostí. Úprava však kryptoměny neminula v zákonu o EET, který praví, že platby ve virtuální měně povinnosti EET podléhají.

Dále se o kryptoměnách zmiňuje tzv. daňový balíček z roku 2017 v Novele zákona o DPH, kdy je příjemce plnění ručitelem za neodvedenou daň z tohoto plnění, je-li úplata poskytnuta v kryptoměnách, a to ať už zcela anebo jen z části.

Jak se daní obchodování a těžba kryptoměn?

daneni tezeni kryptomenKdyž si kryptoměny nakoupíte a následně vložíte na burzu, kde je budete v závislosti na výhodnosti kurzu dále směňovat (obchodovat), podléhá případný zisk z těchto transakcí dani z příjmu. Nezáleží přitom na tom, zda bude zisk ve fiat nebo ve virtuální měně. Na tuto věc se nahlíží jako na peněžní anebo nepeněžní příjem.

Stěžejní je, že tyto prostředky vám jsou po připsání na účet (ať už účet u burzy, banky, softwarová peněženka či peněženka na burze) k dispozici a můžete s nimi nakládat.

Na příjmy z obchodování s kryptoměnami se nevztahuje zdravotní a ani sociální pojištění. Náklady lze však uplatnit pouze na pořízení kryptoměny, tedy na hodnotu, za kterou jste kryptoměny nakoupili. Nelze zde pochopitelně uplatňovat ztrátu, pokud však vaše obchody půjdou do minusu, základ daně je vždy nula.

Těžba kryptoměn a její danění

Jelikož se těžba kryptoměn již netýká pouze správy vlastního majetku, ale jde už o poskytovanou službu, jedná se o podnikání. Mimo zřízení živnostenského oprávnění vám tak také vyplývá povinnost přihlásit se k sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Příjem z tohoto podnikání se zdaňuje dle §7 Zákona o dani z příjmu.

Zdanění probíhá stejně jako u získávání věcí vlastní činností. Zdanit jako příjem nelze kryptoměnu jako takovou, ale až její směnu, tedy směnu za fiat měnu anebo něco jiného.

Vyžaduje obchodování kryptoměn založení živnostenského oprávnění?

Není vyloučeno, že se v horizontu několika let nemůže zákon změnit, nicméně v současné době živnost k obchodování kryptoměn nepotřebujete. Jak to? Živnost je sice definována jako soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem, které musí být splněny zároveň, ale ze živnostenského zákona je podle paragrafu 3 vyjmuto množství činností.

Konkrétně obchodování s virtuální měnou tam nenajdete, ale nenajdete ji ani v tom, co živnost je. Obchodování kryptoměn se tedy podle živnostenského zákona vykládá jako nákup a prodej akcií, tedy správa vlastního majetku. Nikoli však jako soustavná činnost. Z tohoto vyplívá, že živnost tedy k obchodování kryptoměn zatím zapotřebí není. Slovo „zatím“ je důležité, jelikož to, co živností je a co jí není, je v rukou zákonodárců, kteří tento seznam mohou v průběhu let samozřejmě aktualizovat.

Vyžaduje těžba kryptoměn založení živnostenského oprávnění?

Těžení kryptoměn. Je to stejné, jako jejich obchodování? Není! Na těžbu kryptoměn živnost již mít musíte. Těžení totiž, na rozdíl od obchodování a spekulací s kryptoměnami, již podmínku soustavné činnosti naplňuje. Tím, že kryptoměny těžíte, nabýváte tak majetek vlastní činností, přičemž příjem vzniká až v okamžiku, kdy kryptoměny prodáte anebo směníte. Je proto potřeba živnostenského oprávnění. Jedná se o živnost volnou v oboru činnosti č. 56 „Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály“.

DPH a příjmy z kryptoměn

Ustanovení Evropského soudního dvora praví, že směna kryptoměn na burze je od DPH osvobozená. Samotná těžba kryptoměn DPH zřejmě taktéž nepodléhá. Není totiž zcela zřejmé, kdo je koncovým zákazníkem, jaké je místo uskutečněného plnění, přičemž svou činností nelze ani ovlivnit výši příjmu. Je však nutné mít na paměti, že pokud vaše příjmy nepodléhají DPH, potom si nelze DPH z nákladů na tyto příjmy ani uplatnit. Jste-li v situaci, kdy máte několik příjmů, z nichž jsou některé s DPH a některé od DPH osvobozené, musíte krátit veškeré náklady tzv. koeficientem (podrobněji v Zákonu o DPH).

dane a daneni kryptomen

Směnu kryptoměn na burze a ani jejich těžbu nelze považovat za příležitostné činnosti, takže osvobození příjmů příležitostné činnosti do částky 30 000 Kč dle §10 odst. 3a Zákona o dani z příjmu zde uplatnit nelze. V případě dědění či darování kryptoměn se postupuje podle Zákona o dani z příjmu, jelikož samostatná ustanovení a zákon o dani dědické a darovací byl zrušen k datu 1.1.2014.

Co se dá odečíst od základu daně?

Jako náklady lze použít buď náklady skutečné, tedy náklady související s těžbu kryptoměn anebo náklady paušální dle § 7, odst. 7 b) ve výši 60 %. Odečíst na tomto místě lze i ztrátu, kterou můžete odečítat i v budoucnu na základě §34 Zákona o dani z příjmu až po dobu pěti let.

Jako skutečné náklady lze odečíst všechny výdaje související s těžbou kryptoměn, často se tak jedná o náklady na energii, pronájem prostor či pořízení hardware.

Jak se daní nákup zboží nebo služeb za kryptoměny?

Získané kryptoměny nemusíte směňovat na fiat měnu, abyste si mohli pořídit nějaké zboží, ať už jde o elektroniku, automobil, nemovitost či služby. Nákup zboží a služeb je možný rovnou za kryptoměny.

Výhodou je, že nemusíte hledat kurz a přidělávat si práci s oceněním zdanitelného příjmu. Zdanitelný příjem se v tomto případě rovná hodnotě pořízeného majetku. Ovšem tato koupě za kryptoměny podléhá dani, přičemž zdaňujeme na základě povahy nabytí kryptoměn – těžbou či směnou na burze.

Jak zdaníte příjem kryptoměn při prodeji svých služeb a zboží?

Doklad vystavíte tak, jak jste běžně zvyklí v českých korunách, přičemž k němu připíšete ekvivalent v dané kryptoměně (bitcoin, ethereum, litecoin, atd…) anebo pouze větu, že lze kryptoměnou platit. Základem daně z podnikání je pro vás hodnota v českých korunách. Ve chvíli, kdy probíhá platba, je hodnota českých korun a kryptoměny stejná. Jakákoli budoucí ztráta či zhodnocení nemá pak s podnikáním nic společného. Pokud však k nějakému zhodnocení dojde, budete jej muset dle §10 zdanit, nicméně už nebude dále podléhat zdravotnímu a sociálnímu pojištění.

Pro kryptoměny zatím bohužel neexistuje žádná výjimka, jako je tomu v případě cizích měn a s nimi souvisejících kurzových rozdílů. Snad se někdy v budoucnu bude ministerstvo financí touto záležitostí zabývat a pro kryptoměny udělá výjimku.

Jak se počítá základ daně ze zisku kryptoměn?

Jelikož daň z kryptoměn patří pod ostatní příjmy, základ daně bude rozdílem mezi cenou při pořízení a cenou při prodeji kryptoměny.

Čistě hypoteticky, pokud tedy koupíte kryptoměnu bitcoin za cenu 100 000 Kč a prodáte jej za 200 000 Kč, dílčí základ daně bude činit rozdíl 100.000 Kč.

Z daně si pak lze odečíst prokazatelné náklady vzniklé při nákupu. Pokud jde o směnu, tedy kdy směňujete jednu kryptoměnu za druhou, je zapotřebí také danit. Obtížnější však už je určit, jaký kurz v tomto případě použít.

Decentralizovaná povaha kryptoměn dělá toto komplikovanější, jelikož neexistuje žádný oficiální anebo jeden jediný platný kurz. V praxi se toto nejčastěji řeší kurzem, který byl na burze nastavený v době, kdy jste kryptoměny obchodovali. Takto nejlépe budete mít přehled o tom, zda váš majetek na hodnotě stoupl anebo klesl.

Výpočet základu daně pomocí FIFO a váženého aritmetického průměru

K výpočtu základu daně si můžete vybrat ze dvou možných metod, pojďme si na konkrétním příkladu ukázat, jak může zdanění kryptoměn vypadat v praxi:

  1. First in, first out anebo také jednoduše FIFO (více o této metodě). Při prodeji započítáte tu část, kterou vlastníte nejdéle. Uveďme si příklad: Koupíte Bitcoin za 100 000 Kč, následně tři Bitcoiny za 50 000 Kč. Následně na to dva Bitcoiny prodáte, přičemž jeden bude stát 200 000 Kč. Kolik bude základ daně? Ten bude 250 000 Kč, tedy rozdíl mezi nákupní cenou nejdéle drženého Bitcoinu (200 000 – 100 000 Kč = 100 000 Kč) a dalším nákupem Bitcoinu (200 000 – 50 000 Kč = 150 000 Kč).
  2. Vážený aritmetický průměr je druhou variantou. Zde si vypočítáte průměrnou cenu každé zakoupené kryptoměny, přičemž tuto cenu odečtete od ceny, za kterou jste kryptoměnu prodali. Nejlépe se to vysvětlí na příkladu, proto si jeden opět uveďme: Koupíte si Bitcoin za 100 000 Kč a pak tři Bitcoiny každý za 50 000 Kč. Potom dva Bitcoiny (každý za 200 000 Kč) prodáme. Průměr nákupní ceny každého Bitcoinu bude tedy 62 500 Kč. K této hodnotě se dostaneme následovně: 100 000 Kč + 150 000 Kč (za 3 Bitcoiny)/4. Kolik bude tedy základ daně? Základem daně bude rozdíl 400 000 Kč – 125 000 Kč (62 500 * 2) = 275 000 Kč.

Budou-li kryptoměny obchodním majetkem právnické osoby, v ničem se oproti fyzické osobě neliší. V případě DPH se bude postupovat úplně stejně. Nicméně, právnické osoby musí, na rozdíl od fyzické osoby, o kryptoměnách účtovat.

Závěr – Co když daně z kryptoměn nebudu platit?

bitcoin postavickaUrčitě jste si už položili otázku: “Co když nebudu daně z obchodování kryptoměn platit? Kdo na mě příjde, přece jsou kryptoměny anonymní, ne?

Takové myšlenky napadnou asi každého, zvláště když je kryptoměna relativně novou komoditou, které v globálu rozumí poměrně malé množství lidí.

Je jasné, že evidovat každou online transakci je prakticky nemožné. Ale co když se to změní? Co až jednoho dne úředníci z finanční správy pochopí, jak vlastně kryptoměny fungují? Jednoho dne k tomu jistě dojde. A co bude pak?

Bitcoin coby největší kryptoměna funguje na principu pseudoanonymity. Každý si může dohledat, jaké transakce a kdy proběhly na kterém účtu, a to od samého počátku existence Bitcoinu. Tyto údaje o transakcích nikdy z blockchainu nezmizí, jsou tam napevno. Takže obchodování s kryptoměnami není zrovna anonymní, jak se všude tvrdí. Vždyť každá burza musí vaši totožnost povinně ověřit. Je otázkou několika let, kdy vzniknou automatické nástroje k prověřování daní a už ani ta pseudoanonymita moc nepomůže.

Snad jste se tu dozvěděli něco nového a doufáme, že jsme vám pomohli lépe porozumět celé problematice zdanění kryptoměn. Pokud vás zajímá více určitě se podívejte na níže umístěné “důležité odkazy” najdete tam zajímavé materiály pro další sebe vzdělání.

Pokud si myslíte, ž bychom měli na tuto stránku něco doplnit, tak nám to dejte vědět do komentářů, děkujeme.

PS: Chtěli bychom upozornit na to, že nejsme daňovými poradci a nemáme oprávnění k závaznému výkladu právních předpisů. Proto, pokud v danění stále tápete, doporučujeme se obrátit na licencovaného daňového poradce, účetní anebo na příslušné úřady.

Důležité odkazy ohledně zdanění kryptoměn: 

Vstupte do světa kryptoměn!

Aktuálně 3 největší kryptoměny

Tržní kapitalizace
$310,2 mld.
Změna za 24h
-12%
Cena
$16 720
Tržní kapitalizace
$57,1 mld.
Změna za 24h
-15%
Cena
$502,7
Tržní kapitalizace
$21,63 mld.
Změna za 24h
-30%
Cena
$0,48
Aktualizováno 26.11.2020 18:09

Ohodnoťte tento článek

Upozornění: Finex.cz neposkytuje daňové poradenství a autor článku není daňový poradce. Sekce komentářů funguje pouze pro diskuzi mezi samotnými čtenáři.
Diskuze k tomuto článku: 42 komentářů
David

Dobrý den, pokud tomu tedy rozumím správně, tak když koupim BTC za 5k a cena vzroste na 25k a koupim si za to třeba mobil na alze, tak musím zdanit těch 20 tisíc, Ikdyz jsem to utratil za zboží? Popřípadě jak by na to třeba finančák přišel, kdybych tak neučinil? Díky za odpověď

Magazín Finex

Dobrý den, je to přesně tak, jak říkáte. Pokud realizujete nějaký zisk – a je jedno, zda v korunách na účet, nebo např. za zboží či služby, měl byste svůj zisk náležitě zdanit. Na druhou stranu ale existuje např. příležitostný příjem, který není do určité výše nutné danit vůbec, atp., takže doporučuji toto konzultovat s daňovým poradcem. :-)

Kevin

Dobrý den,
Jak lze dokázat kolik jsem za kryptoměnu před prodejem zapltil?
Když ji třeba koupím od kamaráda za 100 000 Kč bez papíru třeba.
A když ji prodám třeba za 200 000 Kč.
Nerad bych platil 15% z celé částky ale max z toho rozdílu.
Zároveň bych chtěl takto činit poctívě, abych neměl průser, ale zároveň nechci jak blbec dělat věci navíc, které nemusím a které mi uberou zasloužený zisk z risku :)
Děkuji

Petr

1)
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli když koupím btc za 20Kč a pak ho převedu na altcoiny a vydělám na tom např. 30Kč, musím to danit? (nemyslím jen daň z příjmů ale myslím všechny daně)
2)
Musím danit těžbu btc když vytěžím pod 500kč za rok? (nemyslím jen daň z příjmů ale myslím všechny daně)

předem děkuji

Magazín Finex

Dobrý den, pokud řešíte daň z příjmu, tak ta se neplatí, dokud nemáte žádný zisk (máte ztrátu), nebo dokud přiležitostně vyděláte za rok méně než 30 000 Kč. Takový příjem je od daně z příjmu osvobozen. :-)

Patrik

Zdravím, aktuálně podnikám jako OSVČ v oblasti softwarového vývoje, a uplatňuji 60% paušál. Chtěl bych se zeptat, jestli rozšířením mých aktivit na obchodování na kryptoměnové burze nepřijdu o možnost uplatnění tohoto paušálu, případně jestli se 60% paušál dá uplatnit i na příjmy z burzy.

Pokud bych totiž přišel o možnost uplatnění 60% paušálu, tak je pro mě obchodování na burze prodělečné i za předpokladu, že by samo o sobě vydělávalo. Primární zisky mám stále ze softwarového vývoje, a v budoucnu to neplánuji měnit.

Děkuji.

Magazín Finex

Dobrý den, Patriku. O možnost uplatnění 60% paušálu byste určitě přijít neměl, nicméně lepší bude, když budete vše konzultovat se svým účetním či daňovým poradcem. :-)

Marek

Zdravím. Musím řešit daň, i když jsem prodejem kryptoměny prodělal peníze? A co kdybych vydělal i hloupých 50 korun? Taky musím podávat daňové přiznání??

Magazín Finex

Dobrý den. Předpokládám, že řešíte daň z příjmu (?). Pokud ano, tak ta se samozřejmě neplatí, pokud nemáte žádný zisk (máte ztrátu). Pokud přiležitostně vyděláte za rok méně než 30 000 Kč, pak daň řešit nemusíte, protože takový příjem je od daně z příjmu osvobozen. :-)

David

Dobrý den.
Část bitcoinu z kryptopeněženky jsem poslal na směnárnu a za ní nakoupil altcoiny. Ty jsem prodal a za ně opět nakoupil jiné. V částkách deseti až stokorun. Jak je to s daněním?
Děkuji.

Sranda

Neřešte to myslite ze kvuli 100 kč na vas vlitne bernak? :D hlavne do 10 000 kc zisku nic danit nemusis

Jakub

Dobrý den,

Mám na Vás dotaz ohledně těžby, řekněme že mám pár rigů. To, kolik při těžbě spotřebují řešit nebudeme. Založím živnost na těžbu krypta, která se dá násobit 60% paušálem a budu to tak chtít. Takže řekněme že by teoretický zisk při prodeji mohl být 100K, tudíž státu budu platit daně ze 40K a teď nastává moje otázka. Když jsem jako živnostník tak vystavuji faktury, které mi moji zákzníci(když nějaké mám) proplatí a tím sem vydělal atd. Jenže kdo mi vystaví fakturu v kryptu? Sám sobě přece fakturu nemůžu vystavit, tudíž pak jen do daňového přiznání napíšu že jsem vidělal 100k a z toho se mi poté při 60% bude počítat daň? Je to takhle vůbec možné? Předem děkuji, snad jsem to naspal nějak rozumně.
Hezký den

Jindra

Samozřejmě tady nemůžeme mluvit o žádné fakturaci. Bude třeba to jen uvést do daň přiznání a pak možná doložit v případě problému výpisem z burzy (prodej) a z blockchainu (co kam jsi natěžil)

Michal

Dobry den,
chtel bych se zeptat jak je to se zakonem a danění, když jeden znamy mi napsal ze mi prijdou penize do banky od nejakeho cloveka, ja vzdy odectu provizi cca 10% a za to nakoupim bitcoin z banky pomocí smenarny a bitcoiny poslu jemu.
Jak se tohle daní nebo co mohu delat abych to mel vse se zakonem v poradku?

Predem moc dekuji za odpoved.

Magazín Finex

Dobrý den, osobně bych se do takových akcí být Vámi nepouštěl, pokud nerozumíte tomu, jak, co a proč se po Vás chce. Jen taková rada, abyste se zbytečně nespálil. Zní to celkem pofidérně. Ale jinak v tomto případě byste pravděpodobně danil Vaši 10% provizi (mínus poplatky za směny). Pravděpodobně byste na to ale potřeboval živnostenské oprávnění.

Michal

Dobry den, mockrat Vam dekuji za odpoved. Kazdopadne na rozhodnutí uz je pozde, protoze se toto jiz delo :( jelikoz jsem si uvedomil az moc pozde, ze jsem byl neco jako jeho bily kun, tak jsem s tim okamzite prestal. Pokusim se spocitat provize a vse zdanit. Nekteré lidi podvedl nanestesti pres muj ucet a buhvi kolik i mimo mě. Snazim se najit nejake reseni, abych nebyl trestany ja, kdyz jsem nikoho neokradl.

Jiří

Zdravím.
díky za článek.
Můžete mi poradit? Jsem občasný směňovatel BTC/CZK.
Směňuji od 2017. Doposud jsem v daňovém přiznání za 2017 a 2018 směny BTC neřešil, protože jsem spíše nakupoval než prodával a byl ve ztrátě. BTC stále držím. Souhrně se dá říci (uvádím příklad), že jsem do směn vložil svých 100.000 Kč a výsledek 145 transakci je na konci roku 2019 takový, že mám 10.000 Kč a 0.5 BTC. Daní se to vůbec?
Pokud ano, dá se to spočítat jednoduše?
Na konci roku 2019 je stav:
10.000 Kč + 0.5 BTC (při kurzu např. 220.000) = 120.000 Kč.
Mínus 100000 náklady, takže daňový základ je 20.000.
Nebo je tento výpočet nesprávný?
Děkuji za odpověď 
 

Jiří

Aha, odpovím si sám, protože odpověď je ve vašem článku.
Nejde o to stanovit jakou hodnotu má v mém případě 0,5 BTC který k 31.12.2019 vlastním. Jde o to, že jsem např 50 transakcemi (z uvedených 145) prodal 0,3 BTC řekněme v sumě za 80.000 Kč. Pomocí váženého aritmetického průměru spočítám, kolik mě stálo pořízení těch prodaných 0,3 BTC a mám to.

Tomáš

Ahoj

Dejme tomu, že na bitcoinu vydělám 100000 za rok a na litecoinu 50000 za ten samý rok prodělám.
Měl by jsem danit 100 nebo 50 tisíc ?

Magazín Finex

Dobrý den, Váš zisk bude 50 000 Kč. Daníte tedy pouze 50 000 Kč.

Milena

Dobrý den, a co když použiju bitcoin k nákupu v době, kdy kurz klesne a mám tedy ztrátu. V tom případě nemám zisk ke zdanění, ztrátu si asi uplatnit nemohu, a je třeba to uvádět do daňového přiznání?

MT

Článek mě přijde dost zaměřený na podnikatele, ale co když jako fyzická osoba běžný občan ČR nakoupím BTC např. za 5 000 Kč a za půl roku dejme tomu vzroste cena na ekvivalent 10 000 Kč. Přímo za BTC si pak na Alze koupím pračku. Budu muset něco danit?

Magazín Finex

Dobrý den, ve Vámi uvedeném případě (jeden nákup BTC a jeho následný prodej za zboží) je to poměrně jednoduché. Váš realizovaný zisk by v tomto případě byl 5000 Kč a ten je nutno zdanit stejně, jako kdybyste BTC prodal za 10 000 Kč.

Martin

Ale nemá zisk presahujúci 30 000 kč.. Není to tak , že by daň nemal platiť??

olde.vixen

Dobry den,
Ja bych se rada dozvedela, jestli naklady z jednoho roku je mozna pouzit v dalsich letech, tak napriklad pokud v 2018 koupim 1 BTC, a prodam ho az v 2019, jestli to, co jsem zaplatila v 2018 muzu pouzit k snizeni zakladu dane 2019. Predem diky.

Magazín Finex

Dobrý den, ano, to samozřejmě můžete. Jinak kdybyste 30. 12. 2019 koupila bitcoin za 100 000 Kč a prodala ho 1. 1. 2020 za 101 000 Kč, přeci nebudete platit daň 15 000 Kč :-)

Jan

Dobrý den, nejsem si úplně jistý tak se raději zeptám znovu možná to tu padlo. je směna BTC na fiat pro fyzické osoby osvobozena od daně například 6000kč nebo 30000kč? ještě jedna myšlenka pokud jsem nakoupil v roce 2018 př. 20000 a prodávám v roce 2018 jen za 18000kč s tím že mi tam zbyl btc v hodnotě 2000kč můžu si v roce 2019 uplatnit hodnotu 2000kč do nákladu v roce 2019? myslím že ne, ale jistý si ani v jednom nejsem. díky

Tomáš

Dobrý den,

jsem úplný začátečník a zajímalo by mne, jestli je z pohledu zdanění nějaký rozdíl mezi obchodováním na kryptoměnové burze (tedy vůči nějaké protistraně) a směnou různých měn v krypto směnárně. Děkuji.

Karel

Dobrý den,
zajímalo by mě, jak často se daní zisk z obchodování s kryptoměnou, na finanční úřad musím jít jednou za rok nebo pokaždé když budu mít nějaký zisk? Děkuji předem za odpověď. Karel

Magazín Finex

Dobrý den,
stačí jednou za rok. Příjem z obchodování s kryptoměnami se daní podle §10 Ostatní příjmy zákona o dani z příjmu, přičemž pro fyzické osoby platí 15 % daň. Uvedete za minulý rok v daňovém přiznání, které odevzdáte do konce března. :-)

Honza

Dobrý den,
jak se z hlediska českého práva nahlíží na těžbu v poolu, který se nachází mimo území EU a směnu kryptoměn ve směnárnách mimo EU? V mém případě jde o země jako USA, Čína, Korea nebo Rusko. Jedná se v těchto případech o příjem ze zahraničí s povinností registrovat se jako plátce DPH?

Děkuji za odpověď
Honza

Matěj

Dobrý den,

zajímalo by mě, jak je to se zdaněním při výběru z papírové peněženky prostřednictvím bitcoinmatu? Je pouze otázkou mojí cti, zda daň přiznám, nebo ne? Předem děkuji za odpověď

Magazín Finex

Dobrý den, Matěji. Je to tak, jak říkáte. To, zda Vám někdo smění krypto za hotovost (ať už člověk, nebo bitcoinmat), se dá jen těžko dohledat a proto je jen na vás připadný zisk uvést v daň. přiznání a zdanit.

Jana

Pěkný den,
zatím aktivně neobchoduji, ale ráda bych a potřebuji vysvětlit jednu věc ke zdaňování, a to:
Koupím si nějakou kryptoměnu, tato se mi snad zhodnotí, ale ne dost podle mých očekávání, takže ještě ve stejném roce vyměním vše za jinou kryptoměnu. V momentě směny bych si myslela, že “prodejní” cena jedné kryptoměny je stejná jako “nákupní” cena nové kryptoměny. Nerozumím tedy doporučení, proč zdaňovat i směnu kryptomën, které proběhne v jeden okamžik, tj. dle mého v tento moment nevzniká na základě vlastní směny žádný “zdanitelný příjem” a dřívější zhodnocení se projeví až při konečné směně na FIAT nebo koupi zboží za kryptoměny. Jinými slovy, pokud směňuji kryptoměnu jako věc za jinou věc, mají tyto v momentě směny stejnou hodnotu, proto nemám co danit. Až směna kryptoměny na FIAT, anebo koupě zboží za kryptoměnu je okamžikem, kdy mám příjem a kdy se mi fakticky zvýší majetek, tedy zdanění v tento okamžik beru jako nutné.

Pokud mi někdo vysvětlí doporučení zdaňovat každou směnu mezi kryptoměnami navzájem, budu ráda.
A máte někdo reálné zkušenosti s finančním úřadem, zda a jaké doklady se vyžadují ke směnám kryptoměn?

Jana

Magazín Finex

Pěkný den Jano,
ano, máte pravdu, pokud směňujete ještě za další (třetí) kryptoměnu, pak se prodejní cena = nákupní a zisk nemáte.
To, o čem mluvíte, a co jste z článku vypíchla je příklad typu (“Koupím 1 btc. Ten pak směním za X ltc, jehjichž cena vyleze. Prodám X ltc za 2 btc. Zisk mám tedy 1 btc (=zisk Y Kč v momentě prodeje ltc)).
Každopádně celé toto téma je opravdu dost zmatené a pokud vím, tak v ČR zatím (reálně v praxi) stačí přiznat zisk až v momentě výběru z kryptoměn na fiat (pokud výběr přesahuje váš vklad). Úředníci ještě zdaleka neví, jak obchodování mezi jednotlivými měnami stopovat a vyhodnocovat a nevypadá to, že by se do toho pouštěli.

Petr

Mě trochu štve, že ani finanční úřad není 100% profesionál v této věci. Natož aby konkrétně poradili nebo udělali kompletní easy mustr pro amatéry, když po nás chtějí peníze s jejichž ziskem nemají absolutně nic společného. Vlastně něco společného mají: Ze zdaněné výplaty nakoupím třeba XRP. Pak ho prodám a převedu fiat zpět do ČR – zaplatím daň ze zisku ČR – A co pak budu dělat s penězi? No za získané, dvakrát zdaněné peníze si koupím v ČR nějaký produkt s další daní.

Jana

Opravdu podléhá dani už obchod např BTC – BAT a ne až finální výstup na fiat? Znám lidi co to daní až na výstupu a neměli s tím problém.

jan

taky by me to zajimalo :)

Patrik Bud.

Super – díky moc za článek! Aktuálně se to dost hodí. Ještě jednou děkuji, ušetřili jste mi spoustu času.

Spajdy

Dost jsem s tím daněním kryptoměn tápal a nějak jsem pořád nevěděl, co je pravda, ale když jsem si přečetl tento článek, tak jsem si to tak nějak v hlavě ujasnil, díky za něj.

Magazín Finex

Díky Spajdy. Bohužel se tato tématika špatně chápe a ještě hůře se aplikuje v praxi. Snad jsme to ale tak nějak dobře vysvětlili. :-)

Milan

Zdravím autory. Díky za článek… danění není vůbec snadná věc a bez nějaké účetní to není snadné na provedení. Často ani účetní neví, co se děje. Sám jsem to loni řešil.

Milan

Akcie
Komodity
Krypto
Indexy
Cena 24h
Tesla Inc. ---
N/A
ČEZ ---
N/A
Apple ---
N/A
Avast Plc ---
N/A
Moneta ---
N/A
Alphabet (Google) ---
N/A

Investovali jsme 100 000 Kč do kryptoměn

Nahrávaný obrázek
Přečtěte si: Jak se naší investici daří?
Sledujte nás na Facebooku, ať vám nic neunikne!
Facebook icon Jít na Facebook
Finex logo