Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Co je to hrubý domácí produkt (HDP)? Jak na HDP nahlížet?

Publikováno
Co je to hrubý domácí produkt (HDP)? Jak na HDP nahlížet?

Hrubý domácí produkt patří mezi základní makroekonomické hodnoty a v obecné rovině zastupuje ekonomickou situace celého státu. Co to ovšem HPD znamená, jak se počítá, a jak jej využít v běžném životě i tradingu. To a ještě mnohem více se dozvíte v našem článku.

Hrubý domácí produkt jednoduše

 • HDP jako základní makroekonomický ukazatel, který vyjadřuje ekonomickou situaci celé země. Je to součet hodnoty zboží a služeb vyprodukovaných v dané zemi obvykle za rok.
 • Hrubý domácí produkt vyjadřuje ekonomickou sílu země. Poskytuje pohled na její ekonomické zdraví a její potenciál růst.
 • Vysoká inflace zkresluje výpočet HDP. Může způsobit, že se HDP číselně zvýší, i když ekonomika ve skutečnosti neroste. Proto rozlišujeme pojem nominálního a reálného HDP, přičemž výpočet reálného HDP inflace neovlivňuje.

Obsah článku o HDP

Říkáte si HDP a běžný život? Ale ano, HDP neboli hrubý domácí produkt patří mezi základní pojmy finanční gramotnosti. S HDP se setkáte v médiích, ale i při obyčejném hledání základních faktů o státě. Když vyhledáte například Českou republiku, zjistíte, kde leží, jaké je hlavní město, rozloha, počet obyvatel, úřední jazyk, měna a právě HDP.

Jen 18 % středoškoláků ví, co to znamená HDP a rodiče na tom nejsou o moc lépe.

Zdroj: Blesk.cz

Co je to hrubý domácí produkt – HDP?

Hrubý domácí produkt vyjadřuje v peněžních jednotkách objem finální produkce vytvořené v určitém období (obvykle jeden rok) výrobními faktory působícími na území dané země (bez ohledu na státní příslušnost, tedy bez ohledu na vlastnictví či původ kapitálu).

Finální produkce se rovná produkci, která je vyrobená a prodaná. Jinými slovy je to spotřebovaná produkce domácnostmi a státem. Případně je použita na investice či export.

Výše naleznete již trochu zjednodušené definice, důležitější je ale samotné definice pochopit a vědět, co si pod HDP představit. Osobně považuji za dostačující si uvědomit následující:

Domácí produkt je tok zboží a služeb vyrobených jednou zemí obvykle za jeden rok.

Dá se tedy říci, že čím je tento tok vyšší, tím je ekonomika vyspělejší. To je základ, který patří mezi finanční gramotnost. Nás ale bude zřejmě zajímat i to, jak se HDP vypočítá, zda je 100 % spolehlivé a co toto číslo dále ovlivňuje.

Výpočet HDP

Možností výpočtu HDP je více. Obvykle se HDP počítá výdajovou metodou, ale je zde i produkční nebo důchodová metoda. Pokud vás alternativní metody výpočtu HDP nezajímají, přeskočte rovnou na výdajovou metodu.

 • Produkční metoda

Produkční metoda výpočtu HDP tvoří úhrn všech finálních výrobků a služeb, které byly za určité období vyrobeny a poskytnuty na území daného státu. Při použití produkční metody se tedy jedná o součet přidaných hodnot každé výrobní etapy ze všech odvětví.

 • Důchodová metoda

HDP se spočítá jako součet národního důchodu (ND), který je představován součtem příjmů (důchodů) domácností, amortizací (a) a nepřímých daní (n). Důchodovou metodu lze zapsat následujícím vzorcem:

HDP = w + r + z + i + y + a + n

Kde “w” představuje hrubé mzdy, “r” zastupuje renty (důchody vlastníků půdy, nemovitostí atd.), “z” znamená hrubé zisky korporací před zdaněním, “i” jsou čisté úroky (rozdíl mezi inkasovanými a placenými), a “y” představuje důchody z podnikání/samozaměstnání – příjmy vlastníků firem.

 • Výdajová metoda

Výpočet HDP výdajovou metodou je nejčastější. Opět jej zastupuje vzorec, ale nebojte, “písmenek” je méně a je to aspoň zdánlivě jednodušší.

HDP = C + I + G + X

C = Výdaje domácností na spotřebu
I = Soukromé hrubé domácí investice
G = Výdaje státu (na nákup výrobků a služeb)
X = Čistý export, respektive rozdíl exportu a importu

HDP a inflace

Výpočet HDP by značně mohla zkreslovat inflace. Ta by způsobila, že by HDP číselně rostlo, ale ve skutečnosti by vlastně mohlo i klesat a výkonnost ekonomiky by klesala i přes rostoucí číslo HDP.

Jak je to možné?

Přečtěte si náš komplexní článek o inflaci. Napovíme ale následujícím příkladem.

Pokud jako pekárna upečete za jeden rok 10 000 chlebů za 200 000 Kč a druhý rok upečete stejných 10 000 chlebů, ale za 220 000 Kč, znamená to, že ekonomika roste?

Nemusí, protože může růst jen cenová hladina, tedy roste cena vstupů (surovin) i cena konečného produktu. Společně s tím rostou i mzdy. Jinými slovy vše je dražíš, máme vyšší mzdy, ale nemůžeme si koupit více. A přesně to je ten okamžik, kdy číselně roste HDP, ale ekonomika růst nemusí.

Z důvodu inflace se HDP rozlišuje na:

 • Nominální HDP – Běžné (skutečné) ceny
 • Reálné HDP – HDP v cenách stálých, obvykle se berou cenu určitého roku, třeba roku 2010 a používají se několik let

Mimochodem právě jsme odhalili i jeden z možných výpočtů inflace. Pokud dáme do poměru nominální a reálné HDP, vypočítáme inflaci či případně deflaci.

Jak porovnávat HDP?

Celková velikost HDP se odvíjí od velikosti země. Abychom mohli porovnávat HDP dvou či více zemí, musíme jej dát do nějakého poměru. V případě HDP využíváme počet obyvatel. Celosvětově je HDP v přepočtu na obyvatele uznávaným ukazatelem blahobytu.

Ostatně podívejte se na TOP země s nejvyšším HDP na obyvatele a sami uvidíte, jaké země se v tomto žebříku nacházejí (za rok 2019 dle worldpopulationreview.com):

 1. Qatar
 2. Macao (Čína)
 3. Lucembursko
 4. Singapur
 5. Irsko
 6. Spojené arabské emiráty
 7. Kuwait
 8. Švýcarsko
 9. San Marino
 10. Norsko
 11. USA
 12. Island

37. Česká republika

Porovnání HDP. Zdroj OECD
Porovnání HDP na obyvatele. Zdroj OECD

Nyní se podívejme na HDP čistě dle velikosti, tedy bez převodu na počet obyvatele (za rok 2019 dle worldpopulationreview.com):

 1. USA
 2. Čína
 3. Japonsko
 4. Německo
 5. Indie
 6. Spojené království
 7. Francie
 8. Brazílie
 9. Itálie
 10. Kanada
 11. Rusko
 12. Austrálie

47. Česká republika

HDP České republiky

HDP je běžně zveřejňované na čtvrtletní bázi. Pokud si stáhnete z Českého statistického úřadu čistá data, můžete pozorovat poměrně velké výkyvy, viz graf od roku 1996 níže:

Neočištěné čtvrtletní HDP v mil. Kč, stálé ceny, vlastní zpracování. Zdroj: Czso.cz

HDP je zkresleno sezónními vlivy. Je to logické, protože máme mnoho sezonních zaměstnání a přes léto je práce více (tím se zvyšuje i tok zboží/služeb a roste HDP). HDP se běžně očišťuje o sezónnost (Český statistický úřad nabízí již očištěná data, případně si je lze očistit svépomocí v ekonometrickém softwaru). Čtvrtletní očištěné HDP vypadá následovně:

Čtvrtletní HDP ČR v mil. Kč, stálé ceny, očištěno o sezónní vlivy, vlastní zpracování. Zdroj: Czso.cz
Vývoj EUR/CZK 2001 až 2020

Na očištěné i neočištěné verzi HDP České republiky je vidět růst HDP až do roku 2008. Všimněte si, že ve stejných letech posilovala i česká koruna. V roce 2008 udeřila celosvětová finanční krize a opět to je vidět na HDP, i na kurzu české koruny.

HDP skutečně odráží aktuální dění v ekonomice. Ostatně je to vidět i v roce 2020, kdy udeřil koronavirus a česká ekonomika byla značně omezena.

Zdroj: ČSÚ (za třetí čtvrtletní 2020 jde o předběžný výsledek). Zpracování dat: iDnes.cz

HDP, ekonomika a trhy

HDP jednoznačně ovlivňuje trhy. Tím prvním zmíněným je forex, tedy měny. Pokud zůstaneme u České republiky, tak v kapitole výše jste viděli, že rostoucí HDP znamená posilování koruny a naopak stagnace či pokles HDP její oslabení.

Pokud se vrátíme k výpočtu HDP, tak zjistíme, že právě oslabení koruny je silným pomocníkem ekonomiky. Proč? Koruna oslabí a domácí firmy se budou více zaměřovat na vývoz do zahraničí – export. Tam aspoň krátkodobě získají konkurenční výhodu a domácí firmy zvýší svoji produkci.

Pokud jsem domácí firma a prodávám do zahraničí finální produkt za 100 EUR při kurzu 25 CZK, tak získám 2 500 CZK. Ale pokud dojde k oslabení měny a kurz bude 27 CZK, tak za stejných 100 EUR od mého zákazníka získám 2 700 CZK. Mohu tedy prodávat za 92,59 EUR, to bude pro zahraničí výrazná sleva, získám víc zakázek, ale stále utržím svých 2 500 CZK jako na začátku (92,59 x 27 = 2 500 CZK).

Případně se mohu pohybovat mezi 92,59 EUR a 99,99 EUR. Pořád budu levnější, ale v mých tržbách utržím více nebo aspoň stejně.

HDP ale neovlivní jen kurz, ale i akcie místních firem. Při poklesu celé ekonomiky je zde velká pravděpodobnost, že bude zasaženo mnoho akciových firem a cena akcií poklesne. S tím mohou klesnout i komodity.

V případě HDP USA se bavíme o amerických dolarech, americké měně a podpoře americké ekonomik. S tím je spojena třeba cena ropy a koneckonců s nedůvěrou a v době ekonomické nejistoty zase posiluje cenu zlata.

O růst HDP usilují všechny země, a jak vidíte, vše je dokonale propleteno, kurzy měn, akcie i komodity.

Umělý růst HDP

Pokud se ještě vrátíme k výpočtu HDP, je potřeba upozornit na pár anomálií. HDP roste i v dobách živelných katastrof nebo v době nesmyslných vládních výdajů. Je to logické, protože roste produkce zboží a služeb. Číslo HDP je ovšem zkreslené a v těchto případech nevypovídající.

Pokud se jedná například o záplavy, výkyv v HDP bude jednorázový a vše se velmi rychle srovná. Horší je to například s Čínou, která mnohdy staví nikam nevedoucí dálnice a infrastrukturu. V tomto případě je HDP skutečně výrazně a dlouhodobě zkresleno.

Závěr

HDP určuje ekonomickou sílu země a vývoj v ní. Každá země chce prosperovat, rozvíjet se a růst. Protože jsme to my, občané dané země, kteří se chceme mít lépe.

Ekonomický růst a s ním spojený i růst HDP je tak základní veličinou. HDP by měli sledovat nejen obchodníci, ale i laická veřejnost. A i když HDP není tím jediným, co je důležité, je to jeden z nejkomplexnějších ukazatelů ekonomické síly.

Další zdroje informací:

Líbil se vám tento článek?
17
0

Autor

S tradingem jsem aktivně začal v roce 2011, kdy jsem si otevřel první reálný obchodní účet. Po cca ročních zkušenostech s krátkodobými obchody na forexu jsem se přesunul na opce, později zamířil na akcie a komodity.

Dnes mám trading jako koníček a i z těchto důvodů vyhledávám dlouhodobé investice napříč instrumenty. Obchodování je mým dlouhodobým zájmem, o čemž svědčí i moje bakalářská a diplomová práce věnová forexu a tvorbě fundamentální a technické analýzy pro co nejpřesnější predikci. I když se obchodování nevěnuji na plný úvazek, působím ve financích a s chutí publikuji i na těchto webových stránkách.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (2 komentáře)

Připojte se k diskuzi

Pro přidání komentáře se prosím přihlašte ke svému uživatelskému účtu.

Georg

Intro:
Mym umyslem neni timto prispevkem nekoho oslovit, natoz aby se stal predmetem naky diskuze. Jestli by se tak tomu pripadne stalo, urcite se teto diskuze nezucastnim. Jde pouze o svobodny vyjadreni osobniho nazoru .. nic vic, nic min.

Normalni clovek, kerej pouziva mozek a vi, ze v zivote neni vzdycky vsecko jen cerny nebo bily se nekdy pozastavi nad chovanim a reakcema nekterych jedincu. Otazkou je: “Jak muze bejt nekdo tak malichernej a resit takovy kraviny jako je rod naky zkratky?”

V pripade, kdy se hovori o hrubym domacim produktu je podstatny jmeno “produkt” samozrejme rodu muzskyho, t.z. ten produkt. To da rozum, ne? Ze by pani mela takovy vedomostni mezery a nikdy neslysela alternativni ci hovorovej vyraz “to hadepecko” (to HDP)? To si nemyslim.

Chovani a pocinani takovejch osob, kery se dovolavaj spisovny cestiny a bezchybny gramatiky je malichernej a vic nez trapnej. Neni to nic jinyho, nez ukazka zkazenosti a omezeny schopnosti tolerance tech pobourenejch ubohejch dusicek, kery ani ve snu nepomysli na to, svoje vlastni chovani posoudit tak, jako sami posuzujou svy okoli ci druhy osoby, nebot pote by prisli k jinym koncekvencim.

Usilujou tyto osoby snad o to, aby hovorova mluva, dialekty, nareci a ruzny jiny vyrazy z jazyka ceskeho postupne vymizely? K tomu nesmi nikdy dojit .. cesky narod to musi vzdy odmitnout a nikdy nesmi pripustit.

Spisovna cestina je umele vytvorena, pravidlama zdeformovana forma puvodniho ceskyho jazyka. Je naprosto zrejmy, ze “ucenci a vedatori”, kery cestinu reformovali a snazili se o novy pravidla, se pritom dostali az prilis často do stretu vzajemnyho vylucovani, proto mají pravidla ceskyho pravopisu taky tolik vyjimek, tak jako mozna zadna jina rec.

To, ze nekdy někdo nekde udela nakou chybu? Jsou snad vsichni ti, co na ne pobourene reagujou dokonali? O tom pochybuju. Inteligentni osoba to pobere se zdravou davkou nadhledu a od takovych reakci se vzdali.

Kazdej ma pravo na to, mluvit jeho mluvou .. diakektem a narecim a tim se identifikovat s okolim v nemz se narodil nebo zije. Jen timto zpusobem si uchovame svoji vlastni identitu a bohatost slovni zasoby a vyrazu v nasi ceske reci.

Jiste dobře vim, kde jsou my koreny, muj puvod a jsem hrdej na to, v jakem meste a kraji jsem se narodil a pouzivam tudiz prirozene nareci ci dialekt, kerej je pro tuto oblast typickej.
Nepocituju potrebu splyvat s ostatnima, vyjadrovat se spisovne ci delat „falesnej“ dojem na okoli. Tak jako každej z nas jsem i ja original a navic mam natolik sebevedomi, abych prave toto necinil, tak jak to cini nektery bezpaterni dusicky. Snazi se tim snad zakrejvat jejich puvod ci nedostatecnou inteligenci nebo tim chteji zdanlive pozdvihnout jejich intelekt? To je dost usmevny. Osobne odmitam se takto chovat a do tydle skatulky se urcite od nikoho nacpat nenecham.

Dodam taky, ze respektuju nutnost toho, ze by kazda zeme mela mit svuj oficialni neboli uredni jazyk. Ten vsak ja rad prenecham statnim reprezentantum, politikum, urednim osobam intelektualum a tem, kteří by se radi mezi ne pocitali. Jak vsak v techto vrstvach situace castecne vypada, zrejme komentovat netreba.

Pani v prispevku taky uvedla, ze vyucuje. To je neplatnej sek. Co tim chtela komu sdelit? Chtela se tim pozdvihnout nad ostatni? A co vlastne znamena vyucovat? Neni to papouskovani toho, co si nekdy nekdo nekde precet a ted to reprodukuje dal?
Vzdelani nebo diplom neni vzdy garantem inteligence, nybrz pouze urcitych vedomosti v jistem smeru ci oblasti. Tech, co prednasi o svych vlastnich vynalezech, technologiich, metodach ci uspesich at uz v jakykoliv oblasti je v pomeru k tem, co jen papouskujou dost malo.

Zpusob kerym pani prispevek napsala svedci o tom, ze ve vyjadrovani ci retorice moc dobra neni. Pouze kontatuju, nekritizuju.

Nekdy muze bejt i clovek s vedomostnima mezerama v gramatice daleko talentovanejsi, sikovnejsi a charakternejsi, tim i pro spolecnost uzitecnejsi nez nakej studovanej, co na ni jen parazituje.

Tecka!

Helena Fialová

Vážený pane Mencle,
Váš článek jsem četla spíše náhodou, protože hledám určité údaje do výuky, učím totiž makroekonomii. Váš článek je pěkný, píšu Vám jen kvůli jedné maličkosti. Mám zato, že HDP je ten produkt, proto mi vadí označení “to HDP”. Nejste sám, kdo mu přiřkl střední rod, možná jsem já sama, komu se to nelíbí. Co Vy na to?
Velice oceňuji Váš výraz “výrobků a služeb”. Já marně říkám, že výraz “zboží a služby” , zakotvený v mnoha dokumentech a v češtině zcela běžný, nedává smysl, protože zbožím rozumíme výrobky a služby.
Helena Fialová

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎