Finex.cz logo
Menu
Finex » Kryptoměny » Poplatky v síti Ethereum: Jak funguje Gas fee, jak se poplatky platí a kolik stojí?

Poplatky v síti Ethereum: Jak funguje Gas fee, jak se poplatky platí a kolik stojí?

Poplatky v síti Ethereum: Jak funguje Gas fee, jak se poplatky platí a kolik stojí?
Zdroj: Depositphotos.com

Pokud jste se dostali na tento článek, pravděpodobně víte, že myšlenkou kryptoměny Ethereum je poskytovat platformu pro decentralizované aplikace, které fungují na tzv. chytrých kontraktech. V budoucnu by tak mohly sloužit jako decentralizovaná náhrada smluv, půjček, pojištění a různých aplikací. Celkově se toto odvětví označuje jako DeFi (Decentralized Finance).

Dalším využitím sítě Ethereum jsou ERC-20 tokeny. Protože většina nově vznikajících kryptoměnových projektů nemá svůj vlastní blockchain, a ani nedává smysl, aby ho měly, tak využívá jako platformu právě Ethereum. Tyto tokeny musí splňovat určité podmínky a standardy, aby byly se sítí Etherea kompatibilní.

Mezi nejznámější patří například stablecoiny Dai (DAI) a Tether (USDT) nebo třeba projekty s tokeny Compound (COMP), Chainlink (LINK), Uniswap (UNI) a mnoho dalších.

Ethereum Virtual Machine pak označuje síť těžařů, kteří této síti poskytují decentralizovaný výpočetní výkon pro všechny spuštění aplikace a transakce, a zároveň decentralizovaně ukládá všechna potřebná data.

Co je to Gas?

Ověřování transakcí vždy něco stojí a ať už se jedná o sítě využívající Proof of Work, Proof of Stake či jiné koncepty mechanismů dosahování konsenzu, ověřovatelé transakcí (těžaři či validátoři) musejí být za svou činnost náležitě odměněni. V této síti se k odměně těžařů používá takzvaný Gas.

Gas je jednotka, ve které se vyjadřují poplatky za jednotlivé úkony v Ethereové síti. Vzhledem k tomu, že například oproti Bitcoinu lze u Etherea provádět i jiné úkony než jen převod mincí, ale i různé kontrakty s volitelným množstvím vstupů, je výpočet celkového poplatku komplikovanější.

Výše poplatků za určité operace je předem stanoven v Ethereum yellowpaperu, viz níže.

Popis poplatků za jednotlivé úkony

Jak fungují poplatky a kolik se za ně platí?

Jak už jsme si výše ukázali, poplatky za jednotlivé úkony jsou předem stanoveny a vyjádřeny v jednotkách Gas. Kurz mezi Gas a ETH však fixně stanoven není a řídí se klasicky nabídkou a poptávkou. Proto pokud je po úkonech velká poptávka, ceny poplatků letí vzhůru.

Protože cena, která je pro uskutečnění transakce za Gas nutná zaplatit, je velmi nízká, nepoužívá se pro její vyjádření přímo ether. Pro zjednodušení se vyjadřuje v tzv. gwei, přičemž gwei je nejmenší možná část etheru, stejně jako satoshi je nejmenší část bitcoinu.

1 ether = 1 000 000 000 gwei / (10^9) gwei

Poplatky jsou řízeny systémem aukce, ve kterém musí uživatel nabídnout vyšší poplatek než ostatní, aby byla jeho transakce provedena. Problémem ale je, že tato aukce není zcela transparentní. Proto se často stává, že uživatelé přehodí ostatní uživatele o víc, než by bylo třeba. Některé průzkumy tvrdí, že jsou tímto způsobem poplatky mnohdy až pětinásobně nadhodnoceny.

Kvůli tomuto nešikovnému řešení jsou poplatky u Ethereum sítě srovnatelné a někdy dokonce i mnohem vyšší, než v síti bitcoinové, a to i přes to, že bitcoinová síť poskytovala do května roku 2021 cca. 500 000krát vyšší hashrate (výkon těžební sítě).

Dalším faktorem pro výpočet velikosti poplatků je také to, že velikost vytvořeného bloku se u Etherea neurčuje podle množství uložených dat jako u Bitcoinu, ale podle součtu poplatků Gas. Tomuto množství se říká block gas limit. Ten aktuálně nesmí překročit cca 30 000 000 Gas na jeden blok (září 2022).

Block gas limit se po proběhnutí London Hard Forku zvýšil stabilně na 30 000 000 Gas, i přes to je ale cílová hodnota velikosti bloku nastavena na 15 000 000 Gas, což byla i hodnota limitu před uvedením zmíněné aktualizace. I block gas limit si za dobu existence Etherea prošel několikanásobným navýšením, a to vždy za účelem zvýšení kapacity sítě, průběh jeho změny v čase můžete vidět na následujícím obrázku.

Navyšování limitní velikosti bloku Etherea v čase
Navyšování limitní velikosti bloku Etherea v čase
Zdroj: ycharts.com

Protože block gas limit prakticky určuje, co se do bloku vejde v dobách největší vytíženosti sítě, praxe ukázala, že 15 000 000 Gas či méně v žádném případě nestačí. Pro uživatele to při vypotřebování maximální možné nabídky sítě znamenalo, že si prostě museli počkat. Proto se vývojáři skrze aktualizaci EIP-1559 rozhodli blokový limit dodatečně navýšit.

Právě kvůli tomu se někdy může stát i to, že operace s příliš nadhodnoceným poplatkem Gas může být odmítnuta, protože by blok nebyl efektivně zaplněn.

Placení poplatků při přesouvání ERC-20 tokenů

Pokud se rozhodnete posílat v rámci ethereové sítě různé ERC-20 tokeny, musíte vždy platit poplatek validátorům. Tyto poplatky se však platí právě v etherech. Proto je potřeba mít v peněžence dostatečný zůstatek i Etherea, abyste byli tento poplatek schopni zaplatit.

I zde se poplatky opět liší, a to podle složitosti operace a požadované rychlosti jejího provedení.

Jak si mohu poplatky vypočítat?

Výpočet poplatku lze provést dvěma hlavními způsoby.

Buď vám ho podle aktuální ceny vypočte automaticky vaše burza či nebo UI vaší peněženky, na stejném principu fungují i online kalkulačky.

Výpočet výše poplatků Ethereum
Ukázkový výpočet výše poplatků pro Ethereum na stránkách ETH Gas Station – Calcuator.
Zdroj: ETHgasstation.info

Při provádění komplikovanějších operací už je ale potřeba znát poplatky Gas za jednotlivé úkony (viz tabulka z yellowpaperu výše) a ty pak podle tržní ceny převést na Ethereum.

Konkrétní výpočet poplatku si můžeme předvést na následujících příkladech:

Jednoduchá transakce

Jednoduchá transakce - převod ETH
Příklad jednoduché transakce – převod ETH
Zdroj: Blockchain.com

Na obrázku výše můžete vidět jednoduchou transakci, přičemž celkový poplatek za ni je 21 000 Gas, což se shoduje s uživatelem zadaným maximálním Gas limitem i celkově využitým množstvím Gas na tuto transakci. Uživatel přitom za Gas zaplatil 311 gwei, což bylo aktuálně nadprůměrné. To naznačuje, že se jednalo o rychlejší transakci.

Celý výpočet zaplaceného poplatku tedy vypadá následovně:

Nejdříve je nutné vypočítat celkový počet Gas, který je pro transakci třeba:

V yellowpaperu stojí, že transakce stojí 21 000 Gas.

Podle aktuálního vytížení sítě zjistíme, kolik gwei tento počet Gas stojí:
21 000
Gas * 311 gwei = 6531000 gwei

Poté je třeba gwei přepočítat na ETH:
6531000 gwei = 0.006531 ETH

Dle aktuální ceny ETH (3925,89 USD) byl tedy poplatek v čas transakce
0,006531 * 3925,89 = 25,64 USD.

Vrácená transakce kvůli špatným poplatkům

Příklad vrácené transakce kvůli vysokému Gas
Příklad vrácené transakce kvůli vysokému Gas Limitu a nízkému Gas Price
Zdroj: Blockchain.com

Na tomto obrázku je vidět transakce se špatně nastavenými poplatky – uživatel chtěl využít až 75 000 Gas. To by stačilo například pro tři operace Gnewaccount, které jsou zmíněny v yellowpaperu výše.

Je vidět, že nakonec byla využita jen třetina předem nastaveného Gas Limitu a transakce nebyla zpracována, protože uživatel chtěl za Gas platit pouze 186 gwei. A to je podle aktuálního vytížení sítě relativně málo. Transakce tedy nebyla zpracována. Aby proběhla, uživatel měl radši snížit Gas Limit, ale zvýšit Gas Price.

To, jaký Gas Price zvolit, zjistíte např. na stránkách Etherscan.io nebo CoinMarketCap.com.

Aktuální ideální výše Gas Price dle Etherscan.io a CoinMarketCap.com
Aktuální ideální výše Gas Price dle Etherscan.io a CoinMarketCap.com
Zdroj: Etherscan, CoinMarketCap

Co se může se zadanou transakcí stát

Podobně jako si před provedením bitcoinové transakce uživatel volí výši poplatků (sat/B), před provedením libovolného úkonu v síti Ethereum si uživatel volí tzv. gas limit (maximální poplatek, který je za provedení transakce ochoten zaplatit).

V průběhu zpracování transakce mohou v principu nastat čtyři situace:

  • Uživatel odhadl poplatek správně a transakce je úspěšně provedena.
  • Uživatel nastavil poplatek moc malý a transakce je vrácena.
  • Uživatel zvolil poplatek moc velký, validátoři se ale rozhodnou transakci přesto provést a přebytečné poplatky mu vrátí zpět, respektive ani nebudou zaplaceny.
  • Někdy se může také stát, že je poplatek tak nadhodnocený, že se validátoři rozhodnou ho zcela odmítnout kvůli již výše zmíněnému omezení bloku (block gas limit).

Je důležité poznamenat, že ať už z jakéhokoliv důvodu je transakce sítí odmítnuta, je vrácena do původního stavu. Validátoři si však Gas ponechávají, protože transakce kontrolou již prošla, což vyžaduje poplatek.

Zaseknutou transakci u Eth lze řešit dodatečným poplatkem nebo zrušením a navrácením do původního stavu.

Urychlení a zrušení zaseknuté transakce v peněžence MetaMask

Tlačítko pro zrychlení/odseknutí Ethereum transakce v MetaMask
Tlačítko pro zrychlení/odseknutí transakce v MetaMask
Zdroj: metamask.zendesk.com

Například v peněžence MetaMask lze zaseknutou transakci jednoduše zrychlit pomocí tlačítka "Speed Up".

Pomocí něj vám peněženka dovolí zvýšit poplatek a transakci zopakovat. Většinou se doporučuje zvolit poplatek o 10 % vyšší, aby byla transakce na druhý pokus opravdu odbavena.

Provedení této transakce vyruší původní zaseknutou transakci, aby nedošlo k tzv. double spendingu.

Pokud si to rozmyslíte a rozhodnete se zaseknutou transakci jen zrušit, nabízí se hned vedle tlačítko "Cancel", které vaši transakci zruší.

Tyto problémy se u konkurenčního Bitcoinu stát nemohou. U vaší transakce také předem zvolíte poplatek, pomocí kterého se vaše transakce umístí do pomyslné řady podle výše poplatku. Pokud je poplatek příliš malý, může se stát, že si na potvrzení transakce delší dobu počkáte, nebo že se v mempoolu zasekne, ale nikdy nebude odmítnuta.

Pokud se transakce zasekne, lze tuto situaci jednoduše řešit dodatečným zvýšením poplatku. Tyto techniky se nazývají Opt-in Replace-by-Fee (RBF) a Child Pays For Parent (CPFP) a jejich použití vysvětlujeme v článku Jak urychlit zaseknutou Bitcoin transakci.

Shrnutí

Jelikož Ethereum poskytuje oproti Bitcoinu mnohem více možností, je i struktura jeho poplatků o něco málo složitější kvůli konceptu Gas. Není to však raketová věda, což jste po přečtení našeho článku určitě zjistili. Zároveň ale už určitě víte, proč se toho s masivní výší poplatků Etherea kvůli jeho návrhu v současné době moc dělat nedá.

Graf posl. 7 dní
Graf Ethereum
Změna za 24h
+0,52%
Aktuální cena
$1 805

Ethereum je i po přechodu na Proof of Stake stále plně funkční, dostatečně decentralizované a robustní. Díky tomu ale ve vyřešení blockchainového trilematu nenastal žádný posun – síť je stále enormně rozdrobená a současný koncept ověřování transakcí je v takto distribuované síti při vysoké vytíženosti žalostně pomalý. Nejedná se o nic jiného, než o fyzikální zákony.

Vývojáři Etherea jsou si toho ovšem plně vědomi a na aktualizacích řešící tyto problémy usilovně pracují. Po proběhlém Merge je další na řadě aktualizace Surge, která představí již výše zmíněný sharding. Ten by měl pomoci blockchain exponenciálně škálovat, což znamená zvýšení propustnosti a tím pádem i zlevnění poplatků. Ačkoliv praktické implementace shardingu již existují (např. Near Protokol či Elrond), jeho skutečný vliv na již zaběhlou a mnohem rozsáhlejší síť Etherea ještě není znám, nezbývá tedy nic jiného, než čekat a nechat se překvapit, jak vývoj Etherea pokročí kupředu.

Vstupte do světa kryptoměn!

Již kryptoměny máte? Držte je v bezpečí hardware peněženky Trezor!

Favorit redakce
  • Jedna z nejvíce bezpečných peněženek
  • Vytvořena českou firmou
  • Pro začátečníky může působit složitě
  • Je dražší než ostatní peněženky, zejména Model T

Aktuálně 3 největší kryptoměny

Graf posl. 7 dní
Graf Bitcoin
Změna za 24h
-1,7%
Aktuální cena
$28 166
Graf posl. 7 dní
Graf Ethereum
Změna za 24h
+0,52%
Aktuální cena
$1 805
Graf posl. 7 dní
Graf BNB
Změna za 24h
+0,97%
Aktuální cena
$316,4

Ohodnoťte tento článek!

Připojte se k diskuzi
Akcie
Komodity
Krypto
Indexy
ETF
Aktuální cena 24h
Tesla Inc. ---
N/A
ČEZ ---
N/A
Apple ---
N/A
Moneta ---
N/A
Komerční banka ---
N/A
Philip Morris ČR ---
N/A
Erste group ---
N/A

Velký test: Investujeme vlastní peníze do investičních platforem

Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Sledujte nás na Facebooku, ať vám nic neunikne!
Facebook icon Jít na Facebook
Finex.cz logo