Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

9. díl Seriálu fundamentální analýzy: 19 nejdůležitějších fundamentálních ukazatelů pro forex

Publikováno
9. díl Seriálu fundamentální analýzy: 19 nejdůležitějších fundamentálních ukazatelů pro forex
Zdroj: depositphotos.com

Pro mnoho forexových traderů je centrem pozornosti technická analýza, price action, market profile nebo tzv. supply-demand zóny či jiný systém, který by jim ukázal, proč by se cena instrumentu v krátkodobém pohledu měla pohnout určitým směrem.

Pro forex je ovšem typické to, že zde působí mnohem více dalších faktorů, které ovlivňují cenu měnových párů, které musí forexoví tradeři vzít do úvahy.

Každý týden je například publikováno velké množství zpráv, analýz, názorů expertů atd., které dokáží trh významně ovlivnit. Je přitom velmi snadné se v takovém přívalu informací ztratit.

Výzva pro forexového obchodníka přitom není v tom, aby si ty informace našel. Ty jsou dnes k dispozici na různých webových serverech (například www.investing.com) nebo je možno je najít přímo v platformě brokera.

Problém je určit, které z těch informací jsou nejzásadnější, jak tyto zprávy interpretovat a jaký dopad tyto informace na trhy mohou mít.

Protože toto je poměrně obtížné, je pochopitelné, že mnoho traderů tento problém řeší tak, že se zaměří na intradenní trading nebo scalping. Při tomto způsobu obchodování, kdy se trader snaží na trhu zachytit například 10 pipů nebo méně při každém obchodě, fundamentální faktory nehrají téměř žádnou roli.

Ovšem i v případě intradenního tradingu je nutné vědět, kdy dojde k publikaci zprávy.

Obchodníci mohou mít například strategii, že zítra budou obchodovat pár EUR/USD, ale zítra také bude publikována zpráva o zaměstnanosti v USA. Takové zprávy provází silná volatilita a mohou způsobovat problémy při zadání příkazů, protože dojde ke skluzu, který v takových případech může být i několik desítek pipů.

Proto se někteří intradenní tradeři obchodování zpráv v okamžiku nebo před publikací zprávy vyhýbají a čekají na to, až se situace uklidní. Což může být doba například 15 minut po publikaci zprávy.

Na druhé straně spektra pak je swingový styl tradingu, který na rozdíl od intradenního stylu je odlišný v tom, že trader drží transakce několik dní nebo případně i týdnů. To znamená, že trader zůstává v pozici i v době, kdy je zpráva publikována. Při takovém stylu obchodování je pak důležité rozumět tomu, jaký vliv daná zpráva na trh může ve střednědobém a dlouhodobém pohledu mít.

Na trhy v podstatě působí dva základní typy fundamentálních vlivů:

  • Nahodilé neočekávané události
  • Plánované očekávané události

S oběma vlivy je přitom potřeba ve svojí strategii počítat. V následující části si tyto dva vlivy rozebereme detailněji a následně se podíváme na obsáhlý seznam fundamentálních zpráv, které mají na trhy velký vliv. 

Obsah článku

Vliv neočekávaných událostí

Pokud obchodník neví, že se něco stane, je samozřejmě dost těžké se na to připravit. Jak by se mohl forexový obchodník připravit na teroristické útoky z 11. září 2001 nebo na masivní tsunami, hurikán či COVID -19? Takové otřesy, ačkoli jsou součástí obchodování v reálném světě, jsou naštěstí stále ještě vzácné.

I kdyby obchodníci dokázali takové události předvídat, pravděpodobně by nedokázali předpovědět, jak a do jaké míry mohou trhy reagovat. Masová psychologie trhu totiž někdy dělá nečekané věci. Je těžké obchodovat s neznámými, nenačasovanými šoky.

Někdy ale obchodníci tuší, že dojde k nějaké zásadní události, která ovlivní trh, ale neví, kdy k tomu dojde.

Načasování pak překvapí trh, které pak vyvolá extrémní volatilitu.

Právě takovou událostí bylo oznámení švýcarské centrální banky v lednu 2015, když došlo k ukončení intervencí, pomocí kterých se centrální banka snažila 3 roky držet švýcarský frank nad hodnotou 1,2 za euro. Důsledkem uvolnění bylo skokové posílení franku až o 30 %. Běžný denní pohyb je přitom na forexu v řádu desetin procent. Toto nečekané posílení způsobilo mnohým obchodníkům obrovské ztráty.

Takové události ale k obchodování neodmyslitelně patří a obchodníci musí s tímto ve svých strategiích počítat.

Vliv plánovaných událostí

I když jsou termíny voleb, zasedání FMOC nebo Evropské centrální banky, zveřejnění vládních zpráv a další podobné události obchodníkům předem známé, tyto události nebo oznámení často vyvolávají reakce trhu, které nejsou všeobecně očekávané.

K těmto fundamentálním faktorům je totiž nutné uvést několik obecných poznámek:

  1. Když dojde ke zveřejnění ekonomické zprávy, většina čísel jsou odhady založené na jiných odhadech. Nejsou to tedy přesné počty. Všichni ale mají k dispozici stejná čísla.
  2. Když obchodníci reagují na čísla nebo výsledky, mohou ve skutečnosti reagovat spíše na to, co trh očekával, než na čísla samotná. Zpráva, která se může zdát býčí, tak může místo toho poslat ceny prudce dolů.

Všichni obchodníci znají tržní axiom: “Buy the rumours, sell the news,” tedy: “Kupuj fámu, prodávej zprávu.” 

Kromě toho, v některých případech nemusí být býčí čísla dostatečně býčí na to, aby vyhnala trh výš, nebo špatné zprávy nemusí být tak špatné, jak se očekávalo, a ceny místo toho skutečně porostou.

Proto by obchodníci měli mít kromě informace o datu a času zprávy nebo oznámení, také představu o tom, co trh očekává, aby mohli snížit své šance, že budou překvapeni a poškozeni následnou cenovou akcí.

  1. Výsledek nebo číslo, které může být v určitém okamžiku býčí, nemusí být býčí v jiném okamžiku. Je možné, že obchodníci si na obsah zprávy již zvykli a nereagují podle očekávání.
  2. Analýzy obchodníků mohou být správné, ale mohou být příliš daleko před tím, co si trh “myslí”, takže obchodníci mohou zaujmout pozici mnohem dříve, než je trh připraven se pohnout. Fundamentální čísla mohou být přesně taková, jaká očekávali, ale načasování cenového pohybu je mimo, protože obchodníkům trvá, než stráví to, co viděli.

Staré zprávy jsou staré zprávy a trhy obvykle potřebují něco nového, aby vyvolaly cenový pohyb.

obchodovani zprav

Hlavní události a zprávy, které ovlivňují forexové trhy

V následující části uvádíme seznam zpráv, které mají na trhy velký dopad. Tyto zprávy jsou publikovány nejen v USA, ale i v jiných zemích. V různých zemích jsou někdy ale tyto zprávy uváděny pod jiným názvem nebo je trochu odlišná metodika výpočtu.

Vyjmenování všech ukazatelů v jednotlivých zemích by ale překročilo rámec tohoto článku. Proto jsme v našem článku zvolili pojmenování pomocí obecnějších charakteristik a pouze v případech, kde nám to přišlo účelné, je uveden přesný název dané události.

K jednotlivým ukazatelům uvádíme konkrétní odkazy na ty ukazatele, které se týkají USA. Pokud jde o ukazatele, které reportují ostatní země, tak ty je možné sledovat v kalendáři, který najdete například zde: Economic Calendar – Investing.com.

1. Zasedání FOMC a akce Fedu

Tyto události patří k nejdůležitějším. Zasedání FOMC (Federal Open Market Committee) se konají osmkrát ročně s odstupem přibližně šesti týdnů. FOMC se skládá ze sedmi guvernérů Rady guvernérů Federálního rezervního systému a pěti prezidentů Federálních rezervních bank a určuje krátkodobé směřování měnové politiky USA.

Fed má několik opatření, kterými může stimulovat nebo zpřísňovat americkou ekonomiku, aby udržel rovnováhu mezi příliš nízkým růstem a příliš vysokou inflací, přičemž jeho hlavním nástrojem je pravomoc zvyšovat nebo snižovat krátkodobé úrokové sazby z fondů Fed.

Téměř stejně důležité jako to, co Fed dělá s úrokovými sazbami, je prohlášení, které vydává na konci každého zasedání a které naznačuje postoj, s jakým se dívá na ekonomiku, a někdy naznačuje, co hodlá dělat v budoucnu.

Zápisy a kalendář zasedání Fedu najdete zde: The Fed – Meeting calendars and information (federalreserve.gov)

2. Úrokové sazby

Význam úrokových sazeb nemůže forexový obchodník přehlížet. Za stejných podmínek bude země s vyšší úrokovou sazbou přitahovat více peněz než země s nižší úrokovou sazbou, a bude tak mít silnější měnu.

Úrokové sazby určují centrální banky jednotlivých zemí. Proto je vždy nutné sledovat termíny, na kdy je naplánované zasedání centrálních bank.

Po publikování informace o úrokových sazbách většinou následuje tisková konference s guvernérem centrální banky. Zde mohou padnout další upřesňující informace, které v některých případech mohou mít pro trhy větší význam než samotná informace o úrokové sazbě.

Pokud dojde ke zvýšení úrokové sazby, je to většinou signál pro posílení domácí měny. Silným signálem pro posilování domácí měny pak jsou zejména neočekávaná zvýšení úrokových sazeb. Snížení sazeb pak naopak bývá signálem pro oslabení měny.

Vývoj úrokových sazeb v USA najdete zde: United States Federal Reserve Interest Rate Decision (investing.com)

3. Hrubý domácí produkt (HDP)

HDP
TOP 10 zemí podle HDP v roce 2020. Zdroj: Statistika OECD

Jedná se o nejširší měřítko ekonomické aktivity země, které poskytuje nejlepší celkový ukazatel ekonomického zdraví. HDP je celková peněžní hodnota statků a služeb, které jsou za dané období vytvořeny na daném území.

Obrázek vpravo nám ukazuje top 10 zemí s největším HDP v roce 2020.

Vyšší než očekávaná hodnota HDP určité země je pro domácí měnu signálem pro posilování. Horší než očekávaná hodnota naopak naznačuje možné oslabení domácí měny.

Vývoj HDP v USA je možné sledovat zde: United States Gross Domestic Product (GDP) QoQ (investing.com)

4. Platební bilance

Platební bilance zahrnuje hodnotu vývozu, dovozu, platby za finanční kapitál a finanční převody země. Součástí platební bilance je obchodní bilance. Obchodní bilance ukazuje vztah hodnotou dovozu a hodnotou vývozu dané země. Tyto informace většina zemí publikuje měsíčně anebo čtvrtletně.

Pokud některá země více dováží než vyváží, pak tato země má obchodní deficit.

Obchodní deficit pak působí na oslabování domácí měny.

Pokud například bude silný dovoz do USA, je to známka rozkvětu americké ekonomiky a dobrou zprávou pro země, které do USA vyvážejí. Na druhou stranu to nemusí být dobré pro hodnotu amerického dolaru.

Pokud má nějaká země obchodní deficit a náhle dojde k výraznému snížení tohoto údaje, může to velmi rozhýbat trhem.

Orientační přehled obchodní bilance ve světě nám ukazuje následující obrázek. Země s fialovou barvou jsou ty, které mají obchodní deficit, tedy import do těchto zemí převažuje nad exportem. Zelené země naopak mají obchodní přebytek, tedy jsou to země, které více exportují.

platební bilance
Platební bilance ve světě.

Druhou důležitou součástí interakce mezi zeměmi jsou toky na běžném účtu, tedy množství peněz, které do země přichází, v porovnání s množstvím peněz, které z ní odchází. Do země může proudit velké množství hotovosti na nákup akcií nebo státních dluhopisů nebo na jiné finanční či fyzické nákupy, například nemovitosti.

Pokud například porostou úrokové sazby amerických vládních dluhopisů, může to být pozitivní signál pro americký dolar, protože po takových dluhopisech poroste poptávka.

Negativní dopad obchodního deficitu je kompenzován hodnotou hotovosti, která proudí do země.

Vývoj obchodní bilance v USA je zde:

5. Zprávy o zaměstnanosti

Zprávy o zaměstnanosti reportuje každá země a je velmi důležité je sledovat.

Zprávou s pravděpodobně největším jednorázovým dopadem na finanční trhy je ovšem měsíční zpráva o počtu zaměstnanců mimo zemědělský sektor v USA, která se zveřejňuje každý první pátek v měsíci. Této zprávě se říká NFP report.

NFP report je jejím klíčovým číslem a ukazuje na počet nově vytvořených pracovních míst v americké ekonomice kromě míst v zemědělství, státní správy, zaměstnanců neziskových organizací a soukromých zaměstnanců v domácnostech. Součástí této zprávy je dále průměrný pracovní výdělek, stav nezaměstnanosti atd.

Obecně platí, že čím více nových pracovních míst, tím více peněz lze očekávat, že spotřebitelé utratí, což podpoří silnější hospodářský růst. Příliš vysoké číslo však může vyvolat obavy z vysoké míry inflace a mít důsledky pro úrokové sazby, které ovlivňují výhled devizového trhu.

Příliš nízké číslo v NFP reportu (menší než 100 000 nových pracovních míst) by naopak mohlo naznačovat zpomalení ekonomiky a mohlo by následovat oslabení dolaru. Vývoj pracovních míst podle NFP můžete sledovat zde: United States Nonfarm Payrolls (investing.com)

Kromě NFP reportu se v USA dále sleduje například vývoj žádostí o podporu v nezaměstnanosti, které se reportují každý čtvrtek, Tento report můžete nalézt zde: United States Initial Jobless Claims (investing.com)

6. Index spotřebitelských cen (CPI) a index cen výrobců (PPI)

Když se řekne míra inflace, obchodníci si obvykle vybaví CPI nebo PPI, které měří úroveň cen různého zboží a služeb ve srovnání s úrovní, která existovala v základním období. Tyto zprávy jsou obvykle považovány za nejlepší měřítka inflace.

Někteří analytici však těmto číslům příliš nevěří, protože nezahrnují ceny například nemovitostí. Do jádrové inflace (tzv. core inflation) se také nezahrnuje změna cen potravin nebo energií, které někdy příliš prudce fluktuují v závislosti na sezónnosti.

Příklad vývoje inflace v USA máme na tomto obrázku:

Zdroj: Bureau of Labor Statistics, BBC
Vývoj inflace v USA.
Vývoj inflace v USA.

Pokud míra inflace výrazně překročí očekávání analytiků, lze možno očekávat posílení domácí měny, protože trh očekává zásah centrální banky například v podobě zvýšení úrokových sazeb.

Vývoj jádrové inflace (core CPI) v USA můžete sledovat zde: United States Core Consumer Price Index (CPI) MoM (investing.com)

7. Spotřebitelská důvěra

Pro země jako je například USA, ve které spotřebitelské výdaje tvoří přibližně dvě třetiny americké ekonomiky, je důležité sledovat to, co si spotřebitelé myslí. Pokud spotřebitelská důvěra v dané zemi roste, je to pozitivní signál a domácí měna této země by mohla posilovat.

V USA zjišťuje náladu spotřebitelů například Michigan Consumer Sentiment index, který najdete zde: United States Michigan Consumer Sentiment (investing.com).

Dalším ukazatelem je CB Consumer Confidence index, který je zde: United States CB Consumer Confidence (investing.com).

8. Maloobchodní tržby

Jednou z oblastí, která může být přímo ovlivněna spotřebitelským sentimentem, jsou tržby maloobchodníků, zejména v kritických obdobích roku, jako je období vánočních svátků. V těchto obdobích věnují analytici zvláštní pozornost tržbám ve stejných prodejnách pro srovnání s předchozími roky.

Vývoj maloobchodních tržeb najdete zde: United States Retail Sales MoM (investing.com)

9. Zahájení výstavby bytů a prodeje nových a stávajících domů

Tyto zprávy poskytují další ukazatel ochoty spotřebitelů utrácet. Zároveň ukazují, že bydlení má stále významnější vliv na ekonomiku. Lidé se musí cítit docela dobře a jistě ve své finanční situaci, aby si koupili bydlení.

Více bydlení znamená větší poptávku po surovinách, jako je řezivo nebo měď, a po spotřebičích a všech dalších položkách potřebných ke stavbě a údržbě domu. Prodej všech těchto položek ovlivňuje hospodářský růst a následně i kurz měny dané země.

Vývoj stavebních povolení na výstavbu nových bytů v USA je možné nalézt zde: United States Building Permits (investing.com)

10. Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby

S nárůstem počtu nových bytů a prodejů domů přichází potřeba vybavit tyto domy ledničkami, pračkami, sušičkami a dalšími spotřebiči, koberci, pohovkami a dalšími položkami velkého zboží.

Objednávky tohoto zboží dlouhodobé spotřeby ukazují, jak budou továrny vytížené a kolik peněz budou muset dodat do ekonomiky. Vyšší než očekávané údaje jsou pozitivní pro domácí měnu, horší údaje jsou naopak negativní zprávou.

Vývoj hodnoty těchto objednávek v USA můžete sledovat zde: United States Core Durable Goods Orders MoM (investing.com)

11. Výdaje ve stavebnictví

Tato zpráva analyzuje výdaje na výstavbu kancelářských budov, nákupních center a dalších podnikatelských účelů. Stejně jako v případě trhu s bydlením a spotřebitelské důvěry odráží objem stavebních prací to, jak si jsou podnikatelé jisti ekonomikou. Pravděpodobně budou stavět nové objekty nebo továrny pouze v případě, že si myslí, že se podnikání bude dařit natolik dobře, aby to ospravedlnilo expanzi.

12. Index ISM (Institute of Supply Management)

Jedná se o jednu z prvních zpráv, která každý měsíc poskytuje souhrnný index podmínek v národním zpracovatelském průmyslu v USA. Obecně analytici považují hodnoty indexu nad 50 % za známku expanze výrobního sektoru a hodnoty pod 50 % za známku poklesu výrobního sektoru.

Zprávy ISM jsou k dispozici také pro různá odvětví a regiony země, přičemž chicagský index nákupních manažerů je považován za brzký ukazatel celostátního údaje. Vyšší než očekávaná hodnota je pozitivní pro americký dolar, nižší hodnota je naopak negativní a může vést k oslabování dolaru.

Vývoj indexu ISM v USA můžete sledovat zde: United States ISM Manufacturing PMI (investing.com)

13. Index PMI

Je to index, který měří aktivitu nákupních manažerů. Index se běžně používá v různých zemích.

Existují tři typy tohoto indexu. Podle jednotlivých sektorů se měří aktivita ve výrobě, službách a ve stavebnictví. Pokud je hodnota vyšší než 50 %, očekává se expanze ekonomiky, pokud je nižší, pak se očekává zpomalení.

Vyšší než očekávaná hodnota je pozitivní pro domácí měnu. Nižší než očekávaná hodnota je naopak negativní signál. Na obrázku je ukázka vývoje globálního PMI ve srovnání se změnami hodnoty USD indexu.

Zdroj: Haver Analytics, Bloomberg
Globální PMI a USD index
Globální PMI a USD index

14. Průmyslová výroba a využití kapacit

Průmyslová výroba měří fyzickou produkci národních továren, dolů, a veřejných služeb, zatímco využití kapacit odhaduje, jak velká část továrních kapacit je skutečně využívána.

Zpracovatelský průmysl tvoří přibližně čtvrtinu americké ekonomiky. Továrny by přirozeně chtěly maximalizovat své využití, ale pokud míra využití kapacit vzroste nad 85 %, analytici se začínají obávat, že by to mohlo znamenat přehřátí ekonomiky a mohlo by to vést k inflačním tlakům.

Vývoj průmyslové výroby je možné sledovat zde: United States Industrial Production MoM (investing.com)

15. Tovární zakázky

Tato zpráva kombinuje dolarovou úroveň nových objednávek zboží dlouhodobé i krátkodobé spotřeby a odráží také zdraví výrobního sektoru a následně jeho vliv na trh práce a další oblasti.

16. Podnikové zásoby

Jakmile továrna vyrobí zboží, musí ho prodat podnikům a spotřebitelům, aby vytvořila zisk. To, co zůstává na pultech výrobců, velkoobchodníků a maloobchodníků, je ukazatelem toho, jak silná nebo slabá je ekonomická poptávka, a poskytuje vodítko pro to, jakým směrem se bude tovární výroba v budoucnu ubírat.

Na obrázku vpravo jsou zaparkované nové vozy u továrny Volkswagen v květnu 2020, kdy několikatýdenní uzavření autosalonů kvůli COVID-19 způsobilo masivní propad prodejů nových aut. 

Vývoj zásob neprodaného zboží v USA je možné sledovat zde: United States Business Inventories MoM (investing.com)

17. Zásoby ropy

EIA (Energy Information Administration) v USA reportuje každý týden změnu počtu barelů ropy, které drží americké firmy. Úroveň zásob ropy má vliv na cenu ropy a může ovlivňovat inflaci.

Pokud jsou zásoby ropy nižší než očekávají analytici, naznačuje to vysokou poptávku a cena ropy by mohla růst. To pak je býčí signál pro ty měny zemí, ve kterých se ropa produkuje, jako je například kanadský dolar. Pokud naopak zásoby ropy jsou vyšší než očekávání, může být tlak na snížení ceny černého zlata.

Vývoj zásob ropy, který se reportuje v USA, je možné sledovat zde: United States Crude Oil Inventories (investing.com)

18. Zásoba peněz

Peněžní zásoba ukazuje na množství domácí měny, které je v ekonomice v oběhu a uloženo v bankách. Rostoucí peněžní zásoba naznačuje to, že by mohlo dojít ke zvýšení spotřeby a tedy vzniká tlak na inflaci.

19. Výnosy státních dluhopisů

Vysoce sledovaným indikátorem jsou úrokové sazby státních dluhopisů. Sledují se zejména dlouhodobé 10leté dluhopisy. Pokud sazba dluhopisů dané země roste, může dojít k posilování domácí měny. V souvislosti s výnosy z dluhopisů obchodníci také sledují úrokový diferenciál, tedy rozdíl mezi výnosy dluhopisů dvou zemí.

Závěr:

Když se ohlédnete za předchozím výčtem fundamentálních faktorů – známých i neznámých, událostí a zpráv – musíte dojít k závěru, že forexoví obchodníci obchodující na základě fundamentů musí sledovat a zpracovávat obrovské množství informací, zejména pokud se zabývají více než jedním nebo dvěma forexovými trhy. A to bývá velmi náročné.

Existuje ovšem způsob, jak můžete všechny tyto fundamenty zahrnout do svého obchodování tím, že budete sledovat pouze jednu věc. A tou věcí je cena měnového páru. Tím se ovšem vracíme na začátek našich úvah, které jsme uvedli v úvodu článku. Čemu tedy věřit více: fundamentální nebo technické analýze? To je odvěký boj, který spolu vedou zastánci obou táborů.

A jak se na fundamentální analýzu díváte vy? Berete do úvahy ekonomické ukazatele anebo obchodujete čistě pouze podle grafu a fundamenty vůbec nezohledňujete?

Poznámka: V článku jsou použity pasáže z knihy Forex Trading Using Intermarket Analysis od Luis B. Mendelhsona.

Líbil se vám tento článek?
5
0

Autor

Vladimír vystudoval ekonomiku a management na VUT – Podnikatelské fakultě v Brně. Je držitelem mezinárodního účetního certifikátu ACCA, což mu dává solidní předpoklady pro analýzy účetních výkazů firem. Zkušenosti s oceňováním firem a auditem velkých mezinárodních společností kotovaných na burze získal u PricewaterhouseCoopers. Později působil v bankovnictví na pozicích ředitele controllingu a interního auditu.

V roce 2017 zahájil svoji novou kariéru soukromého analytika a copywritera se zaměřením na finanční trhy, investice, trading a různá podvodná schémata. Kromě psaní článků a e-booků o financích se Vladimír věnuje výuce angličtiny. Je aktivní na platformě X, kde jej můžete sledovat pod profilem KMFTraders.

Motto: “Na každém kroku záleží. Keep moving forward.”

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 76 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎