Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

P/S poměr: Co je to a jak ho využít na akciových trzích?

Aktualizováno
P/S poměr: Co je to a jak ho využít na akciových trzích?
Zdroj: Depositphotos.com

Seznamte se s P/S poměrem. V tomto článku rozebíráme jeho význam, porovnání s dalšími běžnými poměrovými ukazateli a také se dozvíte, jaké problémy vám může v rámci fundamentální analýzy způsobit.

Akciové investování je spojeno s nesčetnými čísly, poměrovými ukazateli a indikátory, jimiž se investoři řídí při svém rozhodování. P/S poměr neboli poměr ceny k tržbám či prodejům se jeví jako nepostradatelný ukazatel, na který se zkušení investoři často spoléhají.

Tento poměr nabízí jedinečnou perspektivu a umožňuje investorům posoudit ocenění společnosti ve vztahu k jejím tržbám. Po přečtení tohoto článku budete znát význam tohoto ukazatele, zjistíte, jak si stojí v porovnání s jinými uznávanými poměrovými ukazateli, a zároveň vám osvětlíme jeho možná úskalí.

P/S poměr v kostce

  • P/S poměr neboli poměr ceny vůči tržbám ukazuje, jaký násobek tržeb jsou investoři ochotni zaplatit za akcii dané společnosti. Vypočítá se tak, že se hodnota společnosti vydělí jejími tržbami.
  • Nízký poměr může znamenat, že je akcie podhodnocená, zatímco nadprůměrně vysoký poměr naznačuje její nadhodnocení.
  • Hlavní nevýhodou P/S poměru je, že nezohledňuje, zda společnost dosahuje nějakých zisků a zda jich vůbec bude někdy dosahovat.

Obsah článku

Co je to P/S poměr?

Poměr ceny k tržbám (Price-to-Sales, P/S), který se často objevuje mezi nesčetnými finančními ukazateli, jež mají investoři k dispozici, pomáhá investorům pochopit ocenění společnosti ve vztahu k jejím tržbám.

Výpočet P/S poměru

K jeho výpočtu je třeba vydělit celkové tržby nebo výnosy za určité období (obvykle rok) tržní kapitalizací společnosti (celkovou hodnotu všech akcií v oběhu). Matematicky je to vyjádřeno jako: P/S poměr = celkové tržby nebo výnosy / tržní kapitalizace.

Podstata P/S poměru je jasná, neboť kvantifikuje hodnotu, kterou investoři přisuzují každému dolaru tržeb společnosti. Nižší poměr lze často interpretovat jako známku toho, že jsou akcie podhodnocené, což představuje potenciální příležitost k nákupu. Naopak vyšší poměr může upozorňovat na nadhodnocení a naznačovat opatrnost.

Přestože je P/S poměr nepopiratelně užitečný, je potřeba k němu přistupovat komplexně – žádný jednotlivý finanční ukazatel by neměl být používán izolovaně. Skutečná síla poměru P/S se projeví, pokud je analyzován společně s dalšími finančními ukazateli, což zajistí komplexní a ucelené vyhodnocení skutečné hodnoty akcie a jejího růstového potenciálu.

TIP

Chcete-li se dozvědět více o podhodnocených a nadhodnocených akciích, pak vám doporučujeme přečíst si také dva následující články:

Proč je P/S poměr pro investora důležitý?

Poměr ceny k tržbám, i když možná není tak často diskutovaný jako některé jiné finanční ukazatele, hraje v oblasti fundamentální analýzy akcií důležitou roli. Je významný především z následujících důvodů:

  • Stabilita příjmů: Základem spolehlivosti P/S poměru je přirozená stabilita údajů o tržbách. Pro většinou investorů jsou nejdůležitějším faktorem zisky, ty se však mohou vyvíjet jako na horské dráze – ovlivňuje je nesčetné množství faktorů, od účetních úprav až po jednorázové výdaje nebo příjmy. Tyto výkyvy někdy vytváří zkreslený obraz finančního zdraví společnosti. Naproti tomu údaje o tržbách zůstávají relativně stálé a nabízejí konzistentnější a transparentnější pohled. Díky této stabilitě je P/S ukazatel neocenitelný zejména pro společnosti, které se potýkají s častým kolísáním zisků.
  • Oceňování začínajících a neziskových společností: Při analýze trhu narazíte také na začínající podniky a společnosti, které sice oplývají potenciálem, ale ještě nedosáhly zisku. Tradičnější ukazatel, jako je P/E poměr, vám v tomto případě nepomůže. Díky P/S poměru však investoři mohou posoudit i hodnotu těchto společností, a to na základě analýzy tržeb, nikoliv neexistujících zisků.
  • Srovnávací analýza odvětví: Každý obor má svá specifika a to, co je v jednom oboru považováno za standard, může být v jiném oboru anomálií. Poměr P/S usnadňuje srovnání společností napříč odvětvím. Díky tomu mohou investoři rozpoznat potenciální nadhodnocení nebo podhodnocení a řídit svá investiční rozhodnutí informovanějším směrem.
Zdroj: Csimarket.com
Průměrný P/S poměr vybraných odvětví z indexu S&P 500 ke konci třetího čtvrtletí 2023
Průměrný P/S poměr vybraných odvětví z indexu S&P 500 ke konci třetího čtvrtletí 2023

P/S poměr vs. P/E poměr

Na první pohled se může zdát, že oba tyto poměrové ukazatele slouží stejnému účelu, ale zaměřují se na různé finanční aspekty. Poměr P/E, všeobecně uznávaný ukazatel, udává násobek, který jsou investoři ochotni vynaložit za každý dolar/korunu zisku, který společnost vyprodukuje.

Je přímým odrazem ziskovosti společnosti. Naproti tomu poměr P/S se zaměřuje na tržby a nabízí pohled na to, jak trh oceňuje schopnost společnosti generovat příjmy. Ačkoli jsou oba poměrové ukazatele samy o sobě nepopiratelně důležité, P/E poměr uplatníte pouze u ziskových společností.

P/S poměr vs. P/B poměr

Pokud se vydáme hlouběji do oblasti finančních ukazatelů, narazíme na P/B poměr. Tento ukazatel porovnává tržní cenu společnosti s její účetní hodnotou a v podstatě zdůrazňuje, jak trh oceňuje čistá aktiva společnosti.

Jedná se o poměrně blízký náhled na vnitřní hodnotu společnosti, který odráží její hmotná aktiva a finanční zdraví. Zatímco poměr P/S nabízí pohled na ocenění výnosů, poměr P/B přesouvá pozornost na vztah mezi hmotnými aktivy společnosti a cenou jejích akcií.

Jaké jsou hlavní nevýhody P/S poměru?

  • Ignoruje ziskovost: Ukazatel P/S zohledňuje pouze tržby, nikoli to, zda společnost tyto tržby proměňuje v zisk. Dvě společnosti mohou mít podobné ukazatele P/S, ale značně rozdílnou úroveň ziskovosti.
  • Liší se podle odvětví: Dobrý P/S poměr v jednom odvětví může být v jiném považován za vysoký (viz tabulka výše). Je nezbytné porovnávat ukazatele P/S v rámci stejného odvětví.
  • Nezohledňuje zadlužení: Společnosti s vysokou mírou zadlužení mohou mít atraktivní P/S poměr, ale jejich finanční zdraví může být značně ohroženo, proto je nezbytné vzít v úvahu celý finanční obraz společnosti.

P/S poměr je mocným nástrojem v arzenálu investora. Nabízí pohled na ocenění společnosti v poměru k jejím tržbám, takže je užitečný zejména pro začínající podniky a společnosti s kolísavými příjmy. Stejně jako všechny finanční ukazatele je však nezbytné používat jej uvážlivě a ve spojení s dalšími ukazateli. Díky tomu mohou investoři činit informovaná rozhodnutí a s jistotou se pohybovat na akciovém trhu.

FAQ – Nejčastěji kladené otázky

Co je P/S poměr?

P/S poměr neboli Price-to-Sales ratio je ukazatel ocenění, který porovnává cenu akcií společnosti s jejími tržbami. Udává, kolik jsou investoři ochotni zaplatit za každý dolar tržeb, které společnost vygeneruje.

Proč je poměr P/S považován za důležitý?

P/S poměr je důležitý, protože se zaměřuje na tržby, které jsou obecně stabilnější a hůře manipulovatelné než zisky. Je užitečný zejména pro oceňování začínajících podniků a společností s nekonzistentními zisky.

Jak se P/S poměr liší od poměrů P/E a P/B?

Zatímco P/S poměr klade důraz na tržby, poměr P/E se zaměřuje na ziskovost a poměr P/B se zabývá vnitřní hodnotou společnosti ve vztahu k ceně jejích akcií.

Je P/S poměr vhodný pro všechny typy společností?

Nikoliv. I když se často využívá pro ocenění začínajících podniků nebo společností s nestálými zisky, pro komplexní pohled na finanční zdraví společnosti je nezbytné jej používat spolu s dalšími ukazateli.

Zdroje informací:

Líbil se vám tento článek?
1
0

Autor

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 64 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.