Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Příjem na akcii: Vysvětlení tohoto ukazatele, jeho význam a také omezení při investování

Publikováno
Příjem na akcii: Vysvětlení tohoto ukazatele, jeho význam a také omezení při investování
Zdroj: Depositphotos.com

Srovnávací měřítko příjem na akcii: Jaký je jeho význam, jak se liší od EPS (zisku na akcii) a v čem spočívají limity tohoto ukazatele?

Pochopení všech finančních ukazatelů, které se využívají k fundamentální analýze akcií, je poměrně náročný úkol. Jednou z takových metrik, která často zůstává ve stínu svého populárnějšího protějšku, zisku na akcii (EPS), je příjem na akcii (sales per share).

V tomto textu vás blíže seznámíme s významem tohoto možná trochu přehlíženého ukazatele, jeho důležitosti ve finanční analýze a toho, jak se odlišuje od ukazatele EPS. Kromě toho si přiblížíme i jeho omezení, abyste získali o této metrice ucelený obrázek.

Příjem na akcii stručně

  • Příjem na akcii je finančním ukazatelem, který měří celkové tržby získané na akcii za určité časové období. Vypočítá se tak, že se celkové tržby vydělí celkovým počtem akcií v oběhu.
  • Tržby na akcii umožňují rychlý pohled na produktivitu společnosti – čím vyšší je ukazatel tržeb na akcii, tím lepší je obvykle výkonnost společnosti.
  • Investoři a analytici používají tržby na akcii k porovnání společností ve stejném odvětví a k porovnání toho, jak si společnost vede v různých časových obdobích.

Obsah článku

Co je příjem na akcii?

Příjem na akcii – označovaný také zkratkou SPS – je důležitou finanční metrikou, která poskytuje hluboký vhled do schopnosti společnosti generovat příjmy v poměru k počtu akcií. Označuje objem tržeb, které společnost vyprodukuje na každou jednotlivou akcii, která je na trhu.

Výpočet příjmu na akcii

Vzorec pro výpočet je jednoduchý. Příjem na akcii se získá vydělením celkových tržeb společnosti počtem jejích akcií v oběhu. Matematicky to vypadá následovně: Příjem na akcii = celkové tržby / počet akcií v oběhu.

Pomocí této metriky mohou investoři a analytici získat jasnou představu o tom, jak efektivně společnost generuje tržby, pokud se vezme v úvahu velikost společnosti reprezentovaná počtem jejích akcií.

Toto měřítko využijete zejména tehdy, když porovnáváte společnosti různé velikosti, které však působí ve stejném průmyslovém odvětví. Menší společnost s menším počtem akcií může mít například vyšší tržby na akcii než větší konglomerát, což svědčí o efektivnějším procesu prodeje nebo o významnější konkurenční výhodě společnosti.

Proč je příjem na akcií důležitou srovnávací metrikou?

Příjem na akcii představuje víc než jen pouhý údaj nebo statistiku a je důležitý hned z několika důvodů:

  • Relativní výkonnost prodeje: Příjem na akcii je v podstatě lupou, jejímž prostřednictvím lze zkoumat prodejní výkonnost společnosti ve vztahu k její celkové velikosti. Pokud se společnost může pochlubit vysokou hodnotou tržeb na akcii, je to jasný důkaz její schopnosti efektivně realizovat tržby a zajistit, aby z toho měli prospěch její akcionáři.
  • Srovnávací analýza v rámci odvětví: Příjem na akcii je také důležitý nástroj srovnávací analýzy. Při analýze společností ve stejném průmyslovém odvětví, se stává tato metrika nepostradatelnou. Pomáhá odlišit přední a zaostávající podniky, upozorňuje na to, které podniky skutečně vynikají v oblasti tvorby tržeb a určují standardy v odvětví.
  • Ukazatel růstu: Příjem na akcii slouží také jako barometr budoucích vyhlídek společnosti. Pokud v několika obdobích po sobě objevíte v této metrice patrný a konzistentní vzestupný trend, je často interpretován jako předzvěst pozitivního růstu. Taková trajektorie naznačuje, že si společnost nejen udržuje dynamiku rostoucích prodejů, ale je také potenciálně připravena na další expanzi a dominanci na trhu.

Příjem na akcii versus zisk na akcii (EPS)

Příjem na akcii je odrazem příjmové výkonnosti společnosti. Konkrétně určuje výši tržeb, které je společnost schopna vygenerovat na každou akcii v oběhu. Zisk na akcii proniká hlouběji do hospodářského výsledku společnosti a ukazuje její ziskovost. Poskytuje jasný obraz o zisku, který společnost vykazuje na každou svou akcii.

Zisk na akcii ze své podstaty podléhá vlivu širšího spektra faktorů, což jej činí potenciálně volatilnějším. Prvky, jako jsou provozní náklady, měnící se daňové sazby, úrokové platby a další finanční závazky, mohou EPS výrazně ovlivnit. Naproti tomu příjem na akcii je převážně ovlivňován změnami v tržbách společnosti, takže je stabilnější a méně náchylný k drastickým výkyvům.

Rostoucí zisk na akcii je také často synonymem vysoké ziskovosti, která signalizuje efektivní činnost společnosti a dobré finanční řízení. Naproti tomu vysoký příjem na akcii podtrhuje sílu společnosti při tvorbě tržeb.

Je však důležité mít na paměti, že se působivé údaje o tržbách automaticky nepromítají do vysokého zisku na akcii. Společnost může dosahovat značných tržeb, ale pokud ji brzdí vysoké provozní náklady, její ziskovost, a tedy i zisk na akcii, nemusí být tak chvályhodná.

Úloha příjmu na akcii ve finanční analýze

Jedním z hlavních využití ukazatele příjem na akcii je analýza trendů. Pečlivým sledováním této metriky po delší období, zahrnující několik čtvrtletí nebo dokonce let, jsou investoři schopni rozeznat odlišné trajektorie růstu.

Toto dlouhodobé hodnocení může poukázat na konzistentní vzestupné trendy, které svědčí o rozšiřující se přítomnosti společnosti na trhu a efektivitě prodeje. Naopak výrazné nepravidelnosti nebo klesající trend mohou sloužit jako včasné varovné signály.

TIP

Příjem na akcii sice není přímým určujícím faktorem hodnoty akcií, investoři by však neměli tento ukazatel přehlížet.

Jaká jsou hlavní omezení ukazatele příjem na akcii?

  • Zisková slepota: Jedním z nejvýznamnějších nedostatků tohoto ukazatele je jeho neschopnost odrážet ziskové marže společnosti. To znamená, že i když se společnost může pochlubit působivými růsty tržeb, nemusí to nutně znamenat vysokou ziskovost. Ziskové marže snižují faktory, jako jsou zvýšené provozní náklady, vysoké režijní náklady nebo agresivní cenové strategie. Vysoký příjem na akcii tak může zakrývat základní problémy se ziskovostí a vytvářet růžovější obraz, než jaká je skutečnost.
  • Vliv počtu akcií: Ukazatel příjmu na akcii může výrazně ovlivnit dynamika počtu akcií společnosti. Zpětné odkupy akcií, které snižují počet akcií v oběhu, nebo emise nových akcií, přirozeně změní hodnotu tohoto ukazatele. To znamená, že bez hlubšího pochopení souvislostí může údaj o tržbách na akcii přinášet zkreslený obraz skutečné efektivity prodeje společnosti.
  • Přílišné spoléhání na příjem na akcii: Stejně jako u jiných finančních ukazatelů může přílišné spoléhání na tento ukazatel vést ke krátkozrakému pohledu na zdraví společnosti. Investor musí v rámci fundamentální analýzy zahrnout i další důležité ukazatele, jako je zisk na akcii (EPS), čistá zisková marže, ukazatele provozní efektivity a další.

FAQ – Nejčastěji kladené otázky

Co je příjem na akcii?

Příjem na akcii představuje celkové tržby, které společnost vygeneruje na každou ze svých akcií v oběhu. Vypočítá se vydělením celkových tržeb počtem akcií v oběhu.

Proč je příjem na akcii důležitým ukazatelem?

Poskytuje přehled o výkonnosti příjmů společnosti vzhledem k její velikosti. Slouží tak jako srovnávací ukazatel v daném odvětví a může naznačovat trajektorii růstu společnosti.

Znamená vysoká hodnota příjmu na akcii vždy ziskovou společnost?

Ne nutně. Společnost může mít vysoké tržby, ale nízkou ziskovost kvůli vysokým provozním nákladům nebo jiným faktorům. Je nezbytné sledovat vedle ukazatele příjem na akcii i další ukazatele – například EPS.

Zdroje informací:

Líbil se vám tento článek?
1
0

Autor

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 64 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.