Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

8. díl Seriálu fundamentální analýzy – Jak využívat COT report při tradingu?

Publikováno
8. díl Seriálu fundamentální analýzy – Jak využívat COT report při tradingu?
Zdroj: depositphotos.com

COT report využívají hojně obchodníci s komoditami. Zejména pro zemědělské komodity nabízí tento report velice účinnou analýzu, která společně s dalšími prvky, jako je například sezónnost, vývoj poptávky po dané komoditě atd. umožňuje generovat signály pro delší swingové nebo poziční obchody.

Poznámka

Přečtěte si: Pokud jste nečetli náš předešlý, úvodní článek zaměřený na COT report, tak bude lepší, když si ho nejdříve přečtete – Co je COT report a co všechno obsahuje?

COT report je ale také možné využívat pro obchodování měnových párů.

Protože COT report ukazuje změnu pozic pouze jedenkrát týdně, tak pro krátkodobé obchody anebo pro obchody se stop lossem menším než 200 pipů (bodů) je COT report prakticky nevyužitelný.

Informaci z COT reportu využijí zejména ti obchodníci, kteří obchodují swingově nebo pozičně.

COT report lze v podstatě analyzovat třemi základními způsoby:

 1. Trendové obchodování podle celkové čisté pozice spekulantů 
 2. Identifikace vrcholů nebo dna trhu pomocí extrémní velikosti pozic (buď v absolutním vyjádření nebo pomocí indexu)
 3. Sledování změny v celkovém množství otevřených pozic (open interest)

 1. Trendové obchodování podle celkové čisté pozice spekulantů

Toto je podle nás nejlepší způsob, jak COT report využít pro dlouhodobé swingové a poziční obchody. Protože spekulanti živí trendy, tak má smysl obchodovat ve stejném směru, jako tito spekulanti. Než se ale pustíme do dalšího výkladu, tak si vysvětlíme, co to jsou celkové čisté pozice.

COT report standardně uvádí long a short pozice u jednotlivých skupin obchodníků. Celkové čisté pozice jsou pak rozdíl mezi nimi, tedy:

Celkové čisté pozice spekulantů = long pozice spekulantů – short pozice spekulantů.

Při analýze celkových čistých pozic spekulantů platí několik zásad:

 1. Změna celkových čistých pozic spekulantů ze záporného do kladného pásma značí změnu medvědího sentimentu na býčí. Je tedy možné očekávat ukončení downtrendu a další růst ceny.
 2. Změna celkových čistých pozic spekulantů z kladného do záporného pásma naznačuje medvědí sentiment. Může tedy dojít k ukončení uptrendu a může nastat pokles ceny.
 3. Postupně rostoucí celkové čisté pozice spekulantů znamenají rostoucí býčí sentiment a potvrzují rostoucí trend.
 4. Postupně klesající celkové čisté pozice spekulantů znamenají narůstající medvědí sentiment a potvrzují klesající trend.

Při změně celkové čisté pozice spekulantů z net short na net long se jedná o potvrzení bullish trendu. Při změně z net long na net short velkých spekulantů jde naopak o potvrzení bearish trendu.

Na obrázku níže je měna euro, kde si ujasníme, jak to konkrétně vypadá v praxi.

Zdroj: Spreadcharts.com
COT euro
EURUSD a COT pozice spekulantů a zajišťovatelů na euru.

Všimnout si můžeme momentů, ve kterých došlo k tomu, že se celkové čisté pozice spekulantů změnily ze záporných hodnot do kladných hodnot. Pozice se tedy posunuly z medvědího do býčího sentimentu. Toto nastalo v květnu 2017 a dále v březnu 2020. Je vidět, že euro posilovalo v souladu se sentimentem velkých spekulantů, kteří svoje celkové čisté pozice dále navyšovali.

Naopak v říjnu 2018 došlo k tomu, že se celkové pozice spekulantů dostaly do záporného pásma a dále klesaly. Sentiment byl tedy medvědí a v souladu s tím oslabovalo také euro. Obdobně lze celkové čisté pozice spekulantů sledovat v aplikaci Tradingview.com, ve které jsou k COT analýze k dispozici indikátory. To pak vypadá takto:

Zdroj: Tradingview.com
EURUSD a COT pozice spekulantů.
EURUSD a COT pozice spekulantů.

COT pozice spekulantů jsou fialová čára a histogram ukazuje přechod mezi kladnou a zápornou hodnotou těchto pozic. Výhodou tohoto zobrazení je to, že máte průběh pozic podle COT zakreslen přímo v cenovém grafu. Lépe je tedy vidět určitá korelace mezi vývojem celkových čistých pozic spekulantů a cenou. Do grafu si můžete také zakreslovat supporty, rezistence atd.

Poznámka

Principem obchodování podle celkových čistých pozic spekulantů tedy je, že trader spekuluje ve stejném směru, v jakém se tyto pozice vyvíjejí. Pokud tyto pozice rostou, je to býčí signál. Pokud klesají, je to medvědí signál.

V uvedené ukázce si ale můžete také všimnout jednoho omezení COT reportu:

COT report není nástroj, který by sloužil k časování vstupu. Reakce pohybu ceny na změny v COT je poměrně zpožděná.

COT je proto dobré použít jako nástroj k potvrzení dalších závěrů, které získáte v dalších metodách, například na základě technické analýzy.

Další velmi důležitá poznámka: 

Celkové čisté pozice jsou pozice na dané měně, nikoliv na měnovém páru. Pokud jsou celkové čisté pozice na euru long, pak spekulanti nakoupili eura a mají obdobu měnového páru EUR/USD.

Pokud ale jsou pozice na kanadském dolaru, pak mají ekvivalent dlouhé pozice na páru CAD/USD a nikoli na USD/CAD, který se standardně obchoduje. Toto je potřeba si uvědomit při interpretaci grafu, který například ve spreadcharts uvidíte. Obdobně to platí pro japonský jen a švýcarský frank.

2. Identifikace vrcholů nebo dna pomocí extrémní velikosti pozic

Existuje několik vysvětlení pro to, proč by se trh mohl otočit, když jsou spekulanti anebo zajišťovatelé v extrému. Jedno z nich je, že spekulanti, kteří chtěli nakoupit, již pozici mají a další nechtějí kupovat, protože je vysoká cena odrazuje. Proto ti, kdo pozice mají teď musí začít prodávat. Důsledkem bude pokles ceny.

Obdobný princip platí i naopak, kdy v době pesimismu cena klesala, ale není nikdo další, kdo by se do klesajícího trhu chtěl přidat. V tomto případě spekulanti musí začít nakupovat, aby uzavřeli svoje short pozice. V návaznosti na to cena začne růst. Žádná cena ale neroste do nebe a COT umí naznačit, kdy se blíží moment obratu trendu.

Blížící se změny trendu totiž mohou naznačovat extrémní pozice v COT reportu. Zatímco pozice spekulantů indikují směr trendu, tak extrémní pozice zajišťovatelů mohou signalizovat ukončení nebo obrat trendu.

Extrémní hodnoty pozic je možné zjistit z absolutní hodnoty celkové čisté pozice buď spekulantů nebo zajišťovatelů. Je zde ale problém v tom, že to, co byl extrém před například pěti lety, tak nyní extrém být nemusí.

I když ale jsou pozice zajišťovatelů nebo spekulantů v extrémní hodnotě, i tak je obtížné určit, kdy přesně k obratu skutečně dojde. Nejlepší proto někdy je počkat na to, až se signály obratu trendu projeví.

Není totiž výjimkou situace, kdy zajišťovatelé nebo spekulanti jsou na extrémních hodnotách velmi dlouhou dobu a obrat trendu se projeví až za nějakou dobu. To můžeme vidět na dalším obrázku, kde máme v horním okně futures na kukuřici. Pro sledování extrémních hodnot jsme použili COT index, který můžete vidět ve spodním okně.

Zdroj: Spreadcharts.com
Kukuřice a COT index zajišťovatelů a spekulantů
Kukuřice a COT index zajišťovatelů a spekulantů

Zde je vidět, že i když v mnoha případech COT index u pozic spekulantů dosáhl extrémní hodnoty blížící se hodnotě 1,0, tak pokles ceny nastal podstatně později. Obdobně to pak platilo pro extrémní pozice zajišťovatelů. Pro ně byla extrémní hodnota indexu kolem – 0,5, ale pokles ceny se i zde projevil ze zpožděním.

Platí, že i když každý cenový vrchol je doprovázen extrémní hodnotou pozice podle COT, tak ne každá extrémní hodnota COT indikuje obrat trendu.

Závěr tedy je, že:

1. Extrémní hodnoty v COT reportu u spekulantů nebo zajišťovatelů je třeba interpretovat v souladu se závěry další technické analýzy. V případě komodit je pak vhodné využít také analýzu sezónnosti, informace o kvalitě úrody atd.

2. Do okamžiku výskytu extrémních pozic v COT je nejlepší obchodovat ve směru podle pozic velkých spekulantů.

3. Změny v open interest

Open interest značí celkové množství kontraktů, které jsou v oběhu v daném trhu a které ještě nebyly vypořádány. Open interest se vyskytuje pouze u futures a opcí, kde se počet kontraktů mění každý den. U akcií například, je počet akcií konstantní (do doby než dojde k vydání nových nebo stažení akcií).

Zvyšující se open interest značí, že na trh přicházejí noví zájemci a příliv peněz v daném trhu roste. Vznikají tedy nové kontrakty a na trhu je silné momentum.

Klesající open interest naopak znamená, že zájem o daný instrument klesá a peníze z daného trhu odtékají. Momentum se tedy snižuje a riziko obratu trendu je větší.

Změnu v open interest lze chápat jako potvrzení nebo naopak vyvrácení síly trendu.

Platí přitom tyto principy:

 • Pokud se cena zvyšuje a zároveň se zvyšuje open interest, pak je možné považovat býčí trend za silný. Proto je možné očekávat další posilování ceny.
 • Pokud se cena zvyšuje ale zároveň se open interest snižuje, pak je býčí trend slabý a možnost, že dojde k obratu trendu se zvyšuje.
 • Klesající cena a klesající open interest znamená slabý downtrend. Narůstá možnost obratu trendu.
 • Klesající cena a rostoucí open interest znamená silný downtrend. Další oslabování ceny je proto možné.
Zdroj: Myfxbook.com
COT open interest
EURUSD a COT s uvedením open interest

Z aplikací, které jsme v první části k reportu COT uvedli, je open interest uváděn k měnám na Myfxbook.com.

V grafu je pár EUR/USD a open interest je vyznačen modrým histogramem. Ve spodním okně pak jsou celkové čisté pozice jednak zajišťovatelů a dále spekulantů. Pokud jde o open interest, těžko z této ukázky můžeme dělat nějaké závěry. Není totiž příliš jasně vidět, kdy open interest roste a kdy klesá.

Řešením tohoto nedostatku pak může být, že si informace s open interest sami stáhnete do excelu, kam si můžete také stáhnout i data o ceně instrumentu.

V excelu si pak sami provedete potřebné analýzy. Informace o open interest pak můžete například vyhladit klouzavým průměrem. Jako příklad zde máme ukázku na páru AUD/USD:

AUDUSD s uvedením COT pozic spekulantů a open interest v excelu.
AUDUSD s uvedením COT pozic spekulantů a open interest v excelu.

Levá stupnice ukazuje počet kontraktů, pravá stupnice je cena AUD/USD. V grafu pak modrá linie je cena AUD/USD, open interest je černá linie, která je doplněna klouzavým průměrem s periodou 50. Klouzavý průměr nám průběh open interestu vyhladil, takže je jednodušší identifikovat období, kdy open interest rostl a kdy klesal.

Histogram v grafu jsou celkové čisté pozice spekulantů. Je zde vidět, že když jsou celkové čisté pozice záporné, tak spekulanti zaujímají medvědí sentiment. V takových případech má cena tendenci klesat. A naopak, když jsou celkové čisté pozice spekulantů kladné, pak je sentiment býčí a pak je pravděpodobnější, že cena spíše poroste.

Pokud si chcete podobné analýzy provádět sami, pak si historická COT data můžete stáhnout do excelu zde: Historical Compressed | CFTC

Závěr

Kdo chce na trhu sledovat velké hráče a obchodovat podle nich, měl by COT report sledovat. Tento report vám ukáže celkovou náladu velkých hráčů na trhu, tedy zda je trh v býčím nebo medvědím sentimentu.

Je dobré ale přitom pamatovat na nedostatky, které z uvedených ukázek vyplývají.

Sentiment, který COT report naznačuje, se totiž může projevit se zpožděním několik týdnů či měsíců. COT proto neslouží jako samostatný indikátor a není to ani nástroj pro časování trhu. Rovněž tak není COT užitečný při intradenním obchodování.

COT najde využití u swingových nebo pozičních traderů, kteří by měli obchodovat ve směru sentimentu, který na trhu zaujímají velcí spekulanti. Informace z COT dat jim pak poslouží jako potvrzení závěrů z dalších provedených analýz.

Líbil se vám tento článek?
8
0

Autor

Vladimír vystudoval ekonomiku a management na VUT – Podnikatelské fakultě v Brně. Je držitelem mezinárodního účetního certifikátu ACCA, což mu dává solidní předpoklady pro analýzy účetních výkazů firem. Zkušenosti s oceňováním firem a auditem velkých mezinárodních společností kotovaných na burze získal u PricewaterhouseCoopers. Později působil v bankovnictví na pozicích ředitele controllingu a interního auditu.

V roce 2017 zahájil svoji novou kariéru soukromého analytika a copywritera se zaměřením na finanční trhy, investice, trading a různá podvodná schémata. Kromě psaní článků a e-booků o financích se Vladimír věnuje výuce angličtiny. Je aktivní na platformě X, kde jej můžete sledovat pod profilem KMFTraders.

Motto: “Na každém kroku záleží. Keep moving forward.”

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎