Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Nejlepší termínované vklady leden 2024. Kde získáte úrok 10,80 % p.a.?

Jaký termínovaný vklad vám nabídne nejvyšší úrok v lednu 2024? Podívejte se na náš článek s 5 nejlepšími termínovanými vklady!

Publikováno
Nejlepší termínované vklady leden 2024. Kde získáte úrok 10,80 % p.a.?
Zdroj: Depositphotos.com

Po oznámení České národní banky o snížení základní úrokové sazby dne 21. prosince 2023 začaly mnohé banky přehodnocovat úrokové podmínky svých finančních produktů.

Velká část bank naznačila nebo dokonce zahájila postupné snižování úrokových sazeb u svých termínovaných vkladů. Ačkoliv tyto změny zatím nejsou příliš výrazné, už teď můžeme pozorovat trend směřující k nižším úrokovým výnosům, než na které byli klienti doposud zvyklí.

Stále však existují banky, které dokáží nabídnout vkladové účty s úrokem okolo 6 % p.a. a více. Je však důležité brát na zřetel, že u lépe úročených účtů je potřeba splnit mnohdy náročnější podmínky banky.

Jaké termínované vklady vám v lednu 2024 nabídnou zajímavou úrokovou sazbu?

Termínovaný vklad s nejvyšším úrokem až 10,80 % p.a.

Na posledním zasedání bankovní rady České národní banky (ČNB) dne 21. 12. 2023 došlo ke snížení základních úrokových sazeb, konkrétně u dvoutýdenní repo sazby o 0,25 procentního bodu na 6,75 %. Současně rozhodla o snížení diskontní sazby ve stejném rozsahu na 5,75 % a lombardní sazby na 7,75 %.

Toto rozhodnutí, které podpořilo všech sedm členů bankovní rady, představuje první uvolnění měnových podmínek od května 2020.

Snížením úrokových sazeb se centrální banky snaží povzbudit ekonomickou aktivitu tím, že zlevňují úvěry a snižují atraktivitu držení peněz na vkladových účtech, což naopak podporuje utrácení. Očekává se proto, že většina bank své úrokové sazby na termínovaných vkladech postupně sníží.

 

Nejlepších 5 termínovaných vkladů v lednu

Snižování je zatím u termínovaných vkladů pozvolnější než u spořicích účtů. Například NEY duální vklad Spořitelního družstva stále ještě nabízí úrokovou sazbu 10,80 % p.a. Je však důležité zmínit, že NEY Spořitelní družstvo je známé specifickými podmínkami členských vkladů. Minimální výše termínovaného vkladu je navíc stanovena na 100 000 Kč.

Na druhém místě se nachází termínovaný účet Bonus Invest od Komerční banky, který kombinuje vklad a investování do podílových fondů. Peníze vkládáte na 6 měsíců a zvýhodněná sazba 7,00 % p.a. platí pro vklady do výše 3 000 000 Kč. Podmínkou je investovat stejnou nebo vyšší částku, jakou máte na termínovaném účtu. Třetí místo zaujímá termínovaný vklad NEY Spořitelního družstva s úrokovou sazbou až 6,40 % p.a. pro šestiměsíční vklad.

Jaké termínované vklady nabízí nejatraktivnější úrokovou sazbu? Zajímá vás, jak přesně fungují a jaké podmínky jsou s nimi spojené? Detailní informace a odpovědi na všechny tyto otázky naleznete v našem článku!

Srovnání termínovaných vkladů 2024

Produkt Maximální úrok Minimální vklad
Logo Bonus Invest termínovaný účet
Maximální úrok: 7,00 % p.a., Minimální vklad : 5 000 Kč
komercni-banka-logo
7,00 % p.a. 5 000 Kč
Logo NEY termínovaný vklad
Maximální úrok: 6,40 % p.a., Minimální vklad : 20 000 Kč
ney sporitelni druzstvo logo
6,40 % p.a. 20 000 Kč
Logo J&T Banka Vklad s investicí
Maximální úrok: 6,25 % p.a., Minimální vklad : 500 000 Kč
j&t logo
6,25 % p.a. 500 000 Kč
Logo Spořicí vklad 1M
Maximální úrok: 5,70 % p.a., Minimální vklad : 0 Kč
creditas banka logo
5,70 % p.a. 0 Kč
Logo NEY duální vklad
Maximální úrok: 10,80 % p.a., Minimální vklad : 100 000 Kč
ney sporitelni druzstvo logo
10,80 % p.a. 100 000 Kč
Filtry
Řazení
Produkt
Maximální úrok
Minimální vklad

 

NEY duální vklad Spořitelní družstvo

NEY duální vklad od NEY Spořitelního družstva nabízí garantované zhodnocení až 10,8 % p.a. Minimální výše vkladu je 100 000 Kč a uzavírá se na 1 rok. Stejně jako u ostatních spořicích produktů od NEY je i zde podmínkou složit základní a další členský vklad. Základní vklad činí 1 000 Kč a je vratný. Tyto členské vklady nejsou pojištěné ani úročené.

Po složení základního členského vkladu ve výši 1 000 Kč vložíte termínovaný vklad v minimální výši 100 000 Kč, u něhož je úroková sazba závislá na procentuální výši dalšího členského vkladu. Tedy kromě uvedeného základního členského vkladu musíte do družstva vložit ještě další vklad v procentuální výši (nesmí se měnit), která se vztahuje k samotnému termínovanému vkladu. Na základě toho získáte dané zhodnocení, viz tabulka:

Zdroj: ney.cz
Úročení NEY duální vklad.
Úročení NEY duální vklad.

Maximální garantované zhodnocení až 10,80 % p.a. získáte, pokud tedy k již vloženému termínovanému vkladu ještě vložíte zmíněný další členský vklad ve výši 50 % z obnosu vloženého na termínovaný vklad.

Přečtěte si komplexní recenzi tohoto produktu:

Termínovaný účet Bonus Invest Komerční Banka

Termínovaný účet Bonus Invest je v pásmu vkladů do 3 000 000 Kč při době uložení na 6 měsíců úročen maximální úrokovou sazbou 7,00 % p.a.

Podmínkou pro získání této sazby je uložení vkladu a vložení stejné nebo vyšší částky v českých korunách do podílových fondů, a to nejpozději do konce 2. měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl sjednán termínovaný účet.

Minimální vklad činí 5 000 Kč. Při splnění všech výše zmíněných podmínek vám bude navýšená základní úroková sazba 2,75 % p.a. o 4,25 % p.a. na zmíněných 7,00 % p.a. Sazba je pevná po celou dobu vkladu. Peníze vložené do investic se zhodnocují dle situace na trhu.

Pokud nesplníte podmínku investování, zvýhodněné úročení se neuplatní a získáte pouze základní sazbu 2,75 % p.a.

Přečtěte si komplexní recenzi tohoto produktu:

Termínovaný vklad NEY Spořitelní družstvo

Na třetí příčce našeho srovnání se umístil Termínovaný vklad NEY Spořitelní družstvo, na kterém lze dosáhnout maximální úrokové sazby 6,40 % p.a. při uložení na 6 měsíců. Termínovaný vklad je ze zákona pojištěn až do výše 100 000 EUR.

Sjednání i vedení vkladu je zdarma, zpoplatněn je předčasný výběr částkou 1 500 Kč. U NEY Spořitelního družstva je podmínkou vložit minimální vklad ve výši 20 000 Kč.

Abyste si mohli založit termínovaný vklad NEY, musíte se stát členem družstva, což s sebou pak přináší další již zmíněné podmínky. Mezi ty patří složení základního členského vkladu 1 000 Kč a dalšího členského vkladu. Oba vklady ve svém součtu musí představovat 1/10 výše termínovaného vkladu.

Přečtěte si komplexní recenzi tohoto produktu:

Vklad s investicí J&T COMBI

J&T Banka má ve své nabídce vklad s investicí J&T COMBI. Pro ty, kdo se seznamují s investováním, by mohla být kombinace termínovaného vkladu s investicí do podílových fondů dobrým začátkem.

Po skončení termínovaného vkladu dostanete peníze na účet a rozhodnete se, jak naložíte s penězi z investiční části. Banka u vkladů s investicí nabízí atraktivní úrokové sazby, klient navíc může získat zvýhodněnou sazbu, pokud bude podílové listy držet po celou dobu trvání termínovaného vkladu. I zde jsou vaše vložené peníze ze zákona pojištěny až do výše 100 000 EUR.

Vybírat můžete z nabídky zajímavých podílových fondů (např. J&T BOND, J&T MONEY nebo J&T RENTIER). Určit si můžete také, v jakém poměru své peníze rozdělíte mezi vklad a fond (50 / 50 nebo 30 / 70).

Výhodou je, že pokud budete část peněz potřebovat, podílové listy můžete prodat a termínovaný vklad rušit nemusíte. Maximální úroková sazba u vkladů činí 6,25 % p.a.

Přečtěte si komplexní recenzi tohoto produktu:

Spořicí vklad 1M Banka CREDITAS

Banka CREDITAS umožňuje sjednat si Spořicí vklad 1M s 33denní výpovědní lhůtou a maximální úrokovou sazbou 6,00 % p.a. pro vklady až do výše 500 000 Kč. Vklady nad tuto hranici budou úročeny sazbou 4 % p.a. Sjednání, vedení i zrušení vkladu 1M je zdarma.

Výše vkladu je neomezená, po uplynutí 33denní výpovědní lhůty máte peníze k dispozici 7 dní, poté jsou opět fixovány. Výhodou je, že předem víte, jaký výnos získáte. Samozřejmostí je, že vaše úspory chrání pojištění.

Alternativou je také spořicí vklad 3M, který funguje na stejném principu jako vklad 1M. Nabízí též úrokovou sazbu 6,00 % p.a. pro vklady do výše 500 000. Výpovědní lhůta zde ale dosahuje 99 dní.

Přečtěte si komplexní recenzi tohoto produktu:

Jak fungují termínované vklady?

Termínované vklady jsou dlouhodobou a konzervativní variantou spoření. Finance jsou na nich vázány na určitou předem stanovenou dobu. Proto se také nazývají termínované vklady. Peníze na ně jednorázově vložíte, určitou dobu se vám úročí a po uplynutí stanovené lhůty je můžete vybrat.

Vklady jsou ze zákona pojištěny (jak pojištění vkladů funguje?) do ekvivalentu 100 000 EUR, a právě proto se termínované vklady považují za nerizikový druh spoření. Úrokové sazby termínovaných vkladů aktuálně dosahují výše až 6 % p.a., ale některé nabídnout i více. Úroková sazba je závislá především na zvolené době a počátečním vkladu, ale ne vždy tomu tak je.

Termínovaný vklad si mohou sjednat fyzické i právnické osoby. Mezi základní rozdělení termínovaných vkladů podle doby trvání patří:

 • Krátkodobé termínované vklady – Doba trvání do 1 roku
 • Střednědobé termínované vklady – Doba trvání do 4 let
 • Dlouhodobé termínované vklady – Doba trvání 4 a více let

Naspořené peníze (úroky) vyplácí banka buďto v den splatnosti, nebo pravidelně, což probíhá každých x měsíců. Záleží na vámi zvoleném produktu.

Jaké jsou výhody a nevýhody?

 • Nabízí lepší zhodnocení oproti běžnému nebo spořicímu účtu
 • Peníze jsou ze zákona pojištěny do výše 100 000 EUR
 • Zřízení a vedení účtu bývá většinou zdarma
 • Vklad je jednorázový. Nemusíte neustále přemýšlet, zda jste daný měsíc poslali peníze

  • Za předčasný výběr zaplatíte vysoké částky (sankční poplatek)
  • Předčasný výběr někdy není vůbec možný
  • Jste povinni zaplatit srážkovou daň ve výši 15 %
  • Banky si obvykle stanovují minimální vklad, který musíte splnit

  Zajímá vás kompletní nabídka termínovaných vkladů na českém trhu, jak termínované vklady fungují a jaký je nejlepší? Podívejte se na naše velké srovnání termínovaných vkladů pro rok 2024.

  Líbil se vám tento článek?
  15
  3

  Autor

  Veronika se více než pět let specializuje na analýzu bankovního sektoru a finančních produktů, přičemž na základě toho připravuje podrobné recenze bank a jejich portfolia. Její výzkum v oblasti financí je základem pro její práci na portálu Finex, kde se zaměřuje na poskytování aktuálních a srozumitelných informací, a zvyšování finanční gramotnosti.

  Tuto osvětu považuje za klíčovou pro lepší budoucnost jednotlivců i společnosti, a věří, že finanční vzdělání je základem pro finanční nezávislost. Jejím cílem je přispívat k podpoře zájmu o peníze a investice, nabízet čerstvé perspektivy a pomoci čtenářům lépe se orientovat v komplexních finančních tématech.

  “Nejlepší investicí je ta do vlastního vzdělání. A právě finanční gramotnost je klíčem k finanční nezávislosti.”

  Přečíst více

  Sdílejte tento článek

  Mohlo by vás zajímat

  Diskuze (0 komentářů)

  Připojte se k diskuzi

  Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

  Recenze
  TOP Nejlepší brokeři
  Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 76-78 % účtů retailových investorů peníze.
  U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
  U 68 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
  U 76 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
  Investování zahrnuje rizika ztrát.‎