Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...
algorand
ALGO
Kryptoměna Algorand (ALGO) – Kurz, cena, graf vývoje, kde koupit

$0,19 (4,21 Kč)

+9,58 % za 7 dní

algorand

Kryptoměna Algorand (ALGO) – Kurz, cena, graf vývoje, kde koupit

Graf ALGO

$0,19 (4,21 Kč)

+9,58 % za 7 dní

Uváděná cena a graf jsou pouze orientační.

Graf kurzu Algorand

Kalkulačka: ALGO to CZK

ALGO
CZK

Informace o kryptoměně Algorand (ALGO)

Algorand je jednou z nejperspektivnějších alternativ k Ethereu ve smyslu prostoru pro tvorbu ekosystému decentralizovaných financí (DeFi). Podobně jako Ethereum, i Algorand má svůj vlastní tokenový standard ASA, podporuje smart kontrakty a využívá mechanismus Proof of Stake. Blockchain kryptoměny Algorand (ALGO) vznikl již roku 2019.

Za Algorandem stojí zejména Silvio Micali, počítačový vědec a profesor působící na MIT. Projekt je typický svým unikátním designem, který umožňuje dosáhnout propustnosti o míře až 1 000 TPS a krátké doby finalizace transakcí. Prakticky znemožňuje fork, zavádí dvojvrstvý způsob vyvolávání smart kontraktů a mince ALGO za vytvořené bloky nedistribuuje jen validátorům, ale kompletně všem jejich držitelům.

Na začátku roku 2023 bylo v oběhu zhruba 7,05 miliard mincí ALGO z celkových 10. Zbylé mince drží Algorand Foundation v několika kategoriích určených zejména pro vývoj celého kryptoměnového projektu a pro distribuci governance odměn.

Obsah článku o kryptoměně Algorand (ALGO)

Úvod do kryptoměny Algorand (ALGO)

Kryptoměna Algorand (ALGO) vstoupila na trh v polovině roku 2019. Jejím cílem je vyřešení blockchainového trilematu a vytvoření platformy, na níž bude vývoj a následný provoz decentralizovaných aplikací mnohem snazší než na Ethereu.

Ačkoliv je technologie projektu sama o sobě vyvíjena společností Algorand Inc, její vedení z hlediska budoucího rozdělování mincí ALGO a alokace komunitních rezerv specifickým projektům řídí Algorand Foundation. Od října 2022 je projekt Algorand veden jako decentralizovaná autonomní organizace (DAO), jejíž rozhodnutí mohou ovlivňovat všichni držitelé mincí ALGO.

V rámci množství uzamčených finančních prostředků ve smart kontraktech se Algorand dle agregátoru DeFi Llama řadí až na 18 místo (březen 2023). Algorand tedy v míře využívání DeFi aplikací přebíjí i méně známé blockchainy jako Klaytn, Kava, Cronos nebo Mixin.

Zdroj: defillama.com
Míra uzamčených peněženích prostředků na síti Algorand
Míra uzamčených peněžních prostředků na síti Algorand

Tím, co Algorand od ostatních Proof of Stake projektů s vysokou škálovatelností odlišuje, je skutečně silně demokratický přístup ke zmíněnému mechanismu. Na ověřování transakcí se může podílet naprosto kdokoliv s bilancí alespoň 1 ALGO ve své peněžence.

Jak Algorand funguje?

Algorand je propracovaný blockchain s podporou vyvolávání smart kontraktů, jak těch jednodušších, tak i těch více komplexních. Využívá mechanismus Proof of Stake, nicméně ve značně demokratické verzi. To může přinášet řadu výhod, ale i nevýhod.

Algorand svou variantu mechanismu pro dosahování konsenzu označuje jako Pure Proof of Stake, zejména vzhledem k velmi nízké bariéře pro vstup. Aby se uživatel mohl stát validátorem, musí pro provoz svého uzlu disponovat alespoň 1 mincí ALGO, což v době psaní článku (březen 2023) vychází zhruba na 5 korun. To je oproti Ethereu a jeho 32 ETH, jinými slovy 1 250 000 korun, značný rozdíl. Horší je to ovšem s motivací k samotnému validování transakcí.

Kód Algorandu je nastaven tak, že odměny za vytvořené bloky dostávají proporčně všichni držitelé mincí ALGO.

Čtete správně, stačí ALGO držet v peněžence a odměny budou přicházet samy. Jediné odměny, které je v rámci mincí ALGO možné získat “navíc”, pocházejí z podílení se na governance procesech.

Tvorba bloků a validování transakcí v blockchainu Algorand

V Algorandu existují celkem 3 druhy uzlů podílejících se na tvorbě nových bloků. Řadí se mezi ně navrhovatelé nových bloků, jejich schvalovatelé (oba uzly se souhrnně nazývají jako Participation nodes), respektive celé komise schvalovatelů, a tzv. převaděči (Relay nodes), kteří zařizují komunikaci mezi jednotlivými uzly dle náležitých pravidel.

Od května roku 2022 provozovatelé jakéhokoliv ze tří zmíněných druhů uzlů odměny navíc nedostávají.

To přirozeně komunitu příliš nemotivuje, nemluvě o velmi nízké vstupní bariéře v hodnotě 1 ALGO, která nemusí v samotných validátorech tvořit dostatečně silný pocit snahy k tomu podílet se na správném chodu sítě, protože v ní prostě “nemají tolik peněz”.

Princip celé validace bloků dává Algorandu několik unikátních vlastností. Algorand např. typicky nemůže projít forkem (dle whitepaperu je pravděpodobnost forku nižší než 1 triliontina) a nepoctiví uživatelé nejsou nijak potrestáni – u Algorandu neexistuje slashing.

Poznámka

Proces návrhu a schválení bloku v Algorandu stručně: Na začátku je jeden Participation node náhodně vybrán jako jeden jediný navrhovatel. Je identifikován skrze jeho výstup z funkce VRF, jejíž princip vysvětlujeme v dalších kapitolách.

Ve zkratce se jedná o funkci, která ze vstupních dat (privátní klíč uživatele a krátký kód, který se pro každý nový navrhovaný blok mění) dokáže vypočítat pseudonáhodné číslo. Navrhovatelem je zvolen ten, jehož vypočtené číslo je ze všech nejmenší. Podstatné je, že vypočtený výsledek je čistě pseudonáhodný a deterministický. Pro uživatele neexistuje způsob, jak jej ovlivnit, neboť je závislý na jeho privátním klíči.

Zdroj: algorand.org
Fáze výběru navrhovatele se dost podobá loterii. Jakmile je navrhovatel zvolen, odešle do další fáze schvalování svůj navrhnutý blok.
Fáze výběru navrhovatele se dost podobá loterii. Jakmile je navrhovatel zvolen, odešle do další fáze schvalování svůj navrhnutý blok.

Jakmile blok navrhne, z další skupiny náhodně vybraných Participation nodes se vytvoří komise schvalovatelů. Ti všechny transakce v bloku prověří a pokud se většinově dohodnou na míře jejich správnosti, potvrdí blok a připojí jej do blockchainu. Schvalování probíhá ve dvou fázích, tzv. soft vote a certify vote, pro něž jsou zvoleny dvě specifické komise.

Zdroj: algorand.org
Během prvního schvalovacího hlasování se filtrují návrhy bloků
Během prvního schvalovacího hlasování se filtrují návrhy bloků

Ve fázi první se filtrují jednotlivé návrhy bloků. Vybírá se návrh od uživatele, jehož výstup z funkce VRF je skutečně nejmenší, což si členové schvalovací komise mohou snadno ověřit. Ve fázi druhé se pak ověřuje samotná správnost transakcí v bloku – komise kontroluje, zdali není v bloku přítomná dvojitá útrata a další chybné transakce. Pakliže se většina dohodne na tom, že vše sedí, blok je certifikován a připojen do blockchainu.

Zdroj: algorand.org
Algorand - druhé schvalovací hlasování
Ve druhém schvalovací hlasování se ověřuje správnost transakcí

Protože navrhovatele identifikuje v danou chvíli jeho unikátní výstup z funkce VRF, nemůže v tu dobu navrhnout blok nikdo jiný a tím pádem není možné, aby došlo k forku. Nízká pravděpodobnost reprezentuje šanci na zvolení dvou navrhovatelů bloku současně, to se čistě teoreticky může stát, když bude jejich výstup z funkce VRF stejně nízký. Šance na takový výsledek je dle návrhu funkcí ovšem minimální.

Garantovaná vysoká propustnost a krátká doba finalizace souvisí také s tím, že pokud schvalovatelé shledají podvodnou transakci, zamítnou ji a cyklus se okamžitě opakuje. Síť jinými slovy “neztrácí” čas trestáním podvodníků a raději vše dělá co nejrychleji, jak jen může.

Historie a zakladatel kryptoměny Algorand (ALGO)

Kryptoměnu založil Silvio Micali, italský matematik, počítačový vědec a profesor působící na MIT již od roku 1983. Micali je známý svým celoživotním přispíváním do oboru kryptografie včetně studia a vývoje využití blockchainu v různých sférách průmyslu. Je mimo jiné také jednou z největších osobností na poli technologie důkazů s nulovou znalostí (Zero-knowledge proofs), do jejíhož vývoje značně přispěl.

Na poli pseudonáhodného generování čísel patří mezi jeho přínosy např. návrh funkcí VRF (Verifiable Random Function). Tyto funkce jsou mimo jiné použity v Algorandu pro výběr navrhovatelů a komise schvalovatelů. Micali Algorand založil už roku 2017, dodnes se nicméně podílí na jeho návrhu a pokračující tvorbě.

Zdroj: algorand.com
Silvio Micali, zakladatel blockchainu Algorand
Silvio Micali, zakladatel blockchainu Algorand

Jak již bylo zmíněno výše, samotný blockchain je vyvíjen společností Algorand Inc. Firma v Algorandu vidí nejen potenciál stát se decentralizovanou digitální měnou, ale i produkt využitelný v řadě tradičních společností. O průběžném rozdělování ještě nealokovaných mincí ALGO a o styk s komunitou se stará Algorand Foundation, jež má na rozdíl od Algorand Inc čistě neziskovou podstatu.

Tokenomika kryptoměny Algorand (ALGO)

Tokenomika Algorandu byla až do října 2021 přinejmenším divoká, nicméně v době psaní článku (březen 2023) je již jednoduše přímá. Na začátku roku 2023 se v oběhu nacházelo zhruba 7,05 miliard mincí z celkových 10 miliard. Zbylých cca 2,95 miliard mincí držela Algorand Foundation v následující distribuci:

 • Cca 1,62 miliard ALGO vyčleněných na odměny za podílení se na governance procesech.
 • Cca 0,98 miliard ALGO náležících podpoře ekosystému Algorandu, pravděpodobně tedy pro financování nových DeFi projektů.
 • Cca 0,35 miliard ALGO si Algorand Foundation vyhradila pro udílení dotací.

Zbylé mince se tedy nacházejí v peněženkách uživatelů, na burzách a nebo uzamčeny ve smart kontraktech. Veškeré mince pro andělské investory a validátorské uzly byly již distribuovány. Způsob distribuce ale nebyl nejšťastnější – Algorand Foundation v průběhu existence projektu až do roku 2021 vesting kryptoměn pro prvotní investory několikrát měnila a nakonec zvolila cestu logaritmického vestingu.

Logaritmický vesting dobu distribuce tokenů zkrátil, bez něj by trvala do roku 2024. K úpravě vestingu se Algorand Foundation uchýlila po velmi negativních cenových výkyvech na začátku vestingu původního, během něhož bylo do oběhu uvolněno velké množství mincí za krátký čas, což velmi silně tlačilo cenu dolů.

Podstatné je, že nyní už žádné mince ve vestingu nejsou a více než 2/3 celé zásoby mincí drží retail, zbytek náleží Algorand Foundation.

Je možné kryptoměnu Algorand (ALGO) těžit?

Kryptoměnu Algorand (ALGO) není možné těžit, neboť nevyužívá mechanismus Proof of Work, ale Proof of Stake. Proto je možné kryptoměnu ALGO stakovat, podílet se tak na validaci transakcí a přispívat k bezpečnosti a rezilienci sítě.

Je však nutné zmínit, že staking ALGO získané odměny nijak nezvýší.

Dodatečné odměny je možné získat pouze při uzamčení ALGO mincí do Algorand Governance Platform. V tom případě musí být mince uzamčené na celé 3 měsíce, neboli celou hlasovací periodu, a vy jako člen DAO musíte pro obdržení governance odměn hlasovat ve všech hlasováních.

V základu dostává z vytvořených bloků odměny proporčně každá kryptoměnová adresa držící nějaké mince ALGO. Jediným dalším způsobem, jak získat mince ALGO, je podílet se na governance procesech projektu dle instrukcí zmíněných výše. Je nutné míti na paměti, že pokud kryptoměny z governance platformy vyjmete dříve a nebo zapomenete na některé hlasování, odměny nezískáte.

Kryptoměnová peněženka pro Algorand (ALGO)

Pro výběr té správné kryptoměnové peněženky pro kryptoměnu Algorand (ALGO) je nutné si rozmyslet, co s kryptoměnou zamýšlíte. Chcete-li si pouze nějaké mince ALGO nakoupit za účelem investice a v peněžence je ponechat, např. i kvůli průběžnému navyšování jejich množství díky mechanismu odměn Algorandu, doporučujeme použití nějaké z hardwarových peněženek.

Hardwarové peněženky jsou z hlediska bezpečnosti bezkonkurenční. Podepisování kryptoměnových transakcí probíhá v zásadě offline, útočník má tedy mnohem menší šanci se dostat k citlivým údajům než v případě softwarových peněženek. Mezi nejlepší hardwarové peněženky se řadí český Trezor nebo Ledger.

Favorit redakce

Výhody
 • Jedna z nejvíce bezpečných peněženek
 • Vytvořena českou firmou
Nevýhody
 • Pro začátečníky může působit složitě
 • Je dražší než ostatní peněženky, zejména Model T

Je-li vaším záměrem využívat různých výhod DeFi ekosystému Algorandu, připojovat se na decentralizované aplikace a např. i ukládat NFTs, budete potřebovat speciální peněženku schopnou hlubší komunikace s blockchainem projektu. Tou je např. Pera Wallet, časem prověřená a nejvíce využívaná softwarová peněženka na Algorandu, která je na trhu již přes 4 roky.

Nespornou výhodou Pera Wallet je i její propojení s Ledgerem, můžete tedy propojit vysokou bezpečnost hardwarových peněženek s flexibilitou těch softwarových. Mezi další softwarové peněženky s podporou Algorandu se řadí např. Coinomi.

Kde koupit kryptoměnu Algorand (ALGO)?

Algorand (ALGO) je jednou z předních kryptoměn, proto jej naleznete na téměř všech prominentních kryptoměnových burzách a na většině kryptoměnových směnáren. Směnárny jsou zároveň tím nejjednodušším způsobem pro nákup, neplánujete-li s mincemi ALGO aktivněji obchodovat např. skrze scalping či swing trading. Naleznete na nich sice mírně vyšší poplatky, ale nákup bude mnohem rychlejší, nemáte-li účet na žádné burze.

Mezi české směnárny či směnárny zahraniční s podporou češtiny, na nichž je Algorand k dispozici, se řadí např. Anycoin, Coinbank nebo Kriptomat.

Favorit redakce

Výhody
 • Nízké poplatky
 • Možnost opakovaných nákupů skrze trvalý příkaz v bance
Nevýhody
 • Nelze nakupovat platební kartou

Pro aktivnější kryptoměnové obchodníky jsou mnohem výhodnější kryptoměnové burzy. Jejich výhodou jsou skutečně minimální poplatky, nevýhodou je naopak striktnější ověření totožnosti při registraci, jemuž se nevyhnete. Můžeme doporučit např. Binance, Coinbase, Kraken, KuCoin a nebo Bitfinex. Na všech je Algorand dostupný k nákupu.

Favorit redakce

Výhody
 • Opravdu propracovaná a funkční platforma
 • Nízké poplatky
Nevýhody
 • Kontakt zákaznické podpory může být složitý a na dlouho
 • Platforma může na nové uživatele působit příliš složitě

Algorand je přirozeně domovem spousty decentralizovaných aplikací, proto můžete ALGO koupit i na řadě decentralizovaných burz. Myslete však na to, že na DEX je možné směnit pouze jednu kryptoměnu za druhou, pro nákup ALGO na jeho nativní síti budete tedy muset vlastnit již nějaké jiné ASA tokeny.

Pro připojení na DEX budete potřebovat některou ze speciálních peněženek, např. Pera Wallet, MyAlgo a nebo Fireblocks. Mezi prověřené decentralizované burzy na Algorandu patří např. Tinyman, Pact a nebo Algofi.

Výhody a nevýhody kryptoměny Algorand (ALGO)

Výhody

 • Unikátní mechanismus PPoS: Pure Proof of Stake je speciální variantou mechanismu pro dosahování konsenzu v síti zvaného Proof of Stake. Je typický nízkou přístupovou bariériou pro to stát se validátorem.
 • Podpora smart kontraktů a NFT: Algorand se snaží konkurovat Ethereu a jiným smartchainům, proto i na něm naleznete rozsáhlý DeFi ekosystém.
 • Časem prověřený projekt se silným týmem: Algorand je ve vývoji už od roku 2017. Jeho zakladatelem je profesor z MIT, jenž zasvětil svůj život výzkumu a přispívání oboru kryptografie a digitálních měn využívajících blockchain. Kromě Silvia Micaliho za Algorandem stojí rozsáhlý tým profesionálů ve svých oborech, mezi nimiž jsou zkušení vědci, programátoři a analytici.
 • Automatické zhodnocování mincí při jejich pouhém držení: V Algorandu nezískávají odměny za vytvořené bloky pouze validátoři, ale naprosto všichni držitelé mincí ALGO.

Nevýhody

 • PPoS potenciálně snižuje incentivu pro validátory: Kvůli tomu, že odměny za vytvořené bloky dostávají úplně všichni, nemá prostý uživatel značnou motivaci na to stát se validátorem. Nízký vstupní práh (1 ALGO) má dle části komunity také negativní vliv na míru motivace k tomu být čestným navrhovatelem či schvalovatelem nových bloků.
 • I přes dlouhou existenci na trhu je TVL na Algorandu nízké: Ve smart kontraktech Algorandu je k březnu 2023 uzamčeno “jen” 150 milionů dolarů, což jej řadí v celkovém žebříčku blockchainů až na 18. místo. Ani mezi blockchainy [questionbox answer="Ethereum Virtual Machine (EVM) je virtuální stroj na blockchainu Etherea, v němž jsou vyvolávány veškeré smart kontrakty. Blockchainy, které s EVM umí komunikovat, na své síti dokáží zprovoznit aplikace původně koncipované pro Ethereum. Mnohdy téměř identickým způsobem. Pakliže blockchain EVM nepodporuje, je pro vývojáře mnohem náročnější svůj projekt překopat pro to, aby byl na dané síti zprovoznitelný. Často to znamená začít úplně od základu."]bez podpory EVM[/questionbox] Algorand příliš nezáří – zde zaujímá 7. místo a řadí se tedy za chainy jako Solana či Kava.

Shrnutí o kryptoměně Algorand (ALGO)

Algorand (ALGO) je jedním z již “tradičních” smartchainů a potenciálních konkurentů Etherea, dosavadního krále v DeFi. Od ostatních se snaží odlišit incentivou pro držení ALGO v peněžence díky automatickým odměnám, komunitně orientovaným Proof of Stake a nízkou dobou finalizace transakcí.

Transakce na Algorandu jsou tedy rychlé, levné a vzhledem k dvouvrstvému vyvolávání smart kontraktů i značně volitelné. Ovšem i toto všechno Algorandu tolik nepomáhá ve smyslu vyšvihnutí se v žebříčku všech DeFi smartchainů. S tím může souviset, oproti jiným blockchainům, již trochu zastaralá infrastruktura a absence podpory EVM, což kryptoměnovým projektům fungujícím na Ethereu potenciální přechod na Algorand značně komplikuje.

Pozitivem je naopak velmi silný tým a skutečnost, že je Algorand na trhu již dlouhou dobu. Motivací pro nákup kromě automatických odměn může být i již dokončený vesting všech tokenů.

Více informací o Algorand

KryptoměnaAlgorand
SymbolALGO
Lze těžit?
Aktuální počet tokenů8 160 208 709
Maximální počet tokenů10 000 000 000
Obchodní objem (24h)$99 025 058
Tržní kapitalizace$1 541 265 139
Změna ceny za 24h-0,7 %
Ohodnoťte kryptoměnu Algorand
21
3

Autor

Bývalý šéfredaktor, softwarový architekt a nadšenec do kryptografie, kyberbezpečnosti a blockchainu. V rámci Finexu se zaměřuje zejména na technická témata v oblasti kryptoměn. V současnosti působí také jako správce financí v rámci investiční skupiny Icecaps Capital, v níž se zaměřuje na využití strojového učení v algoritmickém obchodování.

Kryptoměny považuje za platidlo budoucnosti řešící řadu problémů s centralizovanou náturou existujících platebních prostředků. DeFi svět považuje za úchvatný a nabízející spoustu skvělých příležitostí.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Další Kryptoměny, které by vás mohly zajímat