Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Globální populace stárne – Podívejte se na REIT, ETF a akcie, s nimiž z toho můžeme těžit

Publikováno
Globální populace stárne – Podívejte se na REIT, ETF a akcie, s nimiž z toho můžeme těžit
Zdroj: Depositphotos.com

Investování do rychle rostoucích trhů nebo do segmentů, u nichž lze v nejbližších letech očekávat skokový nárůst poptávky, je z investičního hlediska vždy dobrý nápad. Totéž platí i u trendů – pokud nějaký podchytíme včas a investujeme do aktiv, která z něj budou profitovat, v budoucnu by nás nemělo minout zajímavé zhodnocení. Jednomu z těchto trendů je věnován i tento článek.

Už mnoho let se mluví o tom, že celosvětová populace stárne, přičemž tento trend je nejpatrnější ve vyspělých zemích. S neustále se lepšící ekonomickou situací a se zkvalitňováním zdravotní péče se prodlužuje průměrná délka života, což má nezanedbatelné demografické důsledky – rostou počty lidí v důchodovém věku.

V našich končinách se tento jev skloňuje hlavně v souvislosti s obrovským tlakem na současný důchodový systém. Už méně se však mluví o tom, že s sebou přináší také výrazné změny ve spotřebitelském chování, kdy se řada společností přizpůsobuje specifickým požadavkům stárnoucí populace.

Nakolik je tato demografická tendence výrazná? Pojďme se na stárnutí populace podívat v řeči čísel.

Stárnoucí populace v číslech

Podle OSN se dá očekávat, že počet lidí ve věku 60+ stoupne z 962 milionů v roce 2017 na více než 2 miliardy v roce 2050. A to mluvíme o stárnutí populace v globálním měřítku – ve vyspělých zemích typu USA nebo Čína, kde se navíc potýkají s výrazným poklesem porodnosti, bude tento trend ještě výraznější.

Počet lidí starších 80 let by se měl do roku 2050 ztrojnásobit, přičemž necelá třetina celosvětové populace bude v tomto roce starší 60 let.

Za trendem stárnoucí populace stojí tři hlavní faktory – nízká porodnost, zlepšení zdravotní péče a změny ve společnosti, jež zahrnují mimo jiné urbanizaci a paradoxně také současné důchodové systémy, které v situaci, kdy velký počet pracujících „živil“ menší počet lidí mimo produktivní věk, fungovaly vcelku dobře.

Jak můžeme z trendu stárnoucí populace těžit jako investoři?

Jak už bylo zmíněno v předchozích odstavcích, stárnoucí populace má specifické spotřebitelské návyky a požadavky, které lze obecně shrnout do třech základních kategorií – ubytování (spojené s péčí), zdravotní péče a spotřební zboží. Na trhu je k dispozici celá řada společností a potažmo aktiv, které tyto služby nabízí a z nichž bychom jako investoři mohli těžit. Řeč je o REIT, ETF i konkrétních firmách (jejich akciích).

Na tomto místě však nelze nezmínit určitou morální rovinu, což je věc ošemetná a pro každého investora zcela individuální. Ačkoliv řada společností pouze reaguje na tržní situaci a v duchu tržních zákonitostí nabízí lidem to, po čem je poptávka, najdou se i takové, jež vyloženě zneužívají důvěru a bezbrannost starších.

Poznámka

Ostatně zprávy o trýznivých podmínkách v některých pečovatelských zařízeních v minulosti plnily titulky novin i u nás.

Každé aktivum, ať už konkrétní firmu, ETF nebo REIT, proto doporučujeme důkladně „proklepnout“, seznámit se s tím, co dělá, nabízí nebo drží a na základě toho se rozhodnout, zda je pro vás přijatelné toto aktivum zařadit do svého portfolia. Opakujeme, že je to věc každého.

Investiční příležitosti

Stárnoucí populace – REIT

Společnosti REIT zaměřující se na stárnoucí populaci mohou ve svých portfoliích držet jak zdravotnická zařízení, tak ubytovací zařízení pro seniory, případně jejich kombinace. Pokud nevíte, jak REIT fungují, více informací naleznete v tomto článku.

Welltower (WELL)

Welltower logo

Welltower je v souvislosti se stárnoucí populací jedním z nejčastěji skloňovaných REIT vůbec. Portfolio společnosti se ze 63 % skládá z domovů důchodců a jiných pečovatelských zařízení, zatímco zbytek je tvořen zdravotnickými zařízeními všeho druhu.

Welltower působí ve velkých městských oblastech s rychle rostoucí populací, což mu zajišťuje neustále rostoucí poptávku po zařízeních a službách v jeho portfoliu. Současná generace Američanů je známá svými vysokými standardy, přičemž nemovitosti držené tímto REIT toto hravě splňují.

Z grafu Welltower je patrné, že v poslední době zažívá spanilou jízdu na sever. Navíc nabízí zajímavou dividendu, kterou sice vlivem pandemie koronaviru musela snížit, na rozdíl od jiných společností však výplaty nepozastavila úplně.

Načítání
Načítání
Kupte si akcie Welltower Váš kapitál může být ohrožen*

Logo sponzora Koupit!

 

Ventas (VTR)

Ventas logo

Druhým REIT z našeho seznamu je Ventas, jenž je z mnoha ohledů podobný Welltoweru a spolu s ním tvoří dvojici REIT s nejvyšší tržní kapitalizací z této kategorie. Portfolio Ventasu však lze považovat za více diverzifikované – pečovatelská zařízení zde tvoří pouze 50 %, zbytek je tvořen centry přírodních věd, kancelářemi a specializovanými zdravotnickými nemovitostmi.

Kromě větší diverzifikace pak Ventasu hraje do karet také nižší cena, což jej dělá dostupnějším pro drobné investory, a také skutečnost, že je v současnosti dále od svých tržních maxim. I v tomto případě je vyplácena dividenda, kterou management vlivem koronavirové pandemie musel dočasně snížit.

Načítání
Načítání
Kupte si akcie Ventas Váš kapitál může být ohrožen*

Logo sponzora Koupit!

Omega Healthcare Investors (OHI)

OHI logo

OHI je největší veřejně obchodovaný REIT v USA, v jehož portfoliu najdete více než 900 nemovitostí spadajících do kategorie kvalifikovaných ošetřovatelských zařízení. Kromě většiny amerických států působí také ve Spojeném království.

Omega Healthcare Investors hraje do karet hned několik faktorů – status tržního velikána, velký potenciál růstu, flexibilita, nízká cena (jež umožňuje snadněji vystavět pozici) a mimořádně zajímavá dividenda ve výši 7,2 %.

Načítání
Načítání
Kupte si akcie OHI Váš kapitál může být ohrožen*

Logo sponzora Koupit!

Physicians Realty Trust (DOC)

Physicians Realty Trust logo

Physicians Realty Trust je REIT, v jehož portfoliu najdete zhruba 250 zdravotnických nemovitostí, které DOC pronajímá lékařům, nemocnicím a zdravotnickým systémům. Potenciálního investora by zde měl zaujmout dlouhý seznam klientů, což by v případě problému s jedním z nich nemělo narušit provoz celého REIT, jako tomu bylo v mnoha případech v minulosti.

Nemovitosti z portfolia Physicians Realty Trust navíc platí za ty, které stárnoucí populace vyžaduje nejvíce – ortopedie, onkologická centra apod. Zaujme také příjemná dividenda oscilující kolem 5 %, což z DOC dělá vhodného kandidáta ke strategiím typu buy and hold.

Načítání
Načítání
Kupte si akcie DOC Váš kapitál může být ohrožen*

Logo sponzora Koupit!

Stárnoucí populace – ETF

Druhou kategorií aktiv zaměřujících se na stárnoucí populaci jsou ETF. Pokud se nejdříve potřebujete seznámit s tím, jak tyto fondy vlastně fungují, doporučujeme si přečíst tento článek.

The Long-Term Care ETF (OLD)

Tento ETF replikuje vývoj akciového indexu Solactive Long-Term Care a jako takový těží z výsledků firem, které profitují ze svého zaměření na dlouhodobou péči pro stárnoucí populaci.

Firmy spadající pod index zahrnují mimo jiné společnosti vlastnící nebo provozující domovy s pečovatelskou službou, specializované nemocnice, biotechnologické firmy vyvíjející řešení pro nemoci typické pro stárnoucí populaci a v neposlední řadě také firmy, které výše zmíněným poskytují výrobky a služby nezbytné pro jejich hladký provoz.

SPDR Select Sector Fund – Health Care (XLV)

Tento fond je nastaven tak, aby těžil ze skutečnosti, že náklady stárnoucí populace na zdravotní péči stoupnou z 1,6 bilionu USD v roce 2012 na zhruba 4 biliony v roce 2032.

Tento širší a dobře diverzifikovaný fond se ze třetiny skládá z farmaceutických firem, čtvrtinu tvoří zdravotnická zařízení a spotřební materiál, zatímco necelých 20 % poskytovatelé zdravotní péče a souvisejících služeb. V menší míře jsou zde zastoupeny také biotechnologie a zdravotnické vědy.

iShares Ageing Population UCITS ETF (AGED)

U evropského fondu iShares Ageing Population UCITS platí totéž, co bylo uvedeno v případě OLD – je napojen na index, jenž zrcadlí vývoj souboru firem nabízejících služby a výrobky, po nichž je poptávka ve stárnoucí populaci. I zde platí velký potenciál růstu, přičemž při pohledu na graf je zřejmé, že se jedná o vhodného kandidáta pro dlouhodobou investici.

SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF (SPYD)

Proč na tomto místě uvádíme SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF zaměřené na americké dividendové aristokraty, kteří přece se stárnoucí populací nemají nic společného? Odpověď je jednoduchá. Třeba v USA je mezi lidmi v důchodovém věku také početná armáda investorů, která se kromě specifických potřeb vyznačuje také obdobně specifickým přístupem k investování.

Je vcelku rozumné soudit, že investiční portfolio staršího člověka bude zaměřeno na bezpečí a stabilní výnos – a že bude zahrnovat bezpečné společnosti s dobrou tržní pozici, kterou tyto firmy stvrzují právě dlouhodobě vyplácenou a stabilní dividendou.

Stárnoucí populace – Firmy

Nakonec zde pro vás máme několik konkrétních firem, v jejichž případě můžete do trendu stárnoucí populace investovat takříkajíc „napřímo“. Ale pozor! Investice do konkrétní burzovně obchodované společnosti je z hlediska tohoto trendu rizikovější a nemusí vždy vyjít.

Teladoc Health (TDOC)

Teladoc Health logo

Teladoc patří mezi firmy, které výrazně profitovaly z pandemického roku 2020. Jedná se totiž o poskytovatele virtuální zdravotnické péče, která v hodině nejčernější ulevila přetíženému zdravotnickému systému a dokázala, že spoustu problémů lze vyřešit i na dálku a bez nutnosti přímého kontaktu lékaře s pacientem.

Letos (2021) navíc TDOC prochází výraznou cenovou korekcí a obchoduje se daleko od svých maxim. Pokud se vám koncept virtuální péče líbí a myslíte si, že v souvislosti se stárnoucí populací dává smysl, investici do Teladoc Health určitě stojí za to zvážit.

Načítání
Načítání
Kupte si akcie TDOC Váš kapitál může být ohrožen*

Logo sponzora Koupit!

Biogen (BIIB)

Biogen logo

Vlivem koronavirové pandemie, kdy titulky novin plnili hlavně vývojáři a výrobci vakcín, možná trochu zapadla jedna zásadní informace. Společnost Biogen je jen krůček od schválení léku na jednoho z největších strašáků na světě – Alzheimerovu chorobu.

Léčba této zákeřné choroby je teprve v plenkách a jakékoliv dobré zprávy jsou zde více než vítané. Proto pokud bude produkt Biogenu slavit úspěch, mohlo by to pro firmu znamenat zářnou budoucnost.

Načítání
Načítání
Kupte si akcie Biogen Váš kapitál může být ohrožen*

Logo sponzora Koupit!

Acadia Pharmaceuticals (ACAD)

Acadia Pharmaceuticals logo

Nakonec zde máme firmu Acadia Pharmaceuticals, která je známá pro svůj lék určený pacientům trpícím Parkinsonovou chorobou doprovázenou halucinacemi a bludy. Lék je oficiálně schválen americkou FDA.

V současnosti však firma pracuje na vývoji dalších přípravků určených k léčbě onemocnění centrální nervové soustavy. Ačkoliv lze z krátkodobého hlediska očekávat výrazné cenové výkyvy spojené s tím, jak vývoj doprovázejí dílčí neúspěchy, z hlediska dlouhodobého by se mohlo jednat o zajímavou koupi.

Závěrem

Ačkoliv se investice do stárnoucí populace na první pohled může jevit jako něco, kde nelze šlápnout vedle, i zde je třeba počítat s určitými riziky. Týká se to hlavně konkrétních společností – nikdy totiž nevíte, která zde uspěje a kterou převálcuje konkurence. Pozor také na možný převis nabídky nad poptávkou. Jste-li investor s větší averzí k riziku, doporučujeme investovat do širšího trhu, třeba prostřednictvím ETF nebo REIT.

V neposlední řadě je zde onen morální problém, který jsme zmiňovali už v úvodu. Nahlížíte na firmy z tohoto sektoru jako na společnosti, které seniorům pomáhají vést důstojný a plnohodnotný život, anebo pouze využívají jejich chatrné zdraví a slabost? Na to už si musí odpovědět sám čtenář.

Další zajímavé akciové sektory

Líbil se vám tento článek?
4
0

Autor

Ahoj! Jmenuji se Bogdan Heinz a finanční trhy mě nepřestávají fascinovat již od roku 2017. Mezi mé hlavní oblasti zájmu zde patří Forex a dlouhodobé investování do akcií. Aktuálně také pozvolna expanduji do světa opcí.

Na světě investic mě uchvátil zejména příslib finanční nezávislosti spolu s rozmanitostí a také velkou dávkou nepředvídatelnosti, kdy si úspěch musíte opravdu zasloužit. Troufám si tvrdit, že pokud dokážete správně pochopit tržní zákonitosti, úplnou finanční svobodu budete mít na dosah ruky.

Redaktorská činnost pro Finex mi umožňuje realizovat hned dva koníčky – kromě již zmíněného zájmu o trhy také mou odvěkou lásku ke psaní.

V rámci tvorby mám možnost růst, získávat nové znalosti a tyto znalosti pak předávat dál, což je nejdůležitější. Svou příslovečnou trochou do mlýna bych takto chtěl přispět k vybudování nejčtenějšího a nejkvalitnějšího finančního magazínu v našich končinách.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 64 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.