Tomu rikam zaver predikce :-) Jinymi slovy – Bud to pude nahoru nebo dolu. To podle toho jestli to pude nahoru nebo dolu. Omyl vyloucen. Jdete pracovat na pocasi. Budete mit vetsi sledovanost….