Možná bych aktualizoval o poslední událost , podezreni z úniku dát klientů. Poučné pro investory , co se taky může přihodit.