Finex.cz logo
Menu
Finex » Ekonomie » Co je to hrubý domácí produkt (HDP)? Jak na HDP nahlížet?

Co je to hrubý domácí produkt (HDP)? Jak na HDP nahlížet?

Co je to hrubý domácí produkt (HDP)? Jak na HDP nahlížet?

Hrubý domácí produkt patří mezi základní makroekonomické hodnoty a v obecné rovině zastupuje ekonomickou situace celého státu. Co to ovšem HPD znamená, jak se počítá, a jak jej využít v běžném životě i tradingu. To a ještě mnohem více se dozvíte v našem článku.

Obsah článku o HDP

1.Výpočet HDP2.HDP a inflace3.Jak porovnávat HDP?4.HDP České republiky5.HDP, ekonomika a trhy6.Umělý růst HDP7.Závěr8.Diskuze o HDP (komentáře)

Říkáte si HDP a běžný život? Ale ano, HDP neboli hrubý domácí produkt patří mezi základní pojmy finanční gramotnosti. S HDP se setkáte v médiích, ale i při obyčejném hledání základních faktů o státě. Když vyhledáte například Českou republiku, zjistíte, kde leží, jaké je hlavní město, rozloha, počet obyvatel, úřední jazyk, měna a právě HDP.

Jen 18 % středoškoláků ví, co to znamená HDP a rodiče na tom nejsou o moc lépe.

Zdroj: Blesk.cz

Co je to hrubý domácí produkt – HDP?

Hrubý domácí produkt vyjadřuje v peněžních jednotkách objem finální produkce vytvořené v určitém období (obvykle jeden rok) výrobními faktory působícími na území dané země (bez ohledu na státní příslušnost, tedy bez ohledu na vlastnictví či původ kapitálu).

Finální produkce se rovná produkci, která je vyrobená a prodaná. Jinými slovy je to spotřebovaná produkce domácnostmi a státem. Případně je použita na investice či export.

Výše naleznete již trochu zjednodušené definice, důležitější je ale samotné definice pochopit a vědět, co si pod HDP představit. Osobně považuji za dostačující si uvědomit následující:

Domácí produkt je tok zboží a služeb vyrobených jednou zemí obvykle za jeden rok.

Dá se tedy říci, že čím je tento tok vyšší, tím je ekonomika vyspělejší. To je základ, který patří mezi finanční gramotnost. Nás ale bude zřejmě zajímat i to, jak se HDP vypočítá, zda je 100 % spolehlivé a co toto číslo dále ovlivňuje.

Výpočet HDP

Možností výpočtu HDP je více. Obvykle se HDP počítá výdajovou metodou, ale je zde i produkční nebo důchodová metoda. Pokud vás alternativní metody výpočtu HDP nezajímají, přeskočte rovnou na výdajovou metodu.

 • Produkční metoda

Produkční metoda výpočtu HDP tvoří úhrn všech finálních výrobků a služeb, které byly za určité období vyrobeny a poskytnuty na území daného státu. Při použití produkční metody se tedy jedná o součet přidaných hodnot každé výrobní etapy ze všech odvětví.

 • Důchodová metoda

HDP se spočítá jako součet národního důchodu (ND), který je představován součtem příjmů (důchodů) domácností, amortizací (a) a nepřímých daní (n). Důchodovou metodu lze zapsat následujícím vzorcem:

HDP = w + r + z + i + y + a + n

Kde „w“ představuje hrubé mzdy, „r“ zastupuje renty (důchody vlastníků půdy, nemovitostí atd.), „z“ znamená hrubé zisky korporací před zdaněním, „i“ jsou čisté úroky (rozdíl mezi inkasovanými a placenými), a „y“ představuje důchody z podnikání/samozaměstnání – příjmy vlastníků firem.

 • Výdajová metoda

Výpočet HDP výdajovou metodou je nejčastější. Opět jej zastupuje vzorec, ale nebojte, „písmenek“ je méně a je to aspoň zdánlivě jednodušší.

HDP = C + I + G + X

C = Výdaje domácností na spotřebu
I = Soukromé hrubé domácí investice
G = Výdaje státu (na nákup výrobků a služeb)
X = Čistý export, respektive rozdíl exportu a importu

HDP a inflace

Výpočet HDP by značně mohla zkreslovat inflace. Ta by způsobila, že by HDP číselně rostlo, ale ve skutečnosti by vlastně mohlo i klesat a výkonnost ekonomiky by klesala i přes rostoucí číslo HDP.

Jak je to možné?

Přečtěte si náš komplexní článek o inflaci. Napovíme ale následujícím příkladem.

Pokud jako pekárna upečete za jeden rok 10 000 chlebů za 200 000 Kč a druhý rok upečete stejných 10 000 chlebů, ale za 220 000 Kč, znamená to, že ekonomika roste?

Nemusí, protože může růst jen cenová hladina, tedy roste cena vstupů (surovin) i cena konečného produktu. Společně s tím rostou i mzdy. Jinými slovy vše je dražíš, máme vyšší mzdy, ale nemůžeme si koupit více. A přesně to je ten okamžik, kdy číselně roste HDP, ale ekonomika růst nemusí.

Z důvodu inflace se HDP rozlišuje na:

 • Nominální HDP – Běžné (skutečné) ceny
 • Reálné HDP – HDP v cenách stálých, obvykle se berou cenu určitého roku, třeba roku 2010 a používají se několik let

Mimochodem právě jsme odhalili i jeden z možných výpočtů inflace. Pokud dáme do poměru nominální a reálné HDP, vypočítáme inflaci či případně deflaci.

Jak porovnávat HDP?

Celková velikost HDP se odvíjí od velikosti země. Abychom mohli porovnávat HDP dvou či více zemí, musíme jej dát do nějakého poměru. V případě HDP využíváme počet obyvatel. Celosvětově je HDP v přepočtu na obyvatele uznávaným ukazatelem blahobytu.

Ostatně podívejte se na TOP země s nejvyšším HDP na obyvatele a sami uvidíte, jaké země se v tomto žebříku nacházejí (za rok 2019 dle worldpopulationreview.com):

 1. Qatar
 2. Macao (Čína)
 3. Lucembursko
 4. Singapur
 5. Irsko
 6. Spojené arabské emiráty
 7. Kuwait
 8. Švýcarsko
 9. San Marino
 10. Norsko
 11. USA
 12. Island

37. Česká republika

Porovnání HDP. Zdroj OECD
Porovnání HDP na obyvatele. Zdroj OECD

Nyní se podívejme na HDP čistě dle velikosti, tedy bez převodu na počet obyvatele (za rok 2019 dle worldpopulationreview.com):

 1. USA
 2. Čína
 3. Japonsko
 4. Německo
 5. Indie
 6. Spojené království
 7. Francie
 8. Brazílie
 9. Itálie
 10. Kanada
 11. Rusko
 12. Austrálie

47. Česká republika

HDP České republiky

HDP je běžně zveřejňované na čtvrtletní bázi. Pokud si stáhnete z Českého statistického úřadu čistá data, můžete pozorovat poměrně velké výkyvy, viz graf od roku 1996 níže:

Neočištěné čtvrtletní HDP v mil. Kč, stálé ceny, vlastní zpracování. Zdroj: Czso.cz

HDP je zkresleno sezónními vlivy. Je to logické, protože máme mnoho sezonních zaměstnání a přes léto je práce více (tím se zvyšuje i tok zboží/služeb a roste HDP). HDP se běžně očišťuje o sezónnost (Český statistický úřad nabízí již očištěná data, případně si je lze očistit svépomocí v ekonometrickém softwaru). Čtvrtletní očištěné HDP vypadá následovně:

Čtvrtletní HDP ČR v mil. Kč, stálé ceny, očištěno o sezónní vlivy, vlastní zpracování. Zdroj: Czso.cz
Vývoj EUR/CZK 2001 až 2020

Na očištěné i neočištěné verzi HDP České republiky je vidět růst HDP až do roku 2008. Všimněte si, že ve stejných letech posilovala i česká koruna. V roce 2008 udeřila celosvětová finanční krize a opět to je vidět na HDP, i na kurzu české koruny.

HDP skutečně odráží aktuální dění v ekonomice. Ostatně je to vidět i v roce 2020, kdy udeřil koronavirus a česká ekonomika byla značně omezena.

Zdroj: ČSÚ (za třetí čtvrtletní 2020 jde o předběžný výsledek). Zpracování dat: iDnes.cz

HDP, ekonomika a trhy

HDP jednoznačně ovlivňuje trhy. Tím prvním zmíněným je forex, tedy měny. Pokud zůstaneme u České republiky, tak v kapitole výše jste viděli, že rostoucí HDP znamená posilování koruny a naopak stagnace či pokles HDP její oslabení.

Pokud se vrátíme k výpočtu HDP, tak zjistíme, že právě oslabení koruny je silným pomocníkem ekonomiky. Proč? Koruna oslabí a domácí firmy se budou více zaměřovat na vývoz do zahraničí – export. Tam aspoň krátkodobě získají konkurenční výhodu a domácí firmy zvýší svoji produkci.

Pokud jsem domácí firma a prodávám do zahraničí finální produkt za 100 EUR při kurzu 25 CZK, tak získám 2 500 CZK. Ale pokud dojde k oslabení měny a kurz bude 27 CZK, tak za stejných 100 EUR od mého zákazníka získám 2 700 CZK. Mohu tedy prodávat za 92,59 EUR, to bude pro zahraničí výrazná sleva, získám víc zakázek, ale stále utržím svých 2 500 CZK jako na začátku (92,59 x 27 = 2 500 CZK).

Případně se mohu pohybovat mezi 92,59 EUR a 99,99 EUR. Pořád budu levnější, ale v mých tržbách utržím více nebo aspoň stejně.

HDP ale neovlivní jen kurz, ale i akcie místních firem. Při poklesu celé ekonomiky je zde velká pravděpodobnost, že bude zasaženo mnoho akciových firem a cena akcií poklesne. S tím mohou klesnout i komodity.

V případě HDP USA se bavíme o amerických dolarech, americké měně a podpoře americké ekonomik. S tím je spojena třeba cena ropy a koneckonců s nedůvěrou a v době ekonomické nejistoty zase posiluje cenu zlata.

O růst HDP usilují všechny země, a jak vidíte, vše je dokonale propleteno, kurzy měn, akcie i komodity.

Umělý růst HDP

Pokud se ještě vrátíme k výpočtu HDP, je potřeba upozornit na pár anomálií. HDP roste i v dobách živelných katastrof nebo v době nesmyslných vládních výdajů. Je to logické, protože roste produkce zboží a služeb. Číslo HDP je ovšem zkreslené a v těchto případech nevypovídající.

Pokud se jedná například o záplavy, výkyv v HDP bude jednorázový a vše se velmi rychle srovná. Horší je to například s Čínou, která mnohdy staví nikam nevedoucí dálnice a infrastrukturu. V tomto případě je HDP skutečně výrazně a dlouhodobě zkresleno.

Závěr

HDP určuje ekonomickou sílu země a vývoj v ní. Každá země chce prosperovat, rozvíjet se a růst. Protože jsme to my, občané dané země, kteří se chceme mít lépe.

Ekonomický růst a s ním spojený i růst HDP je tak základní veličinou. HDP by měli sledovat nejen obchodníci, ale i laická veřejnost. A i když HDP není tím jediným, co je důležité, je to jeden z nejkomplexnějších ukazatelů ekonomické síly.

Ohodnoťte tento článek

Akcie
Komodity
Krypto
Indexy
ETF
Cena 24h
Tesla Inc. ---
N/A
ČEZ ---
N/A
Apple ---
N/A
Avast Plc ---
N/A
Moneta ---
N/A
Alphabet (Google) ---
N/A
RECENZE

TOP Akcioví a forex brokeři

XTB logo
XTB★ 99 %
U 76 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
RoboMarkets logo
RoboMarkets★ 96 %
U 66.8 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Degiro logo
Degiro★ 95 %
Investování zahrnuje rizika ztrát.
Sledujte nás na Facebooku, ať vám nic neunikne!
Facebook icon Jít na Facebook
Finex logo