Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

FDA: Jak hledat akcie perspektivních farmaceutických společností?

Publikováno
FDA: Jak hledat akcie perspektivních farmaceutických společností?

Na cestě mezi vámi a výsledky leží určité překážky. Ta vůbec největší spočívá v tom, která z asi 8 000 akcií obchodovaných na amerických burzách zítra poskočí v hodnotě o desítky až stovky %.

Jinými slovy, pravděpodobnost značného pohybu ceny takové akcie bez předchozí analýzy je 1:8000. Teď vám ale ukážeme, jak je možné takové akcie vytipovat – jakmile tomu porozumíte, vaše šance se dramaticky zvýší.

Vše, co obchodník potřebuje, je trpělivost.

Cena akcií a jejich výkonnost

Akcie Akari (Zdroj: RoboMarkets.cz)
Akcie Akari (Zdroj: RoboMarkets.cz)

Pokud se pozorně zadíváte na výše uvedený obrázek, pochopíte, že dobrého výsledku lze v krátkodobém horizontu dosáhnout pouze obchodováním levných akcií.

Pokud cena akcie činí 1 USD, pro dosažení 100% výkonnosti jí stačí nárůst v hodnotě 1 USD. Takové změny mohou vyvolat jakékoliv zprávy či události.

Oproti tomu, akcie v hodnotě 200 USD ve stejném časovém rámci takový rychlý výsledek zkrátka prokázat nemohou. Omezením maximální ceny proto můžeme výrazně snížit počet akcií, z nichž si budeme vybírat.

Zaměříme se tedy na společnosti s cenou akcií pohybující se pod 5 USD, což sníží počet společností v našem vyhledávání na 1208.

Výběr akcií dle daných kriterií
Výběr akcií dle daných kriterií

Poté je třeba zjistit, v jakém sektoru mají akcie největší tendenci na změnu ceny. Teď trochu předběhneme, a rovnou vám prozradíme, že se jedná o sektor zdravotnictví. Tato informace nám zredukuje naše vyhledávání na 389 společností.

V tomto sektoru lze dále vyčlenit jedno konkrétní odvětví, u nějž existuje vůbec největší pravděpodobnost výskytu námi hledané společnosti/akcie. Jedná se o odvětví biotechnologie.

Pomocí této informaci můžeme provést další redukci, díky čemuž se tedy nyní díváme na akcie 260 společností, mezi nimiž budeme hledat náš vysněný „svatý grál”, tedy akcie společností, které nám v krátké době přinesou maximální výsledky.

Vybrané akcie
Vybrané akcie. Která z nich bude ta pravá?

Nyní se pokusíme vysvětlit, co nás přivedlo k výběru sektoru zdravotnictví a zejména pak biotechnologického odvětví. Bude to možná na delší povídání, tak se obrňte trpělivostí a čtěte dál.

Sektor zdravotnictví

Do zdravotnického sektoru ekonomiky patří mimo jiné společnosti zabývající se vývojem, výrobou a prodejem nejrůznějších léků a léčivých prostředků. Tyto společnosti lze rozdělit do dvou typů:

  1. Společnosti vyvíjející léky
  2. Společnosti vyvíjející biologická léčiva

Léky

Léky, nebo také farmaceutika, jsou léčiva skládající se z rostlinných výtažků a uměle syntetizovaných chemikálií. Jejich nejčastější podobou jsou obyčejné prášky. Díky snadnosti výroby a poměrně malé velikosti produktu může jedna společnost vyrábět až stovky tisíc léků ročně – a pokud se z nějakého léku stane „trhák“, může to pro danou společnost znamenat pravidelný roční příjem v řádech miliard dolarů.

Díky snadnosti výroby je však tento sektor náchylný k vzájemné rivalitě.

Biologická léčiva

Biologická léčiva tvoří molekuly založené na určitých typech bílkovin vyráběných z rostlinného tuku.

Tato léčiva jsou komplikovanější a jejich výroba trvá delší dobu. Jejich výrobní náklady jsou vyšší a práh vstupu na trh zůstává poměrně vysoký, a tudíž dostupný pouze velkým společnostem.

Konkurence v tomto segmentu je velice slabá a cena biologických léčiv často atakuje hranici 10 000 USD. Pro výrobu biologického analogu (navzájem podobného léku) takového léčiva musí daná společnost prokázat, že její produkt oproti originálnímu produktu nezaznamenal významný klinický rozdíl.

Ve Spojených státech bylo za posledních 9 let schváleno pouze 9 biologických analogů léčiv; a přestože jsou si tyto léky navzájem podobné, nejsou identické, a tudíž nejsou zaměnitelné. Právě proto je rivalita v této oblasti tak nízká, zatímco výdaje tak vysoké.

Tyto společnosti navíc čelí dalším rizikům. Kupříkladu se těší značné pozornosti politiků, zejména během volebních kampaní; snížení vysoké ceny životně důležitých léčiv je totiž často zneužíváno coby prostředek k získávání přízně voličů.

Jako příklad může posloužit léčivo EpiPen od americké společnosti Mylan (NYSE: MYL), používané v případě anafylaktického šoku (způsobeného alergií). V roce 2016 se cena tohoto prostředku vyšplhala k 600 USD, kvůli čemu bylo svoláno mimořádné zasedání Kongresu. Důvodem byla právě vysoká cena EpiPenu. Nyní lze tento lék pořídit za 110 USD, a akcie společnosti (MYL) od roku 2016 klesly z 70 USD na 19 USD.

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA)

Vytvoření slibného léku ještě automaticky neznamená, že si můžete dát nohy na stůl a jen sledovat růst vašeho zisku. Nejobtížnější překážkou na cestě za úspěchem každé biotechnologické společnosti je schválení regulačním orgánem s názvem Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug Administration). Toto schválení je navíc extrémně drahé.

FDA je federální agentura odpovědná za bezpečnost potravin a léčiv. Tato organizace kontroluje kvalitu potravin, kosmetiky, léků, tabáku a dalšího zboží a rovněž dohlíží na dodržování zákonů a norem v této oblasti.

Pokud chce nějaká společnost uvést na trh jakýkoliv lék, musí tento lék nejprve projít všemi testovacími procesy stanovenými FDA.

Doba uvedení léku na trh se může pohybovat od 5 do 15 let a stát přes 2 miliardy USD (například Viagra byla poprvé testována v roce 1992, ale do prodeje byla uvedena až v roce 1998).

Testovací procesy

První krok spočívá v neklinickém testování. To znamená, že před testováním léku na lidech musí společnost nejprve prokázat jeho bezpečnost na zvířatech. Toto je první a nejjednodušší fáze testování. Jakmile společnost tuto fázi úspěšně zakončí, může podat žádost o otestování nového léčiva. Tento krok znamená, že společnost je připravena vyzkoušet svůj lék na lidech.

První fáze

Nyní přichází na řadu první fáze – schválení. Pokud společnost do 30 dnů od podání žádosti o otestování nového léčiva neobdrží výslovné zamítnutí, může jej začít testovat na zdravých dobrovolnících za účelem zjištění vedlejších účinků (libovolný počet dobrovolníků, od 20 do 80).

Tato fáze může trvat od 2 měsíců až po několik let, přičemž ji úspěšně zakončí zhruba 70% společností.

Druhá fáze

Po úspěšné první fázi následuje druhá fáze kontroly, kdy společnost podává lék skutečným pacientům, kteří jej potřebují. V této fázi se testů účastní několik stovek lidí a je prokázána skutečná účinnost léku. Touto fází úspěšně projde nanejvýš 30% testovaných léčiv.

Pokud lék projde druhou fází, investoři to zpravidla berou jako dobré znamení a doposud velmi levné akcie mohou zaznamenat růst i o několik set procent.

Protože však tato fáze není konečná, během několika týdnů spadne cena akcií zpět na původní cenu.

Třetí fáze

Třetí fáze kontroly léčiva zahrnuje tisíce pacientů různého demografického původu a trvá několik let.

Touto fází neprojde více než 50% léčiv.

Pokud je ale společnost ve své snaze úspěšná a její léčivo je schváleno pro přistoupení k další, konečné fázi, může podat žádost o povolení k všeobecnému podávání léčiva a zahájení marketingové kampaně.

Čtvrtá fáze

Podmíněně schválený lék následné prochází čtvrtým stádiem kontroly zkoumající dlouhodobé účinky na pacienty za účelem odhalení možných rizik. Lék se již běžně prodává, ovšem pokud se objeví nějaké kumulativní vedlejší účinky, FDA má právo kdykoliv odebrat společnosti licenci na jeho prodej.

Statistika uvádí, že poslední fází projde pouze 1 lék z 10, a vzhledem k časové a finanční náročnosti procesu tedy není překvapením, že uspěje pouze hrstka společností.

Pokud se podíváme na odvětví biotechnologie, pod hranicí 10 USD se prodávají akcie 354 z 538 společností, přičemž pouze 63 společností má pozitivní ziskovost.

Role FDA při výběru společnosti

FDA hraje při analýze společností a určování jejich potenciálu zcela zásadní roli.

Ve fázi schvalování pracuje 95% společností se ztrátou, a proto finanční analýza společnosti nic neukáže.

Na druhou stranu, informace o podání žádosti na výzkum nového léku zaslané FDA, která jsou k dispozici na webových stránkách www.fda.gov, by měly upoutat vaši pozornost, protože po schválení mohou ceny akcií začít prudce stoupat.

Jednoduchý příklad: 1. května 2019 biotechnologická společnost ARCA Biopharma, Inc. (NASDAQ: ABIO) zveřejnila výsledky druhé testovací fáze léku Genetic-AF. Tato zpráva sama o sobě zvýšila cenu akcií společnosti o 392 % za pouhé dva dny.

Výkon akcií ARCA Biopharma
Výkon akcií ARCA Biopharma

Zrychlený proces schválení FDA

Chceme-li zjistit, jak vysoká je pravděpodobnost, že lék bude schválen FDA, je třeba věnovat pozornost samotnému léku. V roce 1992 byla agenturou schválena možnost zrychleného procesu, vztahujícího se na ničím nezaměnitelné léky zaměřené na léčbu smrtelných onemocnění.

Biotechnologické společnosti si uvědomují, že pokud se vydají tímto směrem, tak s mnohem větší pravděpodobností získají souhlas FDA a tím dříve se jim vrátí jejich investice do vývoje – proto se nyní stále častěji obracejí k vývojí léčiv pro nevyléčitelná či téměř nevyléčitelná onemocnění.

Díky tomuto zrychlenému procesu schválení se na trhu objevily léky na AIDS a další závažná onemocnění.

Pokud tedy společnost v žádosti uvede lék, který nemá na světě žádné analogy a je určen dejme tomu k vyléčení rakoviny, je vysoce pravděpodobné, že se lék brzy objeví na trhu a ceny akcií společnosti vyletí vzhůru.

Investice do ETF

Kromě krátkodobých výsledků lze sektor zdravotnictví považovat za dobrý nástroj pro dlouhodobé obchodování, zejména v případě krize.

Lidé nikdy nepřestanou být nemocní, a bez ohledu na případné krize budou vždy potřebovat léky, což znamená, poptávka po lécích bude stálá.

Nic samozřejmě není tak jednoduché, jak se zdá, protože v těchto případech je třeba analyzovat finanční situaci společnosti, počet prodávaných produktů, údaje o uplynutí doby platnosti patentu a mnoho dalších věcí. Za těchto okolností se zdá mnohem snazší získat dobrých výsledků během pár dní nežli zvolit takovou společnost, jejíž akcie budou trvale v trendu po dobu několika let.

Nemusíte ale zoufat, protože můžete využít rady expertů a obchodovat ETF. Nákup jednoho fondu znamená nákup celého sektoru nebo souboru akcií a můžete tak snížit dopad jednotlivých akcií na výkonnost.

Například ETF zdravotní péče obchodované na NYSE pod tickerem XLV vzrostlo od roku 2008 v ceně o 500 %. Jiné ETF, zaměřené na biotechnologie a obchodované na NASDAQ pod tickerem IBB, vykazuje od roku 2008 ziskovost dokonce ve výši 650 %.

Shrnutí

Být obchodníkem se zdá být atraktivní zejména v důsledku svobody volby. Je jen na vás, jaké akcie se rozhodnete koupit, a s jakým výsledkem uzavřete pozici.

Při práci se akciemi společností ze sektoru zdravotnictví je tato svoboda ještě patrnější.

V tomto článku jsme hovořili o testovacích fázích, které společnosti musí absolvovat předtím, než se jejich produkty mohou začít volně prodávat. Každá z těchto fází ovlivňuje cenu akcií a čím dále v procesu schvalování společnost úspěšně postupuje, tím vyšší je pravděpodobnost, že cena jejích akcií bude i nadále růst.

Nejvolatilnější zprávou je bezesporu informace o přechodu z druhé fáze testovacího procesu. Za normálních okolností akcie v takovém případě vystřelí nahoru až v řádech stovek procent. Jelikož však tato fáze není konečná, ceny eventuelně zase spadnou na normální úroveň.

Trh používá tyto zprávy a informace coby příležitost ke spekulacím a rychlým výsledkům. Tato zpráva může být srovnána se zveřejněním údajů z tzv. Non-Farm Payrolls (Počet zaměstnanců mimo zemědělství na americkém trhu práce). Nevytváří trendy, ale spíše vyvolává nárůst volatility.

Pokud usilujete o rychlý zisk, měli byste tyto zprávy pečlivě sledovat. Druhá fáze je jakousi výzvou pro obchodníky, kteří drží akcie v dlouhodobém portfoliu, protože hned poté následuje třetí fáze, po níž se lék dostane na trh. Tehdy společnost začne generovat příjmy a vyplácet dividendy.

A ostatní investoři tomu samozřejmě věnují pozornost.

Tento způsob obchodování je však velmi riskantní, protože každou chvíli se může stát něco neočekávaného. Během procesu může například dojít ke zjištění nežádoucích účinků a zakázání prodeje léku, což okamžitě povede k prudkému poklesu ceny akcií.

Proto jsme zmínili také třetí způsob, kterým je méně volatilní investování do fondů ETF.

Nyní se musíte rozhodnout, kterým směrem se vydáte vy.

Obchodujte americké akcie u RoboMarkets za těch nejvýhodnějších podmínek! Reálné akcie můžete obchodovat v platformě R Trader od 0.0045 USD na akcii, minimální poplatek za obchod činí 0.25 USD. Obchodování v platformě R Trader si můžete vyzkoušet i na demo účtu, registraci do Členské zóny provedete snadno na webu RoboMarkets.

Tým RoboMarkets!
[email protected]
+420 800 088 482
https://www.robomarkets.cz/

Varování na rizika: Tento článek má pouze informativní charakter a nemá na něj být nahlíženo jako na investiční/obchodní doporučení. Společnost RoboMarkets nenese žádnou odpovědnost za výsledky obchodů založených na tomto článku. Pokud jsou vám rizika obchodování nejasná, vyhledejte externího specialistu, který vám poskytne nezávislou asistenci.

Líbil se vám tento článek?
11
0

Autor

RoboMarkets je broker založený v roce 2012, který se specializuje na obchodování s akciemi. Kromě toho ale nabízí také možnost obchodování s různými dalšími aktivy včetně indexů, ETF, forexu a komodit. Zákazníci RoboMarkets ocení zejména českou zákaznickou podporu přes telefon či chat, vedení obchodního účtu v CZK a možnost bezpoplatkového vkladu bankovním převodem v rámci ČR.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎