Finex.cz logo
Menu
Finex » 📈 Kryptoměny » Filecoin

Kryptoměna Filecoin (FIL) – Kurz, graf vývoje, kde koupit?

Graf kurzu tokenu Filecoin (FIL)

Kurz FIL
Normální graf
Logaritmický graf
CZK
USD
EUR
BTC
1D
1W
1M
3M
6M
1Y
MAX

Kalkulačka: FIL to CZK

FIL
CZK
CZK
USD
EUR

Informace o kryptoměně Filecoin (FIL)

Kryptoměna Filecoin (FIL) je jádrem stejnojmenného projektu zaměřeného na sdílení volného úložného místa v rámci decentralizované peer-to-peer sítě. Je postaven na systému IPFS (InterPlanetary File System), speciálního protokolu pro sdílení dat vyvíjeného stejnou společností.

Ačkoliv je sféra decentralizovaného úložiště značně konkurenčním prostředím, Filecoin nad svými konkurenty jednoznačně vyniká. Ať už svým technickým propracováním, tak i nabízenou průměrnou cenou na uložení např. 1 TB.

Samotná kryptoměna FIL prakticky nad IPFS zavádí další vrstvu a tvoří trh pro obchodování s volným úložným místem, což kryptoměně dává značnou využitelnost. Níže se dozvíte, jak Filecoin funguje, v čem oproti konkurenci vyniká a kolik si zhruba můžete vydělat, rozhodnete-li se mince FIL začít těžit.

Obsah článku o kryptoměně Filecoin (FIL)

1.Úvod do Filecoinu2.Jak Filecoin funguje?Mechanismus konsenzu kryptoměny Filecoin (FIL)3.Kdo stojí za kryptoměnou Filecoin (FIL)?4.Tokenomika kryptoměny Filecoin (FIL)5.Dá se Filecoin (FIL) těžit?Kolik si takový těžař Filecoinu může vydělat? Vyplatí se to?6.Kde koupit Filecoin (FIL)?7.Vhodná peněženka pro kryptoměnu Filecoin (FIL)8.Výhody a nevýhody Filecoinu9.Často kladené otázky a odpovědi (FAQ)10.Diskuze o kryptoměně Filecoin (FIL)

Úvod do Filecoinu

Filecoin (FIL) je jedním z předních kryptoměnových projektů na poli poskytování decentralizovaného úložiště. Token vznikl v rámci ICO v roce 2017, nicméně mainnet celé sítě byl spuštěn až roku 2020. Založil jej americký počítačový vědec Juan Bennet, jenž zároveň založil i InterPlanetary File System (IPFS). Právě IPFS je pro funkčnost Filecoinu velmi podstatný, neboť Filecoin nad IPFS prakticky tvoří platební vrstvu a zavádí do jeho využívání monetární politiku.

Uživatelé si na Filecoin, respektive na účastníky sítě Filecoinu nabízející svůj volný úložný prostor, mohou uložit libovolné množství dat. Za uložení se samozřejmě platí mincemi FIL, podobně jako za provádění transakcí např. u Bitcoinu.

Protože je Filecoin postaven na bázi IPFS, využívá také decentralizovanou formu uložení dat. Identifikace dat přitom neprobíhá podle uloženého místa, tak jako je to u standardního protokolu HTTP, ale spíše podle jejich obsahu. To umožňuje uživatelům Filecoinu získat svá data tím nejrychlejším způsobem odkudkoliv na světě, neboť záleží pouze na tom, který poskytovatel dat vám je může poskytnout co nejrychleji a nejlevněji.

Jak Filecoin funguje?

Základem Filecoinu, stejně jako většiny jiných kryptoměn, je blockchain. Samotná uložená data klientů se na blockchainu samozřejmě nenacházejí, jsou zde však uložené důkazy o tom, že poskytovatelé dat potřebná data skutečně drží, a také potvrzené kryptoměnové transakce, jimiž jsou ve Filecoinu myšleny splněné požadavky na uložení či naopak opětovné poskytnutí dat. Do transakcí se zároveň samozřejmě řadí i prosté přeposílání mincí mezi jednotlivými uživateli.

Ve Filecoinu figurují 2, respektive 3 strany. Tou první jsou prostí uživatelé neboli klienti, kteří si na Filecoin chtějí uložit nějaká svá data a nebo je naopak znovu někam načíst. Druhou stranou jsou poskytovatelé služeb, někdy označovaní také jako těžaři. Ti se dělí na dvě kategorie – na poskytovatele úložného místa a na poskytovatele opětovného načtení a odeslání dat již uložených.

Zjednodušené schéma fungování Filecoinu
Zjednodušené schéma fungování Filecoinu – uživatel zaplatí těžaři za uložení dat, síť pak jejich uložení průběžně kontroluje a na konci, když uživatel data opět požaduje, těžaři zaplatí znovu za jejich opětovné zaslání.
Zdroj: changelly.com

V praxi to většinou funguje tak, že poskytovatelé služeb klientům nabízejí obě varianty dohromady, tedy že jim data uloží a pak naopak i poskytnou. Ne vždy to však může být pro klienta nejvýhodnější, neboť monetární princip, jenž do Filecoinu zavádí využití mincí FIL, určuje, že klienti za služby sice platí, ale jejich poskytovatelé mezi sebou také musí soupeřit o to, aby si je klienti vybrali. Proto se poskytovatelé snaží své služby nabízet co nejlevnější.

Stále se to ale poskytovatelům musí peněžně vyplatit, proto je nutné při určování cen brát v potaz náklady na elektřinu pro provoz potřebného hardware a rychlého internetového připojení. Cena služeb také není tím jediným kritériem, podstatná je samozřejmě i přenosová rychlost, která je omezena dostupným připojením a geografickou vzdáleností, a také úspěšné prokázání poskytovatele služeb, že je stále online a data má pořád uložená.

Mechanismus konsenzu kryptoměny Filecoin (FIL)

Filecoin je jednou z kryptoměn, která používá svůj vlastní mechanismus pro dosahování konsenzu o stavu sítě. Dělí se opět na 2, respektive na 3 části. Těmi prvními dvěmi jsou Proof of Replication a Proof of Spacetime. Oba dva se týkají samotného poskytovatele úložného místa neboli těžaře.

Proof of Spacetime (PoST)

Těžař musí formou Proof of Spacetime průběžně prokazovat, že má držená data skutečně uložená a připravená opětovně poskytnout. Důkazy se pak ukládají do blockchainu, jsou tedy plně veřejné a ověřitelné.

Proof of Spacetime zahrnuje celkem dva typy důkazů. První, tzv. Windowed PoST, viditelný na obrázcích výše, je periodicky požadovaný důkaz o tom, že těžař skutečně drží celý set dat. Těžaři jsou neustále servírovány výpočetně náročné úkoly, jejichž správné řešení těžař může nalézt pouze při využití celého setu dat, k jehož uložení se zavázal.

Druhým, tzv. Winning PoST, je jednorázový důkaz, který těžař poskytne, je-li algoritmem EC (rozebíráme níže) vybrán k tvorbě nového bloku. Filecoin funguje na bázi tipsetů, což je sada 5 bloků vytvořených o stejném pořadním čísle. Každý blok vytváří jeden těžař, proto je pro tvorbu tipsetu vybráno vždy 5 různých těžařů, po nichž se vyžaduje zaslání tohoto důkazu.

Proof of Replication (PoRep)

Proof of Replication, neboli další důkaz poskytovaný těžařem, je postaven na ideologii, že každý těžař pro uložení dat musí vynaložit nějakou práci a obětovat část svého úložného místa, a to i v případě, že si klient přeje uložit stejný obsah později. Proof of Replication zajistí, že těžař nebude podvádět a obsah znovu poctivě uloží a zašifruje.

Pro tvorbu důkazu jsou nutné 3 parametry – identifikátor samotných dat (CID), číslo těžaře a číslo bloku. Protože se poslední parametr bude vždy měnit, bude se měnit i výsledný důkaz.

Expected Consensus (EC)

Nad tímto vším pak neustále probíhá mechanismus ověřující zdraví celé sítě, ten vývojářský tým Filecoinu nazývá jako Expected Consensus (EC). Jedná se o variantu BFT algoritmu, která v rámci selekce uzlů s právem navrhovat nové bloky využívá právě míru volného místa. Z toho plyne, že navrhovateli bloků se nemůže stát nikdo jiný, než samotní poskytovatelé volného místa. Proto se jim také říká těžaři bloků.

To, jak moc volného místa mají k dispozici, určuje pravděpodobnost jejich výběru k vytvoření bloku. Tímto se koncept EC a Proof of Storage podobá dosti mechanismu Proof of Stake známému z Etherea, Solany či Cardana. Samotná volba vítězného těžaře probíhá na randomizované bázi vážené dle množství poskytovaného volného místa. Náhodnost je plně ověřitelná; Filecoin nepoužívá žádný svůj vlastní náhodný generátor (např. jako Algorand a jeho funkce VRF), ale spoléhá se na DRAND.

Kdo stojí za kryptoměnou Filecoin (FIL)?

Juan Benet, zakladatel IPFS a Filecoinu
Juan Benet, zakladatel IPFS a Filecoinu
Zdroj: juan.benet.ai

Kryptoměnu Filecoin založil Juan Benet. Benet studoval na Stanfordu a je zároveň tvůrcem systému IFPS. Založil také společnost Protocol Labs, která stojí za vývojem jak IFPS, tak i samotného Filecoinu. Na Stanfordu se věnoval distribuovaným systémům, datovým vědám a kryptografii.

Svou společnost založil už roku 2014, kdy se také pustil do vývoje systému IPFS. Zanedlouho začal souběžně vyvíjet i Filecoin, projekt, který pro uživatele v IPFS přirozeně vytvářel konkurenční prostředí a motivaci chovat se ve prospěch sítě. Protocol Labs dodnes pracuje na vývoji svých dvou hlavních produktů v čele s Juanem Benetem.

Tokenomika kryptoměny Filecoin (FIL)

Filecoin byl spuštěn po ICO v roce 2017, ve všech kolech předprodejů FIL vybral neuvěřitelných 250 milionů dolarů. Zhruba 20 % všech mincí náleží týmu a jeho pomocným silám, 10 % šlo do předprodeje během ICO a 70 % mincí je vyhraněno na odměny za jejich těžbu. Z těchto 70 % je však 300 milionů mincí FIL vyhraněných do budoucna pro nové typy těžby, jak Filecoin uvádí na svých stránkách. Horní zásoba mincí FIL je omezená na 2 miliardy.

Distribuce Filecoinu
Distribuce Filecoinu
Zdroj: filecoin.io

Zbylé množství kryptoměn, tedy 55 % celkové zásoby, je postupně distribuováno mezi jednotlivé těžaře za jejich služby. Odměny dostávají jak poskytovatelé volného místa, tak i uzly zpětně servírující informace.

Filecoin je unikátní ještě jednou zásadní odlišností. Na rozdíl od Bitcoinu nebo Etherea, kde vytěžené nebo stakingem získané odměny náleží účastníkům sítě ihned, ve Filecoinu se na vytěžené mince FIL vztahuje vesting. 75 % všech vytěžených mincí se těžařům lineárně odemyká během 180 dnů, zbylých 25 % je k dispozici okamžitě.

Dá se Filecoin (FIL) těžit?

Ano, Filecoin (FIL) je možné těžit. Těžbou se nicméně nemyslí tvrdá práce naplno hučících a roztopených grafických karet při náročném ověřování transakcí, ale zejména poskytnutí volného místa na velkých pevných discích a výpočet důkazů při ukládání a šifrování dat. FIL lze získat dvěma způsoby – poskytováním volného místa pro uložení dat a naopak odesíláním dat zpětně požadovaných. V rámci efektivní těžby Filecoinu vás tedy nemine investice do dostatečně velkých pevných disků a dalšího hardware.

Platí jednoduché pravidlo – čím více dostupného místa poskytnete, tím více mincí FIL získáte.

Dostatečně velké místo ale nestačí – jelikož tzv. sealing, což je jakési stvrzení úložného místa pro Filecoin, a vypočítávání SNARK důkazů jsou výpočetně náročné operace, budete potřebovat i výkonnou grafickou kartu a dost operační paměti. Chcete-li se stát těžařem ve smyslu poskytovatele volného místa, budete potřebovat následující hardware:

 • NVMe disk o velikosti alespoň 1 TiB. Sektory Filecoinu dosahují velikosti 32 GiB a 64 GiB. Ovšem i ten menší sektor se během sealingu roztáhne zhruba až na 480 GiB, dalších 100 GiB zároveň zaberou i výpočetní parametry Filecoinu. Důležitá je vysoká rychlost zápisu a čtení, proto dbejte na NVMe rozhraní – klasické SSD vám stačit nebude.
 • RAM o velikosti alespoň 128 GiB. To je ovšem naprosté minimum, doporučujeme tedy minimálně dvojnásobek. Pokud budete používat jen 128 GiB, budete RAMku muset doplnit dalším NVMe diskem o velikosti alespoň 256 GiB pro swapování, čímž operační paměti dostatečně ulevíte.
 • Silná grafická karta. Filecoin používá SNARK výpočty, které jsou výpočetně velmi náročné a o nichž se můžete více dočíst v našem článku o ZK Rollups. Grafická karta musí mít oficiální podporu, je tedy nutné, aby se nacházela v oficiálním výčtu podporovaných grafických karet. Minimem je nejlevnější GeForce GTX 1650, opět je to ale ta "největší almužna", která vám toho moc nedá. Doporučujeme alespoň GeForce GTX 3080.

Chcete-li uložená data pouze od jiných těžařů přebírat a klientům zpětně poskytovat, kladené nároky na hardware jsou mnohem menší. Alfou omegou je velmi rychlé internetové připojení, zejména tedy pro upload. Potřebujete také dostatečné místo na uložení dat, která budete klientům servírovat.

Kolik si takový těžař Filecoinu může vydělat? Vyplatí se to?

Investice do stroje pro těžbu Filecoinu není malá. Podobně jako u Bitcoinu či dříve u Etherea, i zde vás rig vyjde minimálně na několik set tisíc. Základní otázkou tedy je, jestli to má cenu.

Dle Filfox.info, jednoho z prohlížečů blockchainu Filecoin, jsou pro tvůrce bloků v březnu 2023 odměny průměrně 0,011 FIL za 24 hodin v přepočtu na 1 TiB, což vychází jen na 0,2 Kč. Je také důležité míti na paměti, že abyste bloky získávali konzistentně, budete muset mít úložného místa skutečně mnoho. Pakliže vezmeme v úvahu modelový příklad s těžebním rigem s místem 300 TiB, bude denní výdělek za vytěžené bloky při současné ceně Filecoinu tvořit 60 Kč, měsíčně tedy zhruba 1 800 Kč.

Nicméně tou skutečnou odměnou jsou Filecoiny, které získáte od klientů za své poskytnuté volné místo. Zde je nutné upozornit, že si cenu těžaři určují sami na základě faktorů jako velikost úložného prostoru, doba uložení a míra reputace. Dle tržiště file.app je nejnižší cena za rozsáhlejší úložiště v řádu několika stovek TiB zhruba 0,0007 FIL za 1 GiB při uložení na měsíc (březen 2023).

Dosadíme-li cenu do rovnice pro výpočet, tak za předpokladu, že za celý měsíc skutečně zaplníme našich celých 300 TiB, získáme:

0,0007 FIL * 300 * 1024 = 215,04 FIL

215,04 FIL měsíčně vychází na 27 720 Kč, s odměnami za vytěžené bloky se tedy dostáváme na necelých 30 000 Kč za měsíc, což na nízkou cenu FIL v době bear marketu není tak zlé. Je však nutné vzít v úvahu skutečnost, že se nejedná o čistý zisk. Do celkové kalkulace je potřeba zahrnout i cenu spotřebované elektřiny a pořizovací cenu těžebního stroje, která může být skutečně značná. Vzhledem k velikosti úložného místa se může vyšplhat klidně i na necelý 1 milion Kč.

Kde koupit Filecoin (FIL)?

Tím nejjednodušším místem, kde je možné Filecoin nakoupit, jsou kryptoměnové směnárny. Jedná se o vhodnou variantu pro příležitostné kryptoměnové investory, nákup je totiž rychlý a s rozhraním kompletně v češtině. Kvůli evropským zákonům už na většině směnáren naleznete požadavek na ověření totožnosti. Mezi směnárny, na nichž je Filecoin dostupný, se řadí např. Kriptomat, Coinbank a nebo Anycoin.

Favorit redakce
Bonus za nákup kryptoměn u Anycoin až 300 Kč. Více info v recenzi.
 • Nízké poplatky
 • Možnost opakovaných nákupů skrze trvalý příkaz v bance
 • Nelze nakupovat platební kartou
Bonus za nákup kryptoměn u Anycoin až 300 Kč. Více info v recenzi.
CoinBank logo

CoinBank

★ 90 %

Bonus za nákup kryptoměn u CoinBank až 400 Kč. Více info v recenzi.
Kriptomat logo

Kriptomat

★ 89 %

Při registraci využijte promo kód FINEX10 a po nákupu kryptoměn za 100 € získáte během pár dní 10 € zdarma!

Další možností jsou kryptoměnové burzy. Zde se ověření totožnosti už nevyhnete, mnohdy budete požádáni i o potvrzení vaší adresy pobytu např. skrze výpis z bankovního účtu. Nespornou výhodou kryptoměnových burz jsou ovšem minimální poplatky, které jsou oproti směnárnám mnohdy i desetinové. Filecoin naleznete na Binance (burza v češtině), Coinbase, Krakenu, KuCoinu a např. Bitfinexu.

Favorit redakce
 • Opravdu propracovaná a funkční platforma
 • Nízké poplatky
 • Kontakt zákaznické podpory bývá složitý
 • Platforma může na nové uživatele působit příliš složitě

I když je Filecoin specifickým projektem se svým vlastním blockchainem, existuje také jako token na BNB Chainu. Naleznete jej tedy na decentralizovaných burzách jako PancakeSwap nebo Biswap. Kvůli vyšší likviditě a potenciální ochraně před skluzem ceny doporučujeme PancakeSwap.

Vhodná peněženka pro kryptoměnu Filecoin (FIL)

Ačkoliv je Filecoin v rámci svého návrhu velmi specifický, disponuje zároveň podporou EVM. Díky tomu je snadné jej uložit v řadě známých kryptoměnových peněženek, jak těch softwarových, tak i hardwarových. Filecoin si můžete uložit např. do peněženek jako MetaMask nebo Trust Wallet.

Favorit redakce
 • Možnost správy tisíců kryptoměn
 • Open-source projekt fungující již od roku 2016
 • V MetaMask není možné uchovávat některé zásadní kryptoměny (BTC, LTC,..)
 • Pokud nevyužíváte propojení s HW peněženkou, můžou být vaše priv. klíče v nebezpečí

Mnohem bezpečnější jsou ovšem peněženky fungující v offline režimu, jinými slovy peněženky hardwarové. S nimi budou vaše privátní klíče v naprostém bezpečí, jedná se o naprosté maximum z hlediska bezpečnosti ve světě kryptoměn. Filecoin podporuje jak Ledger, tak i Trezor, a to ve všech verzích.

Favorit redakce
 • Jedna z nejvíce bezpečných peněženek
 • Vytvořena českou firmou
 • Pro začátečníky může působit složitě
 • Je dražší než ostatní peněženky, zejména Model T

Výhody a nevýhody Filecoinu

Výhody

 • Špička v oboru decentralizovaného úložiště: Filecoin je jedním z nejpropracovanějších projektů v oblasti poskytování decentralizovaného úložiště, je zároveň průkopníkem ve využívání IPFS, jehož autorem je opět Juan Benet.
 • Různé zdroje odměn ve formě mincí FIL: Jednotlivé mince Filecoinu je možné získat různými způsoby – servírováním uložených dat klientům a samozřejmě také jejich ukládáním, což je bezesporu ta nejvýdělečnější varianta. Předpokladem je ovšem nemalá vstupní investice.
 • Omezená zásoba mincí: Filecoinů nikdy nebude více než 2 miliardy, což zavádí princip vzácnosti, podobně jako u Bitcoinu.
 • Velmi spolehlivé důkazy o uložených datech: Algoritmus Filecoinu po těžařích vyžaduje, aby do blockchainu průběžně odesílali důkazy o tom, že data uložená klienty jsou stále dostupná. Důkazy jsou prakticky nezfalšovatelné a náročné na výpočet, jejich ověření je ovšem mnohem snazší. Pakliže těžař průběžné testy nesplní, bude potrestán slashingem jeho kolaterálu.
 • Náskok před konkurencí: Filecoin oproti svým konkurentům, jimiž jsou např. Storj, Sia nebo Arweave, nabízí velmi nízké ceny. Dle průzkumu CoinGecko z října 2022 vede Filecoin skutečně o rekordní částky. V té době stálo uložení 1 TB na Filecoinu za měsíc jen pár setin centů, v případě Storj či Sia se cena pohybuje kolem 1 dolaru. Ještě více zaostává Arweave s jeho 4 dolary.

Nevýhody

 • Vysoká vstupní investice pro těžbu: Chcete-li se stát poskytovatelem úložného místa, budete muset zainvestovat do solidního hardware. Mnohdy i do dražšího, než konvenční ASIC minery Bitcoinu. Samozřejmostí jsou samotné pevné disky, které musejí být kvůli vysoké rychlosti osazeny NVMe rozhraním. Pro sealing, což je proces, během něhož jsou data ukládána a zajišťována, je zároveň potřeba vysoký výpočetní výkon – připlatíte si tedy jak za procesor, tak i grafickou kartu a operační paměť.
 • Ceny za dostupné úložné místo nejsou fixní: Vzhledem k tomu, že Filecoin tvoří pro dostupné úložné místo plnohodnotný trh, je přirozené, že se ceny za jeho využití mění dle dostupné nabídky a poptávky.
 • Obecné nevýhody decentralizovaných úložišť: Tento bod se nevztahuje pouze k Filecoinu, ale prakticky ke všem poskytovatelům decentralizovaných úložišť na blockchainu. Ačkoliv je tato varianta mnohdy propagována na úkor centralizovaných alternativ, jako např. AWS, Google Drive, iCloud či Microsoft Azure, je nutné si uvědomit, že není kompletně bez rizika a nevýhod. Je sem možné zařadit např. potenciálně nadbytečné počítání důkazů o dostupnosti dat, které je jak prostorově, tak i energeticky velmi náročné. Spadá sem i závislost na unikátní kryptoměně (např. FIL či AR) a jejím ekonomickém modelu – potenciální strmý pokles ceny tokenu může u těžařů způsobit ztrátu motivace i nadále poskytovat dostupné úložné místo.

Závěr

Ať už se vám varianta decentralizovaného úložiště zamlouvá či nikoliv, je nepopiratelným faktem, že Filecoin v této kategorii kryptoměnových projektů vede, a to zejména z hlediska ceny za dostupný TiB či TB. Má náskok jak před svými konkurenty z oboru kryptoměn, tak i před korporátními giganty.

Porovnání cen různých poskytovatelů úložiště
Porovnání cen různých poskytovatelů úložiště
Zdroj: coingecko.com

Výhodou Filecoinu je také jeho vazba na úspěšný protokol IPFS, jenž je vyvíjen stejnou společností a vůči Filecoinu funguje nezávisle. Filecoin je možné těžit a stát se tak poskytovatelém volného místa, v tomto případě je však nutné si uvědomit, že pár volných desítek GB na vašem notebooku skutečně nestačí. Vysoké poziřovací náklady na těžební hardware jsou tedy jednou z mála značných nevýhod Filecoinu.

Často kladené otázky a odpovědi (FAQ)

1️⃣ Co je to kryptoměna Filecoin (FIL)?
Kryptoměna Filecoin (FIL) je součástí jednoho z předních projektů v kategorii decentralizovaných úložišť. Vznikla již roku 2017 ve svém ICO, ve vývoji je však už od roku 2014, kdy byla popsána jako doplňková vrstva k systému IFPS. Kryptoměnu Filecoin a IFPS vytvořil Juan Benet, americký počítačový vědec.

Systém IFPS je konkurentem tradičně zaběhlých internetových protokolů HTTP a HTTPS. Jeho největší konkurenční výhodou je decentralizovaná a distribuovaná nátura – místo centrálního serveru, na nějž se přes běžný HTTP protokol připojujete přes URL adresu, se systém IFPS skládá ze spousty propojených počítačů po celém světě. K tomu, aby ukládání a zároveň přistupování k souborům probíhalo efektivně, využívá IFPS adresování na základě obsahu, nikoliv na základě adresy uložení souborů. Obsah každého souboru uloženého v IFPS je skrze speciální matematickou funkci zahashován, tento hash pak reprezentuje adresu souboru, přes níž je přístupný.

Kryptoměna Filecoin do systému IFPS zavádí monetární politiku a přirozeně tak pro jednotlivé zainteresované strany tvoří motivaci činit to, k čemuž jsou určeny. V síti Filecoinu a IFPS existují 3 zainteresované subjekty, jimiž jsou uživatelé a dvě sekce těžařů – ti, kteří soubory ukládají a ti, co je naopak nacházejí a poskytují uživatelům. Za uložení souborů platí uživatelé těžařům poplatky ve formě FIL mincí, to samé platí pro těžaře nálezce.

Aby byla v síti zajištěna harmonicky fungující motivace, využívá Filecoin své dva vlastní algoritmy pro dosahování konsenzu – Proof of Replication a Proof of Spacetime. Každý těžař, který ukládá soubory, musí vynaložit určitý výpočetní výkon na to, aby je zahashoval a poskytnul tak jejich adresu. Součástí je také poskytnutí důkazu o provedené práci do blockchainu Filecoinu; důkaz zvaný Proof of Replication slouží mimo jiné také k tomu, aby těžař prokázal svou činnost i v případě, že uživatel bude požadovat uložení stejného obsahu pod unikátním identifikátorem.

Těžaři držící uložené soubory také periodicky do blockchainu Filecoinu poskytují tzv. Proof of Spacetime neboli důkaz o tom, že soubory uživatelů jsou stále uložené ve správném sektoru. Tento důkaz je mimo jiné považován za mnohem více přesvědčivý, než ujištění poskytované předními centralizovanými správci úložišť.

2️⃣ Jaký je kurz kryptoměny Filecoin?
Momentálně je kurz kryptoměny Filecoin přibližně 91,56 Kč ($4,16). Kurz se ale v jeden moment na všech směnárnách a burzách liší z důvodu různých poplatků, ale také z důvodu různé poptávky.

Celý princip je jednoduchý. Hodnota (cena) kryptoměny Filecoin se vytváří stejně jako hodnota zlata, akcií nebo jakéhokoli jiného produktu. Důležitá je tedy nabídka a poptávka. To, kolik jsou lidé za mince FIL ochotni zaplatit, tvoří jejich cenu. Poptávka po mincích FIL pramení zejména z míry využívání systému IFPS a zájmu komunity o možnost decentralizovaného uložení libovolných dat.

3️⃣ Kde je možné FIL koupit?
Filecoin a další kryptoměny je nejsnazší koupit na online kryptoměnových směnárnách. Mezi takové patří např. CoinBank, Anycoin nebo Kriptomat. Nákup většinou probíhá jednoduše a rychle.

Filecoin je také možno koupit na kryptoměnových burzách, které však obvykle požadují ověření totožnosti obchodníka (tzv. KYC) např. pomocí výpisu z účtu nebo fotografií dokladu prokazující totožnost. Filecoin naleznete např. na burzách jako Binance, Coinbase, Bitfinex, KuCoin nebo Kraken.

Reklama
Reklama

Vstupte do světa kryptoměn!

Již kryptoměny máte? Držte je v bezpečí hardware peněženky Trezor!

Favorit redakce
 • Jedna z nejvíce bezpečných peněženek
 • Vytvořena českou firmou
 • Pro začátečníky může působit složitě
 • Je dražší než ostatní peněženky, zejména Model T

Aktuálně 3 největší kryptoměny

Graf posl. 7 dní
Graf Bitcoin
Změna za 24h
+0,82%
Aktuální cena
$26 410
Graf posl. 7 dní
Graf Ethereum
Změna za 24h
-0,48%
Aktuální cena
$1 839
Graf posl. 7 dní
Graf BNB
Změna za 24h
-7,8%
Aktuální cena
$258,1

Více informací o Filecoin

KryptoměnaFilecoin
SymbolFIL
Webové stránkyhttps://filecoin.io/
Lze těžit?
Aktuální počet tokenů429 115 949
Maximální počet tokenů1 962 927 369
Obchodní objem (24h)$115 033 307
Tržní kapitalizace$1 844 758 297
Změna ceny za 24h-3,5%

Vývoj ceny kryptoměny Filecoin za posl. 2 týdny

Datum Hodnota Symbol
07. 06. 2023 Načítání... FIL
06. 06. 2023 Načítání... FIL
05. 06. 2023 Načítání... FIL
04. 06. 2023 Načítání... FIL
03. 06. 2023 Načítání... FIL
02. 06. 2023 Načítání... FIL
01. 06. 2023 Načítání... FIL
31. 05. 2023 Načítání... FIL
30. 05. 2023 Načítání... FIL
29. 05. 2023 Načítání... FIL
28. 05. 2023 Načítání... FIL
27. 05. 2023 Načítání... FIL
26. 05. 2023 Načítání... FIL
25. 05. 2023 Načítání... FIL

Ohodnoťte kryptoměnu Filecoin


Připojte se k diskuzi

Další Kryptoměny, které by vás mohly zajímat

Velký test: Investujeme vlastní peníze do investičních platforem

Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Sledujte nás na Facebooku, ať vám nic neunikne!
Facebook icon Jít na Facebook
Finex.cz logo