Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Refinancování hypotéky - Jak funguje a na co si dát pozor? Přehled a srovnání refinancování hypoték pro rok 2024

Refinancování hypotéky - Jak funguje a na co si dát pozor? Přehled a srovnání refinancování hypoték pro rok 2024
Zdroj: deeply.cz

Zájem o refinancování hypoték je u Čechů čím dál tím vyšší. Důvodem je získání výhodnějších podmínek na konci fixace, především tedy nižší úrokové sazby, a významně tak na úvěru ušetřit. A druhá strana na to samozřejmě promptně reaguje. Vzhledem k vysoké konkurenci na trhu hypoték banky usilují o sjednání každé nové smlouvy a snaží se všemi možnými způsoby získat nové klienty.

Pokud však chcete refinancovat svou hypotéku, důležité je nepropásnout ten správný čas. Pohlídejte si proto datum konce fixace vaší hypotéky. S hledáním vhodného refinancování začněte alespoň tři měsíce před koncem fixace, ať máte dostatek času pro celý proces.

Refinancování hypotéky není “pouze” o získání nižší úrokové sazby, ale můžete si díky němu hypotéku (jistinu úvěru) navýšit, změnit si dobu splatnosti nebo dluh zdarma částečně splatit.

Tento článek je kompletním průvodcem refinancování hypoték. Dozvíte se, jak refinancování funguje, jaké je nejvýhodnější a na co si dát pozor. Také vám objasníme rozdíl mezi refinancováním a konsolidací, uvedeme důvody, proč refinancovat a kdy se to naopak nevyplatí.

Obsah článku

Jak funguje refinancování hypotéky?

Refinancování hypotéky je proces, během kterého si sjednáváte nový výhodnější hypoteční úvěr namísto toho starého. Cílem je získat nižší úrokovou sazbu a lepší podmínky, než které jste měli u původního úvěru. Kromě získání nižší úrokové sazby a výhodnějších podmínek lze díky refinancování pracovat také s prodloužením nebo zkrácením splatnosti úvěru.

To, na jaké podmínky díky refinancování dosáhnete, je také závislé především na aktuální situaci na hypotečním trhu. V některých letech se mohou vyskytovat nabídky spíše s vyššími úroky a s tím souvisejícími vyššími měsíčními splátkami. Někdy ale můžete natrefit na období nižších úrokových sazeb.

Refinancování má také svá pevně daná pravidla, která musíte dodržet. Tím prvním je, že hypotéku lze splatit na konci fixačního období. Toto období vám garantuje stálou úrokovou sazbu, již nelze právě po dobu fixace měnit. Díky novému zákonu o spotřebitelském úvěru, který vstoupil v platnost v roce 2016, už však nemusíte u hypoték sjednaných po 1. prosinci 2016 čekat pouze na konec fixace, ale můžete je zcela nebo částečně splatit bez pokut a sankcí i v období fixace.

Refinancovat lze také americkou hypotéku, a to ve stejném principu. I v tomto případě se refinancování vyplatí v okamžiku, kdy vám jiná banka nabídne výhodnější úrokovou sazbu nebo jiné výhody. Pozor však na to, že americkou hypotéku je možné refinancovat pouze americkou hypotékou a nikoliv klasickou.

Info

Možná vás také zajímá, zda je možné refinancování hypotéky online. U některých bank to možné je, například Česká spořitelna nabízí na svých stránkách možnost refinancování hypotéky prostřednictvím online žádosti. Celý proces, jak probíhá refinancování, si rozeberme v části “Jak probíhá žádost o refinancování”.

Co je to fixace úrokové sazby a jak funguje?

Jak jsme zmínili v první části naší rubriky, úroková sazba na hypotečním úvěru se po určitou dobu fixuje. V průběhu období fixace u úvěrů na bydlení platí určitá úroková sazba, kterou nelze měnit. Délka období fixace se stanovuje předem ve smlouvě, přičemž toto období může trvat 1, 3, 5, 7 nebo 10 let. To záleží na konkrétních podmínkách banky.

Následně je klientovi nejpozději 3 měsíce před uplynutím této lhůty (opět závisí na bance) zaslána nabídka na novou úrokovou sazbu pro další úrokové období (fixaci). Pokud klient nabídku přijme, splácení probíhá stejně jako doposud. Je ale možné, že úroková sazba, nebo nově nabídnuté podmínky, klientovi nevyhovují a rozhodne se přistoupit k refinancování u jiné banky.

O refinancování je nutné začít přemýšlet co nejdříve, nejlépe 3 – 4 měsíce před skončením fixace. Pokud tedy banka sama nepřijde s nabídkou nových podmínek a konec fixace se blíží, sami si od ní vyžádejte novou nabídku, ať se můžete v případě nesouhlasu porozhlédnout u jiné banky. Konkrétní postup, jak refinancovat hypotéku, najdete v části “Refinancování hypotéky – postup”.

A proč vlastně fixace u hypoték vznikla? Hlavním důvodem je, že hypotéka je závazek na velmi dlouhou dobu (až několik desítek let). Za tuto dobu se může na finančním trhu a ve vašich finančních možnostech ledacos změnit. To, co vám při podpisu smlouvy vyhovovalo, nemusí být přijatelné za několik let.

Proto se podmínky hypotečního úvěru tzv. fixují na určitou dobu, po kterou je nelze měnit. Po uplynutí fixace je možné získat nové podmínky od vaší banky, a pokud vám nevyhovují, lze přistoupit právě k refinancování.

S novým zákonem o spotřebitelských úvěrech vydaným v roce 2016 samozřejmě přišly nějaké změny, ale princip stále zůstává stejný.

Původně platilo, že není během fixace možné měnit podmínky smlouvy (předčasně splatit úvěr, vložit mimořádnou splátku apod.), aniž byste za tyto úkony neplatili tučné sankce či poplatky. Zákon, který si podrobněji rozebereme níže, s sebou přinesl několik změn, a s nimi i to, že již nemusíte čekat na konec fixačního období.

Jaké změny přinesla novela zákona o spotřebitelských úvěrech v roce 2016?

Původně platilo, že během fixace není možné měnit podmínky úvěru, aniž byste platili vysoké sankce nebo tučné poplatky. S novým zákonem o spotřebitelských úvěrech, který vyšel v platnost 1. prosince 2016, však již není potřeba čekat na konec fixačního období u smluv sjednaných po prosinci 2016.

Pokud vás zaujme výhodnější nabídka pro refinancování hypotéky, banka by vám měla umožnit dle zákona provádět změny i v době fixace. V takovém případě vás čeká poplatek za účelně vynaložené náklady, který je mnohem nižší než dřívější sankce za předčasné splacení úvěru. Možnost provádět během fixace změny však platí pouze u hypoték sjednaných po 1. prosinci 2016 nebo u hypoték, kde došlo po tomto datu k obnově fixní úrokové sazby.

Poznámka

Nově tedy mohou být hypotéky zcela nebo částečně splaceny i během fixace, a to bez tučných sankcí a pokut. Bankám je pouze ponechána možnost naúčtovat si poplatek za účelně vynaložené náklady související s předčasným splacením.

Na tento poplatek má banka nárok, protože sama si na vaši hypotéku půjčuje u jiné banky, za což samozřejmě také platí úrok. Pokud její klient převede hypotéku jinam, dochází u banky ke ztrátě. Z toho důvodu zůstává tento poplatek, kterým pokryje náklady související s ukončením hypotéky.

Ale to by nebyl zákon, aby zde nebyly stanovené podrobnější podmínky zániku závazku ze smlouvy. Jak jsme psali výše, banka, tedy věřitel, má nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů, které jí vzniknou v souvislosti s předčasným splacením.

Náhradu nákladů za předčasné splacení ale nesmí banka požadovat v těchto případech:

 • Pokud je úvěr splacen v rámci plnění pojištění určeného k zajištění splacení úvěru.
 • U spotřebitelského úvěru, který je poskytnut formou možnosti přečerpání.
 • Při splacení v době po vypršení fixace (kdy není stanovená pevná zápůjční úroková sazba).
 • Do 3 měsíců poté, co banka klientovi sdělila novou výši zápůjční úrokové sazby.
 • Při splacení v důsledku úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity klienta či jeho manžela/manželky.
 • Při splátce do 25 % celkové výše úvěru během 1 měsíce přede dnem výročí uzavření smlouvy o úvěru.

Z toho vyplývá, že kromě výše zmíněných podmínek, můžete u hypoték sjednaných od prosince 2016 splatit k výročí smlouvy (jednou ročně) až 25 % z celkové výše úvěru a banka vám za to nesmí účtovat bankovní poplatky. Pokud se rozhodnete splatit každý rok více než 25 % nebo jednorázově doplatit celou hypotéku, a nesplňujete jednu z výše uvedených podmínek, banka po vás může požadovat poplatek za účelně vyložené náklady. Toto zatím funguje od 1. prosince 2016, kdy vstoupila v platnost novela zákona o spotřebitelském úvěru.

V roce 2023 však postupuje do parlamentu jeho další novela, která rozšíří okruh možností bezplatného splacení hypotéky, a zároveň stanovuje i nový poplatek, který může banka po klientovi žádat.

Kolik stojí refinancování hypotéky?

Může se vám zdát, že refinancování je vykreslované jako vždy výhodné, ale pozor, nevyplatí se pokaždé. Souvisí s ním hned několik poplatků, kvůli kterým se vám již nemusí hypotéka s o něco výhodnějším úrokem vyplatit. Proto, než se rozhodnete pro refinancování hypotéky, zajímejte se o všechny poplatky.

Nutné je opravdu objektivně posoudit jednotlivé nabídky včetně všech nákladů. Mezi ně patří poplatky za: odhad ceny zastavené nemovitosti, náklady spojené s návrhem na výmaz zástavního práva původní banky a návrhem na vklad zástavní smlouvy nové banky, poplatky za poskytnutí a čerpání nové hypotéky a například za vedení úvěru apod.

Varování

Jenom samotné náklady spojené se zápisy v Katastru nemovitostí se za poslední roky zdvojnásobily, a v současnosti činí minimálně 4 000 korun.

Zapomenout nesmíme také ani na účelně vynaložené náklady, které jsou stanovené procentuálně. Poplatek za vynaložené náklady klient hradí v souvislosti s předčasným splacením v době fixace vyjma výše stanovených příkladů.

Výše náhrady nákladů nesmí podle zákona přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru 1 rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru.

Aktuálně projednávaná novela zákona však hovoří o poplatku v maximální výši 2 %, a to pouze z nesplacené části jistiny. Touto změnou poplatku má být bance vykompenzováno předčasné splacení hypotéky, kterým přišla o výnosy z úroků, s nimiž počítala pro období fixace úrokové sazby. Změna zákona však ještě neprošla celým legislativním procesem. Její účinnost je prozatím plánovaná od 1. ledna 2024.

S porovnáním výhodnosti jednotlivých refinancování vám může pomoci kalkulačka refinancování hypoték v různých srovnáních na internetu nebo na webových stránkách bank. Důležité však je porovnávat skutečně stejné parametry.

Například refinancování hypotéky ve výši 2 000 000 korun s rozdílem v úrokové sazbě 0,1 % se v měsíční splátce projeví přibližně 100 korunami. Za 5 let splácení je to 6 000 korun. Od této úspory je potřeba odečíst náklady na provedení vkladu a výmazu ze zástavního práva, které činí 4 000 korun.

V tomto příkladu nepočítáme s žádnými dalšími poplatky a výsledkem je tedy úspora 2 000 korun během 5 let. To opravdu není velká výhra, vezmeme-li v úvahu také čas a starosti, které s refinancováním máte. Navíc jsme nepočítali s žádnými jinými poplatky, které vás ale mohou čekat, a to v závislosti na dané bance.

TIP

Například banka ČSOB nabízí refinancování hypotéky bez poplatků. Sjednání, vedení úvěru i odhad nemovitosti je zdarma. Banka vám domluvenou hypotéku podrží až rok zdarma.

Kdy se refinancování hypotéky vyplatí a kdy ne?

Refinancování hypotéky se nemusí vždy vyplatit. Důležité je začít včas před koncem fixace porovnávat jednotlivé nabídky a důkladně si zjistit veškeré informace o stávající hypotéce i případném novém úvěru.

K refinancování hypotéky je ideální přistoupit, pokud:

 • získáte nižší úrokovou sazbu nebo se zbavíte poplatku za vedení
 • budete mít lepší podmínky než ve stávající smlouvě
 • pokud potřebujete změnit dobu splácení a nová smlouva vám to umožní
 • potřebujete si půjčit peníze navíc nad úvěrový rámec
 • s novou hypotékou sloučíte více dluhů dohromady
 • snížíte si měsíční splátky a prodloužíte dobu splácení (pozor však na to, aby nedošlo k výraznému prodloužení doby splácení a vy jste tak naopak ještě nepřepláceli za úroky)

Refinancování se naopak nemusí v následujících případech vyplatit:

 • máte výhodnou současnou úrokovou sazbu nebo smlouvu celkově
 • pokud máte ve smlouvě stanovený poplatek za předčasné splacení úvěru
 • liší-li se nová úroková sazba pouze nepatrně
 • pokud se zhoršila vaše bonita a životní podmínky nutné ke schválení nového úvěru
 • vaše současná banka vám poskytuje určité výhody a služby, které vám vyhovují
 • refinancování postrádá smysl u hypoték s nízkým úvěrovým rámcem, kdy náklady na refinancování převýší výsledné úspory

Jaký je rozdíl mezi refinancováním hypoték a konsolidací půjček?

Oba tyto pojmy lze velmi snadno zaměnit. Avšak hypotéky se obvykle spíše refinancují, konsolidace náleží ve většině případů spotřebitelským půjčkám. Hlavním rozdílem mezi oběma pojmy je počet půjček, který je konsolidován.

Při konsolidaci se obvykle slučuje několik půjček do jedné, čímž klient získává výhodnější podmínky. Jedna půjčka totiž znamená jedny poplatky, jednu úrokovou sazbu, méně papírování a snížení výše měsíčních splátek.

Refinancování hypotéky bychom sice částečně mohli přirovnat ke konsolidaci půjček, ale v případě konsolidace se jedná o sloučení více půjček do jedné. Pokud sjednáváte nový úvěr namísto stávající hypotéky, které končí fixace, jedná se o refinancování.

Zkrátka při refinancování hypotéky se tzv. refinancuje pouze jedna nevýhodná půjčka též za účelem získání výhodnějších podmínek. Obvykle to probíhá tak, že klient převádí jednu hypotéku od jedné finanční instituce ke druhé, která mu nabídne lepší podmínky.

Stejně jako u konsolidace lze s refinancováním získat nižší úrokovou sazbu nebo nižší poplatky a snížit si měsíční splátku. Cílem obou dvou produktů je ušetřit a získat zajímavější podmínky pro snazší splácení.

Například Moneta Money Bank nabízí jak konsolidaci půjček (sloučení více půjček do jedné), tak refinancování hypotéky, které je možné zařídit online. Sjednání i odhad ceny nemovitosti za vás banka zařídí zdarma a půjčit si můžete i něco navíc.

Pro koho je refinancování hypotéky vhodné?

Refinancování hypotéky je vhodné pro všechny, kdo mají hypotéku a usilují o výhodnější podmínky. Lidé většinou přistupují k refinancování ke konci sjednané doby fixace za účelem získání nižší úrokové sazby a RPSN, změny výše splátek, úpravy data splatnosti, zlepšení podmínek smlouvy nebo za účelem dosažení vyšší hypotéky.

Tím nejhlavnějším důvodem k refinancování je vždy především výhodnější nabídka úrokové sazby a podmínek smlouvy. Pokud není klient spokojen s novými podmínkami, které mu jeho stávající banka nabídne s koncem fixace, může bez pokut a sankcí ze strany banky svou současnou hypotéku splatit hypotékou od jiné banky.

Na co si dát pozor u refinancování hypotéky?

Před zahájením refinancování hypotéky si nejprve důkladně prověřte trh a neunáhlete se, co se výběru refinancování týče. Je potřeba promyslet si, nejen, zda se vám tento krok vyplatí, ale také, aby nenadělal více škody než užitku. K refinancování nepřistupujte, pokud bude ve výsledku nevýhodné.

Především si dejte pozor na podmínky stanovené ve vaší původní smlouvě, a na základě toho si pohlídejte termín refinancování. Abyste se vyhnuli poplatkům za účelně vynaložené náklady, refinancujte v době konce fixace. Nezapomeňte alespoň 3-4 měsíce předem začít s průzkumem a nahlásit bance, že chcete refinancovat. Získáte tak dostatek času na vyjednání lepších podmínek nebo na nalezení banky, která vám nabídne výhodnější úvěr.

Pokud se přece jen rozhodnete refinancovat, mimo jiné se zaměřte na spolehlivost bankovních poskytovatelů. Tu se obvykle dozvíte v recenzích bank na internetu, ale poznáte ji také podle přehledných webových stránek banky, i podle transparentní smlouvy. Ta by neměla obsahovat podmínky psané malým písmem, schované na konci smlouvy.

Pokud jste se již rozhodli, u jaké banky budete hypotéku refinancovat, pohlídejte si podmínky dané banky (úroková sazba, RPSN, poplatky, dobu splatnosti a fixace, možnosti předčasného splacení, nabídku pojištění schopnosti splácet atd.). Počítejte také s tím, že banka si bude zjišťovat vaši současnou bonitu i hodnotu zastavované nemovitosti.

U hypoték banky také sledují tyto ukazatele: DTI, DSTI a LTV, podle nichž se rozhodují, zda žádost o úvěr schválí či ne. Bankovní rada ČNB sice deaktivovala, s účinností od 1. července 2023, nastavení horní hranice úvěrového ukazatele DSTI za účelem rozvolnění hypotečního trhu, ale zatím od tohoto ukazatele upustilo pouze několik bank.

 • DTI (Debt to income) – poměr celkového zadlužení žadatele vůči výši jeho čistého ročního příjmu. Tento ukazatel stanovuje, že součet dluhů žadatele nesmí převýšit osminásobek jeho ročního příjmu. Pokud tomu tak je, nedoporučuje se úvěr schvalovat, protože jej klient nezvládne splácet.
 • DSTI (Debt service to income) – Hodnota všech splátek vůči čistému měsíčnímu příjmu. Rizikovým klientem je pro banku obvykle ten, který má DSTI nad 50 %.
 • LTV (Loan to value) – Hodnota hypotéky vůči zastavené hodnotě nemovitosti. Tento limit zůstává na 80 %, tedy na hypotéku dosáhne ten, kdo má alespoň 20 % vlastních peněz na pořízení nemovitosti. Při 80% hypotéce na byt v kupní ceně 4 000 000 korun vám banka půjčí 3 200 000 korun a 800 000 korun je třeba mít z vlastních úspor.

Výhody a nevýhody refinancování

Výhody

 • Výhodnější úroková sazba a nižší měsíční splátky
 • Možnost změny doby splácení
 • Možnost změny doby fixace
 • Získání výhodnějších podmínek (např. odpuštění poplatků atd.)
 • Získání peněz navíc nad rámec původního úvěru

Nevýhody

 • Poplatky za předčasné splacení u některých bank
 • Administrativa spojená s refinancováním
 • Při nevhodném výběru může být refinancování nevýhodné
 • S přechodem k nové bance mohou platit rozdílné podmínky

Jaké dokumenty potřebujete pro refinancování?

Sjednání refinancování hypotéky probíhá téměř stejně, jako vyřízení nového úvěru. Nová banka za vás uhradí dlužnou částku původní bance, a vy následně splácíte novou hypotéku. Proto si nový poskytovatel úvěru bude chtít ověřit vaši schopnost splácet, než vám refinancování schválí. K tomu bude požadovat hned několik dokumentů. Jaké to konkrétně jsou záleží na podmínkách dané banky.

Mohou mezi ně patřit tyto dokumenty:

 • Dva doklady totožnosti (občanský a řidičský průkaz, cizinci cestovní pas, povolení k pobytu)
 • Žádost o refinancování hypotečního úvěru
 • Smlouva o původní hypotéce a zástavní smlouva (+nabývací titul k nemovitosti)
 • Dokumenty o příjmech a majetkových poměrech (+výpis z běžného účtu a výplatní pásky)
 • Snímek z katastrální mapy a výpis z katastru nemovitostí
 • Souhlas původní banky s dočasným přistoupením nové banky na druhé místo v zástavě
 • Odhad nemovitosti a fotografie současného stavu
 • Potvrzení s vyčíslením aktuální dlužné jistiny
 • Číslo účtu, kam nová banka zašle finanční prostředky
 • Datum předčasné splátky původního úvěru
 • Příslib o vymazání zástavního práva k nemovitosti a zrušení vinkulace pojistného plnění po uhrazení pohledávky
 • Pojistná smlouva k nemovitosti
 • Veškeré informace o dalších závazcích (půjčky, leasingy, úvěry, výživné…)
 • Smlouvy o stavebním spoření, sociálních dávkách, životních pojistkách, ručitelská prohlášení atd.

Jak probíhá žádost o refinancování hypotéky?

Jak už jsme zmínili výše, refinancovat hypotéku můžete i v době fixace, ale počítejte minimálně s poplatkem za účelně vynaložené náklady. Pokud se vám i přesto refinancování vyplatí, můžete k němu přistoupit. Porovnávejte nabídky refinancování a zajímejte se o úrokové sazby i celkovou situaci na trhu.

Druhou možností pro vás je počkat na vypršení platnosti fixace a splatit celou dlužnou částku zdarma, bez jakýchkoliv poplatků. V takovém případě se alespoň tři měsíce před koncem fixace začněte zajímat o aktuální nabídky hypoték. Využijte různé hypoteční kalkulačky na stránkách bank, srovnání refinancování a recenze hypoték.

Jakmile najdete vhodnou nabídku na refinancování, stávající banku požádejte o vyčíslení zůstatku úvěru, o souhlas s přistoupením nové banky na druhé místo v zástavě a o příslib k vymazání zástavního práva k nemovitosti v katastru nemovitostí.

Refinancování hypotéky – Postup krok za krokem

1. Získání nových podmínek od vaší banky

V této fázi získáte nové podmínky od vaší banky. Pokud vám nevyhovují, rozhodnete se pro refinancování. Závisí na vás, jestli budete refinancovat v době fixace nebo po vypršení fixace. Refinancujete-li po uplynutí fixace, je důležité hledat a porovnávat nabídky s dostatečným předstihem, abyste měli nachystanou novou smlouvu v době, kdy končí fixace.

2. Prozkoumejte nabídku na trhu hypoték

Prozkoumejte bankovní trh a porovnávejte nejdůležitější parametry, jako je úroková sazba, poplatky, možnost předčasného splacení nebo nutnost sjednávat další finanční produkty od stejné banky. Důležitým parametrem je RPSN, které představuje celkové náklady úvěru vyjádřené jako roční procento z celkové výše úvěru.

3. Oslovte konkrétní banky

Oslovte banky, jejichž nabídky vás zaujaly, a požádejte je o podrobnější podmínky. Vyžádejte si informace o úrokové sazbě, poplatcích a dalších podmínkách.

4. Vraťte se ke své bance

Ukažte zajímavé nabídky od konkurenčních bank ve vaší stávající bance a zkuste se domluvit na obdobných podmínkách. Pro vás by bylo mnohem snazší refinancovat v původní bance a pro banku to znamená, že si udrží klienta. Pokud vaše banka není schopna novým podmínkám vyhovět, refinancujte u konkurence, kde vám nabídnou výhodnější smlouvu.

5. Prověřte si nové podmínky

Závěrečně projděte veškeré nabídky, pročtete si smlouvy a dobře se seznamte se všemi podmínkami. Neunáhlete se. Pokud jste si s výběrem jistí, oslovte zvolenou banku a odešlete ji žádost o refinancování. Většina bank umožňuje online vyplnění žádosti, na základě které vás kontaktuje hypoteční makléř.

Společně s ním si žádost projdete a dodáte mu veškeré potřebné dokumenty (nebo prostřednictvím online žádosti). Některé banky umožňují projít celým procesem online (např. Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Moneta nebo Raiffeisenbank), jiné požadují návštěvu pobočky (mBank, Fio banka…). Většina bank vám navíc “podrží” domluvenou hypotéku až rok.

Reprezentativní příklad refinancování

Podívejme se na reprezentativní příklad refinancování hypotéky od Komerční banky:

Při výši úvěru 3 000 000 Kč, splatnosti 30 let, činí pevná úroková sazba 5,49 % p.a, doba fixace je na 5 let, RPSN činí 6,06 %. Celková splatná částka je 6 395 185,99 Kč. 1. splátka úroků 6 405 Kč, 2.-359. anuitní splátka 17 034 Kč, 360. anuitní splátka 16 608,99 Kč.

Jednorázové poplatky za: sjednání úvěru 0 Kč, ocenění nemovitosti 0 Kč, návrh na vklad do katastru 2 000 Kč, návrh na výmaz z katastru 2 000 Kč.

Měsíční poplatky za: spravování úvěru 0 Kč, běžný účet MůjÚčet 0 Kč, el. výpisy 0 Kč, rizikové životní pojištění 750 Kč. Příklad je spočítán k datu čerpání 1. 9. 2023 a termínu splácení úvěru vždy k 15. dni v měsíci. Zajištění – zástavní právo k nemovitosti, včetně pojištění nemovitosti.

Závěr – Má smysl refinancovat a kdy už se to nevyplatí?

Pokud nejste spokojení se svou současnou hypotékou a chcete získat výhodnější podmínky, minimálně má smysl se o refinancování zajímat a zjistit si, jaké jsou aktuální nabídky bank. Nelze ale přesně říci, zda-li se vám refinancování hypotéky vyplatí či ne. Závisí to totiž na mnoha faktorech, a to nejen na současném stavu trhu, ale také na vaší stávající hypotéce.

Hlavním cílem refinancování je ušetřit a získat takové podmínky, které vám vyhovují. Pokud vám žádná jiná banka není schopna nabídnout výhody, kvůli kterým by se vyplatilo absolvovat celé martýrium ohledně přechodu k jiné bance, nemá smysl refinancovat. Pár ušetřených tisíc za celou dobu splatnosti vám pravděpodobně nepomůže, ale pokud již se jedná o pár tisíc ročně, refinancování může mít smysl.

Zajímavější podmínky u nové hypotéky můžete také získat díky vyšší hodnotě zastavované nemovitosti. V takovém případě může být refinancování velmi výhodné.

Pokud vámi nově zvolená hypoteční smlouva poskytuje výhodnější úrokovou sazbu, a v rámci toho nižší měsíční splátky, zároveň vám umožní nastavit si pro vás vyhovující dobu splácení nebo dokonce změnu fixace, a navíc je bez zbytečných poplatků, určitě se vyplatí o takovém refinancování uvažovat. Některé banky vám navíc umožní půjčit si peníze nad rámec úvěru, díky čemuž ušetříte za sjednávání další půjčky.

Dejte si však pozor na přílišné předlužování, ať se ve výsledku nezadlužíte ještě více a na mnohem delší dobu. Půjčte si navíc pouze tolik, kolik nutně potřebujete.

Dejte si také pozor na podmínky ve smlouvě. Může se totiž stát, že díky refinancování získáte nižší měsíční splátku, ale také se vám může výrazně prodloužit doba splatnosti hypotéky. A to tak, že už se vám refinancování vlastně vůbec nevyplatí, protože za tu danou dobu ještě více přeplatíte na úrocích.

A samozřejmě, také pozor na poplatky za předčasné splacení původní hypotéky. Zkrátka, nejprve si refinancování důkladně propočítejte, a rozhodněte se podle toho, co pro vás bude výhodnější.

FAQ – Co vás nejvíce zajímá ohledně refinancování hypotéky?

Kolik lze refinancováním hypotéky ušetřit?

Výše úspory se odvíjí od několika parametrů, zejména od stávající hypotéky, její výše i od podmínek nové hypotéky. Při vhodně zvoleném refinancování můžete ušetřit i několik tisíc korun ročně.

Jak se pohybuje úroková sazba u refinancování hypoték?

Úroková sazba na refinancování závisí hned na několika faktorech. Těmi jsou aktuální tržní sazby, výše hypotéky, doba splácení úvěru, doba fixace, bonita žadatele a další parametry. Obecně se však úroková sazba u hypoték pohybuje od 5 % p.a. výše.

Lze si při refinancování sjednat pojištění schopnosti splácet?

Ano, samozřejmě, při refinancování hypotéky sjednáváte nový hypoteční úvěr, u kterého máte samozřejmě nárok na zřízení pojištění schopnosti splácet. Některé banky navíc nabízejí slevu na úrokové sazbě, pokud si k jejich hypotéce sjednáte právě toto pojištění. Dobře si ale propočítejte, zda se vám pojištění vyplatí, a poraďte se případně s nezávislým finančním poradcem. Pokud totiž máte životní pojistku, měla by vám i ona krýt záda v případě náhlých onemocnění a neschopnosti splácet.

Je možné refinancovanou hypotéku předčasně splatit?

Ano, novou hypotéku můžete dle zákona předčasně splatit stejně jako jiné spotřebitelské úvěry. Pokud se rozhodnete ji splatit po vypršení fixace, nebude vás to stát žádné poplatky navíc. Rozhodnete-li se dluh celý uhradit ještě v průběhu fixačního období, zaplatíte poplatek za účelně vynaložené náklady. Můžete také využít možnosti každý rok k výročí smlouvy zcela bezplatně uhradit až 25 % z celkové výše úvěru zcela zdarma.

Jak vybrat to nejlepší a nejlevnější refinancování hypotéky?

Nejprve porovnejte nabídky jednotlivých poskytovatelů a vyberte si pouze několik pro vás nejvýhodnějších. Z nich následně vybírejte především podle podmínek banky a co nejnižší úrokové sazby, především pak nejnižšího RPSN. Hypotéka by měla být bez zbytečných poplatků a složitých podmínek. Důraz přikládejte také na přehlednost a transparentnost smlouvy i recenze banky od ostatních klientů.

Je nutné sjednat si při refinancování běžný účet u stejné banky?

Běžný účet u banky, kde si sjednáváte úvěr, je dnes již téměř standardem. Prostřednictvím něj budete zasílat pravidelné měsíční splátky. Naštěstí je většina běžných účtů v současné době již zdarma, banky je navíc zakládají automaticky. Některé mohou mít ale podivné podmínky, pozor na to. Například Moneta vám k hypotéce zdarma zřídí běžný účet, ze kterého budete posílat pravidelné měsíční splátky. Zvláštní podmínkou však je, aby byl účet aktivně využíván (každý měsíc musí být na účtu kreditní obrat alespoň 15 000 Kč). Pokud tuto podmínku nedodržíte, banka vám v daném měsíci zvýší úrok u hypotéky o 0,5 % p.a.!

Kolik stojí refinancování hypotéky?

Náklady na konsolidaci půjček se mohou lišit v závislosti na podmínkách banky. Mohou zahrnovat poplatky za odhad nemovitosti, notářské poplatky, poplatky za registraci vlastnických práv, poplatek za účelné vynaložení nákladů apod. Většina bank nabízí sjednání a vedení hypotečního úvěru zdarma, ve většině případů bývá zdarma také odhad nemovitosti.

Jak dlouho trvá proces refinancování hypotéky?

Celý proces refinancování se liší v závislosti na konkrétních okolnostech, jako je například rychlost schvalování úvěru, dostupnost odhadce nemovitosti a dalších faktorech. Vyřízení hypotéky na nákup nemovitosti nebo na rekonstrukci trvá okolo 3 až 4 týdnů. Při refinancování hypotéky můžete zpravidla počítat s kratší lhůtou, a to přibližně 2 týdny. S celým procesem se ale doporučuje začít 3-4 měsíce před koncem fixace.

Líbil se vám tento článek?
0
0

Autor

Veronika se více než pět let specializuje na analýzu bankovního sektoru a finančních produktů, přičemž na základě toho připravuje podrobné recenze bank a jejich portfolia. Její výzkum v oblasti financí je základem pro její práci na portálu Finex, kde se zaměřuje na poskytování aktuálních a srozumitelných informací, a zvyšování finanční gramotnosti.

Tuto osvětu považuje za klíčovou pro lepší budoucnost jednotlivců i společnosti, a věří, že finanční vzdělání je základem pro finanční nezávislost. Jejím cílem je přispívat k podpoře zájmu o peníze a investice, nabízet čerstvé perspektivy a pomoci čtenářům lépe se orientovat v komplexních finančních tématech.

“Nejlepší investicí je ta do vlastního vzdělání. A právě finanční gramotnost je klíčem k finanční nezávislosti.”

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Články v kategorii Refinancování hypotéky - Jak funguje a na co si dát pozor? Přehled a srovnání refinancování hypoték pro rok 2024

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 76 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎