Finex.cz logo
Menu
Finex » ETF » Nejzajímavější ETF fondy zaměřující se na oblast ESG – Kolik zaplatíte za nákup? Jaký fond vybrat?

Nejzajímavější ETF fondy zaměřující se na oblast ESG – Kolik zaplatíte za nákup? Jaký fond vybrat?

Nejzajímavější ETF fondy zaměřující se na oblast ESG – Kolik zaplatíte za nákup? Jaký fond vybrat?
Zdroj: Depositphotos.com

Investování vám může pomoci dosáhnout cílů, které přesahují zhodnocení vašich financí. I když byste se jako investor měli vždy zaměřovat na dosažení co nejlepší výkonnosti, stále více lidí chce svými penězi podporovat také podniky, které mají pozitivní dopad na životní prostředí a společnost.

ESG investování je strategie, která směřuje investiční prostředky do společností splňující přísné environmentální, sociální a správní standardy – do češtiny jsou tyto investice překládány stručně jako „udržitelné investice“. Investování do ESG burzovně obchodovaných fondů (ETF) vám může pomoci podpořit odpovědné chování firem, aniž byste museli obětovat potenciální výkonnost svých investic nebo hradit nadměrné poplatky za realizaci jednotlivých nákupů akcií.

Ačkoli investování v duchu ESG samo o sobě nemůže vyřešit problémy změny klimatu, sociální nespravedlnosti a příjmové nerovnosti, podpora společností, které se aktivně snaží tyto problémy řešit, je skvělým začátkem.

Na výběr jsou desítky ESG fondů. Jenom v Evropě může investor vybírat ze 40 indexů a 47 ETF. Jaké fondy se jeví vůbec nejzajímavěji? Jak do nich investovat a s jakými poplatky? Zajímají vás odpovědi na tyto otázky? Pokračujte ve čtení dále.

Obsah článku

1.Co jsou ETF fondy zaměřující se na oblast ESG2.Výhody investování do ETF fondů zaměřujících se na oblast ESG3.Nevýhody investování do ETF fondů zaměřujících se na oblast ESG4.Na jaká kritéria byste se měli při výběru těchto ETF zaměřit?5.4 nejlepší ETF fondy zaměřující se na oblast ESGA) Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETFB) iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Dist)C) SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETFD) iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)6.Jak vybrat ETF na konkrétní platformě?7.Srovnání poplatků za nákup jednotlivých ETF fondů zaměřujících se na oblast ESG8.ETF lze nakupovat i automaticky s využitím investiční platformy Portu9.Slovo závěrem – Měli byste investovat do ESG ETF?10.Diskuze nad tématem: ETF fondy zaměřující se na oblast ESG

Co jsou ETF fondy zaměřující se na oblast ESG

ESG ETF (burzovně obchodované fondy) se zaměřují na společnosti, které jsou společensky odpovědné nebo se snaží snižovat dopad své činnosti na životní prostředí. Obvykle se zaměřují na sledování tržního indexu a vylučují podniky z odvětví, jako jsou zbrojní průmysl nebo fosilní paliva.

Společensky odpovědné investování (SRI) je přitom stále populárnější. Vychází z myšlenky, že ekologicky a sociálně odpovědné řízení činí podnikání společnosti dlouhodobě udržitelné, a zároveň zajišťuje udržitelnou návratnost investic. Existuje několik indexů, které umožňují sociálně odpovědné investování a mohou se značně lišit svým obecným přístupem, takže ne všechny indexy jsou pro vás a vaše osobní a etické cíle stejně vhodné.

Například indexy zaměřené na změnu klimatu se zaměřují na plnění regulačních požadavků na snížení emisí skleníkových plynů, díky čemuž jsou příslušné ETF velmi vyhledávané institucionálními investory. Naopak indexy zaměřené na elektromobilitu, čistou energii a vodu jsou zajímavé zejména pro investory, kteří chtějí dosáhnout lepší výkonnosti pomocí tematických investic do megatrendů.

To také ponechává důležitý prostor pro ETF a indexy, které mají širší záběr, ale obvykle používají přísnější kritéria výběru jednotlivých akcií. Takové indexy jsou vhodné pro investory s etickým a ekologickým přesvědčením.

Porovnání SRI indexů, které sektory akciového trhu ze svého portfolia vyřazují?
Porovnání SRI indexů, které sektory akciového trhu ze svého portfolia vyřazují?
Zdroj: justetf.com

Výhody investování do ETF fondů zaměřujících se na oblast ESG

Burzovně obchodované fondy zaměřující se na udržitelné investování nabízejí investorovi vícero výhod, které jsou ty nejvýznamnější?

 • ETF složená z udržitelných investic vám usnadní začlenění odpovědných investic do vašeho portfolia: Můžete kombinovat libovolný počet různých možností udržitelných investic. Některá ESG ETF se mohou například zaměřit pouze na společnosti s vysokým ESG hodnocením. Jiná z nich vylučují určitá „kontroverzní“ odvětví, například tabákový průmysl nebo zbrojní průmysl. A další se mohou zaměřit na určitá témata, jako je například absence fosilních paliv nebo genderová rozmanitost. Kromě toho mohou některá ESG ETF také kombinovat několik různých ETF do jednoho diverzifikovaného portfolia.
 • ESG investice mohou dosahovat lepších výsledků: Výzkum společnosti Morningstar ukazuje, že v roce 2020 udržitelné fondy a ETF překonaly tradiční fondy. Podle Morgan Stanley v letech 2004 až 2018 pak ESG fondy dosahovaly výnosů, které odpovídaly tradičním fondům, ale nabízely menší riziko poklesu a větší stabilitu v dobách tržní volatility.
 • ESG ETF mohou podpořit širokou diverzifikaci: Udržitelná ETF pokrývají širokou škálu tříd aktiv, sektorů a zeměpisných oblastí. Tyto fondy také nabízejí mnoho způsobů, jak začlenit principy odpovědného investování do svého portfolia. To znamená, že pomocí ESG ETF můžete do svého portfolia přidat mnoho různých úrovní diverzifikace.
 • Udržitelná ETF představují nákladově efektivní způsob investování: Mnoho ESG ETF je nabízeno za nízkou cenu. To z nich činí cenově dostupnou investici pro dlouhodobé držení v rámci vašeho portfolia.
 • Máte dobrý pocit z toho, do čeho investujete: Někteří lidé mají dobrý pocit z toho, že podporují společnosti s dobrými praktikami a vyhýbají se těm, které poškozují životní prostředí nebo špatně zacházejí se zaměstnanci. Investice do ESG ETF dávají těmto investorům možnost vložit své peníze tam, kde to dává smysl.

Nevýhody investování do ETF fondů zaměřujících se na oblast ESG

ETF mají i své nevýhody a nejinak tomu je v případě udržitelných burzovně obchodovaných fondů:

 • Nezískáte expozici vůči některým společnostem/odvětvím: Většina ESG ETF vylučuje podniky z odvětví, jako je výroba zbraní, tabáku nebo alkoholu. Tato odvětví tvoří významnou část ekonomiky a jejich vyloučení znamená menší diverzifikaci vašeho portfolia.
 • Méně možností na výběr: Přestože mnoho velkých finančních společností začalo nabízet produkty zaměřené na ESG, existuje méně investičních alternativ pro zájemce, kteří chtějí do svého portfolia přidat udržitelné investice. Například Vanguard nabízí pouze 3 ESG ETF a 73 ETF bez zaměření na ESG.

Na jaká kritéria byste se měli při výběru těchto ETF zaměřit?

ETF zaměřující se na udržitelné investování se rozdělují do 4 kategorií, což je hlavní kritérium, na které byste se měli při výběru těchto ETF zaměřit. ESG ETF mohou být velmi široce zaměřená a zahrnovat společnosti z mnoha zemí a sektorů, nebo se mohou zaměřit na úzké téma udržitelného investování (například zelené akcie).

ETF se do čtyř ESG kategorií rozdělují podle toho, jakým způsobem určují, které společnosti do svého fondu zahrnou či vyloučí.

 1. Vyloučení: Vylučovací přístupy vylučují společnosti nebo odvětví, které nesplňují minimální standardy udržitelnosti založené na mezinárodních normách – často jde o výrobce zbraní, tabákové společnosti nebo producenty fosilních paliv.
 2. Nejlepší ve své třídě: Přístupy „Best-in-class“ vybírají nejudržitelnější společnosti z každého odvětví. V rámci tohoto přístupu může ETF stále investovat do společností vyrábějících fosilní paliva nebo tabákové výrobky, ale budou omezeny na „nejlepší“ společnosti z hlediska ESG v každém odvětví.
 3. Úplná integrace: Přístupy plné integrace opět provádějí selekci akcií v jednotlivých sektorech trhu, ale jejich odlišností je, že jdou ještě o krok dál. Přikládají například v rámci ETF větší váhu společnostem, které jsou lídry v oblasti ESG, a menší váhu společnostem, které se potřebují v této oblasti zlepšit.
 4. Tematické: Tematické ESG ETF se zaměřují na jedno konkrétní téma udržitelnosti, například na čistou energii, udržitelné potraviny nebo rovnost pohlaví.

4 nejlepší ETF fondy zaměřující se na oblast ESG

A) Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF

Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF (ISIN: DE000ETFL474) vykazuje za posledních 12 měsíců k 20. 12. 2021 vůbec nejlepší výkonnost ze všech evropských ESG ETF.

Celkový nákladový poměr činí 0,41 % ročně, přičemž dividendy ve fondu jsou vypláceny kvartálně investorům. Fond kopíruje výkonnost podkladového indexu nákupem všech složek indexu (plná replikace). Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF spravuje aktiva ve výši 123 milionů eur. Fond má sídlo v Německu a jeho historie se datuje do roku 2015.

ETF zahrnuje společnosti v eurozóně, které jsou vybrány na základě hodnocení společnosti Oekom Research podle udržitelných, environmentálních a sociálních kritérií. K největším pozicím v tomto burzovně obchodovaném fondu patří akcie ASML (9,7 %), Siemens (7,21 %) a Industria diseno textil (6,71 %).

Stručná charakteristika Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF
Stručná charakteristika Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF (data k 20. 12. 2021)
Zdroj: justetf.com

B) iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Dist)

Fond iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Dist) (ISIN: IE00BGDPWW94) investuje do akcií se sociálním/ekologickým zaměřením v Evropě. Dividendy ve fondu jsou vypláceny kvartálně investorům. Fond umožňuje diverzifikovanou investici s nízkými poplatky do cca 110 akcií.

Celkový nákladový poměr činí 0,20 % ročně. Fond kopíruje výkonnost podkladového indexu nákupem vybraných nejvýznamnějších složek indexu (technika vzorkování). Fond iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Dist) spravuje aktiva ve výši 714 milionů eur, bylo založeno v prosinci 2018 a sídlí v Irsku.

Podkladový Index MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels sleduje společnosti z Evropy s velmi vysokým ESG hodnocením ve srovnání s obdobnými společnostmi v daném odvětví. Nezahrnuje přitom podniky, které nedosahují minimálně stanoveného ESG hodnocení, nebo mají expozici vůči fosilním palivům prostřednictvím těžebních a výrobních činností nebo činností v oblasti výroby energie. Váha každé společnosti je omezena na 5 %. Největší pozice tohoto ETF představují akcie ASML (4,75 %), Novo-nordisk (4,73 %) a akcie SAP (4,5 %).

Stručná charakteristika iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Dist)
Stručná charakteristika iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Dist) (data k 20. 12. 2021)
Zdroj: justetf.com

C) SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ISIN: IE00BK5H8015) dividendy fondu reinvestuje (akumuluje). ETF umožňuje široké investice s nízkými poplatky do cca 199 akcií.

Celkový nákladový poměr činí 0,12 % ročně. Fond kopíruje výkonnost podkladového indexu nákupem vybraných nejvýznamnějších složek indexu (technika vzorkování). ETF SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS spravuje aktiva ve výši 108 milionů eur, vzniklo v roce 2019 a sídlí v Irsku.

Podkladový Index STOXX Europe 600 SRI sleduje evropské společnosti s vysokým ESG hodnocením ve srovnání s obdobnými společnostmi v daném odvětví. Nadřazeným indexem mu je index STOXX Europe 600. Největší pozice v tomto burzovně obchodovaném fondu představují akcie Nestlé (3,10 %), ASML (2,88 %) a Roche (2,31 %).

Stručná charakteristika SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF
Stručná charakteristika SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (data k 20. 12. 2021)
Zdroj: justetf.com

D) iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)

Fond iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (ISIN: IE00BFNM3D14) dividendy opět reinvestuje.

Celkový nákladový poměr činí 0,12 % ročně. Fond kopíruje výkonnost podkladového indexu nákupem vybraných nejvýznamnějších složek indexu (technika vzorkování). Fond iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) je velmi rozsáhlé ETF (ve své kategorii) se spravovanými aktivy ve výši 1,37 miliardy eur. ETF vzniklo v roce 2018 v Irsku.

Podkladový index MSCI Europe ESG Screened sleduje evropské společnosti, přičemž jsou z indexu vyloučeny podniky, jejichž činnost souvisí s uhlím, zbraněmi, tabákem a dalšími kontroverzními odvětvími. Největší pozice tohoto fondu jsou opět Nestlé (3,63 %), ASML (3,24 %) a Roche (2,59 %).

Stručná charakteristika iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)
Stručná charakteristika iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (data k 20. 12. 2021)
Zdroj: justetf.com

Jak vybrat ETF na konkrétní platformě?

Vyhledání konkrétního ETF na platformě Degiro. 
Vyhledání konkrétního ETF na platformě Degiro
Zdroj: degiro.com

Jakýkoliv burzovně obchodovaný fond najdete nejrychleji na dané platformě zadáním unikátního alfanumerického kódu – ISIN. Jak takový výsledek vyhledávání vypadá, můžete vidět na obrázku vpravo, který je screenem z obchodní platformy Degiro.

V tomto modelovém příkladě platí, že po zadání ISINu dostanete více výsledků. Jednotlivá ETF mohou být obchodovaná na více burzách (označení burzy představují první tři šedá písmena pod názvem ETF), případně ve více měnách (poslední tři šedá písmena pod názvem ETF). Podobně tomu je například u S&P 500 ETF (více zde), Nasdaq 100 ETF (více zde) nebo MSCI World Index ETF (více zde).

Srovnání poplatků za nákup jednotlivých ETF fondů zaměřujících se na oblast ESG

Výše zmíněná ETF, která jsme zpracovali do hlubšího detailu, byla vybrána dle výkonnosti za posledních 12 měsíců a také jejich dostupnosti u jednotlivých brokerů. Porovnávali jsme nabídku následujících brokerů:

Porovnání brokerů pro obchodování ESG ETF:

Favorit redakce
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
 • Nákup a prodej akcií a ETF bez poplatku
 • Dobrá zákaznická podpora v češtině
 • Při obchodování menších objemů jsou větší poplatky (kromě akcií a ETF)
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Degiro logo

Degiro

★ 89 %

Investování zahrnuje rizika ztrát.
LYNX Broker logo

LYNX Broker

★ 87 %

Investování na finančních trzích zahrnuje rizika.
Fio broker logo

Fio broker

★ 84 %

Investování zahrnuje rizika ztrát.‎

Snažili jsme se hledat průnik v nabídce jednotlivých brokerů, tak aby každé z ETF bylo možné nakoupit u vícero obchodníků zároveň a vy měli více možností výběru.

Obecně pak platí, že nejširší nabídku finančních instrumentů nabízí Fio e-Broker, včetně amerických ETF. Poplatek za realizaci investice je však u tohoto obchodníka z námi srovnávaných brokerů vůbec nejvyšší. Podobně široký a také poměrně vysokými poplatky zatížený výběr vám může nabídnou i Lynx Broker, který neuspokojí pouze poptávku investorů po amerických ETF.

Vzhledem k výši nákupních poplatků se však ani jeden z obchodníků nevyplatí k realizaci strategie pravidelného investování. U vyšších jednorázových investic – řádově vyšší desítky a statisíce korun bude poplatek zanedbatelný. Pokud byste však chtěli do těchto ETF investovat „pouze“ tisíce, je rozumné zauvažovat o XTB či Degiro. XTB nezatěžuje nákup fyzických ETF žádným poplatkem a u Degira lze řadu ETF koupit jednou měsíčně bez poplatku. Oba brokeři přitom nabízejí i další ESG burzovně obchodované fondy nad rámec našeho výčtu, nevykazovaly však za posledních 12 měsíců tak vysokou (řádově o desetiny až jednotky procent nižší) výkonnost.

Srovnání výše poplatků při nákupu ETF prostřednictvím jednotlivých brokerů
Srovnání výše poplatků při nákupu ETF prostřednictvím jednotlivých brokerů

ETF lze nakupovat i automaticky s využitím investiční platformy Portu

Pokud vám přijde nákup burzovně obchodovaných fondů prostřednictvím brokera zbytečně složitý a hledáte spíše zajímavější alternativu ke klasickým podílovým fondům, můžete vzít za vděk také nabídkou investiční platformy Portu.

Po vzoru podílových fondů lze i zde velmi snadno – pasivně – investovat do burzovně obchodovaných fondů, a to za mnohem nižší poplatek. Stačí si otevřít na Portu investiční účet a posléze můžete začít nakupovat ETF pravidelně každý měsíc nebo týden prostřednictvím trvalého příkazu. Při investičním horizontu alespoň 15 let vám platforma za svou službu strhne poplatek 0,53 % (cca třetinový poplatek oproti nejlevnějším podílovým fondům), ke kterému je nutné přičíst ještě roční nákladovost jednotlivých ETF. Ta se v případě burzovně obchodovaných fondů zaměřených na oblast ESG pohybuje okolo 0,2 – 0,4 % ročně.

Portu zareagovalo na rostoucí popularitu udržitelného investování, a tak můžete na platformě vybírat hned ze 4 fondů, které se na oblast ESG investování zaměřují:

 • iShares Global Clean Energy UCITS ETF – burzovně obchodovaný fond obsahující akcie 30 největších globálních společností zaměřených na výrobu čisté energie.
 • Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF (Acc) – ETF obsahující více než 200 technologických firem, které jsou považované za sociálně odpovědné.
 • UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF – fond se zaměřením na sociálně odpovědné společnosti z oblasti rozvojových zemí.
 • UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF – ETF, které naopak investuje do akcií sociálně odpovědných společností z 23 rozvinutých zemí.

Slovo závěrem – Měli byste investovat do ESG ETF?

Stejně jako u každé investice byste si měli udělat domácí úkol a neomezovat se pouze na ESG kritéria. V první řadě musíte zvážit také investiční strategii, investiční riziko, poplatky za správu a výkonnost. Poté se můžete podívat na ESG kritéria, která si fond zvolil. Tato kritéria nemusí odpovídat vašim očekáváním a vaší osobní definici odpovědného a udržitelného investování.

Vyplatí se studovat prospekt daného ETF. V něm najdete podrobnější informace o kritériích, která fond používá. Dalším důležitým bodem je, že většina ESG ETF kopíruje nějaký index. Často se jedná o variantu existujícího indexu. Jinými slovy, používají známý index a uplatňují ESG kritéria, aby vyloučily nevyhovující cenné papíry.

Pokud vyloučené společnosti představují jen malé procento původního indexu, pak je rozdíl mezi původním indexem a ESG indexem velmi malý. Musíte uvažovat nad tím, zda se vám vyplatí investovat do nákladnějšího ESG ETF, když se od původního ETF příliš nemění. Má smysl do takového ESG fondu investovat a platit vyšší náklady za správu?

Jinými slovy – existují udržitelná ETF a „udržitelná ETF“, která se jen snaží těžit z popularity ESG investování.

Závěrem nezbývá než zopakovat, že hledání dobrých výnosů by mělo být prioritou každého investora. Je pro vás výhodnější najít fond, který odpovídá vašemu přesvědčení a vašim očekáváním. Výběr fondu, který klade větší důraz na ESG kritéria než na výkonnost cenných papírů, se může ukázat jako kontraproduktivní a rizikový.

Ohodnoťte tento článek

Připojte se k diskuzi
Akcie
Komodity
Krypto
Indexy
ETF
Cena 24h
Tesla Inc. ---
N/A
ČEZ ---
N/A
Apple ---
N/A
Avast ---
N/A
Moneta ---
N/A
Komerční banka ---
N/A
RECENZE

TOP Akcioví brokeři

eToro logo
eToroReklama
U 68 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
XTB logo
XTB★ 93 %
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
RoboMarkets logo
RoboMarkets★ 92 %
U 66.8 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Degiro logo
Degiro★ 89 %
Investování zahrnuje rizika ztrát.

Velký test: Investujeme vlastní peníze do investičních platforem

Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Sledujte nás na Facebooku, ať vám nic neunikne!
Facebook icon Jít na Facebook
Finex logo