Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Znáte Bitcoin Power Law model? V čem je lepší než Stock-to-Flow?

Často se můžeme setkat s různými modely předpovídajícími cenu Bitcoinu. S tím, jak se blíží halving, se opět diskutuje, který je nejlepší. Dnes se zaměříme na Bitcoin Power Law model.

Znáte Bitcoin Power Law model? V čem je lepší než Stock-to-Flow?
Zdroj: depositphotos.com

Zájem o Bitcoin Power Law model vzbudilo video Andrei Jikh, youtubera zabývajícího se financemi. To zmiňuje pravidlo, které popisuje růst ceny Bitcoinu (BTC) v souladu s principem Power Law.

Power Law popisuje statistický vztah mezi dvěma veličinami. Říká, že relativní změna jedné veličiny má za následek to, že se změní i druhá veličina, a to proporcionálně. Jedna veličina se tedy mění jako mocnina jiné.

Nejčastěji se uvádí jako příklad pro vysvětlení čtverec. Pokud zdvojnásobíme délku strany čtverce, tak jeho plocha naroste čtyřikrát.

Jikh ve svém videu diskutuje, jak byl tento vztah v minulosti využíván k předpovědím, a to včetně ceny BTC. Model vychází z práce astrofyzika Giovanni Santostasiho, který analyzoval 15 let dat ceny BTC. Tvrdí, že model vysvětluje chování ceny BTC s vysokou mírou přesnosti a uvádí 95,3% správnost regresní analýzy.

Power Law model funguje na principu regresní analýzy. Vysvětlovanou proměnnou (y) je zde logaritmovaná cena BTC, za vysvětlující (x) je pak použita konstanta (a) a výraz b* logaritmovaný čas.

Zdroj: cryptoslate.com
Porovnání modelů Power Law a Stock-to-Flow
Porovnání modelů Power Law a Stock-to-Flow

Santostasi rozvířil debatu o modelech na konci ledna, kdy sdílel graf, který porovnával předpověď ceny BTC podle Power Law a podle Stock-to-Flow. Sám označil Stock-to-Flow za příliš optimistický.

Zatímco Stock-to-Flow počítá v roce 2033 s cenou BTC v řádu desítek milionů USD, Power Law očekává cenu někde kolem 1 milionu USD.

Pro zvídavé

Santostasi není první, kdo využívá Power Law k analýze BTC. V roce 2014 představil Alec MacDonell na University of Notre Dame model Log Periodic Power Law (LPPL). Ten se zaměřoval na růst cen aktiv vedoucí ke krachu. Jeho hlavní myšlenkou je to, že popisuje růst ceny BTC jako exponenciální trend ve vztahu k logaritmovanému času. Model měl značný prediktivní úspěch, nicméně jeho základním předpokladem je to, že nárůst samotných BTC bude v čase dále zpomalovat.

V roce 2019 přišel Harold Christopher Burger s konceptem tzv. Power Law Oscillator (LPO). Ten měl sloužit k určení optimálních okamžiků pro nákup BTC a správně předpověděl všechna čtyři historická maxima BTC. LPO sleduje relativní ocenění BTC. Na ose y najdeme logaritmovanou cenu a na ose x logaritmovaný čas. Graf poté s rozsahem 1 až -1 ukazuje, jestli je BTC v daném okamžiku nadhodnocený nebo podhodnocený.

A jak funguje starý známý Stock-to-Flow model?

Stock-to-Flow je model, který pochází od kryptoanalytika a tradera známého pod jménem PlanB. Model se zabývá vzácností aktiv.

Původně se používal u těch fyzických jako jsou zlato nebo stříbro. Později se začal používat i pro oceňování digitálních aktiv. Jeho princip spočívá v tom, že porovnává existující zásobu (stock) komodity s přítokem (flow) jejích nových jednotek.

Pokud se podíváme přímo na Bitcoin (BTC), tak se jedná o analýzu současné nabídky BTC na trhu a ročního přísunu BTC (roční těžby).

Jedná se o jednoduchý model dlouhodobě predikující cenu Bitcoinu. Vypočítává se jako poměr mezi existující zásobou (=stock) BTC a přítokem (=flow) nových BTC. Když se tečky ve grafu zbarví do teplých barev, měli byste nakupovat, když do studených, měli byste prodávat.

Zdroj: planbtc.com
Stock to Flow – nejslavnější model vývoje BTC
Stock to Flow – nejslavnější model vývoje BTC

Model S2F je však v poslední době stále více a více kritizován, např. proto, že předpovídá překonání hranice 1 milionu USD za Bitcoin ještě před rokem 2026.

Shrnutí: Stock-to-Flow vs. Power Law?

Power Law model i Stock-to-Flow model se liší ve svých metodologiích a předpokladech. Zatímco S2F využívá k vysvětlení ceny kryptoměny vzácnost aktiva, kterou vztahuje k nabídce a poptávce, tak Santostasiho model využívá klasickou regresní analýzu, pomocí níž se snaží o predikci budoucích cen.

Staňte se součástí naší investiční rodiny na Discordu

Naše komunita je místem, kde se setkávají nováčci i vášniví obchodníci a zkušení investoři. Sdílejte své obchodní tipy, strategie a bavte se o aktuálních událostech na trzích. Každý den je novou příležitostí a každý člen naší komunity může přinést jedinečný pohled na svět financí.

Připojte se k nám a objevte sílu kolektivní moudrosti, která vám pomůže dosáhnout vašich investičních cílů. S námi není obchodování jen o číslech, ale o společenství, které vám dává klíč k úspěchu!

Pokud s Discordem teprve začínáte, připravili jsme pro vás také stručný návod, jak ho používat.

Líbil se vám tento článek?
1
0

Autor

Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.