Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

TOP 10 ukazatelů sentimentu na finančních trzích

Publikováno
TOP 10 ukazatelů sentimentu na finančních trzích

Na ceny aktiv jako jsou například akcie, komodity nebo měnové páry působí několik vlivů. Klíčové jsou zde fundamentální faktory, mezi které patří například ekonomická situace společnosti a pak jsou tu technické faktory, které souvisejí s technickou analýzou.

Kromě toho ale na trzích působí psychologické faktory a emoce, které mohou pomoci traderům a investorům pochopit chování daného aktiva a trhu.

Jak mohou emoce a strach ovlivnit trhy, to jsme mohli sledovat na jaře v roce 2020, kdy se celosvětově rozšířila pandemie koronaviru.

Trhy začaly v březnu silně padat pod vlivem rostoucích obav. Strach byl tak silný, že obchodování na burzách bylo v průběhu dne několikrát pozastaveno kvůli velkým propadům. Některé trhy během měsíce spadly o více než 30 %.

Jakmile ale centrální banky a vlády předložily programy na podporu ekonomiky, tak se emoce stabilizovaly a trh začal posilovat pod vlivem nových fundamentálních zpráv.

Poznámka

Je důležité si proto uvědomit, že trh někdy řídí emoce, takže pohyb aktiva není vždy založen na fundamentech.

Obsah článku 

Co to je tržní sentiment?

Abychom si věci ujasnili, můžeme použít následující definici:

Tržní sentiment je celkový postoj investorů k určitému aktivu nebo k trhu jako celku. Je to nálada na trhu, která se promítne do ceny aktiva.

Tržní sentiment tedy ukazuje, jak obchodníci a investoři vnímají daný trh a pomáhá traderům určit, zda je trh býčí anebo medvědí. Platí, že v býčím trhu ceny aktiv rostou, kdežto v medvědím trhu ceny aktiv klesají.

V dnešním článku si představíme TOP 10 ukazatelů sentimentu na finančních trzích a vysvětlíme si, jak fungují.

Jak se tržní sentiment měří? TOP 10 ukazatelů

Tržní sentiment je možno určit pomocí několika nástrojů:

1.AAII investorský sentiment

AAII je Americká asociace individuálních investorů. Tato asociace pak mezi svými členy provádí průzkum, který se jmenuje AAII investorský sentiment a který je navázán na Wall Street.

Asociace AAII se každý týden ptá svých členů, jak se podle nich bude vyvíjet americký akciový trh za 6 měsíců. Výsledky týdenního průzkumu jsou publikovány na internetových stránkách aaii.com, na kterých se můžete přihlásit k odběru tohoto sentiment zdarma.

Zdroj: Aaii.com

Informaci například zveřejňuje také Bloomberg a Barron’s. Ukázka výsledků takového průzkumu je zde: Podle této ukázky dne 3. 2. 2021 věřilo 37,4 % členů AAII, že americký akciový trh bude býčí, zatímco 35,6 % se domnívalo, že trh bude medvědí. Rozdíl mezi těmito dvěma postoji je spread, který tedy byl 1,8 %.

Mimochodem, 12. 3. 2020 byl tento Bullish-bearish spread na záporné hodnotě – 21,6 %. To by mělo znamenat, že do půl roku by trhy měly klesat. To se ovšem nestalo. Poučení, které z toho plyne je proto následující:

Informace o sentimentu není možné chápat izolovaně. Vždy je potřeba brát do úvahy další souvislosti s fundamentální a technickou analýzou.

2. CNN Fear and Greed index

Trh ženou dvě základní emoce, kterými jsou strach a chamtivost. Z tohoto poznatku vychází CNN Fear and Greed index, který je případně k dispozici zde.

Index je počítán z různých měření a indikátorů, do kterých patří index VIX, put – call ratio, poptávka po tzv. bezpečných aktivech (například americké bondy) atd.

Zdroj: Money.cnn.com

Výsledky jsou zobrazeny na stupnici od 0 do 100. Čím vyšší je hodnota, tím jsou investoři chamtivější. Úroveň 50 je považována za neutrální. Index ukazuje sentiment na americkém akciovém trhu zejména S&P 500.

3. Otevřené pozice klientů u brokera

Je několik způsobů, které ukazují otevřené pozice klientů u brokerů. Jedním z nich je procentuální poměr long o short aktuálně otevřených pozic na celkovém objemu otevřených pozic u daného brokera.

Někdy se tomuto ukazateli říká rychlý sentiment nebo také Quick ratio. Příklad tohoto ukazatele uvádíme z této webové stránky.

Tržní sentiment
Zdroj: Fxssi.com

Modré jsou otevřené pozice long a červené jsou otevřené pozice short. Pokud převládají long pozice, pak retailoví klienti mají na daném měnovém páru býčí náladu. Pokud naopak převládají short pozice, pak je u klientů nálada medvědí.

Protože zkušenosti ukazují, že většina retailových traderů je na té špatné straně a proto ztrácí peníze, tak tento ukazatel sentimentu je používán jako kontrariánský ukazatel.

Podle tohoto ukazatele by tedy tradeři měli spekulovat na opačnou stranu, než dělá většina. Doporučený směr spekulace ukazují šipky na levé straně grafu.

4. Čekající objednávky – Order book

Trh se nepohybuje podle toho, co říkají indikátory. Trh jde tím směrem, kde je likvidita, tedy tam, kde jsou objednávky. Nebylo by proto skvělé vidět, kde na trhu v daném okamžiku ostatní obchodníci umístili svoje čekající objednávky, pro které si trh dříve či později půjde?

K tomu vám může posloužit tzv. order book. Pokud obchodujete forex, tak zajímavou prezentaci order book můžete najít na výše zmíněné webové stránce – Fxssi.com. Zde jsou vidět čekající objednávky klientů brokera OANDA pro vybrané měnové páry. Příklad, jak tento ukazatel vypadá máme zde:

Zdroj: Fxssi.com

V levé části obrázku jsou čekající objednávky, v pravé části jsou realizované objednávky, tedy otevřené pozice. Výběžky ukazují cenové hladiny, na které v daném okamžiku klienti u brokera OANDA umístili nejvíce objednávek.

I když se jedná o objednávky klientů pouze u jednoho brokera, překvapivě se ukazuje, že tyto cenové hladiny korespondují často s dalšími technikami technické analýzy, jako jsou horizontální supporty a rezistence nebo cenová formace 123 Gap (tzv. single).

Důvod proč tomu tak je jsou psychologické zákonitosti lidské povahy. Koneckonců, většina retailových traderů dělá stejné chyby a proto jsou ztrátoví. To potvrzuje také informace Profit a Loss, která ukazuje podíl klientů, kteří jsou v daném okamžiku v zisku a také těch, kteří jsou ve ztrátě.

5. Pozice velkých hráčů podle COT reportu

COT report je jedním z nejvíce sledovaných reportů o tržním sentimentu. COT reporty ukazují long a short pozice na vybraných futures kontraktech ve třech různých skupinách:

  • velcí spekulanti (tzv. non-commercials),
  • zajištovatelé a zpracovatelé (tzv. commercials)
  • ostatní.

Pro trading a spekulace je vhodné sledovat pozice velkých spekulantů.

Nevýhoda COT reportu je, že data jsou zveřejněna každý pátek a ukazují, jaká byla situace v úterý, tedy je zde tři dny zpoždění. Přesto se tento report dá s úspěchem využívat pro dlouhodobé obchody na měnových párech nebo komoditách.

Informace o pozicích podle COT reportu je k dispozici zdarma na různých webových stránkách. Tradeři, kteří se zabývají obchodováním měnových párů si vystačí s informacemi na myfxbook.com. Ti z vás, kteří obchodují také komodity pak mohou využít aplikaci na spreadcharts.com.

Komplexní informace k COT reportu jsou také na tradingster.com, odkud je následující ukázka:

Zdroj: Tradingster.com

6. Heatmap

Heatmap ukazuje, které trhy zaznamenaly největší růst a pokles v různých časových obdobích.

Čím silnější je trh, tím je zelenější, zatímco nejslabší trhy jsou zbarveny červeně. Příklad takové mapy máme na akciích a sektorech v této ukázce:

Zdroj: Finviz.com

7. VIX index

Tento index je také znám jako ukazatel strachu. Výše hodnoty indexu vychází z ceny opcí. Rostoucí hodnota VIX značí rostoucí nervozitu, takže by mohly akciové trhy klesat. Tento index se primárně vztahuje k indexu S&P 500.

V březnu 2020, když vrcholily výprodeje v důsledku obav z koronaviru, tento index dosáhl hodnoty 80 bodů.

Běžná hodnota v klidném období je kolem 15 bodů.

Následující graf nám ukazuje index VIX (spodní okno) ve srovnání s indexem S&P 500 (horní okno).

Vidíme, že za posledních 15 let VIX přesáhl hodnotu 80 pouze ve dvou případech – v roce 2020 a pak v roce 2008, kdy propukla finanční krize. Hodnotu 50 překonal index VIX v srpnu 2015 a v únoru 2018.

Zdroj: Tradingview.com

VIX index můžete sledovat například v aplikaci tradingview.com, ze které je uvedená ukázka.

8. Index procento akcií nad klouzavým průměrem

Určitě jste slyšeli rčení, že nejvhodnější čas k nakupování na trzích bývá tehdy, když na trzích teče krev. Jak ale poznat, kdy je ten vhodný okamžik? Pomoci může index procento akcií nad klouzavým průměrem v daném akciovém indexu.

Pro výpočet indexu se pro krátký časový rámec používá 50denní klouzavý průměr. 200denní klouzavý průměr se používá pro dlouhý časový rámec.

Pokud je hodnota indexu nižší než 20 %, pak je trh přeprodaný a může to být signál, že panika na trhu dosahuje vrcholu a proto může být příhodný čas k nakupování.

Na obrázku máme index S&P 500 v horním okně na měsíčním časovém rámci a ve spodním okně je index procento akcií v indexu S&P 500 nad 200denním klouzavým průměrem od roku 2007:

Zdroj: Tradingview.com

Z grafu vyplývá, že kdykoli od roku 2007 index procento akcií nad klouzavým průměrem 200 klesl pod hodnotu 20 a panika na trhu vrcholila, byl to vhodný okamžik k nákupu amerického akciového indexu, který z dlouhodobého pohledu má tendenci růst.

Indikátor v uvedené podobě můžete najít v aplikaci tradingview.com nebo na stockcharts.com.

9. Klouzavé průměry

Klouzavé průměry jsou indikátory technické analýzy. S 50denní a 200denní periodou jsou ale také používané jako ukazatelé sentimentu.

Pokud je 50denní klouzavý průměr nad 200denním, pak vznikne tzv. zlatý kříž a nálada na trhu je býčí.

Pokud je 50denní průměr pod 200denním, pak vzniká kříž smrti a nálada je medvědí.

Klouzavé průměry
Zdroj: Tradingview.com

Tyto situace můžeme vidět na obrázku, kde máme denní graf indexu S&P500 a klouzavé průměry EMA 50 (oranžová linie) a SMA 200 (modrá linie).

Červené šipky ukazují medvědí kříž smrti a zelené šipky označují býčí zlatý kříž.

Poznámka

Poznámka: Velká nevýhoda klouzavých průměrů je to, že jsou zpožděné. To se projevuje zejména při prudkých pohybech, jako bylo například v březnu 2020.

Pokud byste například v březnu 2020 akcie prodali až v momentě, kdy se vytvořil kříž smrti, nebylo by to moc výhodné. Předchozí indikátor Index procenta akcií nad klouzavým průměrem by totiž zároveň indikoval přeprodanost trhu a v takovém okamžiku je spíše čas hledat příležitosti k levným nákupům.

Indikátor klouzavých průměrů ale můžete využít tak, že v době trvání býčího sentimentu můžete do portfolia přikupovat v případě, kdy se vybraný instrument přiblíží ke zvoleným klouzavým průměrům.

10. Short Interest

Short interest ukazuje počet akcií, které jsou aktuálně shortovány, čili se kterými investoři spekulují na pokles.

Poznámka

Short interest je vyjádřen jako % z celkového počtu akcií a může být použit jako indikátor sentimentu na daném titulu.

Extrémně vysoké procento short interest ukazuje, že investoři mají negativní náladu k danému aktivu a cena by proto mohla klesat. Může dojít ale i k nečekanému růstu ceny a to v důsledku jevu, kterému se říká short squeeze.

Short squeeze je situace, která může nastat na akciích, které mají nízký free float, tedy nízký počet akcií, které jsou na trhu k dispozici a zároveň je vysoké procento těch, kteří tyto akcie shortují.

Pak se může přihodit, že cena akcie začne prudce růst. Důvod k růstu je, že k těm, kteří akcie kupují, se musí nuceně přidat i ti, kteří předtím akcie shortovali, aby pokryli svoje ztráty. Taková situace nastala například v případě akcií společnosti Gamestop.

Informace o procentu akcií, které jsou aktuálně shortovány, je k dispozici na www.finviz.com, kde je možno akcie s vysokým procentem short vyfiltrovat.

Zdroj: Finviz.com

Závěr

Ukazatele tržního sentimentu mohou být důležitým nástrojem k analýze trhu. Některé jsou vhodnější pro krátkodobé spekulace, jiné naopak poslouží při dlouhodobém investování.

Jak jsme ale mohli vidět v uvedených ukázkách, tak rozhodování pouze podle těchto ukazatelů by bylo chybou. Chování trhu je výslednicí mnoha faktorů a sentiment a emoce jsou pouze jedním z nich. To je také důvod, proč by se měly indikátory sentimentu používat jako podpůrné nástroje a nikoliv jako jediný indikátor na analýzu chování celého trhu.

Líbil se vám tento článek?
7
0

Autor

Vladimír vystudoval ekonomiku a management na VUT – Podnikatelské fakultě v Brně. Je držitelem mezinárodního účetního certifikátu ACCA, což mu dává solidní předpoklady pro analýzy účetních výkazů firem. Zkušenosti s oceňováním firem a auditem velkých mezinárodních společností kotovaných na burze získal u PricewaterhouseCoopers. Později působil v bankovnictví na pozicích ředitele controllingu a interního auditu.

V roce 2017 zahájil svoji novou kariéru soukromého analytika a copywritera se zaměřením na finanční trhy, investice, trading a různá podvodná schémata. Kromě psaní článků a e-booků o financích se Vladimír věnuje výuce angličtiny. Je aktivní na platformě X, kde jej můžete sledovat pod profilem KMFTraders.

Motto: “Na každém kroku záleží. Keep moving forward.”

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 76 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎