Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Recenze knihy Neočekávané chování: Jak využít poznatky z knihy v rámci vaší investiční strategie

Recenze knihy Neočekávané chování: Jak využít poznatky z knihy v rámci vaší investiční strategie

Neočekávané chování je neobyčejná kniha napsána Richardem H. Thalerem, držitelem Nobelovy ceny za ekonomii, americkým ekonomem a profesorem na Chicagské univerzitě, který je známý jako jeden ze zakladatelů behaviorální ekonomie.

Behaviorální ekonomie je interdisciplinární obor, který zkoumá vliv psychologie na rozhodování jedinců a institucí v ekonomických situacích. Zaměřuje se na to, jak omezená racionálnost, sociální preference a emoční faktory ovlivňují chování ekonomických aktérů – například i investorů.

Neočekávané chování je fascinujícím pohledem na vývoj behaviorální ekonomie jako vědní disciplíny a představuje čtenářům nový způsob, jakým můžeme chápat ekonomické rozhodování a chování lidí. Ačkoliv je autor knihy akademikem, je napsána srozumitelně a přístupně, což ji činí atraktivní pro široký okruh čtenářů.

Thaler ve své knize vysvětluje, jak tradiční ekonomie často předpokládá, že se lidé chovají racionálně a že je jejich rozhodování založeno na maximalizaci užitku. Avšak behaviorální ekonomie ukazuje, že skutečné chování lidí je často značně iracionální a ovlivněné kognitivními zkresleními a emočními faktory. Autor představuje různé koncepty a teorie napomáhající vysvětlit tyto jevy, jako je například šťouchnutí (nudge), které ukazuje, jak drobné změny v rámci rozhodování mohou vést k lepším výsledkům pro jednotlivce i společnost.

Thaler vyniká schopností vysvětlit i velmi složité koncepty jednoduše

Jedním z klíčových silných bodů knihy je Thalerova schopnost představit složité koncepty prostřednictvím jasných příkladů a příběhů. Čtenáři tak mohou snadno porozumět základním principům behaviorální ekonomie a jejich praktické aplikaci. Thaler také neváhá kritizovat tradiční ekonomické myšlení a nabízí svěží a provokativní pohled na to, jak by měla ekonomie lépe reflektovat realitu lidského chování.

Na druhou stranu, se kniha občas může zdát trochu opakující se, což může některé čtenáře odradit. Nicméně, toto je drobná nevýhoda v porovnání s celkovou kvalitou a hloubkou informací obsažených v knize.

Kniha je vynikajícím zdrojem informací pro ty, kteří se chtějí seznámit s behaviorální ekonomií a získat lepší porozumění tomu, jak lidé skutečně činí rozhodnutí a jaký vliv na ně mají kognitivní zkreslení a emoční faktory. Kniha je vhodná jak pro studenty ekonomie, tak pro širokou veřejnost, která má zájem o to, jak chování a rozhodování ovlivňují naše životy a společnost jako celek.

Thalerovo Neočekávané chování poskytuje čtenářům cenný náhled do světa behaviorální ekonomie, který vysvětluje, proč lidé často jednají iracionálně, a jak můžeme tato poznání využít k vytváření lepších rozhodnutí nebo i investičních strategií. Kniha je zajímavá, informativní a nabízí důležité lekce pro každého, kdo se zajímá o lidské chování a ekonomiku a investování.

Richard H. Thaler nabízí čtenářům cenný náhled do světa behaviorální ekonomie a inspiruje k dalšímu zkoumání tohoto fascinujícího oboru. Pro nás jako investory pak nabízí řadu poučení:

Jak využít poznatky z knihy Neočekávané chování v rámci investiční strategie:

  1. Zohlednění kognitivních zkreslení: Uvědomění si kognitivních zkreslení, jako je kotvení, nadměrná sebedůvěra, averze ke ztrátě nebo konfirmační zkreslení, vám může pomoci při rozhodování o investicích. Tím, že se stáváte více sebekritickými a uvědomujete si svá vlastní zkreslení, můžete snížit riziko špatných investičních rozhodnutí.
  2. Diverzifikace: Behaviorální ekonomie zdůrazňuje důležitost diverzifikace, která snižuje celkové riziko vašeho investičního portfolia. Diverzifikací svých investic napříč různými třídami aktiv a geografickými oblastmi můžete snížit dopad kognitivních zkreslení a zvýšit pravděpodobnost pozitivní návratnosti investic.
  3. Disciplína a dlouhodobý horizont: Thaler zdůrazňuje důležitost sebekontroly a dlouhodobého myšlení v ekonomickém chování – nastavení dlouhého investičního horizontu. Jako investor byste se měli soustředit na dlouhodobé cíle a vyhnout se impulzivnímu obchodování nebo reakcím na krátkodobé tržní výkyvy – časování trhu – které mohou být ovlivněny emočními faktory.
  4. Šťouchnutí (nudging): Vytvoření vlastních “šťouchnutí” nebo automatických pravidel pro investování vám může pomoci překonat kognitivní zkreslení a dosáhnout dlouhodobých cílů. Například pravidelné investování určité částky do burzovně obchodovaného fondu (nebo skupiny fondů) a automatické rebalancování portfolia může snížit dopad zkreslení a zvýšit disciplínu.
  5. Využití behaviorální ekonomie: Studium behaviorální ekonomie vám poskytne náhled do chování ostatních investorů a pomůže identifikovat příležitosti na trhu založené na iracionálním chování. To může zahrnovat například vyhledávání podhodnocených akcií, které byly opomíjeny kvůli emočním a kognitivním faktorům.
  6. Rozpoznání bublin a paniky: Behaviorální ekonomie se zabývá zkoumáním, jak se lidé chovají ve skupinách a jak to ovlivňuje tržní ceny. Pochopení toho, jak mohou emoce a stádní chování vést k vytváření bublin na finančních trzích a paniky na trhu, vám může pomoci lépe se orientovat v těchto situacích a chránit své investice před špatnými rozhodnutími založenými na emocích.
  7. Emoční inteligence: Zvyšování své emoční inteligence vám pomůže rozpoznat a řídit emoce, které ovlivňují vaše investiční rozhodnutí. Schopnost posoudit situaci z odstupu, aniž byste se nechali unést emocemi, je klíčová pro úspěšné investování.
  8. Vyhledávání expertů a názorů: Thaler zdůrazňuje důležitost kritického myšlení a otevřenosti k alternativním názorům. V investování je důležité naslouchat odborníkům a zvažovat různé názory před tím, než se rozhodnete pro konkrétní investici. To vám pomůže získat širší perspektivu a minimalizovat riziko špatných investičních rozhodnutí.
  9. Omezení informačního přetížení: S množstvím dnes dostupných informací může být snadné se nechat unést informačním přetížením. Thaler navrhuje zaměřit se na informace, které jsou skutečně relevantní pro vaše investiční rozhodování, a ignorovat nepodstatné šumy, jež mohou způsobit stres a iracionální chování.
  10. Učení se z chyb: Úspěšní investoři se často učí z vlastních chyb a zkoumají své minulé rozhodnutí, aby zlepšili svou strategii do budoucna. Poznatky z behaviorální ekonomie vám mohou pomoci rozpoznat, kdy jste udělali chybu z důvodu kognitivního zkreslení nebo emočního rozhodování, což vám umožní se z těchto chyb poučit a stát se lepším investorem.

Aplikací těchto poznatků z knihy Neočekávané chování zlepšíte svou investiční strategii, minimalizujete rizika a snáze dosáhnete dlouhodobých finančních cílů.

Líbil se vám tento článek?
4
0

Autor

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Při investování je váš kapitál vystaven riziku a může se vám vrátit méně, než jste investovali. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky.
U 64 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.