Možné důsledky :
Peníze mají tři funkce, jsou srozumitelně pro všechny, mají svou hodnotu (uchovatel práce), dají se získat. Aby společnost mohla fungovat nemůže se stát, aby peníze byly vzácné a současně měly nízkou hodnotu. Nizkou hodnotu jim dává QE. Jsou vzácné tím, že zacina být obtížné se k nim dostat. Takže zůstává poslední pilíř a to, že jim všichni rozumějí a to nevím, zda stačí k tomu, aby peníze přežily.