Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Jak budovat příjmové akciové portfolio v roce 2023?

Publikováno
Jak budovat příjmové akciové portfolio v roce 2023?
Zdroj: depositphotos.com

V investování platí, že znalost je síla. Abychom parafrázovali investiční radu Bena Grahama, měli byste vědět, co a proč děláte. Pokud hře nerozumíte, nehrajte ji a držte se stranou, dokud ji nepochopíte.

Pokud uvažujete o vytvoření příjmového portfolia, tento článek vás pomůže nasměrovat k úspěchu. To znamená akumulovat příjmy z portfolia, které zajistí vaše finanční potřeby ještě dlouho poté, co přestanete pracovat. Stejně jako u většiny investičních témat se názory na to, jak vytvořit příjmové portfolio, liší. Tento text by však mohl být slušným odrazovým můstkem k dalšímu bádání.

Diverzifikované příjmové portfolio snižuje riziko

Proč by investoři měli budovat portfolio namísto investování pouze do jedné nebo dvou akcií, které se jim nejvíce líbí? Za prvé, investování zahrnuje obrovskou míru náhody a štěstí. Svět se neustále nepředvídatelně mění, takže i ti nejlepší investiční profesionálové se zhruba v polovině případů mýlí.

Pokud byste investovali veškerou hotovost do jediné společnosti, dokonce i do společnosti se zdánlivě nízkým investičním rizikem, pravděpodobně dosáhneme výnosů, které se budou výrazně lišit od výkonnosti trhu – ať už v dobrém, nebo ve zlém. Mnoho investorů nemá na takovou míru volatility žaludek, zejména proto, že může dojít k mnoha neočekávaným událostem, které váš kapitál vystaví riziku trvalé ztráty.

Na druhém konci spektra předpokládejme, že jste si koupili všechny akcie na trhu. Za každou společnost ve vašem portfoliu, která zažila špatné období, byste pravděpodobně vlastnili stejné množství podniků, které zažily nečekaně dobré období.

Jinými slovy, už byste nebyli závislí na jediné akcii, která by byla motorem vašich investičních výnosů a příjmů z dividend. Vaše portfolio by mohlo přečkat několik neočekávaných bouří, protože by bylo diverzifikováno mezi řadu různých společností.

Pro individuálního investora je samozřejmě nepraktické nakupovat akcie všech společností na trhu bez použití burzovně obchodovaných fondů (ETF), nicméně musíte pochopit výhody vlastnictví více než jen několika společností.

Správně sestavená portfolia mohou pomoci najít správnou rovnováhu, abyste diverzifikovali riziko a přiblížili se svým cílům. Sestavení příjmového portfolia začíná pochopením klíčových rizikových faktorů, které ovlivňují výnosy a volatilitu portfolia, počínaje tím, kolik akcií vlastnit.

Držte 20 až 60 akcií

Mnoho nejlepších investičních profesionálů vede koncentrovaná portfolia. Například akcie Apple tvoří více než 30 % celkového portfolia akcií společnosti Berkshire Hathaway. Jako individuální investoři, kteří se dívají zvenčí, však nemáme zdroje, konexe a znalosti Warrena Buffetta, které jsou potřebné k zodpovědnému vedení koncentrovaného portfolia.

Z tohoto důvodu dejte přednost rozložení vašich sázek mezi přiměřenou kombinaci různých akcií, abyste se vyhnuli tomu, že se střelíte do nohy koncentrovanou sázkou, která ztroskotá.

Čím méně akcií vlastníte, tím větší může být odchylka vašeho portfolia od výnosu trhu. Kolik dividendových akcií byste tedy měli vlastnit, abyste maximalizovali výhody diverzifikace? Vytvoření dividendového portfolia s 20 až 60 akciemi poskytuje rozumnou rovnováhu mezi potřebou diverzifikace, snahou udržet nízkou obchodní aktivitu a omezeným množstvím času věnovaného výzkumu.

Váha jednotlivých pozici v příjmovém portfoliu by měla být přibližně stejná

Při vytváření příjmového portfolia od nuly dejte přednost rovnoměrnému vážení pozic, protože je těžké určit, které podíly budou dlouhodobě nejvýkonnější.

Akciový trh je z dlouhodobého hlediska poměrně efektivní. To do značné míry vysvětluje, proč tak málo správců aktivních fondů, kteří každoročně vynakládají miliony dolarů na výzkum, dlouhodobě překonává své příslušné benchmarky.

Do žádného odvětví neinvestujte více než 25 % svého portfolia

Vlastnictví většího počtu akcií může snížit riziko, ale investoři přesto mohou skončit se špatně diverzifikovaným portfoliem, pokud je lákají určité typy akcií (např. technologické akcie).

Příjmové portfolio složené z mnoha akcií, jež mají řadu společných charakteristik, nemusí být dostatečně diverzifikované.

Je to proto, že akcie z podobných odvětví jsou často citlivé na stejné faktory a na trhu se pohybují společně (tj. jsou vysoce korelované). Pokud se některý společný faktor, například úrokové sazby nebo cena ropy, stane nepříznivým, může vaše portfolio výrazně zaostávat za trhem. Výběr akcií z různých sektorů a odvětví pomáhá toto riziko diverzifikovat. Když se některým odvětvím nedaří, jiným se pravděpodobně daří dobře.

Níže uvedený koláčový graf ukazuje sektorové rozdělení indexu S&P 500. Vidíte, že pouze jeden sektor, informační technologie, tvoří více než 20 % celkového trhu. Měli byste preferovat, abyste do jednoho sektoru neinvestovali více než 25 % svého portfolia, a snažit se vlastnit společnosti, jejichž činnost se málo překrývá.

Zdroj: spglobal.com
Váha jednotlivých sektorů v indexu S&P 500
Váha jednotlivých sektorů v indexu S&P 500

Sektorovou diverzifikaci byste však neměli provádět na úkor porušování zásad oceňování nebo rozšiřování mimo okruh vašich kompetencí. To, že základní spotřební zboží tvoří asi 7 % indexu S&P 500, neznamená, že musíte koupit akcie tohoto sektoru, pokud nenajdete žádnou, která by byla atraktivně oceněna.

Stejně tak je důležité, abyste nediverzifikovali do sektoru nebo odvětví, které se nachází mimo vaši komfortní zónu.

Například mnoho konzervativních investorů zůstává podváženo v technologickém sektoru, protože jeho tempo změn je příliš rychlé. Snažit se předpovědět, které technologické společnosti budou relevantní i za pět let, může být náročné.

Zaměřujte se na společnosti s bezpečnými dividendami

Budování portfolia pro pravidelný pasivní příjem funguje pouze tehdy, pokud se dividendy nesnižují. Ke snižování dividend dochází nejčastěji v době recese. Společnosti s příliš velkým zadlužením, cyklickými zisky, nekonzistentní tvorbou volných peněžních toků a špatným dividendovým pokrytím mají větší pravděpodobnost, že své výplaty sníží nebo úplně ukončí.

Investoři vytvářející příjmové portfolio by se měli podnikům s těmito charakteristikami vyhnout. To znamená hledat společnosti s nízkým poměrem zadlužení, odolnými toky zisků, konzervativním výplatním poměrem, časem prověřeným provozním modelem a dlouhou historií spolehlivého vyplácení dividend.

Oblíbené jsou určité skupiny akcií, jako například dividendoví aristokraté a králové, protože představují společnosti, které vyplácejí vyšší dividendy bez přerušení po celá desetiletí.

Samotná dividendová série však není vždy skvělým ukazatelem bezpečnosti. Například z 60 dividendových aristokratů, kteří existovali před finanční krizí v letech 2007-09, hned 16 z nich snížilo nebo pozastavilo vyplácení dividend. Sledujte výplatní poměry, finanční páku, odhady zisků, zprávy o hospodaření a další faktory, abyste vyhodnotili udržitelnost dividend společnosti v průběhu celého hospodářského cyklu.

Níže uvedený graf ukazuje výkonnost akcií v indexu S&P 500 od roku 1973 do roku 2021 seskupených podle dividendových politik. Akcie, které snižovaly dividendy, měly ve srovnání s ostatními akciemi nižší výnosy a vyšší volatilitu.

Zdroj: nuveen.com
Srovnání výkonnosti akcií dle jejich dividendové politiky
Srovnání výkonnosti akcií dle jejich dividendové politiky

Vyhýbání se těmto společnostem může vašemu portfoliu pomoci zajistit předvídatelnější výnosy a stabilně rostoucí příjmy.

Příjmové akciové portfolio si můžete vytvořit i vy

Ať už chcete žít z dividend dnes, nebo investujete na dlouhou dobu, nejlepší způsob, jak vybudovat dividendové portfolio pro stabilní příjem, je dodržovat jednoduchý soubor zásad řízení rizik:

  • Držte 20 až 60 akcií, abyste snížili riziko spojené s jednotlivými společnostmi
  • Zhruba stejná váha každé pozice
  • Neinvestujte více než 25 % portfolia do jednoho odvětví
  • Zaměřte se na společnosti s udržitelnou dividendovou politikou
Líbil se vám tento článek?
15
2

Autor

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
U 74 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 72,87 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 68 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎