Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Dlouhodobý investiční produkt, nebo doplňkové penzijní spoření? Co je vhodnější ke spoření na důchod?

Od nového roku se začne v nabídkách bank objevovat nový dlouhodobý investiční produkt, a zároveň nastane několik změn v důchodovém spoření. Jaké výhody a nevýhody nám to přinese?

Veronika Kubalová
Jméno Příjmení
Popisek autora
Informace o autorovi článku
Publikováno
Dlouhodobý investiční produkt, nebo doplňkové penzijní spoření? Co je vhodnější ke spoření na důchod?
Zdroj: depositphotos.com

Od 1. ledna nastoupí na scénu nový dlouhodobý investiční produkt (DIP), jehož konkrétní podobu si banky zatím připravují. Poté hned za půl roku dojde ke změně ve státní podpoře existujících penzijních produktů.

Jak se v tomto měnícím se prostředí orientovat a jakou cestu si zvolit pro co nejefektivnější přípravu na důchod?

Kdy změny nabydou účinnosti?

Návrh zákona, který má posílit finanční trh a zajištění na stáří, se již nachází v Senátu a jeho finální podoba se rýsuje. Stále zůstávají otázky ohledně konkrétních investic do důchodu, ale určité závěry můžeme vyvodit i přesto, že není jisté, kdo a kdy začne DIP nabízet.

Existuje něco, co bychom zatím měli udělat, než zákon nabude účinnosti?

Sice není nic, co je vyloženě nutné udělat. Nicméně, pokud zvažujete uzavření doplňkového penzijního spoření (DPS) nebo životního pojištění s možností daňového odpočtu (pozor, podmínky se liší mezi pojišťovnami), je vhodné tak učinit do konce tohoto roku.

V případě, že legislativní proces proběhne hladce, od nového roku se pro nově uzavřené smlouvy prodlouží minimální doba trvání potřebná pro získání státní podpory nebo daňových odpočtů. Nyní je to 5 let, ale od 1. ledna 2024 to bude již 10 let.

Tato změna je klíčová zejména pro osoby starší 50 let, protože doba trvání smlouvy tak může přesáhnout věk 60 let, kdy je možné smlouvu bez sankcí ukončit.

Jaké změny se chystají?

Od 1. července 2024 dojde ke snížení státního příspěvku na DPS při zachování stejné měsíční úložky ze strany klienta. Způsob prezentace těchto změn jako údajné navýšení státní podpory je tedy zavádějící, což můžete vidět v tabulce níže. Příspěvek u měsíčního vkladu 500 Kč dnes činí 130 Kč, nově bude pouhých 100 Kč.

Státní podpora penzijního spoření
Vlastní měsíční příspěvek Státní příspěvek dnes Státní příspěvek nově
300 Kč 90 Kč 0 Kč
400 Kč 110 Kč 0 Kč
500 Kč 130 Kč 100 Kč
600 Kč 150 Kč 120 Kč
700 Kč 170 Kč 140 Kč
800 Kč 190 Kč 160 Kč
900 Kč 210 Kč 180 Kč
1 000 Kč 230 Kč 200 Kč
1 100 Kč 230 Kč 220 Kč
1 200 Kč 230 Kč 240 Kč
1 300 Kč 230 Kč 260 Kč
1 400 Kč 230 Kč 280 Kč
1 500 Kč 230 Kč 300 Kč
1 600 Kč 230 Kč 320 Kč
1 700 Kč a více 230 Kč 340 Kč

Jaké jsou na změně státního příspěvku výhody?

Pro osoby, které využívají pouze státní příspěvek (lidé, kteří neplatí daň z příjmu a osoby s nízkými příjmy), dojde ke zlepšení pouze v rozmezí měsíčních příspěvků od 1 150 Kč do 1 700 Kč.

Pro všechny ostatní však stát příspěvek snižuje a pro nejnižší úložky (do 500 Kč) bude příspěvek dokonce nulový. Důchodci přijdou o podporu úplně. Bohatší osoby, které čerpají státní příspěvek a využívají daňové odpočty, zaznamenají zhoršení situace pro příspěvky do 1 600 Kč měsíčně. Od této částky do 3 000 Kč je navýšení o 5 Kč měsíčně téměř zanedbatelné. Teprve při vyšších příspěvcích nad 3 000 Kč se dočkáme zvýšení výhod.

Na státní podporu nelze spoléhat

Je třeba si uvědomit, že státní příspěvky jsou rizikové z hlediska možných budoucích změn ze strany státu. Pokud stát příspěvek sníží či úplně zruší, můžete přijít o dosud nashromážděné prostředky, pokud smlouvu ukončíte před dosažením věku 60 let nebo před uplynutím 5/10 let jejího trvání.

Stát může také selektivně odebrat nárok na příspěvek dalším skupinám. Osoby s měsíční úložkou nižší než 500 Kč a starobní důchodci budou prvními skupinami, které přijdou o státní příspěvek.

Ochrana spotřebitele je v této oblasti nedostatečná, neboť neumožňuje ukončení smlouvy bez ztráty státních příspěvků v případě jednostranných změn ze strany státu. To je situace, ve které by mnozí považovali za morálně správné mít možnost volby. Zejména pro důchodce, kteří mají smlouvy dobu kratší než 5 let to představuje další znevýhodnění.

V současné době je možné si DPS ponechat a vybírat z něj až v okamžiku, kdy jsou peníze opravdu potřeba. Nicméně nová situace bude motivovat k ukončení “penzijka” hned po získání nároku na starobní důchod, neboť bez státní podpory tento produkt ztrácí na atraktivitě.

Existuje naděje, že změna, postihující důchodce, bude Ústavním soudem zrušena, neboť již byl podán podnět k jejímu přezkoumání.

Poznámka

Je však zřejmé, že ochrana spotřebitele v oblasti důchodového spoření je nedostačující a nebrání státním zásahům, které mohou mít negativní dopad na spořící občany.

Jaká budou možná opatření počínaje létem 2024?

V této chvíli je nejlepším řešením zachovat klid a přistupovat k rozhodnutím s rozmyslem. Na konkrétní kroky bychom měli počkat až do začátku června 2024. V té době bude mnohem jasnější, jaké změny přinese červenec po potenciálním rozhodnutí Ústavního soudu.

Od července je rozumné zvážit následující možnosti:

  1. Snížení měsíčního příspěvku na minimální částku 100 Kč, což umožní pokračování smlouvy a prodloužení její doby. Toto řešení je vhodné pro všechny, zejména pro důchodce, kteří díky tomu splní podmínky pro získání doposud nasbíraných státních příspěvků.
  2. Předčasné ukončení smlouvy ke konci června 2024 by mělo být pečlivě zváženo, jelikož nemusí být pro každého tou nejlepší volbou.
  3. Nečinnost a přijetí možného snížení státních příspěvků.
  4. Zvýšení vkladu, typicky na částku 1 700 Kč.
  5. Úprava měsíčního vkladu na 500 Kč, což je minimální částka pro získání státního příspěvku.

Novinkou je možnost sjednání DPS k již existujícímu penzijnímu připojištění v transformovaném fondu. Ti, kteří si ponechali původní penzijní připojištění, budou mít možnost smlouvu pozastavit a založit si paralelní smlouvu DPS. V případě potřeby bude možné se k původnímu penzijnímu připojištění vrátit.

Toto opatření je snahou státu motivovat stávající účastníky penzijního připojištění k přesunu prostředků do DPS. Není ale jisté, zda tato nová možnost bude pro někoho dostatečně atraktivní, zejména pro ty, kteří čekají na splnění podmínek pro výsluhovou penzi, protože by se jim přestala načítat doba pro její získání.

Zajímavější variantou by mohl být Dlouhodobý investiční produkt (DIP), který si podrobněji rozebereme níže v textu. DIP by mohl být vhodný pro ty, kteří chtějí diverzifikovat své portfolio i v rámci státních příspěvků, ať už z důvodu neuplatňování daňových odpočtů nebo jejich maximálního využití.

Nový investiční produkt – DIP

DIP je nově zaváděným produktem s možností daňových odpočtů, který vstoupí v platnost od 1. ledna. DIP bude primárně založen na podílových fondech či ETF, ale může být strukturován také jako spořicí nebo termínovaný vklad či jejich kombinace.

Podmínkou pro využití daňových odpočtů bez nutnosti jejich následného vrácení je dodržení pravidla 120/60 (minimální doba trvání smlouvy 120 měsíců a věk při výplatě minimálně 60 let). Očekává se, že pouze několik společností bude schopno tento produkt nabídnout ihned od jeho zavedení.

K současnému stavu, kdy můžete mít neomezené množství životních pojištění, jedno penzijní připojištění a jedno doplňkové penzijní spoření, se od nového roku přidává možnost výběru z následujících produktů:

  • Neomezený počet životních pojištění
  • Jedno penzijní připojištění
  • Jedno doplňkové penzijní spoření
  • Neomezený počet DIP

Navíc, namísto dvou odlišných daňových odpočtů (jednoho pro životní pojištění a druhého pro penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření) s limitem 24 tisíc Kč, bude zaveden jednotný daňový odpočet ve výši 48 tisíc Kč, který sloučí obě tyto položky. Tato změna přinese větší flexibilitu využití daňového odpočtu, ale omezí možnost využití státního příspěvku, který zůstane pouze pro penzijní připojištění.

Investování s DIP i bez finanční rezervy

Státní příspěvek bude nadále dostupný jen pro doplňkové penzijní spoření (DPS), přičemž jeho výhodnost zůstává při splnění podmínek vysoká, avšak při předčasném ukončení smlouvy můžete přijít o příspěvky za posledních 10 let. Daňový odpočet je možné uplatnit jak pro životní pojištění, tak pro DPS či daňově optimalizované investiční produkty (DIP).

Před zavedením DIP bylo nutné mít finanční rezervu mimo DPS, aby se předešlo rušení účtu při náhlé potřebě peněz. A to zejména během prvních dvou let, kdy bylo ukončení DPS nevýhodné. DIP umožňuje investovat i bez rezerv a nabízí možnost získat investice zpět bez ztráty a po třech letech bez daně.

TIP

Díky možnosti mít více DIP smluv lze lépe reagovat na finanční potřeby bez nutnosti rušit celou investici, což může zvýšit ochotu lidí spořit více na důchod.

Rozhodnutí mezi DPS a DIP závisí na individuální situaci. DPS je vhodnější pro méně majetné, kteří mají nárok na státní příspěvek a nemají si od čeho odečítat odpočty. Také bude vhodné pro méně zkušené investory kvůli regulovaným poplatkům.

DIP je atraktivní pro ty, kdo chtějí využít daňové odpočty a mohou investovat flexibilněji. Stát mění pravidla pro státní příspěvky, což přináší rizika, ale DIP nabízí možnost využít daňové odpočty bez vazby na státní příspěvky.

Poslouchejte podcasty Finex.cz

Každý týden přinášíme krátký podcast Burza s odstupem, kde odhalujeme tajemství toho nejlepšího a nejzajímavějšího, co se na finančních trzích děje. Získáte také exkluzivní pohled na investiční strategie a naučíte se, jak správně nakládat s osobními financemi a investicemi.

Chcete-li mít přehled o tom, co se děje, a současně posílit své finanční znalosti, odebírejte a poslouchejte náš podcast.

Líbil se vám tento článek?
17
4

Autor

Veronika se více než pět let specializuje na analýzu bankovního sektoru a finančních produktů, přičemž na základě toho připravuje podrobné recenze bank a jejich portfolia. Její výzkum v oblasti financí je základem pro její práci na portálu Finex, kde se zaměřuje na poskytování aktuálních a srozumitelných informací, a zvyšování finanční gramotnosti.

Tuto osvětu považuje za klíčovou pro lepší budoucnost jednotlivců i společnosti, a věří, že finanční vzdělání je základem pro finanční nezávislost. Jejím cílem je přispívat k podpoře zájmu o peníze a investice, nabízet čerstvé perspektivy a pomoci čtenářům lépe se orientovat v komplexních finančních tématech.

“Nejlepší investicí je ta do vlastního vzdělání. A právě finanční gramotnost je klíčem k finanční nezávislosti.”

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (1 komentář)

Připojte se k diskuzi

Pro přidání komentáře se prosím přihlašte ke svému uživatelskému účtu.

Petr Kupka

Zda se to byt super, jen me zajima jedna vec – priklad – Zacina Covid, lide panikari, trhy padaji, -15%, nikdo nevi, co bude dal, panika se siri, -20%, umiram, manzelka se loguje do meho uctu DIP treba na Portu, dava pokyn k prodeji, aby ochranila investice. Je toto zakonne? Hlasi Portu, ze jsem umrel, Portu mrazi ucet, na kterem je uz jen cash, nema co prodat, kdyby melo, kdy by investice prodali? a co se deje dal? (Penize tam nejsou ani 10 let ani mi nebylo 60., i kdyz u DIPu toto zrejme nehraje roli.) Vi nekdo, co se v techto pripadech konkretne deje a co a jak dlouho trva? Muze to byt DIP, nebo 3. pilir. U beznych uctu u brokeru, je to asi koser, ale techto produktu? Diky a krasny vstup do noveho roku!

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Při investování je váš kapitál vystaven riziku a může se vám vrátit méně, než jste investovali. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky.
U 64 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.