Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...
ney sporitelni druzstvo logo
NEY Spořitelní družstvo recenze – Přehled produktů a zkušenosti
ney sporitelni druzstvo logo
NEY Spořitelní družstvo
Kód banky: 2260
ney sporitelni druzstvo logo

NEY Spořitelní družstvo recenze – Přehled produktů a zkušenosti

Poslední aktualizace recenze 21. 9. 2023 | Veronika Cvejnová
Hodnocení Finex.cz
60 %
Kód banky: 2260

NEY Spořitelní družstvo je tradiční česká finanční instituce, která ačkoliv se vám může zdát jako méně známá, na českém trhu působí od roku 1999. Portfolio družstva se skládá především ze spořicích produktů, půjček a investic.

NEY nefunguje, a pravděpodobně ani neplánuje fungovat, jako klasická banka. Nenajdete u něj proto klasické produkty, které mají ve své nabídce typicky bankovní společnosti, jako jsou platební karty, kreditní karty, účty pro děti, stavební spoření a další.

Avšak stejně jako bankovní subjekty je družstvo podrobené regulaci. Dohled nad ním vykonává Česká národní banka.

Co tedy můžete od NEY Spořitelního družstva očekávat? Jaké finanční produkty vám je družstvo schopné nabídnout? To vše a mnohem více se dozvíte v naší recenzi NEY Spořitelního družstva.

Obsah recenze NEY Spořitelní družstvo

Představení NEY Spořitelního družstva

NEY Spořitelní družstvo pokračuje v tradici družstevních záložen, které v českých zemích fungovaly od první poloviny 19. století. Družstevní spoření se těšilo velkému zájmu a dodnes celosvětová organizace družstevních záložen World Council of Credit Unions registruje ve 105 zemích světa 57 000 družstevních záložen. Tyto záložny čítají celkem okolo 217 milionů členů.

NEY Spořitelní družstvo bylo založené 14. 12. 1999 pod názvem Spořitelní a úvěrní družstvo Royal Savings and Loans. V průběhu let prodělalo mnohé změny a několikrát došlo také ke změně jeho názvu. Mění se sídlo družstva, zvyšuje se bilanční suma a dochází ke změnám fungování společnosti.

Důležitým milníkem je rok 2017, kdy se tehdejší ANO Spořitelní družstvo přejmenovalo na nynější NEY Spořitelní družstvo. V tentýž roce NEY získalo ocenění Finparáda finanční produkt roku 2016 za svůj termínovaný vklad. Stejné ocenění získalo i další čtyři roky po sobě.

NEY Spořitelní družstvo se snaží svým klientům poskytovat jedno z nejvyšších zhodnocení termínovaných vkladů a spořicích účtů na českém trhu.

NEY Spořitelní družstvo řídí předseda představenstva Lukáš Hartl, místopředseda představenstva Václav Urban a člen představenstva Mojmír Boucník. Kontrolní komisi tvoří předseda David Manych a členové Lukáš Sobotka a Martin Hykš. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku činí 24 211 000 korun.

Podle výroční zprávy za rok 2021 dosáhlo družstvo hospodářského výsledku ve výši zisku 18,7 milionů korun. Celková bilanční suma dosáhla výše 2,1 miliard korun. Banka se v následujícím roce plánuje věnovat především poskytování úvěrů malým a středním podnikatelům, a také vytvořit zajímavé investiční příležitosti. V plánu je také vylepšení digitální funkce pro obsluhu produktů.

Čím se NEY Spořitelní družstvo zabývá?

NEY Spořitelní družstvo se zaměřuje na úvěrové a spořicí produkty pro občany, živnostníky a firmy. Stěžejním produktem je pojištěný termínovaný vklad a nepojištěný podřízený vklad.

V nabídce družstva najdete také spořicí účet nebo úvěrové produkty, jako například spotřebitelský a podnikatelský úvěr, americkou hypotéku a americkou investiční hypotéku.

V neposlední řadě musíme také zmínit partnerský prodej dluhopisů a nákup investičního zlata.

Spolu s vkladem na spořicí účet nebo termínovaný vklad je podmínkou vložit desetinu částky jako členský vklad do podílu družstva. Pro klienta se jedná o investici, jejíž vypořádací hodnota je vyplacena přibližně po roce od skončení členství.

Finanční produkty NEY Spořitelního družstva

 • Běžný účet
 • Spořicí účet, termínovaný vklad, podřízený vklad
 • Osobní úvěry, americká hypotéka, americká investiční hypotéka
 • Firemní a podnikatelské úvěry
 • Dluhopisy, nákup investičního zlata (partnerský prodej)

Podívejte se na stručné informace o jednotlivých produktech.

1) Běžný účet CZK od NEY

Běžný účet od NEY Spořitelního družstva nabízí sjednání, vedení i zrušení účtu zdarma. Účet lze vést pouze v českých korunách. Obsluhovat jej lze v internetovém bankovnictví NEY, prostřednictvím kterého získáte přehled o zůstatku na svém účtu, můžete zadávat platby a stáhnout si výpisy z účtu.

V nabídce družstva je také běžný účet pro Svěřenské fondy (v CZK), jehož zřízení je zpoplatněno individuálně na základě posouzení žádosti, minimálně však 3 000 Kč, maximálně 50 000 Kč jednorázově. Stejně tak vedení takového účtu je měsíčně zpoplatněné dle individuálního posouzení žádosti (minimálně 300 Kč, maximálně 5 000 Kč měsíčně).

Příchozí a odchozí tuzemské úhrady a zřízení i zrušení trvalého příkazu jsou bez poplatku, prioritní odchozí úhrada je zpoplatněná 100 Kč.

Družstvo nemá vlastní bankomaty ani vkladomaty a neposkytuje platební karty. Běžný účet od NEY slouží především jako paralelní konto pro převod financí na spořicí účet nebo termínovaný vklad.

2) Spořicí účet NEY 

Součástí nabídky NEY Spořitelního družstva je také spořicí účet NEY, který nabízí maximální úrokovou sazbu 4,8 % p.a., přičemž není potřeba splnit žádnou podmínku pro její získání.

Podmínky si družstvo stanovuje pro samotné vedení spořicího účtu. První podmínkou pro vedení spoření je paralelně vést u této banky také běžný účet, protože na spořicí účet lze peníze převádět pouze z běžného účtu NEY a opačně.

Abyste si mohli založit spořicí účet NEY, musíte se stát členem družstva, což s sebou pak přináší další podmínky. Mezi ty patří složení základního členského vkladu 1 000 Kč. To ale není vše, po dobu spoření si musíte zvýšit členský vklad na 1/10 z výše peněžních prostředků na spořicím účtu.

Pro příklad, pokud si na spořicí účet převedete vklad ve výši 100 000 Kč, musíte současně vložit 1/10 kapitálu družstva, to je 10 000 Kč. Tyto členské vklady nepodléhají úročení a po zrušení spořicího účtu jsou na základě podmínek družstva vyplacené.

Výše minimálního vkladu činí 20 000 Kč, což je u spořicího účtu poměrně vysoká částka. Vklady jsou pojištěné do výše 100 000 EUR.

Za založení ani vedení spořicího účtu u NEY Spořitelního družstva poplatky neplatíte. Zdarma jsou vklady na účet i výběry ze spořicího účtu (samozřejmě po uplynutí výpovědní lhůty). Předčasný výběr vkladu před uplynutím výpovědní lhůty není možný. Pokud jste členem družstva, spoření lze založit online. Pokud ne, budete muset na pobočku nebo se poraďte s bankéřem po telefonu. Minimální věk pro sjednání je 18 let.

Účet je veden pouze v českých korunách. Úroky se připisují měsíčně, a to na běžný účet vedený u NEY, kde je můžete ihned využívat. Vklady ze spořicího účtu můžete získat po uplynutí výpovědní lhůty jeden měsíc. Pokud tedy výpověď podáte například 1. března, peníze se vám ze spořicího účtu na běžný převedou 1. dubna.

Poznámka

3) Termínovaný vklad NEY

Pokud máte volné finanční prostředky a chtěli byste je zhodnotit, nabízí se vám termínovaný vklad od NEY Spořitelního družstva. Termínovaný vklad na 6 měsíců nyní banka zhodnocuje maximální úrokovou sazbou 6,40 % p.a. a úroková sazba je fixní po celou dobu vkladu. Termínovaný vklad je ze zákona pojištěn až do výše 100 000 EUR.

Sjednání a vedení termínovaného vkladu je zdarma. Pokud jste členem družstva, vklad lze založit online. Pokud ne, budete muset na pobočku nebo se poraďte s bankéřem po telefonu.

Minimální částka vkladu činí 20 000 Kč. Člen družstva je ze zákona povinen složit základní členský vklad ve výši 1 000 Kč a další členský vklad. Oba vklady ve svém součtu musí představovat 1/10 výše termínovaného vkladu.

Pro příklad, sjednáte-li si termínovaný vklad ve výši 100 000 Kč a budete chtít, aby se celý tento vklad úročil, musíte ještě vložit 1/10 tj. 10 000 Kč (a to formou základního + dalšího vkladu).

Členské vklady nepodléhají úročení ani zákonnému pojištění. Po ukončení trvání termínovaného vkladu dojde k vypořádání členského vkladu.

Peníze si na termínovaný vklad můžete uložit na: 3 nebo 6 měsíců či 1, 2, 3, 4, 5, 7 nebo 10 let. Termínovaný vklad NEY je veden pouze v českých korunách.

Zdroj: ney.cz
terminovany-vklad-ney
Úrokové sazby u termínovaného vkladu NEY.

Předčasné ukončení vkladu je možné, ale musíte uhradit smluvní pokutu 1 500 Kč (administrativní poplatek), a zároveň se vám sníží úroky dle skutečné doby vkladu (max. 5 % z vkladu).

Poznámka

TIP: Pokud by vás zajímalo, jak termínované vklady fungují a jaké jsou nejlepší, přečtěte si náš článek.

4) Podřízený vklad NEY

NEY Spořitelní družstvo má v nabídce také podřízený vklad s úrokem 7 % p.a. Vklad je uzavírán na dobu 7 let, úroková míra je fixní 7 % ročně. Minimální vklad činí 10 000 Kč. Pozor, na podřízený vklad se nevztahuje pojištění vkladů. Podřízený vklad NEY je veden pouze v českých korunách.

Co je to podřízený vklad?

Podřízený vklad je investiční produkt a představuje alternativu k termínovaným vkladům. Cílem je dlouhodobé zhodnocení vkladů se zajímavým zúročením. Sjednáním podřízeného vkladu investujete do kapitálu Družstva.

Nevztahuje se na něj pojištění vkladů ani žádná jiná ochrana návratnosti finančních prostředků. Je zde důležité, aby klient zvážil všechna rizika s vkladem související.

Sjednání a vedení podřízeného vkladu je zdarma. Podmínkou je stát se členem NEY Spořitelního družstva a zaplatit základní členský vklad ve výši 1 000 Kč. Tato částka vám bude po ukončení vkladu a ukončení členství vypořádána.

5) Osobní úvěry NEY

V nabídce družstva nechybí ani osobní úvěry dle individuálních potřeb klientů. Družstvo poskytuje úvěry až do výše 30 milionů korun s dobou splatnosti až 30 let.

Posouzení žádosti úvěru je zdarma, NEY dokonce poskytuje úvěry i pro klienty s negativními záznamy v registrech. Je také možné zajistit úvěr nemovitostí, ale výše úvěru je závislá na hodnotě nemovitosti a její lokalitě.

Nabídka osobních úvěrů:

 • Konsolidace úvěrů
  • Sloučení úvěrů v hodnotě 200 000 Kč až 30 000 000 Kč
  • Doba splatnosti 5 až 30 let
  • Zajištění úvěru nemovitostí
  • Fixace maximálně na 5 let
  • Úroková sazba aktuálně (28. 9 2022) činí 11,99 % p.a.
 • Neúčelový úvěr
  • Výše úvěru 200 000 Kč až 30 000 000 Kč
  • Doba splatnosti 5 až 30 let
  • Zajištění úvěru nemovitostí
  • Fixace maximálně na 5 let
  • Úroková sazba aktuálně (28. 9 2022) činí 11,99 % p.a.
 • Úvěr na bydlení
  • Výše úvěru 200 000 Kč až 30 000 000 Kč
  • Doba splatnosti 5 až 30 let
  • Zajištění úvěru nemovitostí
  • Fixace maximálně na 5 let
  • Úroková sazba aktuálně (28. 9 2022) činí 11,99 % p.a.

6) Americká hypotéka NEY

NEY Spořitelní družstvo má ve své nabídce také Americkou hypotéku, původně tzv. Reverzku. Americká hypotéka je neúčelový spotřebitelský úvěr, který může být splacen prodejem nemovitosti (nebo z jiných zdrojů) na konci doby splatnosti úvěru.

Americká hypotéka od NEY je poskytována bez dokládání příjmů. Klient neplatí žádné měsíční splátky. Družstvo vám půjčí až 80 % hodnoty vaší nemovitosti. Úvěrová smlouva je poskytnuta až na 5 let.

Tento druh hypotéky je řešením pro ty, kteří mají možnost úvěr splatit prodejem nemovitosti nebo z jiných zdrojů.

7) Americká investiční hypotéka NEY

Součástí nabídky NEY Spořitelního družstva je také Americká investiční hypotéka, kterou si lze též sjednat bez dokládání příjmů. Ani zde klient neplatí měsíční splátky a úvěr může splatit až na konci splatnosti prodejem nemovitosti nebo z jiných zdrojů.

Družstvo vám půjčí až 80 % hodnoty nemovitosti. Úvěrová smlouva je poskytnuta až na 5 let.

8) Firemní a podnikatelské úvěry

NEY Spořitelní družstvo také poskytuje firemní a podnikatelské úvěry do výše až 30 milionů s maximální dobou splatnosti až 20 let. Úvěr lze zajistit nemovitostí.

Nabídka firemních úvěrů:

 • Provozní úvěr
 • Úvěr pro developery
 • Investiční úvěr

9) Investice do dluhopisů

Na pobočkách NEY Spořitelního družstva si můžete také sjednat investice do dluhopisů z řady NATLAND Assets Bond, prostřednictvím smluvního partnera CYRRUS a.s. Vybírat můžete ze 2 druhů dluhopisů:

 • Natland Assets Bonds VI. 2021 – 2026 / 6,6 % p.a.
 • Natland Assets Bonds V. 2021 – 2025 / 6,3 % p.a.

10) Nákup investičního zlata

Družstvo dále nabízí možnost pravidelně investovat do zlata s průměrným výnosem 6 – 8 % p.a. V nabídce je zlato ve fyzické podobě (1 g, 10 g nebo 1 oz). Jedná se o slitky nejvyšší kvality od renomované značky PAMP. Pravost slitků a kvalitu vám ověří přímo na pobočce.

Tradiční nebo digitální banka?

NEY Spořitelní družstvo sice není banka, ale nabízí produkty jak pro běžné občany, tak i pro podnikatele i firmy. Nelze jej však charakterizovat ani jako tradiční společnost, ani jako 100% digitální. Vzhledem k tomu, že internetové bankovnictví NEY také není příliš moderní a mobilní bankovní aplikaci družstvo ani nemá, můžeme jej zařadit někde na pomezí mezi tradiční a digitální “bankou”.

Družstvo se soustředí především na zhodnocování úspor svých klientů a nefunguje na principu klasických nebo tradičních bank.

Pokud se zaměříme na poplatky, NEY není ani zcela bezpoplatkové, na druhou stranu sjednání produktů je zdarma, a stejně tak vedení mnoha produktů je bez poplatků. Je však důležité brát v potaz, že při sjednání spořicího účtu a termínovaného vkladu je nutné splnit podmínku členského vkladu, na jehož vyplacení bude klient poté čekat – a to i po zrušení daného bankovního produktu.

Výhody a nevýhody NEY

Výhody

 • Tradiční česká finanční instituce
 • Atraktivní úvěrové a spořicí produkty
 • Široká nabídka investičních produktů
 • Poskytuje produkty pro podnikatele a firmy
 • Zajímavé úrokové sazby na spoření a vkladech

Nevýhody

 • Pouze 3 pobočky a žádné bankomaty
 • Zaměřuje se spíše na zhodnocení financí než na běžné bankovnictví
 • Nutnost složit členský vklad u spoření a termínovaného vkladu
 • Nemá mobilní aplikaci a disponuje zastaralým bankovnictvím
 • Vysoký poplatek za předčasné ukončení termínovaného vkladu

Internetové bankovnictví NEY Spořitelního družstva

Internetové bankovnictví NEY Spořitelního družstva umožňuje získat přehled o účtech, které u NEY máte. Na úvodní obrazovce uvidíte informace o svých běžných nebo vkladových účtech.

Zdroj: Ney.cz
Internetové bankovnictví NEY
Úvodní obrazovka internetové bankovnictví NEY Spořitelní družstvo.

V bankovnictví můžete také provádět jednorázové nebo hromadné platby, stahovat výpisy k daným účtům, získat přehled o nezaúčtovaných příkazech nebo vytvářet či spravovat šablony plateb.

Internetové bankovnictví NEY Spořitelního družstva nabízí základní funkce, ale jistě by si zasloužilo revitalizaci celkového designu a funkcí.

NEY Spořitelní družstvo přihlášení

Přihlášení do internetového bankovnictví NEY probíhá na stránkách www.ney.cz kliknutím na tlačítko Internetové bankovnictví v pravém horním rohu.

K přihlášení do internetbankingu u NEY stačí zadání vašeho uživatelského jména a hesla. V dalším kroku budete vyzváni k opsání kódu z SMS.

Zdroj: Ney.cz
Prihlaseni do internetoveho bankovnicvti NEY
Přihlášení do internetového bankovnictví NEY.

Po kliknutí na jméno klienta se vám zobrazí informace o vás jako o klientovi a přehled o účtu. Uvidíte zde přehled vašich produktů, které máte u NEY, včetně základních informací, jako je jejich název, typ účtu a disponibilní zůstatek.

Mobilní bankovnictví NEY

NEY Spořitelní družstvo zatím svou mobilní aplikaci nemá a pravděpodobně ji ani neplánuje. Necháme se překvapit, zda v budoucnu změní názor a vytvoří svoje vlastní mobilní bankovnictví.

Google Pay, Apple Pay

NEY zatím nedisponuje bezkontaktními platbami mobilem či hodinkami Google Pay nebo Apple Pay.

NEY Spořitelní družstvo pobočky a bankomaty

NEY Spořitelní družstvo vás nezaujme ani svým počtem kamenných poboček. Má totiž pouze 3 pobočky, a to v Praze, v Brně a v Havlíčkově Brodě.

Navíc nemá ani platební karty, tudíž nepotřebuje bankomaty či vkladomaty. NEY Spořitelní družstvo si tak skutečně nemůže zadat s tradiční českou bankou.

Získaná ocenění

Co s týče získaných ocenění, zde má NEY Spořitelní družstvo rozhodně co předvést!

Za dobu svého působení na trhu totiž získalo za své produkty následující ocenění:

 • Soutěž Banky.cz – 1. místo v kategorii Nejvýhodnější termínovaný vklad (2015, 2016)
 • Soutěž Finparáda.cz – 1. místo v kategorii Termínovaný vklad (2016, 2017, 2018, 2019 a 2020).
 • Časopis dTest – Nejvýhodnější termínovaný vklad (říjen 2015).

Závěr – Naše hodnocení

NEY Spořitelní družstvo, jak již název napovídá, nepředstavuje tradiční českou banku s běžnou nabídkou bankovních produktů. I přes to, že disponuje zastaralejším internetovým bankovnictvím, a nemá bankomaty, vkladomaty, platební karty ani mobilní aplikaci, může nabídnout zajímavé zhodnocení úspor na spořicím účtu nebo termínovaném vkladu.

Stejně tak zajímavá je nabídka osobních a firemních úvěrů nebo možnost investování do dluhopisů či nákup investičního zlata.

Pokud hledáte běžný bankovní účet, chcete využít tradičních bankovních služeb a plánujete si u banky tvořit svou bankovní historii, NEY asi nebude ideální “bankou” pro vás. Avšak hledáte-li netradiční finanční instituci, která se i v široké nabídce bank neztratí a má co nabídnout, možná bude právě toto družstvo vhodné pro vás. To již ale záleží pouze na vašem rozhodnutí.

NEY vás nepřesvědčilo? Co říkáte na J&T Banku?

Nezaujalo vás NEY Spořitelní družstvo? Hledáte spíše banku? Podívejte se na naši recenzi J&T Banky.

J&T Banka sice nepatří mezi klasické české banky, ale řadí se naopak mezi ty privátní. Na českém trhu se pohybuje od roku 1998 a zaměřuje se především na zhodnocování úspor klientů a investuje do firem, dluhopisů i nemovitostí. V tomto oboru se řadí k těm nejlepším na trhu.

Sama se označuje za privátní a investiční banku pro ty nejnáročnější. Svým klientům poskytuje běžný účet, financování, fondydluhopisypravidelné investice, vklady s investicí, termínované vkladyspořicí účtyobchodování s cennými papíry, směnky a další. V její nabídce jsou také platební karty nebo bezkontaktní platby pomocí Google Pay a Apple Pay, které chybí právě NEY Spořitelnímu družstvu.

Disponuje též úzkou nabídkou produktů pro firmy, do které se řadí běžný účet, platební karty, cestovní pojištění, správa majetku, správa portfolia, financování, termínované vklady a investice.

J&T Banka patří mezi největší vydavatele dluhopisů v České republice. Prostřednictvím J&T IB Capital Markets zprostředkovává prodej dluhopisů významných hráčů v regionu.

Zaujala vás J&T Banka více než NEY Spořitelní družstvo?

Máte s NEY Spořitelním družstvem osobní zkušenosti? Podělte se o ně s námi níže v komentářích.

Hodnocení Finex.cz

60 %
2024

Spořitelní družstvo se zajímavým zhodnocením úspor

NEY Spořitelní družstvo sice nefunguje jako klasická banka, ale na druhou stranu se prezentuje jako tradiční česká finanční instituce. Ačkoliv u něj nenajdete běžné bankovní produkty, jako jsou například platební karty nebo účty pro děti, na druhou stranu vám ale poskytne jedno z nejlepších zhodnocení úspor na spořicím účtu nebo termínovaném vkladu v České republice. Pokud se budete chtít stát klientem družstva, budete muset oželet, že nedisponuje bankomaty, mobilní bankovní aplikací a má málo poboček.

Pokrytí obchodní sítě
Hodnocení zahrnuje počet bankomatů, poboček a počet vkladomatů na území České republiky včetně koncentrace obchodní sítě v menších městech a obcích.

30%

Přívětivost a bezpečnost bankingu
Hodnocena je především přívětivost internetového a mobilního bankovnictví, jeho logické uspořádání, moderní design a rychlost odezvy. V potaz bereme také názory a hodnocení uživatelů. Hodnotíme též možnosti zabezpečení přístupů z těchto aplikací do bankingu a dostupnost uživatelské podpory či nápovědy. Dále se zaměřujeme na obtížnost instalace a nastavení nových funkcí a klíčů.

60%

Digitalizace bankovnictví
V této kategorii hodnotíme, zda je banka digitální či nikoliv. Umožňuje sjednat služby či produkty jednoduše online nebo je nutné docházet na pobočku a řešit spousty byrokracie? Je snadné obsluhovat své finance prostřednictvím bankovnictví nebo má banka tyto možnosti omezené?

60%

Běžné poplatky
Hodnotíme poplatky za běžné platby, SEPA platby, výběry hotovosti, vklady hotovosti, poplatky za vedení účtu, výběry u cizích bank atp. Důraz klademe na poplatky (případně podmínky) u standardních transakcí a obecně na běžném účtu, jelikož ten využívá nejvíce lidí.

70%

Nabídka produktů
V hodnocení se soustředíme na počet produktů, které banka nabízí. Řadí se sem produkty standardní, investiční, úvěrové, spořicí produkty, pojištění a další nadstandardní (inovační) produkty. Kromě kvantity produktů hodnotíme také jejich kvalitu. Přinesla banka na trh inovativní produkt? Poskytuje účet na míru klientům?

70%

Důvěryhodnost a stabilita značky
Hodnocení důvěryhodnosti banky zahrnuje dobu působení dané značky na trhu, velikost její uživatelské základny, hodnocení našich čtenářů, prohřešky značky v minulosti (např. pokuty), získaná ocenění bankou a obecnou reputaci. V této kategorii bereme také v potaz, zda za bankou stojí silná finanční skupina či nikoliv.

70%

Více informací o NEY Spořitelní družstvo

NázevNEY Spořitelní družstvo
Založení banky1999
Kód banky2260
BIC kód (SWIFT) Nemá
Webové stránkyhttps://www.ney.cz/
Internetové bankovnictvíhttps://ib.ney.cz/eib/
Informace o běžném účtu banky
Vedení účtu ZDARMA
Poplatek za výběr Neposkytuje platební karty
Online založení
Základní informace o bance
Počet bankomatůŽádné
Počet vkladomatůŽádné
Počet poboček3
Hotovostní podklady (možnost výběru)Žádné
Počet klientůNeuvádí
Kontakt na podporu810 20 20 20
Sídlo bankyRohanské nábř. 671, 186 00 Praha 8-Karlín, Česko
Odkaz na sazebník poplatkůhttps://www.ney.cz/dokumenty-ke-stazeni
Odkaz na sazebník úrokových sazebhttps://www.ney.cz/dokumenty-ke-stazeni
Služby a produkty nabízené bankou
Běžný účet
Spořicí účet
Termínovaný vklad
Stavební spotření
Podílové fondy
Půjčky
Hypotéky
Vlastní bankomaty
Platební karty
Dluhopisy
Produkty pro děti
Směnárna
Ohodnoťte banku NEY Spořitelní družstvo
8
3

Autor

Veronika se více než pět let specializuje na analýzu bankovního sektoru a finančních produktů, přičemž na základě toho připravuje podrobné recenze bank a jejich portfolia. Její výzkum v oblasti financí je základem pro její práci na portálu Finex, kde se zaměřuje na poskytování aktuálních a srozumitelných informací, a zvyšování finanční gramotnosti.

Tuto osvětu považuje za klíčovou pro lepší budoucnost jednotlivců i společnosti, a věří, že finanční vzdělání je základem pro finanční nezávislost. Jejím cílem je přispívat k podpoře zájmu o peníze a investice, nabízet čerstvé perspektivy a pomoci čtenářům lépe se orientovat v komplexních finančních tématech.

“Nejlepší investicí je ta do vlastního vzdělání. A právě finanční gramotnost je klíčem k finanční nezávislosti.”

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 76 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 68 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 76 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎

Další Banky, které by vás mohly zajímat