V tom se spálí tolika peněz a tolik lidí přijde na buben, až ta bublina krachne……