Finex.cz logo
Menu
Finex » 📈 Akcie » PKP Cargo

Akcie PKP Cargo (PKP) - Aktuální cena, graf, kde koupit

Váš kapitál může být ohrožen*

Graf ceny akcií PKP Cargo

Akcie PKP Cargo (PKP)
Normální graf
Logaritmický graf
CZK
USD
EUR
PLN
1D
1W
1M
3M
6M
1Y
MAX

Informace o akciích PKP Cargo

PKP Cargo je největším provozovatelem nákladní železniční dopravy v Polsku a druhým největším v Evropské unii. Tato polská společnost patří mezi největší hráče v železniční nákladní dopravě.

Zdroj: pkpcargo.com

Někdy je PKP Cargo zmiňované jako součást státní Grupy PKP. Je pravda, že Polskie Koleje Państwowe S.A. (PKP) vlastní cca třetinu akcií PKP Cargo, zbylé dvě třetiny ale patří soukromým subjektům.

PKP Cargo zaměstnává kolem 20 tisíc zaměstnanců a patří mezi TOP 10 největších zaměstnavatelů v Po

lsku. V letech 2017 až 2021 přesahovaly tržby pravidelně 4 miliardy zlotých (cca 21 miliard korun). A čisté příjmy? Ty byly v těchto letech od mínus 225 milionů zlotých do plus 184 milionů zlotých.

PKP Cargo má k dispozici asi 2 300 lokomotiv a přes 63 000 vagónů.

Takový gigant samozřejmě nesmí chybět na burze. Varšavská burza cenných papírů přivítala PKP Cargo poprvé v roce 2013. Pokud byste chtěli akcie PKP Cargo obchodovat, potřebujete přístup na burzu (například přes brokera XTB) a následně hledejte ticker PKP. Nakupovat či prodávat můžete fyzické akcie od pondělí do pátku v obchodní hodiny WSE, tedy od 9:00 do 16:50.

Na první pohled byste zřejmě očekávali akcie PKP Cargo v nejdůležitějším indexu burzy ve Varšavě – WIG20. Jedná se o kapitálově vážený akciový index 20 největších společností obchodovaných právě na burze ve Varšavě. Ovšem PKP Cargo byste v této společnosti hledali marně, akcie PKP Cargo jsou až součástí méně důležitého indexu mWIG40 (40 středně velkých společností uvedených na hlavním seznamu WSE s tržní kapitalizací do 1 miliardy EUR).

Pokud jste ve světě obchodování noví, zkuste si nejdříve přečíst náš komplexní článek o akciích. Pro něj nepotřebujete žádné počáteční znalosti, vše v něm vysvětlíme a dostanete dobrý základ do akciového světa.

Obsah článku

1.O společnosti PKP CargoMajetkové podíly PKP Cargo2.Historie PKP Cargo3.Vývoj ceny akcií PKP Cargo4.Dividendy PKP Cargo5.Investice do akcií PKP CargoPrvní možnost: Nákup akcií PKP CargoJak investice formou nákupu fyzickým akcií funguje?Druhá možnost: Aktivní obchodování akcií PKP CargoCo je to finanční páka?6.Kde koupit akcie PKP Cargo?Kdo je to broker?Video: Vzorový nákup akcií ČEZ u brokera XTB7.Vyplatí se investovat do akcií PKP Cargo? A co na akciích PKP Cargo sledovat?8.Diskuze o akciích PKP Cargo (komentáře)

O společnosti PKP Cargo

PKP Cargo je největší železniční nákladní dopravce v Polsku a druhý největší v Evropské Unii. Založen byl v roce 2001 v rámci transformace státních drah Polskie Koleje Państwowe (PKP).

Zdroj: pkpcargo.com
PKP vlastní zhruba třetinu akcií PKP Cargo a někdy je tak PKP Cargo uváděno jako člen skupiny PKP.

PKP Cargo převzalo v roce 2001 veškeré aktivity PKP v nákladní dopravě (výjimku tvoří pouze provoz na širokorozchodné trati LHS, který zajišťuje sesterská společnost PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa).

Společnost PKP Cargo nabízí komplexní řešení dopravy velkým průmyslovým podnikům ve střední a východní Evropě s důrazem na přepravu těžkých komodit – uhlí, oceli, stavebních materiálů nebo produktů automobilového, potravinářského a chemického průmyslu.

Do roku 2003 mělo PKP Cargo 100% podíl na nákladní železniční dopravě v Polsku (pokud nepočítáme výše zmíněnou širokorozchodnou trať). Od roku 2003 je umožněn volný vstup ostatních dopravců na železniční sít a podíl PKP Cargo klesá, konkrétně následovně:

 • 2002: 100 %
 • 2005: 85 %
 • 2006: 79 %
 • 2007: 75 %
 • 2015: 55 %
 • 2020: 40 %

Trend sice není PKP Cargo zrovna nakloněn, ale pokud se podíváme na jiné trhy, tak si PKP Cargo v Polsku drží stále velmi slušnou pozici. Například na německém nákladním železničním trhu má DB Cargo necelých 17 %, a to je druhým největším německým železničním přepravcem.

PKP Cargo má v portfoliu 2 300 lokomotiv a přes 63 000 vagónů (z toho 28 000 vagónů na uhlí). O jejich chod se stará přes 20 tisíc zaměstnanců.

Dle oficiálních stránek PKP Cargo je právě teď, co čtete tento článek, na cestě aspoň 500 nákladních souprav pod barvami PKP Cargo.

Společnost PKP Cargo samozřejmě bojovala a bojuje s některými nešvary dříve státních podniků. Například v roce 2016 byla nucena odepsat nemalé závazky z obchodních styků a zaplatila i tučnou pokutu Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele.

V roce 2019 prokuratura zadržela bývalého prezidenta a členy správní rady v souvislosti se špatným hospodařením. Společnost PKO Cargo také značně zasáhla pandemie COVID-19 a také válka na Ukrajině, ze které pravidelně dovážela.

PKP Cargo postihly jak interní, tak externí vlivy. Ostatně vidět je to především na čistých příjmech. Zatímco v letech 2017 až 2021 dosahují tržby pravidelně nad 4 miliardy zlotých, čistý zisk je od plus 184 milionů do mínus 225 milionů zlotých.

Roční výsledky PKP Cargo, Google Finance, v polských zlotých
Roční výsledky PKP Cargo, Google Finance, v polských zlotých
Zdroj: google.com/finance/

Společnost PKP Cargo se snaží zajistit licenci i na zahraniční trhy. Osvědčení dopravce od Českého drážního úřadu získalo PKP Cargo v roce 2010 (20. ledna), do té doby mohlo PKP Cargo dovážet jen do první české stanice, od tohoto data je na stejné úrovni jako čeští železniční dopravci, tedy jako například ČD Cargo. Obdobný proces následoval i u ostatních zemí nejen EU.

PKP Cargo se snaží nejen růst napříč evropským trhem, ale kupuje i další společnosti. V roce 2014 zaplatilo PKP Cargo za 80% podíl v AWT PKP Cargo 103,2 milionu eur. Od roku 2019 je již AWT plně integrované a vystupuje pod značkou PKP Cargo International.

Majetkové podíly PKP Cargo

Nejdříve se podívejme na největší akcionáře společnosti PKP Cargo:

 • PKP: 33,01 %
 • Polský penzijní fond ING: 10,58 %
 • Americká investiční banka Morgan Stanley: 5,31 %
 • Polský penzijní fond Aviva (Evropská banka pro obnovu a rozvoj): 5,1 %

Naopak PKP Cargo ovládá:

 • PKP CargoTabor: 100 % (údržba a opravy kolejových vozidel)
 • Cargotor: 100 % (údržba, logistická a servisní infrastruktura železničním dopravcům)
 • PKP Cargo CL Małaszewicze: 100% (překládkové a spediční služby, pohraniční služby pro zahraniční obchodní dopravu v oblasti železniční a silniční dopravy
 • PKP Cargo CL Medyka-Żurawica: 100 % (zajišťuje obchod především mezi zeměmi EU a Ukrajinou a Ruskem, služby v oblasti logistických služeb kombinující silniční, železniční, leteckou dopravu)
 • Cargosped: 100 % (logistický operátor poskytující spediční a logistické služby)
 • PKP Cargo Service: 100 % (služby v oblasti obsluhy železničních vleček)
 • další

Vyplatí se do PKP Cargo investovat? A co by měl člověk od železniční dopravy očekávat? Není právě tento druh dopravy dostatečně ekologický (všechny moderní tratě jsou elektrifikované) a neměl by být politicky i ekonomicky preferovaný?

Historie PKP Cargo

Zdroj: pkpcargo.com
PKP Cargo vzniklo v roce 2001 na základě článku 14 zákona ze dne 8. září 2000 o komercializaci, restrukturalizaci a privatizaci státního podniku Polskie Koleje Państwowe.

Ustanovení zákona stanovila mj. založení dopravních společností k podnikání v oblasti osobní a nákladní železniční dopravy, které mají pokračovat v dopravní činnosti PKP, včetně nákladní dopravy.

Od 1. října 2001 působí PKP Cargo ve skupině PKP SA. PKP je i v roce 2022 cca třetinovým majitelem PKP Cargo, zbylé akcie jsou rozděleny v soukromém sektoru.

Historie společnosti je relativně malá, a tak si pojďme projít aspoň základní milníky:

 • 2001: založení
 • 2003: Polsko umožňuje vstup i soukromým přepravcům na železniční síť, PKP Cargo ztrácí 100% podíl na trhu
 • 2013 (13. října): vstupuje PKP Cargo na burzu ve Varšavě, PKP Cargo se díky IPO stalo první železniční dopravní společností v Evropě kotovanou na burze. IPO začínalo na ceně 68 zlotých za akcii.
 • 2014: PKP Cargo kupuje konkurenci – AWT PKP Cargo za 103,2 milionu eur
 • 2016: PKP Cargo odepisuje pohledávky z obchodních vztahů
 • 2019: prokuratura zadržela bývalého prezidenta a členy správní rady v souvislosti se špatným hospodařením
 • 2020: pandemie COVID-19 a snížení objemu přepravy
 • 2022: válka na Ukrajině a omezení dopravy na Ukrajině a do Ruska

Výše jsou zmíněné hlavní milníky historie PKP Cargo. Samozřejmě pokud vás historie zajímá více do detailů, navštivte oficiální stránky přepravce a sekci pro média či investory, tam najdete konkrétní informace typu nových objednávek lokomotiv, změny v představenstvu, a podobně.

Vývoj ceny akcií PKP Cargo

Akcie PKP Cargo jsou obchodované na burze ve Varšavě od 13. října 2013. Dlouhodobý vývoj ceny akcií PKP Cargo si můžete prohlédnout níže.

Dlouhodobý vývoj akcií PKP Cargo
Normální graf
Logaritmický graf
CZK
USD
EUR
PLN
1D
1W
1M
3M
6M
1Y
MAX

Pokud jste četli kapitoly výše, na dlouhodobém vývoji ceny akcií PKP Cargo vás asi nic nepřekvapí. Po úspěšném startu odstartují interní a následně externí komplikace. Na grafu je jasně vidět nehospodárné počínání představenstva v roce 2019 ukončené až zásahem prokuraturu. Akcie následně uzemnil COVID-19 a válka na Ukrajině.

Dividendy PKP Cargo

PKP Cargo vyplatilo poslední dividendu v roce 2019. Ostatně odsouhlasilo ji představenstvo obviněné z nehospodárného počínání. Následně již PKP Cargo dividendu nevyplatilo a je to logické. V těžkých dobách není zisk, případně je zisk plně reinvestován do dalšího rozvoje podnikatelské činnosti a získání konkurenční výhody.

Je celkem pravděpodobné, že PKP Cargo bude opět vyplácet dividendu, nejdříve se ale musí finančně stabilizovat. A pokud k výplatě dividendy dojde a vy budete akcie držet u brokera v rozhodný den, bude vám dividenda připsána na váš obchodní účet. Následně bude jen na vás, zda si dividendu necháte vyplatit na bankovní účet nebo ji reinvestujete.

Pokud hledáte akciové tituly, u kterých bude s velkou pravděpodobností dlouhodobě vyplacena dividenda, poohlédněte se po dividendových aristokratech a dividendových králích, to jsou společnosti, které vyplácení dividendu třeba i více jak 50 let.

Investice do akcií PKP Cargo

Zdroj: pkpcargo.com
Investovat do akcií PKP Cargo je dnes snadné. Vystačíte si s připojením k internetu a prostředníkem – brokerem. Při výběru brokera navíc můžeme zůstat na polském trhu a zvolit XTB. Broker je ověřený, seriózní a navíc akcie této společnosti najdeme také na burze ve Varšavě (XTB akcie).

Pokud chcete spekulovat na cenu akcií PKP Cargo, máte na výběr ze dvou základních variant. První z nich je vhodná k dlouhodobé investici do akcií –fyzické akcie. Druhou možností jsou krátkodobé investice, u nich je obchod otevřený vteřiny, minuty, maximálně hodiny (výjimečně i nižší dny). Na krátkodobý styl obchodování se hodí finanční páka, technická analýza a derivát typu CFD.

První možnost: Nákup akcií PKP Cargo

Nákup fyzických akcií je technicky snadný a ke všem výpočtům vám bude stačit základní matematika. Vše je logické a nejsou zde žádné zbytečné poplatky. Osobně mám tento způsob rád, protože je vhodný pro dlouhodobé držení akcií, tedy není časově náročný. Z mého pohledu je to navíc ten nejlepší způsob pro začátečníky. Mnoho obchodníků u něj začíná a nakonec i končí.

Koupě fyzických akcií je atraktivní také finančně. Bez pákového efektu můžete držet fyzické akcie u XTB bez poplatků. To je významný benefit, který v dlouhodobém měřítku hraje fyzickým akciím do karet.

Favorit redakce
U 82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
 • Nákup a prodej akcií a ETF bez poplatku
 • Dobrá zákaznická podpora v češtině
 • Při obchodování menších objemů jsou větší poplatky (kromě akcií a ETF)
 • Absence některých oblíbených finančních instrumentů – opce, dluhopisy, podílové fondy apod.
U 82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

Jak investice formou nákupu fyzickým akcií funguje?

Nejlepší bude, když použijeme názorný příklad.

Cena akcií PKP Cargo byla v červnu 2022 na ceně 10 zlotých za akcii. Za 50 akcií tak zaplatíme 500 zlotých.

Pokud cena vzroste o 20 % na 12 zlotých za kus, o stejných 20 % vzroste i naše investice. Akcie jsme nakoupili za 500 zlotých a nyní je můžeme se ziskem 20 % prodat. Tzn. prodáme je za 600 zlotých, zisk je 100 zlotých (2 zloté za každou akcii).

Zisk 100 zlotých si můžete nechat vyplatit na bankovní účet nebo nechat u brokera a dále s ním obchodovat.

Druhá možnost: Aktivní obchodování akcií PKP Cargo

Pokud chcete obchodovat v řádech vteřin, minut, hodin nebo maximálně dní, přímo se nabízí využití finanční páky a derivátu typu CFD. V takovém případě lze vydělávat hodně peněz i na malém cenovém pohybu akcií.

Pro krátkodobé obchodování se hodí tzv. CFD kontrakty. CFD kontrakty je možné obchodovat u většiny brokerů a zůstanete tak ve stejné platformě jako při nákupu reálných akcií. K nákupu CFD kontraktů PKP Cargo můžete využít XTB jako v případě fyzických akcií (první možnost).

Pokud stále váháte, vyzkoušejte si obchodování bez rizika a zdarma s virtuálními penězi (ale na skutečných trzích) na demo účtu.xtb demo účet

Co je to finanční páka?

Obchodování s finanční pákou si můžete představit jako obchodování s půjčkou. Ta vám umožní koupit více akcií, než na kolik máte dostupné finanční prostředky. Opět si to ukážeme na příkladu:

Na obchodním účtu máte k dispozici stejných 500 zlotých (stejně jako jsme měli u fyzických akcií), s využitím pákového efektu 1:5 můžete disponovat celkem 2 500 zlotými (pětinásobkem).

Nyní lze koupit rovnou 250 akcií PKP Cargo po 10 zlotých (bez pákového efektu to bylo "pouze" 50 akcií).

Pokud se nyní cena zvýší o stejných 20 %, z 10 zlotých na 12 zlotých za jednu akcii PKP Cargo, zisk je pořád stejné 2 zloté na akcii. Tentokrát ovšem nemáte 50, ale hned 250 akcií, tedy 250 x 2 = 500 zlotých.

S finanční pákou jsme dosáhli 5x vyšší zhodnocení, a dokonce jsme zdvojnásobili obchodní účet. Proč vlastně neobchodovat jen s finanční pákou, vždyť je to skvělé. A co teprve kdybychom do toho dali více peněz.

Je to úžasné. Takhle CFD obchodování funguje. Pozor! Úplně stejně se vám násobí i ztráta. Máte 5x více akcií a s tím 5x větší potenciál zisku a ztráty.

Při obchodování s finanční pákou je nutné započítat i poplatky, ty při vzorových případech vůbec neuvažujeme. Při pákovém obchodování si jednoduše musíte zaplatit za ty půjčené peníze, za páku. Oproti tomu fyzické akcie můžete držet zdarma.

Kde koupit akcie PKP Cargo?

K nákupu akcií, nejen PKP Cargo, potřebujete brokera. My jsme využili XTB. U většiny brokerů, a to včetně XTB můžete obchodovat fyzické akcie i CFD kontrakty v jedné platformě. Dávejte si tedy pozor, co přesně kupujete.

Akcie PKP Cargo u XTB
Zdroj: xtb.com

Technicky potřebujete zařízení připojené k internetu (ideálně počítač, ale lze obchodovat i přes telefon), a právě účet u brokera.

Pro Čechy je přístup na burzu ve Varšavě skutečně snadný. POZOR ALE, přístup na polskou burzu není automatický. Abyste viděli polské akcie v platformě, musíte vyplnit PDF PL akcie a zaslat jej na [email protected]XTB vám následně polské akcie ve fyzické i CFD podobě zpřístupní do 2-3 pracovních dnů.

S tímto se můžete dostat do kolize i u ostatních brokerů. Vždy si předem ověřte, zda broker dané akcie nabízí. Pokud je má v nabídce a vy je v obchodním účtu nevidíte, kontaktujte podporu a možná to vyřešíte dodatečným formulářem jako třeba u XTB.

Akcie PKP Cargo jsou obchodované na burze ve Varšavě. Obchodní hodiny jsou od pondělí do pátka od 9:00 do 16:50.

Informace o akciích PKP Cargo u XTB
Informace o akciích PKP Cargo u XTB
Zdroj: xtb.com

Komise u XTB je pro měsíční obrat do 100 000 EUR 0 %, stejně tak minimální provize je 0 EUR. Minimální hodnota pokynu je 10 USD. Při obchodování CFD kontraktů jsou poplatky vyšší, závisí od délky držení a využité finanční páce.

Kdo je to broker?

Broker je společnost, která vám zajistí přístup k cenným papírům – na burzu.

Jako jednotlivci totiž máme tak malé a nezajímavé objemy obchodů, že se na trh dostaneme jen přes brokera. Ten naše příkazy sbírá a zajišťuje jejich vypořádání, někdy také může tvořit přímo protistranu. Hold nejsme banka ani jiná velká instituce.

Za Finex.cz můžeme doporučit dnes už několikrát zmíněného licencovaného brokera XTB, osobně u něj také obchoduji. Ostatně přečtěte si recenzi XTB a udělejte si vlastní názor. Mimochodem i akcie XTB najdete na polské burze ve Varšavě a dokonce i v platformě XTB.

U XTB můžete akcie PKP Cargo obchodovat jako akcie i jako CFD s finanční pákou. Nezapomeňte ovšem vyplnit formulář výše a poslat jej na [email protected], jinak polské akcie v platformě ani neuvidíte.

Video: Vzorový nákup akcií ČEZ u brokera XTB

Níže se podívejte na video, kde vám na akciích ČEZ ukážeme, jaký je rozdíl v nákupu klasických akcií a finančního derivátu CFD. Obchody jsou prováděny u brokera XTB. Ovšem technicky je nákup akcií PKP Cargo a ČEZ shodný, lišit se bude pouze název společnosti a cena.

Vyplatí se investovat do akcií PKP Cargo? A co na akciích PKP Cargo sledovat?

PKP Cargo je největším provozovatelem nákladní železniční dopravy v Polsku a druhým největším v Evropské unii. Vlastní přes 2 300 lokomotiv a 63 000 vagónů (cca 28 000 na uhlí). O chod společnosti se stará přes 20 000 zaměstnanců.

PKP Cargo se specializuje na přepravu těžkých komodit – uhlí, oceli, stavebních materiálů nebo produktů automobilového, potravinářského a chemického průmyslu.

Společnost je často označována jako součást PKP, tedy státem vlastněné společnosti pro osobní železniční přepravu, PKP ale vlastní v PKP Cargo "pouze" třetinu akcií, zbylé dvě třetiny jsou v soukromém sektoru.

Železniční doprava je rozhodně zajímá, je totiž zelená a mohla by být více propagována nejen EU. Právě EU se zasloužila o klimatické balíčky na snížení CO2 a podobně, plně elektrifikovaná železnice tak hraje přesně dle těchto požadavků.

Železniční doprava by vzhledem k objemům měla vycházet i levněji než například kamionová doprava, pro nákladní automobily tak může hrát pouze čas. Uvidíme, jaká budou další ekologická omezení a možná i dotace na dopravu s minimem CO2.

Výše zmíněné, ekologie a CO2, je rozhodně zásadním bodem, který je nutné sledovat. Na vývoj akcií PKP Cargo by to mělo významný vliv. Je nutné si uvědomit, že se tady nebavíme o nějakém drobném polském železničním dopravci, ale o druhém největším v EU.

PKP Cargo - armádní transport
PKP Cargo – armádní transport
Zdroj: pkpcargo.com

Samozřejmě mimo nařízení a směrnic EU je potřeba sledovat hospodářské výsledky, a to včetně dodatečných informací, například podíl na trhu. Nutné je také zahrnout externí vlivy, přesvědčit jsme se o tom mohli v případě pandemie COVID-19 (pokles přepravy) či u války na Ukrajině, kde PKP Cargo přišlo o značnou část přepravy právě na Ukrajinu a do Ruska.

PKP Cargo je ze třetiny vlastněné státní firmou, to samozřejmě nabádá k neefektivnímu hospodaření, a i s ním se společnost setkala, konkrétně v roce 2019. Vyplatí se tedy vůbec o těchto akcií uvažovat?

Rozhodně ano. PKP Cargo má dostatek aktiv i dobré postavení na trhu k dalšímu růstu. Vše závisí především na tom, zda PKP Cargo dokáže využít potenciál, jenž tkví v železniční dopravě. Pokud by se podařilo odstranit enormní zpoždění a železnice by byla efektivní, mnoho kamionů by ani nevyjelo.

PKP Cargo ano, ale s otazníkem. Ve společnosti i v celém odvětví je velký potenciál, ovšem zda a pokud vůbec někdy bude naplněn? To je ve hvězdách.

Jak se vám akcie PKP Cargo líbí? Chystáte se do společnosti investovat nebo ji dokonce už máte v portfoliu?


Více informací o akciích PKP Cargo (PKP)

JménoPKP Cargo
TickerPKP
Webové stránkyhttps://www.pkpcargo.com/en/investor-relations/
Založeno1952
SektorPrůmysl
PrůmyslSilnice a železnice
Vyplácí dividendy?

Vývoj ceny akcie PKP Cargo za posl. 2 týdny

Datum Hodnota Ticker
25. 03. 2023 Načítání... PKP
24. 03. 2023 Načítání... PKP
23. 03. 2023 Načítání... PKP
22. 03. 2023 Načítání... PKP
21. 03. 2023 Načítání... PKP
20. 03. 2023 Načítání... PKP
19. 03. 2023 Načítání... PKP
18. 03. 2023 Načítání... PKP
17. 03. 2023 Načítání... PKP
16. 03. 2023 Načítání... PKP
15. 03. 2023 Načítání... PKP
14. 03. 2023 Načítání... PKP
13. 03. 2023 Načítání... PKP
12. 03. 2023 Načítání... PKP

Ohodnoťte akcie firmy PKP Cargo


Připojte se k diskuzi

Další Akcie, které by vás mohly zajímat

RECENZE

TOP Nejlepší brokeři

eToro logo
eToro Reklama
U 80.2 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
XTB logo
XTB ★ 93 %
U 82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
RoboMarkets logo
RoboMarkets ★ 92 %
U 78.16 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Trading212 logo
Trading212 ★ 91 %
U 68 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Degiro logo
Degiro ★ 89 %
Investování zahrnuje rizika ztrát.

Velký test: Investujeme vlastní peníze do investičních platforem

Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Sledujte nás na Facebooku, ať vám nic neunikne!
Facebook icon Jít na Facebook
Finex.cz logo